ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

8 Ὀκτωβρίου 1838 ὥραν 10ην πρωινὴν εἰς τὴν Πνύκα «…Καὶ τοῦτο ἐγίνετο, ἐπειδὴ δὲν εἴχαμε ἕνα ὰρχηγὸ καὶ μίαν κεφαλή…!» Παιδιά μου! Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁποὺ ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοὶ καὶ ἄνδρες … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

1.Ἀναφέρομεν ἐπιγραμματικῶς : α)«Ὅλβιος ὅστις τῆς ἱστορίης ἔσχεν μάθησιν», (Εὐριπίδης, 480 – 406 π.Χ.). Εὐτυχὴς εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τὴν ἱστορία του καὶ τὴν καταγωγή του!!!… β) «Ἄν ὑπάρχει μνήμη, ὑπάρχουν καὶ ἰδέες στὰ πράγματα», (Πλάτων, 429 – 345 … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΚΟΥΡΑΓΙΟ

ΚΟΥΡΑΓΙΟ Τὸν πύργο χτίζουμε ὅλοι ἀντάμα καὶ στὸ Χριστὸ κάνουμε τάμα κανένας μας νὰ μὴ σταθῇ, ὥσπου ἡ δουλειά μας νὰ τελειώσῃ, στὸ βράχο ὁ πύργος νὰ ριζώσῃ, κι ἴσα μὲ τ’ ἄστρα νὰ ὑψωθῇ! Ἄλλοι ἀγκωνάρια πελεκᾶνε, κι ἄλλοι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (12 ΙΟΥΛΙΟΥ) ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΤΑ

  Ἐὰν ἔχωμεν θέλησιν καὶ πίστιν, ἠμποροῦμεν νὰ μετατοπίσωμεν ἀκόμη καὶ ὄρη, ἰδίως τὰ ὄρη τῶν προβλημάτων καὶ τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων. Αὐτὸ μᾶς τὸ ἐπιβεβαιοῦν οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι, ὅπως ὁ Ὅσιος Παΐσιος, τοῦ ὁποίου τὴν μνήμην ἑορτάζομεν τὴν 12ην Ἰουλίου. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΡΕΙΝΗ ΓΡΑΜΝΗ 67-Τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι (Ῥωμ. ιβ΄ 10).

Οἱ Πρωτόπλαστοι σέρνοντας τὰ πόδια τους ἔξω ἀπὸ τὸν Παράδεισο, πορεύθηκαν «ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν» (Ῥωμ. α΄ 24). Περιέπεσαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, οἱ ἀπόγονοί τους ἔκτοτε σὲ ἀτιμία καὶ περίμεναν στὸ σκοτάδι τῆς φθορᾶς νὰ ἐνσαρκωθεῖ ὁ Φωτοδότης … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΡΗΣΕΙΣ – ΛΑΪΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

      Ἔχεις τὸ Σταυρὸ στὰ στήθια; Ἔχεις τὸν Χριστὸ βοήθεια. Ὅταν κάνεις τὸν Σταυρό σου, ἔχεις φίλο τὸν ἐχθρό σου. Σταυρωμένο ψωμί, γλύκα στὸ στόμα καὶ στὴν ψυχή. Μαξιλάρι μὲ Σταυρό, φέρνει ὕπνο ἐλαφρό. Σταύρωνα καὶ πήγαινα, φορτωμένος … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ * Quo Vadis ; ΠΡΟΣ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗΙΑ ; ; ;

Δὲν ἀρκοῦν αἱ διαμαρτυρίαι. Πταίομεν καὶ ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐψηφίσαμεν (ὅσοι ἐψηφίσαμεν ἀθέους/ἀμοραλιστάς).Ὅμως τώρα ἔχομεν δύο ἐπιλογάς: α) Δημοψήφισμα ἐπὶ ἴσοις ὅροις διὰ τὴν κατάργησιν τοῦ συμφώνου συμβιώσεως. β) Ἀγῶνα διὰ κοινοβουλευτικὴν πλειοψηφίαν ἢ συμμαχίαν πολιτικῶν κινημάτων/κομμάτων πρὸς κατάργησιν τοῦ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-7/20-1-2016 ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕΝ ΕΥΓΝΩΜΟΝOYNTΕΣ, ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕΝ 3.2.2016 Ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ Ὀρθοδόξως φρονοῦντες καὶ βιώνοντες Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες πρέπει νὰ εἴμεθα πολὺ εὐγνώμονες πρὸς τοὺς ἁγίους, ταπεινούς, εὐλαβεῖς καὶ μεγάλους ἀγωνιστὰς ἰδεολόγους Ἁγιορείτας Πατέρας τῶν Κελίων, Ἀσκητηρίων καὶ … Συνεχίζεται