ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 83 – ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ, ΑΡΜΕΝΙΩΝ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

19.5.2020 *

1. Πάντα τονίζομε ὅτι τὴν 19ην Μαΐου δὲν τελοῦμε ποτὲ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγ. Παύλου, διότι ὑποστηρίζομε καὶ συμπαραστεκόμεθα εἰς τὶς ἐκδηλώσεις τῶν ἀδελφῶν Ποντίων – Μικρασιατῶν καὶ Ἀρμενίων.

2. Καὶ ἐφέτος ἡ σκέψις μας εἶναι εἰς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι κατακρεουργήθησαν ἀπὸ τὶς ὀρδὲς τῶν φυλῶν τῆς ἀνατολῆς ποὺ συσπείρωσαν οἱ τοῦρκοι ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.

3. Πάντοτε οἱ τοῦρκοι ἦσαν τά «χαϊδεμένα παιδιά» τῶν μεγάλων δυνάμεων καὶ πρόσφατα τῶν ἐξουθενωτικῶν νατοϊκῶν δυνάμεων.

4. Σήμερα δὲν γνωρίζομε τὶ σκέπτονται καὶ τὶ ζητοῦν ὁ Ἐρντογκάν καὶ οἱ περὶ αὐτόν.

5. Τοῦρκοι τζιχαντιστές, ὀργανωνόμενοι ἀπὸ τοὺς γόνους τῶν Οὔνων καὶ τοῦ Ἀτίλλα σὲ ὀρδές, ἔσπειραν τὸν ὄλεθρο τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ τῶν Κοπτῶν Ἀρμενίων κυρίως ἀπὸ τὸ 1914 μέχρι τὸ 1923!!!!!

6. Ἔτσι οἱ «φίλοι» μας οἱ Τοῦρκοι, τὰ «φίδια τὰ κολοβά» καθημερινῶς ἀποθρασύνονται νὰ μὴ ἀναγνωρίζουν τὴν Κύπρο μας, νὰ κατατρομοκρατοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες μὲ τὸ διαβόητο casus belli καὶ δεκάδες τουρκικὰ ἀεροπλάνα, ἐξοπλισμένα καὶ μή, νὰ παραβιάζουν καθημερινῶς τὸν ἐναέριο καὶ τὸν ὑδάτινο ἑλληνικὸ χῶρο καὶ νὰ πετοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὰ σπίτια τῶν Ἑλλήνων τῶν νησιῶν μας!!!!!
Καὶ δὲν τολμοῦμε νὰ ἐφαρμόσωμεν τὸ ἑλληνικὸ δίκαιο καὶ νὰ ἐπεκτείνωμεν τὰ σύνορά μας στὰ 12 μίλια ἀπὸ τὶς ἀκτές μας.
Ἔστω καὶ ἐὰν ἔχωμεν πληρώσει ἀκόμη καὶ μὲ τὶς ζωὲς τῶν παιδιῶν μας.

7. Στὰ ἐθνικὰ θέματα ὅλοι πρέπει νὰ εἴμεθα ἑνωμένοι. Ὡς γνωστόν, ὅποτε οἱ Ἕλληνες, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, ἦσαν ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔκαναν θαύματα. Ὅποτε ὅμως ὑπῆρχε διχόνοια, ἐπήρχετο ὄλεθρος καὶ συμφορά!!!!.

8. Ἄς γίνει λοιπὸν μόνιμο σύνθημά μας : «Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει». Ἕλληνες ἑνωμένοι, ποτὲ νικημένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ!!!!!

9. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας, ἀναγκάσθηκαν οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες στὴν Ἐγγὺς καὶ Μέση Ἀνατολὴ νὰ δεχθοῦν εἴτε τὴν ἀπώλειαν τῆς γλώσσης των, εἴτε τῆς πίστεως των, εἴτε τῆς καταγωγῆς των. Ἐν τούτοις παντοῦ ὑπάρχουν ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ποὺ ἐμφανίζονται σιγά – σιγά!!!!!!

Ἄπειροι Καππαδόκες, ὡς π.χ. ὁ φίλος μας Καθηγητὴς τῆς χειρουργικῆς κ. Βασίλειος Κέκης, ὁ εἰς Στουτγάρδην σπουδάσας Δρ. γεωλόγος Παρασκευὰς Παντζαρτζὴς καὶ ἄλλοι διὰ νὰ ἐρευνοῦν καὶ νὰ στηρίζουν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν καταγωγὴν τῶν δυστυχισμένων αὐτῶν Ἑλλήνων Ποντίων, ἐπὶ δεκαετίες ἀγωνίζονται μὲ ἔρευνες, διαλέξεις, ἐπὶ τόπου ἐπισκέψεις νὰ διατηροῦν ζωντανὴ τὴν μνήμην ὄχι μόνον τῆς καταγωγῆς των, τῆς προελεύσεως των καὶ τοῦ ἀνυπόφορου μωαμεθανικοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλύτρωτων πατρίδων («῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίης ἔσχε μάθησιν», Εὐριπίδης).

* https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/γενοκτονια-ποντιων-μικρασιατων-αρμε/

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *