ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77 – ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ

(συνέχεια)
Ἀληθινοὶ Ἥρωες Τεῦχος Β΄
ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΘΩΜΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (Ι.Π.Η.&Π.Α), εἴμεθα πάντοτε ὑπὲρ τῆς εὐρείας διαδόσεως ὠφελίμων βιβλίων, ἄρθρων, ἱστοσελίδων, TWITTER & FACEBOOK, πρὸς ὀρθὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν Ἑλλήνων.

Αἱ ἐκδόσεις «Ἔαρ» ἐκυκλοφόρησαν τὸ νέον βιβλίον τοῦ κ. Θωμᾶ Μαυρομμάτη, εἰδικευομένου παιδοψυχιάτρου, ὑπὸ τὸν τίτλον:
Ἀληθινοὶ Ἥρωες Τεῦχος Β΄
ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Γίνεται παραστατικὴ ἀναφορὰ εἰς τὸν Μέγα Ἀλέξανδρον, τοὺς Μακεδόνας Αὐτοκράτορας, εἰς τοὺς Ἁγίους Κύριλλον καὶ Μεθόδιον, εἰς τὸν ἥρωα Ἐμμανουὴλ Παπά, τὸν Καπετὰν Κώττα, τὸν Ἴωνα Δραγούμην, τὸν Παῦλον Μελά, τὸν Σαράντον Ἀγαπηνόν (Τέλλον Ἄγρα), τὸν Ἐπίσκοπον Γερμανόν Καραβαγγέλην καὶ λοιποὺς ἀγωνιστάς.

Μὲ τὰς ἐμπεριστατωμένας ἁπλὰς περιγραφάς, τὰ αὐτοκόλλητα καὶ τὴν λίαν ἐμφανίσιμον παρουσίασιν εἶναι τὸ καλύτερον δῶρον διὰ τὰ ἑλληνόπουλα.

Ὁ τελευταῖος μέγας Μακεδονομάχος εἶναι ὁ θρυλικὸς, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *