ΑροάνιαΕθνικά ΘέματαΙ.Π.Η.Π.Α.Περιοδικό "Φωτεινή Γραμμή"ΠρόσφαταΤο Τάμα του ΈθνουςΦωτεινή Γραμμή

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΡΑΣΙΣ 28 ΕΤΩΝ (1992 – 2020) ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΝΟΠΑΘΟΥΝΤΑΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ (πλούσιο ἱστορικὸ φωτογραφικὸ ὑλικό)

.Σήμερον, ἡμέρα μνήμης τοῦ οὐρανοβάμωνος Ἀποστόλου Παύλου, ὁ Σύνδεσμός μας ἑορτάζει.

2.Ὁ Σύνδεσμός μας, ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» ἔχει ἀποστείλει ἀποδεδειγμένως, μέσα σὲ αὐτὰ τὰ 28 ἔτη (1992 – 2020), ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.

3.Ἑκατοντάδες χιλιάδες σελίδες σχετικὲς ἀλληλογραφίες, τιμολόγια ἀγορῶν, δελτία ἀποστολῆς δωρεῶν, διασαφίσεις τελωνείων ἐξαγωγῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσαγωγῆς στὶς χῶρες τῶν παραληπτῶν, εὐχαριστήριες ἐπιστολές, φωτογραφίες καὶ λοιπὰ «κοσμοῦν» τὰ γραφεῖα μας, ὅπου κυριαρχεῖ τρομερὸν ἀδιαχώρητον!!!!!…..

4. Σημασία δὲν ἔχει, ἄν ἀποστέλῃ κάποιος ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, ἀλλὰ ἄν φθάνῃ στὸν προορισμό της καὶ ἰδίως σὲ ποῖα χέρια καταλήγει.

Ὁ Σύνδεσμός μας φρόντιζε νὰ παρακαλουθῇ τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες μέχρι νὰ παραληφθοῦν καὶ στὸ τελευταῖο τόπο προορισμοῦ, παρόντων σχεδὸν πάντοτε καὶ μελῶν μας.

5.Μὲ συγκίνησι ἀναπολοῦμε τὸν κάθε φιλεύσπλαχνο ἀδελφὸ ποὺ ἔβαλε καὶ αὐτὸς ἕνα λιθαράκι, ὥστε νὰ γίνῃ αὐτὸ τὸ τεράστιο οἰκοδόμημα τῆς φιλανθρωπίας τῶν εὐαίσθητων ἑλληνικῶν ψυχῶν!!!!!…..

6. Μ συγκίνησι ἐπίσης ἀναπολοῦμε τὸ πῶς ἀρχίσαμε τς νθρωπιστικς βοήθειες.

Τότε, τὸ 1992, ἀπὸ τὰ κεντρικά μας γραφεῖα, Βόννης Γερμανίας, ἐστείλαμε στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας γιὰ τὰ ὀρφανὰ παιδάκια κιβώτια μὲ παιδικὰ κουστουμάκια. Οἱ Γερμανοί, στὰ σύνορα, ἐφαρμόζοντας κατὰ γράμμα τὸ ἐμπάργκο, μᾶς τὰ ἐπέστρεφαν. Ἀρχίσαμε ἀλληλογραφία μὲ τοὺς ἁρμόδιους γερμανοὺς Ὑπουργοὺς μέχρι ποὺ ἀναγκάσθηκα νὰ γράψω στὸν Ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας: «ποιὰ φασιστικὰ κατάλοιπα δὲν ἐπιτρέπουν σὲ ἕνα Ἕλληνα Δημοκράτη καὶ μάλιστα ἀπὸ τὰ Καλάβρυτα (13.12.1943 ὅλοι οἱ ἄρρενες ἀπὸ 13 ἐτῶν καὶ ἄνω ἐσφαγιάσθησαν καὶ ὅλα τὰ κτίρια μέχρι καὶ οἱ ἐκκλησίες ἔγιναν στάκτη), καθ᾿ ἥν στιγμὴ οἱ πάντες ἐξοπλίζουν τοὺς πάντες νὰ ἀλληλοσπαραχθοῦν;;;;;…..».

Μ χίλια βάσανα κατωρθώσαμε κα πείσαμε τν πουργ ξωτερικν τς Γερμανίας τι τ Πατριαρχεο δν εναι κράτος, γι τ ποο σχύει τ μπάργκο, λλ εναι τ νώτατο Πνευματικό – Θρησκευτικ Καθίδρυμα καὶ ἔτσι τὰ δῶρα μας ἔφθασαν. Οἱ Σέρβοι «γατζώθηκαν» ἐπάνω μας καὶ μᾶς ζητοῦσαν συνεχῶς κάθε εἴδους βοήθεια καὶ μεγάλες ποσότητες πανάκριβων φαρμάκων.

7. Ἀντιληφθήκαμε ὅτι ἦταν ἀδύνατο νὰ ἀνταπεξέλθουμε μόνοι μας. Ἤρθαμε στὴν Ἑλλάδα, ἐπιστρατεύσαμε ὅλους τοὺς φίλους καὶ γνωστούς μας καὶ ἀρχικῶς ἐνεκρίθη «Ὁ Ἑλληνογιουγκοσλαβικὸς Σύνδεσμος Ὀρθοδόξων ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», μὲ ἐμπνευστὰς καὶ ἱδρυτὰς μεταξὺ τῶν ἄλλων προσωπικοτήτων, π.χ. τοὺς ἀειμνήστους τ. Πρόεδρον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ τ. Ὑπουργὸν καθηγητὴν Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Γεώργιον Μερίκα

1. ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ» ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΙΚΑΣ

τ. Πρόεδρον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καθηγητὴν τοῦ Ε.Μ.Π. Σόλωνα Κυδωνιάτην

2.ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ» ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΣΟΛΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ

τοὺς ἀειμνήστους Ἀντιπρόεδρον καὶ μέλος τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος πατέρες Δημήτριον Κλοῦτσον καὶ Δημήτριον Σπυρόπουλον τὸν ἐπίτιμον Καθηγητὴν κ. Γεώργιον Ν. Δαΐκον (σήμερα 103 ἐτῶν)

3.Ο ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ,ΕΠΙ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΪΚΟΣ

(φωτογρ. 3, δεξιὰ τοῦ τ. Ἐπισκόπου Ἑρζεγοβίνης κ. Ἀθανασίου Γέφτιτς), ὁ ὁποῖος μᾶς παρέδωσε, ἐκ μέρους τοῦ ἀειμνήστου ἁγίου Πατριάρχου τῆς Σερβίας κυροῦ Παύλου τὴν 25.11.1996 τὸ μεγαλύτερο παράσημο τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας (ἔγγραφον 4).

4. ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ»
5. Ο τ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

ἀπὸ τὴν σεμνὴ ἐκδήλωσιν τῆς παραδόσεως των τιμητικών διακρίσεων (μεμβράνης, τον μεγαλόσταυρον του Αγίου Σάββα – το ανώτατον παράσημον της Σερβικής Εκκλησίας του ευλαβέστατου, ταπεινού και ασκητού Πατριάρχου κυρού Παύλου τα οποία μας προσεκόμισεν και παρέδωσε ο πρώην Βοσνίας  Ερζεργοβίνης & Κράινα  νυν Αθανάσιος .

Διακρίνονται, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀπὸ ἀριστερά, ἡ Γεν. Ἐπιθεωρήτρια τοῦ Ε.Ε.Σ. ἀείμνηστη Ἑλένη Σπυροπούλου, ὁ Ἐπ. Γεν. Διευθυντὴς τοῦ Γεν. Λογιστηρίου τοῦ Κράτους ἀείμνηστος Ἀναστάσιος Παρπαΐρης, ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Δασκαρόλης Καθηγητὴς τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καὶ κάτω ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σημαία οἱ ἀείμνηστοι παν/τος ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Νικόδημος Μπιλάλης – ἡ ψυχὴ τῆς ΠΕΦΙΠ καὶ δίπλα του ὁ Σπυρίδων Μάντζαρης Γραμματεὺς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν – ὁ ὁποῖος συνόδεψε ἑκατοντάδες φορὲς τὶς ἀνθρωπιστκές μας βοήθειες στὸ ἐξωτερικό καὶ λοιπὰ μέλη.

Τὶς βραβεύσεις τὶς δεχθήκαμε διὰ ψυχικὴν τόνωσιν  τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ καὶ πνευματικοῦ  σθένους τῶν Ἑλλήνων,  διότι ἐκτός της ὑπαλλήλου ποὺ ἐπληρώνετο καὶ μὲ τὸ παραπάνω τηροῦσα μὲ μεγίστην θρησκευτικὴν εὐλάβειαν τὸ ὡράριόν της, ὅλοι οἱ ἐθελοντές, ἄρρωστοι, γέροι καὶ δεινοπαθοῦντες, ὅπως ὁ θεόπτης ἐθελοντὴς μας ἀείμνηστος Χρῆστος Κ. Γεωργίου. Δὲν καταδεχότανε οὔτε τὰ εἰσιτήριά του νὰ πάρῃ. Ἠργάζετο ἀρκετὲς ὧρες ἐπιπλέον ἀπ’ ὅ,τι οἱ ἀμειβομένοι, ὡς οἱ πάντες μαρτυροῦν μετὰ λόγου γνώσεως. Ὁ ἀείμνηστος Χρῆστος Κ. Γεωργίου

5Α. Ο ΘΕΟΠΤΗΣ ΠΙΣΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

τοὺς τελευταίους περίπου ὀκτὼ μῆνας τῆς ζωῆς του (ἐκοιμήθη τὴν 6.12.2019) δὲν ἔτρωγε τίποτα καὶ ζοῦσε ἀπὸ τοὺς ὀροὺς καὶ τὰ φάρμακα. Μᾶς ἐτηλεφωνοῦσε καὶ μᾶς τόνιζε : «αἰσθάνομαι τὸν ἑαυτό μου ἀκόμη δυνατόν. Στενοχωροῦμαι ὅμως διότι δὲν μπορῶ νὰ ἔρθω νὰ βοηθήσω, γιατί μοὺ ἔχουν βάλει τὸ παρὰ φύσιν!!!!!…… Πότε θὰ μοῦ τὸ βγάλουν γιὰ νὰ ἔρχομαι νὰ βοηθάω γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους;;;;;…..»

 Ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ θὰ εἶναι, εἰς τὰς ἀγκάλας τοῦ Θεανθρώπου, θὰ κλαίει καὶ θὰ μεσιτεύει ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς συνεχίσεως τῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Εἶναι δυνατὸν μὲ τέτοιες  μεσιτεῖες νὰ μὴ πραγματοποιηθεῖ καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ συνεχίζονται οἱ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες εἰς πεῖσμα τοῦ διαβόλου καὶ τῶν λεγεώνων αὐτοῦ δαιμόνων ;;;;;…..

8. Ἐπειδὴ εἴχαμε ἐκκλήσεις καὶ ἀπὸ ἄλλες χῶρες, ἀναγκασθήκαμε καὶ ἀλλάξαμε τὸ καταστατικό μας μετονομασθέντες ες «Διορθόδοξος Σύνδεσμος πόστολος Παλος».

Οἱ πλούσιες ἀνθρωπιστικές μας βοήθειες ἔφθασαν μὲ ὑλική (τρόφιμα, φάρμακα, κλινοσκεπάσματα, ρουχισμός, νωπὰ φροῦτα

6. ΧΑΡΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ἐξοπλισμὸς σχολείων, οἰκοτροφείων, Πανεπιστημίων) ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ τροφή (εὐαγγέλια, προσευχητάρια κ.λπ. στὶς μητρικές τους γλῶσσες), ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, καὶ εἰς τὴν Ρουμανία, στόν «Στρατὸν τοῦ Κυρίου», ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρ. Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Σιμπιοῦ π. Βασιλείου Μίχοκ, καὶ μὲ container εἰς Ρωσσία, Οὐκρανία, Γεωργία, Ἱεραποστολὲς Ἀφρικῆς.

Μὲ νταλίκες

7.ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΝΤΑΛΙΚΕΣ

καὶ βαγόνια τοῦ ΟΣΕ

8. ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ

μὲ δεκάδες νταλίκες καθημερινῶς γεμᾶτες ἀνθρωπιστκὲς βοήθειες γιὰ τὶς ἐμπόλεμες περιοχὲς τῆς Βοσνίας -Ἑρζεγοβίνης, Κοσσυφοπεδίου καὶ ὅλης τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας

9.ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΜΒΟΪ ΑΠΟ ΝΤΑΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑς

, ὅπου εἰκονίζεται καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρός μας ἐ. Στρατηγὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ., νομικὸς καὶ θεολόγος κ. Κων/νος Τσιτίνης, μέχρι τὸ Μαυροβούνιο

10. ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ. ΑΦΙΞΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

καὶ container γιὰ Ρωσσία, Οὐκρανία, Γεωργία, Ἂφρική

10. ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ. ΑΦΙΞΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Λεωνίδ Κούτσμα (τὸ ἔτος 2004) μᾶς ἔστειλε ὡς προπομπό του (τελικῶς ὁ ἴδιος δὲν κατώρθωσε νὰ ἔρθῃ) τὸ διεθνοῦς φήμης παιδικὸ χορευτικὸ συγκρότημα «Dzerelets» ποὺ ἔδωσε καταπληκτικὲς παραστάσεις εἰς τὰ ἔργα (τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Αξιών) εἰς μνήμην Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων καὶ Πολιούχου Τριπόλεως καὶ στὰ Καλάβρυτα  

14. ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΙΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ Ο ΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Leonid Koutsman ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΕΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «Dzerelets» (2004)

9.Εμαστε πρώτη νθρωπιστικ ργάνωσις καταχωρισμένη στν φημερίδα τν Ερωπαϊκν Κοινοτήτων!!!!!…..

Ἀπὸ τὸν ΟΗΕ ἐλάβαμε ἔγκρισιν (ἔγγραφο 13 – ὑπ’ἀρ. 56427/Ε3/5516/28.7.1995) πολλῶν χιλιάδων τόννων ἀποστολῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν στὴν ἐμπόλεμη πρώην Γιουγκοσλαβίαν.

13.ΈΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΟΗΕ ὑπ’ ἀρ. 56427/Ε3/5516/28.7.1995 ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ (1996)

10.Μ τν πόλυτη νιδιοτέλεια κα διαφάνεια κατεκτήσαμε τν μπιστοσύνη ταπεινν κα ελαβν Χριστιανν κα εχαμε πληθώρα προσφορν!!!!!…..

11. Ἄλλες χρονιὲς ὲπ΄εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἐπετείου τελούσαμε Θείαν Λειτουργίαν μετ’ ἀρτοκλασίας καὶ μνημοσύνου τῶν θυμάτων τῶν πολέμων τῶν χωρῶν ποὺ βοηθούσαμε.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Πλατείας Μπουαίων στὸ Πολύγωνο, ὅπου εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ χοροστατήσουν τὴν 2.7.2000 μαζὶ μὲ τὸν ἀείμνηστον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κυρὸν Χριστόδουλον καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καρανσέμπες Ρουμανίας κ. Λαυρέντιος καὶ Σρὲμ Σερβίας κ. Βασίλειος καθὼς καὶ ὁ Ρουμάνος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Sibiu π. Βασίλειος Μίχοκ μὲ πλῆθος ἱερέων. 

 .

Ἄποψις από τὴν Θείαν Λειτουργίαν  

14. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛ. ΜΠΟΥΑΙΩΝ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ) 2.7.2000, ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΡΑΝΣΕΜΠΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Κ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΡΕΜ ΣΕΡΒΙΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

.

Ἀπὸ τὴν συνεστίασιν εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Διακρίνονται ἀριστερά, πλησίον τοῦ ἀειμνήστου κυροῦ Χριστοδούλου ὁ Καθηγητὴς τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Νικόλαος Οὐζούνογλου, τότε ταμίας μας καὶ δεξιὰ ἔναντι τοῦ ἀειμνήστου Χριστοδούλου ὁ τότε Πρέσβυς τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας θερμὸς φιλέλλην κ. Vucicevic

15. ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛ. ΜΠΟΥΑΙΩΝ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ) 2.7.2000

Τώρα ὅμως πλέον, λόγῳ ἐλλείψεως πεπειραμένων καὶ ἱκανῶν συνεργατῶν καὶ ἐθελοντῶν, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τοῦ βάρους ποὺ ρίχνομε, μήπως καὶ γίνει κανένα θαῦμα καὶ προχωρήσωμε στὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 21, οἱ πολιτιστικές μας ἐκδηλώσεις εὑρίσκονται εἰς νάρκην!!!!….

12.  Ἑκατοντάδες ἄρθρα εἰς ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ ΜΜΕ ἐξιστοροῦν τὴν δράσιν μας,

16.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Ἐθνῶν σε κήρυκα καὶ φωστῆρα τρισμέγιστον, Ἀθηναίων διδάσκαλον, Οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, εὐφροσύνως γεραίρομεν· τοὺς ἀγῶνας τιμῶμεν καὶ τὰς βασάνους διὰ Χριστόν, τὸ σεπτόν σου μαρτύριον.

Ἅγιε Παῦλε Ἀπόστολε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΤΗΛ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *