ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 56-Στὰ ξωκλήσια τῆς ψυχῆς

Posted on

ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑ Ὅσες φορὲς ἡ ζωὴ μᾶς πληγώνει, ὁσάκις οἱ ἄνθρωποι (καὶ κυρίως αὐτοί, ποὺ θεωροῦμε ὡς φίλους -«Ἐκεῖνοι ποὺ μὲ πλήγωσαν ἦταν ἀγαπημένοι»-, Ζ. Παπαντωνίου) μᾶς ἀπελπίζουν, κάθε ποὺ οἱ συνθῆκες τῆς διαβίωσης γίνονται ἀντίξοες, ὅταν ἡ εὐαίσθητη ψυχὴ στεγνώνει, αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπομονωθοῦμε, νὰ φύγουμε ἀπὸ τὰ ὅσα μᾶς […]

Posted on

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Φώτη Κόντογλου Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας κράτησε καὶ διατήρησε την παράδοση τῆς ἁγιογραφικῆς τέχνης ἀμόλευτη, ὅπως κράτησε καὶ τὴν παράδοση τῆς ὑμνογραφίας, τῆς μουσικῆς καὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Καὶ λέγοντας ἀμόλευτη, θέλω νὰ πῶ πὼς δὲν τὴν ἄφησε νὰ ξεπέσει ἀπὸ τὸν πνευματικὸ χαρακτήρα της, ὥστε νὰ κάνει ἔργα σαρκικὰ καὶ κοσμικά, […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77 – ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ

Posted on

(συνέχεια) Ἀληθινοὶ Ἥρωες Τεῦχος Β΄ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΘΩΜΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (Ι.Π.Η.&Π.Α), εἴμεθα πάντοτε ὑπὲρ τῆς εὐρείας διαδόσεως ὠφελίμων βιβλίων, ἄρθρων, ἱστοσελίδων, TWITTER & FACEBOOK, πρὸς ὀρθὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν Ἑλλήνων. Αἱ ἐκδόσεις «Ἔαρ» ἐκυκλοφόρησαν τὸ νέον βιβλίον τοῦ κ. Θωμᾶ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Posted on

Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Πηγή: Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἅγιορείτης κλπ. Κοίμησις τὴν 14ην Σεπτεμβρίου 407 Ἑορτάζει τὴν 13ην Νοεμβρίου ἡ μνήμη αὐτοῦ (μετεφέρθη ἀπὸ τὴν 14ην Σεπτεμβρίου διότι συνέπιπτε μὲ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ) τὴν 15ην Δεκεμβρίου ἡ χειροτονία του εἰς Πατριάρχην Κων/πόλεως τὴν 27ην Ἰανουαρίου ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων την 26ην Φεβρουαρίου ἡ μνήμη τῆς χειροτονίας […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΟΙ ΚΑΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Posted on

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ : Ἐλέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις , ἀντὶ νὰ ἐλέγχωνται ἀπὸ αὐτές. Ἀντιμετωπίζουν ὅλα τὰ γεγονότα μὲ γενναιότητα καὶ λογικήν. Εἶναι ἔντιμοι εἰς ὅλες των τὶς συνδιαλλαγές. Ἀντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα καὶ ἀνθρώπους ἀντιπαθεῖς καλοπροαίρετα. Ἐλέγχουν τὶς ἀπολαύσεις των. Δὲν ἐνικήθησαν ἀπὸ τὶς ἀτυχίες καὶ ἀποτυχίες των. Δὲν ἔχουν φθαρῆ ἀπὸ τὶς ἐπιτυχίες καὶ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ «ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΗΡΩΕΣ»

Posted on

  Θωμᾶ Μαυρομμάτη -(Ἐκδόσεις ΕΑΡ 2018) 21.3.2018 1. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀποδείξει ἐμπράκτως, εἴμεθα ὑπὲρ τῆς εὐρείας διαδόσεως ὠφελίμων βιβλίων, ἄρθρων, ἱστοσελίδων, περιοδικῶν συγκεντρώσεων ἄλλων φορέων. Ἰδιαιτέρως, διὰ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἐπαινοῦν τὸ καλὸν καὶ στηλιτεύουν τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως, πρὸς ἐπιμόρφωσιν τῶν […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77-Χριστὸς γεννᾶται… Σήμερον τὰ φῶτα

Posted on

Παῦλος Κ. Τούτουζας, Ὁμ. Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας «Εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιάσθε, σκιρτήσατε τὰ ὄρη, Χριστοῦ γεννηθέντος…», «φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κόσμω…». Καὶ ἔτσι χωρίστηκε ἡ Ἱστορία στὰ δύο, πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστόν. Ἐμφανίζεται ἕνα σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μὲ κεφαλή, κορμὸ καὶ ἄκρα, ὅλα τὰ μέλη του εἶναι ἰσότιμα. Καὶ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ

Posted on

Κατωτέρω δημοσιεύομεν εὐχαρίστως τὰ μηνύματα τοῦ εἰς πάντα διαπρέποντος ἰδανικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας, κ. Ἀμφιλοχίου. Καὶ ἄς εὐχώμεθα καὶ προσευχώμεθα ὁ Κύριος νὰ ἀναδεικνύῃ πάντοτε πολλοὺς τοιούτους ἀνιδιοτελεῖς ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν χρυσόν, ἀλλὰ Χριστὸν και δὲν ζοῦν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-Ο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ! ΜΟΛΙΣ 12 ΕΤΩΝ!

Posted on

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016 Ο 12χρονος Μιχάλης στο Άγιον Όρος Ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός με, τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ο Μιχάλης (Πέρλεα) είναι 12 ετών. Γεννήθηκε στην Κρήτη και έζησε στην Ρώμη μέχρι φέτος. Η μητέρα του Κορίνα κατάγεται από το Πασκάνι της Ρουμανίας και ο […]