ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ, ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ

19.5.2020

1. Πάντα τονίζουμε ὅτι τὴν 19ην Μαΐου δὲν τελοῦμε ποτὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Παύλου, διότι ὑποστηρίζουμε καὶ συμπαραστεκόμεθα στὶς ἐκδηλώσεις τῶν ἀδελφῶν Ποντίων – Μικρασιατῶν καὶ Ἀρμενίων.

2. Καὶ ἐφέτος σήμερα ἡ σκέψις μας εἶναι σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι κατακρεουργήθηκαν ἀπὸ τὶς ὀρδὲς τῶν φυλῶν τῆς ἀνατολῆς ποὺ συσπείρωσαν οἱ τοῦρκοι ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.  

3. Πάντοτε οἱ τοῦρκοι ἦσαν τά «χαϊδεμένα παιδιά» τῶν μεγάλων δυνάμεων καὶ πρόσφατα τῶν ἐξουθενωτικῶν νατοϊκῶν δυνάμεων.

4. Σήμερα δὲν γνωρίζουμε τὶ σκέπτονται καὶ τὶ ζητοῦν ὁ Ἐρντογκάν καὶ οἱ περὶ αὐτόν.

5. Τοῦρκοι τζιχαντιστές, ὀργανωνόμενοι ἀπὸ τοὺς γόνους τῶν Οὔνων καὶ τοῦ Ἀτίλλα σὲ ὀρδές, ἔσπειραν τὸν ὄλεθρο τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ τῶν Κοπτῶν Ἀρμενίων κυρίως ἀπὸ τὸ 1914 μέχρι τὸ 1923.

6. Ἔτσι οἱ «φίλοι» μας οἱ Τοῦρκοι, τὰ «φίδια τὰ κολοβά» καθημερινῶς ἀποθρασύνονται νὰ μὴ ἀναγνωρίζουν τὴν Κύπρο μας, νὰ κατατρομοκρατοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες μὲ τὸ διαβόητο casus belli καὶ δεκάδες τουρκικὰ ἀεροπλάνα, ἐξοπλισμένα καὶ μή, νὰ παραβιάζουν καθημερινῶς τὸν ἐναέριο καὶ τὸν ὑδάτινο ἑλληνικὸ χῶρο καὶ νὰ πετοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὰ σπίτια τῶν Ἑλλήνων τῶν νησιῶν μας.

Καὶ δὲν τολμοῦμε νὰ ἐφαρμόσουμε τὸ ἑλληνικὸ δίκαιο καὶ νὰ ἐπεκτείνουμε τὰ σύνορά μας στὰ 12 μίλια ἀπὸ τὶς ἀκτές μας.

Ἔστω καὶ ἐὰν ἔχωμε πληρώσει ἀκόμη καὶ μὲ τὶς ζωὲς τῶν παιδιῶν μας.

7. Στὰ ἐθνικὰ θέματα ὅλοι πρέπει νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι. Ὡς γνωστόν, ὅποτε οἱ Ἕλληνες, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, ἦσαν ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔκαναν θαύματα. Ὅποτε ὅμως ὑπῆρχε διχόνοια, ἐπήρχετο ὄλεθρος καὶ συμφορά.

9. Ἄς γίνει λοιπὸν μόνιμο σύνθημά μας : «Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει».

Ἕλληνες ἑνωμένοι, ποτὲ νικημένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ!

10. Ἄς εὐχόμεθα ἐπιτέλους νὰ ἀρχίσουν οἱ διαδικασίες τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 2021.

Ἐμεῖς εἴμαστε πανέτοιμοι.

11. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας, ἀναγκάσθηκαν οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες στὴν Ἐγγὺς καὶ Μέση Ἀνατολὴ νὰ δεχθοῦν εἴτε τὴν ἀπώλεια τῆς γλώσσης των, εἴτε τῆς πίστεως των, εἴτε τῆς καταγωγῆς των. Ἐν τούτοις παντοῦ ὑπάρχουν ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ποὺ ἔμφανίζονται σιγά – σιγά.

Ἄπειροι Καππαδόκες, ὡς π.χ. ὁ φίλος μας Καθηγητὴς τῆς χειρουργικῆς κ. Βασίλειος Κέκης, ὁ εἰς Στουτγάρδη σπουδάσας Δρ. γεωλόγος Παρασκευὰς Παντζαρτζὴς καὶ ἄλλοι διὰ νὰ ἐρευνοῦν καὶ νὰ στηρίζουν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως τὴν ἱστορία καὶ τὴν καταγωγὴ τῶν δυστυχισμένων αὐτῶν Ἑλλήνων Ποντίων, ἐπὶ δεκαετίες ἀγωνίζονται μὲ ἔρευνες, διαλέξεις, ἐπὶ τόπου ἐπισκέψεις νὰ διατηροῦν ζωντανὴ τὴν μνήμη ὄχι μόνον τῆς καταγωγῆς των, τῆς προελεύσεως των καὶ τοῦ ἀνυπόφορου μωαμεθανικοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλύτρωτων πατρίδων («῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίης ἔσχε μάθησιν», Εὐριπίδης):

12. Κλείνομε μὲ ἕνα τραγούδι ἀπὸ ἕνα βλαστάρι, ἄξιο συνεχιστὴ τῶν πόντιων παραδόσεων, ποὺ μαζί μὲ ὅλα τὰ ἄλλα παιδιὰ καὶ τοὺς ἐνήλικες μᾶς διδάσκουν.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  Τ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *