Ι.Π.Η.Π.Α.ΠρόσφαταΦωτεινή Γραμμή

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΥΛΑΒΩΝ, ΤΑΠΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΔΙΩΞΙΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΕΡΟΥ ΚΕΛΙΟΥ ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΝ

Ὄχι μόνον Ἕλληνες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τῆς διασπορᾶς καὶ ἐν γένει οἱ ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξοι καὶ Φιλέλληνες, οἱ ὁποῖοι ἄκουσαν τὴν 4ην Φεβρουαρίου 2018 εἰς τὸ συλλαλητήριον γιὰ τὴν Μακεδονία μας εἰς τὸ Σύνταγμα, τὸν Πανοσιολογιώτατον καὶ Πανιερότατον Ἀρχιμανδρίτην π. Μεθόδιον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου κ. Μεθόδιον εἶχαν τόσον πολὺ ἐνθουσιασθῆ μὲ τὴν ἄκρως ἀντικειμενικότητα τοῦ εὐπρεποῦς λόγου του καὶ τώρα μᾶς ἐρωτοῦν τί συμβαίνει;;;;;…..

Διατὶ ἀπὸ τότε μέχρι τώρα διασύρεται, διαβάλλεται καὶ λασπολογεῖται τόσον ἀπρεπέστατα, μαζὶ μὲ τοὺς λοιποὺς μοναχοὺς τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς;

Δὲν εἶπε ἀπολύτως τίποτε διαφορετικὸν ἀπ’ ὅ,τι εἶπεν ὁ καλλιτέχνης μας Μίκης Θεοδωράκης, ὁ σημερινὸς Περιφερειάρχης μας κ. Γεώργιος Πατούλης, ἡ συντονίστρια τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων Ὑφηλίου κ. Νίνα Γκατζούλη καὶ ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄλλοι ὁμιλητές.

Διατὶ ἀπερρίφθη σκοπίμως καὶ ἀντισυνταγματικῶς τὸ αἴτημά του νὰ ἀνασταλῇ ἡ ἄδικος ἀπόφασις τοῦ δικαστηρίου τῶν Ἐφετῶν καὶ διατὶ δὲν γίνεται ἀποδεκτὸν τὸ αἴτημά του νὰ ἀποφανθῇ τελεσιδίκως ὁ Ἄρειος Πάγος ὅπου νομίμως ἔχει προσφύγει;;;;;…..

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ἀπὸ 9.7.2020 ν.ἡμ.

Διατὶ ὁ,τιδήποτε καὶ ἂν ἀποστέλλει τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα ἐκ τοῦ ὑστερήματός του, εἴτε ἐλαχιστότατα χρήματα εἶναι αὐτά, εἴτε μάλλινες φανέλες, μαῦρες σκελίδες (παντελόνια), σακάκια, πουλόβερ ἢ τρόφιμα εἰς τὴν Παλαίφατον καὶ ἱστορικὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἐσφιγμένου, παρακρατοῦνται ἀπὸ τοὺς ἐγκάθετους ποὺ ἔχει ὁρίσει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος;;;;;…..

Ἔτσι ἀντιλαμβάνεται ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος καὶ ὅλοι οἱ παρακείμενοί του – παρατρεχάμενοί του, τὰ ἑξαπτέρυγα, οἱ στυλοβάτες του, τὰ δεκανίκια του κ.λπ., οἱ ὁποῖοι εἶναι εὐτυχέστατοι ὄχι μόνον νὰ προσκυνοῦν τὴν παντόφλαν τοῦ πάπα ἀλλά, εἰ δυνατόν, νὰ βαστάζουν καὶ κάποιον ἀργυροῦν ἢ χρυσὸν οὐροδοχεῖον, ἐνῷ ὁ μέγιστος  ἐθνομάρτυς καὶ ἁγιομάρτυς Πατροκοσμᾶς ἀντιθέτως μᾶς συνιστᾷ : «δὶ’ ὅλα αὐτὰ τὰ στραβὰ καὶ ἀνάποδα ὀφείλομε νὰ καταρώμεθα τὸν πάπα τὸν μέγιστον ἐγωϊστὴν καὶ διαστροφέα τῆς ἀληθείας ἀντίχριστον πάπαν»!!!!!……

Ἀλλὰ τί περιμένεις ἀπ’ αὐτούς, ὅταν ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἀποκαλοῦν ἀκόμη καὶ τὸν Στρατηλάτη μας Θεόδωρον Κολοκοτρώνην καὶ τοὺς ἄλλους Ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ὡς δῆθεν ξεβράκωτους, σφαγεῖς καὶ καταστροφεῖς τῆς δῆθεν ἁρμονικῆς συμβιώσεως τῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν Μωαμεθανῶν;;;;;;…..

Αὐτοὶ οἱ ἀνερυθρίαστοι καὶ αἰσχρότατοι διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας διασύρουν τὴν τιμίαν φουστανέλα ποὺ ἐφοροῦσαν οἱ περισσότεροι τῶν ἀγωνιστῶν μας, οἱ ὁποῖοι μετέπειτα ἐδημιούργησαν μαζὶ μὲ τὶς ἡρωίδες τῆς Πίνδου καὶ τῶν ἀλβανικῶν βουνῶν ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς σθεναρᾶς ἀντιστάσεως τῶν μαχητών μας εἰς τὰ ὀχυρά του Μεταξὰ τὴν Ἐθνικήν μας Ἀντίστασιν.

Καὶ ὅλοι ἐθαύμαζαν τοὺς Ἕλληνας ἀντιστασιακοὺς ὡς ἥρωες ἐκφράζοντες τὸν θαυμασμὸν των, ὅπως ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβιόνος – της τότε γνωστῆς αὐτοκρατορίας εἰς τὴν ὑφήλιον μὲ τὸ περίφημον ἐκεῖνο ἔπαινο :  «μέχρι τοῦδε ἐλέγαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν ἥρωες, τώρα θὰ λέγωμε πῶς οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν  Ἕλληνες»!!!!!……

Ἔτσι ἀντιλαμβάνονται αὐτοὶ οἱ ἐγκάθετοί του Οἰκουμενικοῦ μας κ.κ. Βαρθολομαίου τὶς διδαχές, τὰς ἐντολᾶς τῆς Ἁγίας γραφῆς;;;;; :

α)  «Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου.» (Ματθαίος 5, 43);;;;;……

β) «Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς.» (Ματθαίος 5, 44);;;;;…..

γ) «ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι;» (Ματθαιος 5, 46) ;;;;;……

δ) «ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου» (Ματθαίος 22, 37 -39) ;;;;;…..  

ε) «καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. αὕτη πρώτη ἐντολή» (Μάρκου 12, 30 – 33);;;;;…..

στ) «Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν· ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς,»(Λουκάς 6, 27);;;;;…..

ζ)  «καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι.»(Λουκάς 6, 32);;;;;…..

η) «πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.» (Λουκάς 6, 35);;;;;…..

θ) «ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.» (Ιωάννου 13, 34);;;;;…..

ι) «ἀλλ᾿ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς.»  (Ιωάννου 5, 42);;;;;…..

κ) «Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ» (Ρωμαίους 12, 9);;;;;…..

λ) «νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη» (Κορινθίους 13, 13);;;;;…..

μ) Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; (Β’ Κορινθίους 6, 14).

ν)Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν. (Α΄ Κορινθίους 13, 11);;;;;…..

ξ) Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες. (Α΄ Κορινθίους 13, 12);;;;;…..

ο) «ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη.» (Γαλάτας 5, 6);;;;;…..

π) «καθὼς καὶ ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ, ἐν ἀγάπῃ» (Εφεσίους 1, 4);;;;;…..

Καὶ πληθώρα ἄλλων  ἁγιογραφικῶν χωρίων, συμβουλὲς ἀκραιφνῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων Πατέρων κ.λπ.;;;;;…..

Ποιὸς νὰ ἀκούσει ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ μὴ φρίξει ἀπὸ τὴν τρισαθλία αὐτὴ συμπεριφορά ;;;;;…..

Μήπως εἰς τὴν παρέμβασιν ποὺ ἐδέχθηκαν προφανῶς οἱ κ. δικαστὲς τοῦ Ἐφετείου λαμβάνει χώρα τὸ ἀπόφθεγμα τοῦ ἐπιστηθίου φίλου καὶ μαθητοὺ τοῦ Σόλωνος Ἀναχάρσεως (6η ἐκατονταετία π.Χ. ) :

«Ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοιάζουν μὲ δίκτυ ἀράχνης ποὺ ἀφήνει ὅλα τὰ μεγάλα  ζωάκια νὰ περνοῦν καὶ συλλαμβάνει μόνον τὰ μικρά»;;;;;…..

Τὰ μαρτύρια τῶν πρώτων Χριστιανῶν – Ἁγίων τῆς πίστεώς μας ἀλλὰ καὶ τὰ μετέπειτα «κάτω ἀπὸ τὴν ἁρμονικωτάτη συμβίωση τῶν Ἑλλήνων μετὰ τῶν Μωαμεθανῶν»(;;;;;) ἐλάμβανον χώρα ἀπὸ ἄπιστους δαιμονιζομένους καὶ ἀντίχριστους αὐτοκράτορες, βασιλεῖς, ἡγεμόνας, ἐπάρχους, ἀξιωματικούς, πνευματικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἠγέτας ποὺ εἶχον τὸ καύχημα ὅτι ὑφίσταντο αὐτὰ τὰ φρικτότατα μαρτύρια ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας!!!!!…..

Τώρα προφανῶς «ἐγλυκάθησαν» καὶ οἱ σημερινὴ διῶκτες καὶ ἀντίχριστοι ἐφαρμόζουν τὴν λαϊκὴν παροιμίαν : «τώρα ποὺ βρήκαμε παπὰ ἂς θάψουμε καὶ ζωντανοὺς» ἢ «πονάει δόντι κόψε κεφάλι» διὰ νὰ κορέσουν τὰ αἱμοβόρα ἔνστικτα τῶν διότι :

«καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς » (ΨΑΛΜ. 48, 21);;;;;……

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Πληροφορούμεθα ὅτι τώρα κατόπιν ἐπεμβάσεως τῆς παπικῆς ἐκκλησίας Πολωνίας ἀπειλοῦν νὰ ἐκδιώξουν τὸν διακονιτὴ τοῦ Γέροντος Γαβριὴλ, τὸν λαϊκὸ Ἀνδρέα, οὕτως ὥστε αὐτομάτως νὰ ἐξουθενώσουν τὸν Γέροντα Γαβριὴλ διαβούντα εἰς τὸ κελίον Ἁγίου Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου!!!!!…..

Τοιουτοτρόπως ἐὰν ὑπάρξουν μερικὲς ἠρωϊκὲς ψυχὲς καὶ τὸ παίξουν ὅτι εἶναι κατὰ Χριστῷ σαλοί, ὅλες αὐτὲς ἁγνὲς καὶ ἅγιες ψυχὲς θὰ καταδιώκονται;;;;;…..

Ἤδη ὁμὰς εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἀπὸ τὸ Ἄργος διαμαρτύρεται ἔντονα διὰ τοὺς ἐν λόγῳ διωγμοὺς

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ Γ.ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΕΛΙΟΥ ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ.ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ

ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

13.7.2020

Μήπως παρόμοιες διαμαρτυρίες πρέπει νὰ ἀποσταλοῦν ἀπ’ ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς τοῦ χριστεπωνύμου Ὀρθοδόξου πληρώματος ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν καὶ τὸ ἐξωτερικὸν καὶ νὰ ἐκφράζωμε τὴν ἔντονη καταγανάκτησίν μας καὶ σκανδαλισμόν μας;;;;;……

Θέλομεν νὰ ἐλπίζωμε ὅτι ἁρμόδιοι εἰσαγγελεῖς ἀλλὰ καὶ δικαστικοὶ θὰ εὐαισθητοποιήθησαν γιὰ τὶς φρικτότατες καταγγελίες ποὺ κάνει ὁ Γέρων Γαβριήλ, ὡς π.χ. ὅτι ληστές, τῶν ὁποίων ἔπεσε θύμα ἔχουν συλληφθῆ στὴν Θεσσαλονίκη, ἤ ὅτι δύο διαβολοπαρμένα πλάσματα κατεχράσθησαν καὶ ἰδιοποιήθηκαν ὡς ἀστυνομικοὶ καὶ τον τρομοκρατούσαν και λοιπά,

(ἴδ. Διωγμος Γεροντος Γαβριηλ Αγιορειτου απο το Αγιον Ορος https://www.youtube.com/watch?v=LY8u3LYiXNs&feature=emb_logo

Οἱ διωκτικὲς ἀρχὲς εἶναι μόνον νὰ ἐκτελοῦν ἐντολὲς πῶς θὰ ἐξουθενώνονται οἱ εὐλαβεῖς καὶ οἱ ταπεινοὶ ἀσκητὲς ὅπως ὁ ὅσιος Γαβριήλ;;;;;……

Εἰς ὅλα αὐτὰ τὰ δικαιότατα ἐρωτήματα ἐνσυνειδήτων ἐκ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος ἀλλὰ καὶ νοῦν ἐχόντων κατὰ τὴν προσταγὴν τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας πρὸ Χριστοῦ Χριστιανοῦ Σωκράτην δὲν γνωρίζομεν πῶς νὰ ἀπαντήσωμε γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀδικαιολόγητα καὶ τρισάθλιες ἀντιχριστιανικὲς ἐνέργειες!!!!!…..

Περίλυπος εἰη ἡ ψυχὴ μας ἄχρι θανάτου, διατὶ δὲν εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ δικαιολογήσωμεν αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα ποὺ προτίθεται νὰ ἐφαρμόσουν δικαστική, νομοθετική, διοικητικὴ καὶ ἐκτελεστικὴ ἡγεσία καὶ νὰ μὴ ἱδρώνῃ τὸ αὐτὶ τῶν ὑπολοίπων περισσοτέρων ἰσχυρῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Προκαθημένων – Πατριαρχῶν καὶ Ἀρχιεπισκόπων!!!!!…..

Ὢ τὶς ἐκπλήξεις ἔχομεν νὰ ἴδωμεν ἐν ἐκείνῃ τὴ ἡμέρα. Πόσοι ρακένδυτοι εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ μοναχοὶ καὶ ἱερομόναχοι θὰ μᾶς κατακρίνουν ἐν ἐκείνῃ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως καὶ πόσοι θὰ μείνωμε ἔξω τοῦ νυμφῶνος τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ βροντοφωνῇ : «ἀδίκως λασπολογούμενος, καταδιωκόμενος τρεχούμενος, ὀνειδιζόμενος καὶ  παντοιοτρόπως ἐξουθενούμενος ἤμην καὶ ἀδιαφορήσατε»!!!!!…..

Πόσοι σοφοί, βασιλεῖς, αὐτοκράτορες καὶ ἡγεμόνες, Πρόεδροι Δημοκρατιῶν, Πρωθυπουργοί, νομοθέτες, ἰθύνοντες τῆς δικαστικῆς, τῆς διοικητικῆς καὶ τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας θὰ καταδικασθοῦν ἀπὸ ἀγράμματους ποιμένας, χωριάτες, ἀγρότες καὶ ἐν γένει ἐργάτες τοῦ μόχθου καὶ τῆς βιοπάλης!!!!!…..

Ἐπαναλαμβάνονται τὰ φοβερὰ καὶ αὐστηρότατα λόγια τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη :

«Καὶ τὶ πταίει ἡ γλαῦξ, ἡ θρηνοῦσα ἐπὶ ἐρειπίων; Πταίουν οἱ πλάσαντες τὰ ἐρείπια. Καὶ τὰ ἐρείπια τὰ ἔπλασαν οἱ ἀνίκανοι κυβερνῆται τῆς Ἑλλάδος»,

μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Παπαδιαμάντης θρηνοῦσε γιὰ τὸ κατάντημα τῆς Ἑλλάδος.

Καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνεται καὶ ὁ ἀκροτέλευτιος στίχος τοῦ Γεωργίου Σουρή : «Ὠ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα»!!!…

Ἔφθασαν τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων, σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ ἀποκαλοῦν φασίστα καὶ τὸν ἅγιον τῆς πολιτικῆς Ἰωάννην Καποδίστριαν, ὁ ὁποῖος ἐδολοφονήθη ἀπὸ τοὺς ἀνεγκέφαλους Μαυρομιχάληδες μὲ τὴν ἐξαγορὰ ποὺ τοὺς ἔκαναν οἱ τρισάθλιοι «φίλοι» μας Ἀγγλίας καὶ λοιπῶν κολοβῶν φιδιῶν!!!!!…..

Μετὰ τὴν περίφημον ἐγκύκλιόν του : «Ἕλληνες ἀξιωματοῦχοι ὑπηρετοῦντες σὲ κρατικὰς ὑπηρεσίας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἔχουν συνεργασίαν μὲ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις»!!!!!…..

καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἐδολοφόνησαν.

Προσπαθοῦντες νὰ σπιλώσουν καὶ αὐτὸν ὡς δῆθεν φασίστα, αὐτὸν ποὺ δὲν ἐπιβάρυνεν ποτὲ τὸν ἑλληνικὸν κορβανᾶν καὶ ὅταν γιατρὸς τοῦ συνέστησε νὰ βελτιώσῃ τὴν διατροφήν του, ἐκεῖνος μὲ ἀπίστευτη αὐταπάρνησιν ἀπήντησε : «Οὐδέποτε θὰ ἐπιτρέψω στὸν ἑαυτό μου βελτίωσιν τῆς τροφῆς, παρὰ μόνον τότε ὅταν θὰ εἶμαι βέβαιος ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα Ἑλληνόπουλο ποὺ νὰ πεινάει…» !!!!!…..

Σήμερον οἱ περισσότεροι τῶν ὑψηλὰ ἱσταμένων δὲν ἀναδεικνύονται διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ ἰδίως τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, τὴν  λέσχη μπίλντερμπεγκ, Νέα Τάξιν Πραγμάτων, Νέα Ἐποχή, Οἰκουμενισμὸν καὶ τὰ τοιαῦτα σατανικὰ ἐφευρήματα!!!!!…..

Τέτοιες σατανικὲς διαστροφὲς ποὺ προσπαθοῦν σήμερον οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις δὲν ἔκανε οὔτε ὁ μέγιστος ἀνθέλλην τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας – Πρωθυπουργὸς τῆς Αὐστροουγγαρίας Μετερνιχ!!!!!…..

Οὔτε τὸ ἑκατομμυριοστὸν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ ἡ μεγίστη κοινωνικὴ εὐαισθησία τοῦ πατριώτου Ἰωάννου Καποδίστρια μὲ τοὺς σημερινοὺς οἱ ὁποῖοι πέρα τῶν παχυλοτάτων  ἐπισήμων ἀποδοχῶν τῶν λαμβάνουν καὶ τὶς χοντρὲς «μίζες» καὶ «λαδώματα» ἀπὸ τεράστια σκάνδαλα ΖΙΜΕΝΣ,

ΝΟΒΑΡΤΙΣ κ.λπ. οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ κατόρθωσαν καὶ ἔβγαλαν τὰ ὀνοματάκια τους ἔξω, καυχῶνται ὅτι οὔτε ἕνας πολιτικὸς δὲν εὑρέθη κατηγορούμενος καὶ οἱ «φίλοι» (;;;;;;) μας Ἀμερικανοὶ θὰ λάβουν ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀπ’ αὐτὰ ποὺ δὲ διεκδίκησε ἡ Ἑλλάδα μας!!!!!…..

Παραπέμπομε πάλι στὸ ποιῆμα τοῦ Γεωργίου Σουρῆ ὡς ἀνωτέρω!!!!!…..

 Κάποιος, λέει, κοιλιόδουλος ἐκαυχάτο διατυμπανίζων ὅτι εἶχε ἕνα κουτάλι στὴν τσέπη καὶ ἔτρωγε  τρεῖς ἀλάδωτες φασολάδες, ὅταν τότε κατὰ τὴ διάρκειας τῆς κατοχῆς τὰ κάρα τοῦ Δήμου  κάθε 5 μέτρα πετοῦσαν  στὸ αὐτοκίνητό του Δήμου καὶ ἕνα νεκρόν!!!!!…..

Βαβαὶ τῆς κοινωνικῆς ἀναλγησίας τοιούτων ἐθνοπατέρων;;;;;…..

Ἀγαπητοὶ καὶ σεβαστοὶ πατέρες τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος καὶ φίλτατοι ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ ἂς προσευχηθοῦμε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσει ὅλους μας ἰδιαιτέρως τὸν Οἰκουμενικόν μας Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, τοὺς παρατρεχάμενους αὐλικούς του καὶ ὅλους τους ἰθύνοντας νὰ πρυτανεύσῃ ἡ σύνεσις καὶ νὰ μὴ τολμήσουν νὰ διαπράξουν τὸ μέγιστον αὐτὸ ἀνοσιούργημα, νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν αἴτησιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, νὰ ἀποφανθῇ τελεσιδίκως ὁ Ἄρειος Πάγος καὶ μετὰ νὰ λυθῇ τὸ θέμα σωφρόνως καὶ νὰ μὴ γινόμεθα ἡ αἰτία νὰ βλασφημεῖται τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἐν τοῖς ἔθνεσι!!!!!…..

Στῶμεν καλῶς διὰ νὰ μὴ εἴμεθα ἄκρως ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ!!!!!…..

ΦΩΕΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *