ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΑΠΑΝΘΡΩΠΑΙ, ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΜΟΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ

1.Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ὑπερθεματίζομε καὶ τασσόμεθα ἀναφανδὸν ὑπὲρ ἐκείνων τῶν κληρικῶν ἀλλὰ καὶ λαϊκῶν ἰδεολόγων, μὲ θάρρος καὶ παρρησίαν, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν τὴν γλῶσσαν Ἱεροῦ Προδρόμου, ὁ ὁποῖος εἰσήρχετο ἀκόμη καὶ εἰς τὴν κρεββατοκάμαρα τοῦ Ἡρώδου καὶ μὲ θάρρος καὶ παρρησίαν ἐβροντοφώνη:
«Οὐκ ἐξεστὶ σοὶ ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου»!!!…

2. Σήμερον, ὄχι μόνον οἱ ἴδιοι οἱ ἰθύνοντες τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησίαν νὰ βροντοφωνοῦν: «Οὐκ ἔξεστί σοι πρεσβεύειν, νομοθετεῖν, ἐπιβάλλειν ἀντικοινωνικούς, ἀπάνθρωπους, ἀντίχριστους καὶ ἀντιδημοκρατικοὺς νόμους ἢ λέγειν ἤ ἔχειν ἀντιορθόδοξον καὶ ἀντεθνικὸν βίον καὶ φρόνημα», ἀλλὰ καί, μέσῳ τῶν ἀκριβότατα πληρωνωμένων στυλοβατῶν των – δεκανικιῶν των – ἑξαπτερύγων των – τελάληδων καὶ τοιουτροτρόπως συμπεριφερομένων φερεφώνων των, σπεύδουν νὰ ἐνσπείρουν φόβον καὶ τρόμον καὶ νὰ κραδαίνουν τὴν δαμόκλειον σπάθην ἐπάνω ἀπὸ τοὺς αὐχένας μερικῶν κληρικῶν καὶ πνευματικῶν ἡγετῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ συνετάσσοντο παντοιοτρόπως πρὸς ἐλάχιστους πρωτοπόρους, διὰ τοὺς ὁποίους τονίζει ὁ συρφετὸς τῶν μισθοφόρων:«Ἡ τάδε γνώμη τοῦ τάδε θαρραλέου ἰδεολόγου δὲν ἀπηχοῦν τὴν γνώμην τῆς Ἐκκλησίας»!!!…

3. Τοιουτοτρόπως ἐπιτυγχάνουν νά φιμώσουν τὸ στόμα καὶ τὴν συνείδησιν πολλῶν ἄλλων ἰδεολόγων, ἐφαρμοζομένου τοῦ στίχου τοὺ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ «…γιατὶ τὰ σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά…»!!!…

4. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸν πλέον αἴσχιστον καὶ τρισάθλιον φασισμόν, στοιχεῖα τὰ ὁποῖα εἶναι ἀδιανόητα ὄχι μόνον διὰ μίαν χριστιανικὴν κοινωνίαν ἀλλὰ ἀκόμη καὶ διὰ ἕνα χριστὸν κράτος δικαίου, διὰ μίαν στοιχειώδη δημοκρατικὴν κοινωνίαν. Αὐτὸ εἶναι χαρακτηριστικόν «μπανανιῶν» καὶ ὄχι δημοκρατιῶν!!!…

5. Αὐτοὶ οἱ τρισάθλιοι δικτάτορες συμπεριφέρονται ἀπειράκις χειρότερα ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν ΑΜΙΝ ΝΤΑΝΤΑ ποὺ ἀπηγχόνιζε τοὺς Ὑπουργούς του, οἱ ὁποῖοι τοῦ ἔφερνον ἀντιρρήσεις, καὶ τοὺς ἔπινε τὸ αἷμα!!!…
Γιὰ τοὺς φιλοτομαριστάς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν θεοποιήσει τὴν γαστέρα καὶ τὸ ὑπογάστριον καὶ αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν κεντρομόλον δύναμιν τῆς καθόλου ὑπάρξεως των, εἶναι περισσότερον φρικτὸν ἀπό τάς πράξεις τοῦ ψυχοπαθοῦς, σαδιστοῦ ΑΜΙΝ ΝΤΑΝΤΑ ! ! !

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *