TAMA TOY EΘΝΟΥΣ META THN EΚΕΧΕΙΡΙΑ TI ; ΠΡΟΟΔΟΣ Ἤ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ; ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ἤ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ

26.9.2019 1.Ἔχομε δώσει τὸν λόγον μας, ὅτι ἀπὸ ἀρχὲς Μαΐου 2019 μέχρι ἀρχὲς Ὀκτωβρίου 2019 θὰ ἔχωμε ἀνακωχή, γιὰ νὰ μὴ δίδωμε ἀφορμὴ εἰς ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι οὐσιαστικῶς μισοῦν τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ – τοῦ Καποδιστρίου … Συνεχίζεται

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΓΕΡOΝΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤOΥ (+28.8.2010) ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (+28.8.2014)

Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος (+ 28.8.2014) ὁμιλῶν τὴν 23.1.2008 γιὰ τὸν Γέροντά του Αὐγουστῖνο, καθὼς παρελάμβανε τὶς τιμητικὲς διακρίσεις αὐτοῦ. 28.8.2014 Ἐπέρασαν τέσσερα (4) ἔτη ἀπὸ τὴν ἐκδημία τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος μεγάλου θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ ἡγέτου, θρυλικοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη, … Συνεχίζεται

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ (ΚΑΝΤΙΩΤΗ) Πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης ΕΠΤΩΧΕΥΣΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ

{ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ: Ἁγιορεῖτες πατέρες, οἱ ὁποῖοι παρέστησαν κατὰ τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν του μᾶς διαβεβαίωσαν, ὅτι ἡ δεξιὰ χεὶρ τοῦ ἁγίου Γέροντος Αὐγουστίνου συνεχῶς ἔφευγεν ἀπὸ τὴν θέσιν, ποὺ τὴν ἐτοποθετοῦσαν, ὡσὰν νὰ εὐλογοῦσεν. Τὴν ἐπανέφερον εἰς τὴν θέσιν της, ὅπως … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ

  16.8.2019 Ἀγαπητοί μας φίλοι! Ὅπως ἔχετε ἤδη διαπιστώσει, λόγῳ πολλῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων καὶ λόγῳ πλήρους ἐλλειψεως πεπειραμένου προσωπικοῦ, καὶ ἐντελῶς ἐθελοντῶν, ἔχομε παραμείνει παρὰ πολὺ πίσω καὶ εἰς τὰ περιοδικά μας καὶ τὶς ἀναρτήσεις μας καὶ τὶς διάφορες ἄλλες … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

  1.Ἐπειδὴ ὅλα τὰ θέματα τὰ ἔχομε ἀναπτύξει ἐπανειλημμένως διεξοδικότατα καὶ τὰ ἔχομε κάνει ,,νιανιά,, κανονικῶς θὰ ἔπρεπε νὰ μὴ γράψωμε τίποτε ἀπολύτως. Ὅμως, ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα, ὁ μέχρι τρίτου οὐρανοῦ ἀναβάς, Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, βροντοφωνεῖ: A) … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2019 – 2020

Ἐπειδὴ οἱ ἰθύνοντες τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, οὐδόλως ἐνδιαφέρονται διὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἑορτολόγιον, ὥστε νὰ συμπεριλαμβάνωνται ὅλοι οἱ γνωστοὶ Ἅγιοι τῆς Ὑφηλίου τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἠναγκάσθημεν καὶ τὸ ἀνελάβαμε ἡμεῖς. Δυστυχῶς οἱ ἰθύνοντες τὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

Εἰς τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνώστας μας εὐχόμεθα ὁλοψύχως ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2019 Ἐπειδὴ δὲν εἶναι ὀρθόν, νὰ διαθέτωμε μεγαλύτερα ποσὰ καὶ νὰ ἐκδίδωμε τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» συχνότερον καὶ εἰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἀντίτυπα, ἀναγκαζόμεθα νὰ δημοσιεύωμε πολλὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77- ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

1.Δυστυχῶς εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ἐπανέλθω πρὸς τοὺς δωρεὰν παραλήπτας τοῦ περιοδικοῦ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ καὶ νά «ἀνοίξω τὴν καρδιά μου διάπλατα», διὰ νὰ ἴδωμε μήπως θὰ δυνηθῶμε νὰ συνεργαζώμεθα μετὰ τῶν φίλων παραληπτῶν τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς μὲ τὰ πτωχότατα Ἑλληνικά μου!!!… … Συνεχίζεται

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ ΤΟ 2018 ΜΕ ΣΚΕΨΕΙΣ ΥΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟ 2019 ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 31 Δεκεμβρίου 2018

1.Στὸν χρόνο ποὺ φεύγει, κυριάρχησε στὶς εἰδήσεις καὶ τριγύριζε στοὺς βαθεῖς προβληματισμούς μας ἡ συρρίκνωση τῶν συνόρων μας  κυρίως τὸ Μακεδονικό, τὸ ὁποῖο τὸ ἔχουν τελεσίδικα προδώσει οἱ ἐξωμότες οὐσιαστικὰ ἤδη ἀπὸ τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2017, ὅπως ὁ κ. Κοντζιὰς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΕΥΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΩΝ

Ἐπειδὴ ὑποφέρομε ἀφαντάστως ἀπὸ ἔλλειψιν ἱκανοῦ προσωπικοῦ, παρακαλοῦμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀδελφούς, φίλους καὶ συναγωνιστάς, ἄς ἀνατρέξουν διὰ περισσότερα εἰς τὰ περιοδικά μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὸ Facebook μας Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) (ὄχι τὰ γνωστὰ Oι Φίλοι … Συνεχίζεται