ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 27.5.2017 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  Σεβασμιώτατοι Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε, Ἠλιουπόλεως τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρε, Σεβαστὸν ἱερατεῖον, Ἐκπρόσωποι Πρεσβειῶν φίλων χωρῶν, Ἐκπρόσωπε τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ καὶ Ναυτικοῦ, Ταξίαρχε κ. Ζώη, Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Περιφερειακῆς καὶ Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Κύριοι Ἀνώτατοι Δικαστικοὶ καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΥΠΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

  Διάφοροι Πατριάρχαι κυρίως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀλλὰ καὶ ἄλλοι Πατριάρχαι ἤ ὑψηλόβαθμοι κληρικοὶ ἠναγκάζοντο νὰ ἀφορίζουν Ἕλληνας Ἐπαναστάτας. Οἱ φοβερώτεροι ἀφορισμοὶ εἶναι οἱ τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, συμμετασχόντων καὶ τοῦ παρεπιδημοῦντος τότε εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καὶ εἴκοσι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

  Ἡ Θεία ταπείνωσις καὶ φιλανθρωπία Κύριε, ὁ Παντοκράτωρ καὶ Ποιητὴς Οὐρανοῦ καὶ Γῆς, Σὺ ὁ φιλεύσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος Θεός, σιτήσας, διὰ τοῦ Μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ τοὺς περιπλανωμένους Ἰσραηλίτας καὶ θρέψας προσέτι, διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων καὶ ἰχθύων … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-Το Τάμα του Έθνους οι …ανιστόρητοι και οι σκοπιμότητες …..

Ενώ δεν έχει καμιά σχέση με την οικονομική κρίση *   Το σωματείο Φίλοι του Τάματος του Έθνους με ανακοίνωσή τους στις 7-3-17 απάντησαν σε όσα ανιστόρητα είδαν το φως της δημοσιότητας και έκανε άριστα για να αποκατασταθεί η αλήθεια … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 7 ΕΤΙΑΣ ; ; ; ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

  (Ἀναφορικῶς μὲ τὰ χρήματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τῆς 7ετίας τῶν Συνταγματαρχῶν) 1. Ἐφ᾿ ὅσον ἡ Πολιτεία, οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι – ἰθύνοντες τοῦ ἁμαρτολώτατου κατεστημένου καὶ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶχαν βούλησιν καὶ δὲν ἐνδιαφέρθηκαν νὰ μάθουν : α) … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΜΟΔΟΞΟΙ ΛΑΟΙ ΕΞΕΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ

(Συντομώτατον ἱστορικόν) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΣΕΡΒΙΑΣ * ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΑΙΛ       Διαστάσεις τοῦ Ἱ. Ναοῦ 91 ἐπὶ 81 μέτρα. Ἐμβαδὸν 8500 τετραγωνικὰ μέτρα, ὅπου δύνανται νὰ παρευρεθοῦν ἐν συνόλῳ ἕως 12.000 πιστοί. Ἀπὸ τὸ κέντρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ

Νά ποιοί ἐµποδίζουν τό Τάµα τοῦ Ἔθνους * Ἡ ὑποτέλεια καί ἡ ἰδιοτέλεια εἶναι τά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, ὅπως ἀποδεικνύεται στήν πράξη, τῆς πλειονότητας τῶν µελῶν τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου! Οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ µέ ἐπιµέλεια ἀποκρύπτουν ὅτι τό ἑλληνικό Κοινοβούλιο µέ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 73- ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

  Κυκλοφοροῦμεν, πλέον, τὸ 73ον τεῦχος καὶ εἴμεθα εὐτυχεῖς, διότι ἐπὶ τόσα ἔτη μέσῳ τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ἐπικοινωνοῦμεν μὲ πολλὰς δεκάδας χιλιάδας συνεργάτας, φίλους καὶ θαυμαστὰς τῶν φορέων μας, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον. Ἡ ἐπικοινωνία πολλαπλασιάζεται καὶ μέσῳ τοῦ διαδικτύου, τῆς … Συνεχίζεται