ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-ΛΑΪΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑΙ ΡΗΣΕΙΣ

Πολλοὶ ἐνῷ ἔχουν πολλὲς γνώσεις, δὲν ἔχουν μυαλὸ . (Δημόκριτος) Εἴμαστε πλούσιοι μὲ ὅσα δίνουμε καὶ φτωχοὶ μὲ ὅσα ἀρνούμαστε νὰ δώσουμε. (Μ. Βασίλειος) Ἄν κάποτε κουραστῇς ΜΗ ΛΥΓΙΣΕΙΣ… Ἄν κάποτε πονέσῃς ΜΗ ΔΑΚΡΥΣΕΙΣ… Ἄν κάποτε ἀπογοητευθῇς ΜΗ ΠΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΑΩ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 54-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΤΟ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΝΑΡΓΥΡΟ «ΣΠΟΥΡΓΙΤΑΚΙ» (+14.1.2013)

1. Εἰς ἔγχρωμον φωτογραφίαν εἰς τὸ τέλος τοῦ τεύχους, εἰκονίζεται μὲ τὰ «δεκανίκια», καὶ κουβαλᾶ «δισάκι», τὸ βάρος τοῦ ὁποίου ἦτο μεγαλύτερον ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ σώματός του. 2. Μέλος μας ἀπὸ τὰ Ἱδρυτικὰ καὶ ἐνεργά, ἦτο πρῶτος πάντοτε εἰς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 54-Μέγας Ἀλέξανδρος, αἱ τρεῖς τελευταῖαι του ἐπιθυμίαι

Eὑρισκόμενος εἰς τὰ πρόθυρα τοῦ θανάτου, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος συνεκάλεσε τοὺς στρατηγούς του καὶ τοὺς ἐκοινοποίησε τὰς τρεῖς τελευταίας ἐπιθυμίας του: 1. Να μεταφερθῇ το φέρετρόν του εἰς τοὺς ὤμους ἀπὸ τοὺς καλύτερους ἰατροὺς τῆς ἐποχῆς. 2. Τοὺς θησαυροὺς ποὺ … Συνεχίζεται

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΤΟ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΝΑΡΓΥΡΟ «ΣΠΟΥΡΓΙΤΑΚΙ» (+14.1.2013)

1. Εἰς ἔγχρωμον φωτογραφίαν εἰς τὸ τέλος τοῦ τεύχους, εἰκονίζεται μὲ τὰ «δεκανίκια», καὶ κουβαλᾶ «δισάκι», τὸ βάρος τοῦ ὁποίου ἦτο μεγαλύτερον ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ σώματός του. 2. Μέλος μας ἀπὸ τὰ Ἱδρυτικὰ καὶ ἐνεργά, ἦτο πρῶτος πάντοτε εἰς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53-ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΔΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἦτο ἄριστος φυσικὸς ἐπιστήμων καὶ σπουδαιότατος πολιτικός. Ἐγεννήθη τὸ 1706 ὑπὸ πτωχῶν γονέων καὶ ἦτο τὸ 15ον τέκνον ἀπὸ τὰ 17 τέκνα τοῦ Γιοσάϊα Φρανγκλίνου κηροποιοῦ καὶ σαπωνοποιοῦ. Ἀπὸ ἔφηβος ἐμελέτα ἐπιστημονικὰ συγγράμματα καὶ συνέγραφεν σατιρικὰ δοκίμια καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53- ΛΙΑΝ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ

  ΤΑ ΑΣΠΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ἔχουν θεραπευτικὴν ἐπίδρασιν εἰς τὰ ἐγκαύματα. Ἀπὸ τὴν σοφίαν τοῦ Λαοῦ γνωρίζομε ὅτι ἄν κάποιος ὑποστῆ ἔγκαυμα, πρέπει ἀρχικῶς νὰ ψεκάσῃ μὲ κρύο νερό. Ἄν ἁπλώσῃ ἐν συνεχείᾳ ἀσπράδι αὐγοῦ, ἀποφεύγονται τὰ χειρότερα. Ἀναφέρεται μία … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53 -Ο ΣΟΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΝΑ ΕΧΩΜΕΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΩΣ ΓΝΩΜΟΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΣ

  Μίαν ἡμέραν, ἐκεῖ ποὺ ὁ μεγάλος ἀρχαῖος Ἕλλην φιλόσοφος Σωκράτης ἔκανεν τὸν περίπατόν του εἰς τὴν Ἀκρόπολιν, συνήντησεν κάποιον γνωστόν του, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἔχει νὰ τοῦ εἰπῇ κάτι πολὺ σημαντικόν, ποὺ ἤκουσεν, διὰ κάποιον ἀπὸ τοὺς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53-ΠΟΙΟ ΕΘΝΟΣ ΝΑ ΛΥΠΑΣΤΕ

  Τὸ Ἔθνος νὰ λυπάστε, ἄν φορῇ ἔνδυμα, ποὺ δὲν τὸ ὕφανε. Ψωμὶ ἄν τρώῃ, ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ τὴν σοδειά του. Κρασὶ ἄν πίνῃ, ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ τὸ πατητήρι του. Τὸ Ἔθνος νὰ λυπάστε, ποὺ δὲν ὑψώνει τὴν φωνὴ παρὰ … Συνεχίζεται