ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΜΑΣ

          12.8.2020

Ἀδήριτος ἀνάγκη ἐπιβάλλει νὰ συνεχίσωμε νὰ ἀναλισκώμεθα εἰς τὸ ἄκρο ἄωτον γιὰ νὰ εἴμεθα ἐπίκαιροι καὶ νὰ παρακολουθοῦμε τὰ γεγονότα ποὺ τρέχουν ἀστραπιαίως.

Ἐπιγραμματικῶς ἀναφερόμεθα εἰς ἐλάχιστα ἀπὸ αὐτὰ ὡσὰν εἶδος τηλεγραφήματος καὶ ἐκτενῶς παραπέμπομε εἰς τὰ διάφορα συνημμένα σχετικά.

1.Παλαιότερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἐπραγματοποιοῦσε λιτανεῖες διὰ νὰ λυτρώνωνται οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ ἐπιδημίες.

2.Τώρα, μὲ τὸ πρόσχημα τῶν ἐπιδημιῶν, ἀπαγορεύονται καὶ οἱ λιτανεῖες, διότι, ὅπως ἐτονίσαμε ἐπανειλλημένως καὶ ὅπως τονίζουν καὶ διαπρεπέστατοι ἐπιστήμονες τῆς ὑφηλίου, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν διορισθῆ νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἀλήθεια, ἄλλοτε λέγουν ὅτι δὲν χρειάζεται ἡ μάσκα καὶ ἄλλοτε νὰ ἐκδίδουν νόμους καὶ νὰ τονίζουν, ἀλλοίμονο σὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν φορᾶν μάσκα ἀκόμα καὶ εἰς τοὺς Ναούς.

3. Ἐνῷ οἱ περισσότεροι θάνατοι γίνονται ἀπὸ πληθώρα ἄλλων παθήσεων, ὡς παραδείγματος χάριν: καρκίνου, καρδιακῶν, νεφρικῶν, πνευμονικῶν, στομαχικῶν καὶ λοιπῶν παθήσεων, καταχωρίζουν ὅλους αὐτοὺς τοὺς θανάτους ἐκ τοῦ κορονωϊοῦ, παρ’ ὅλον τὸ ὅτι οἱ συγγενεῖς τῶν νεκρῶν διαμαρτύρονται ἐντονώτατα, ὅτι οἱ δικοί των ἄνθρωποι ὑποφέρουν καὶ πεθαίνουν ἀπὸ τὰ ἄλλα νοσήματα ποὺ πραγματικῶς πάσχουν. Ἐν τούτοις τοὺς καταχωροῦν ὡς δῆθεν θανάτους ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ. Μάλιστα δέ, γιὰ νὰ μὴ ἀντιδροῦν, τοὺς διαβεβαιοῦν ὅτι θά τοὺς κάνουν καὶ τὰ ἔξοδα τῆς κηδείας καὶ πέραν αὐτῶν θὰ τοὺς δώσουν καὶ χρήματα γιὰ ἄλλες τους ἀνάγκες. Ὅταν δὲ μερικοὶ εὑρίσκονται σὲ μεγίστην οἰκονομικὴ δυσχέρεια – πλήρη ἀπόγνωσιν ἀναγκάζονται καὶ ὑποκύπτουν κάμνοντες μεγίστη ἀβαρία εἰς τὴν συνείδησίν των καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀναφωνήσουν «πετᾶ ὁ γάϊδαρος»…

Ὁ μέγιστος δωρεοδότης Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία Αὐτοῦ Μητέρα μᾶς ἔσωσαν ἀπὸ τὸν κορωνοϊόν. Ὅμως ποιὸς γνωρίζει τὶ ἔχουν νὰ ἰδοῦν τὰ μάτια μας, ὅταν ὁ κορωνοϊὸς ἀργότερα διασταυρωθῆ μὲ τὸν ἰὸν τῶν χοίρων.

4. Οἱ σοβαροὶ διεθνοῦς κύρους ἐπιστήμονες ποὺ δὲν ἀνήκουν εἰς τὴν κλίκα τῶν διαστρεβλωτῶν καὶ ἰδιοτελῶν «ἐργολάβων», ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ κορωνοϊὸς εἰς θερμοκρασίες ἄνω τῶν 20 βαθμῶν Κελσίου δὲν ἀντέχει. Π.χ. στὴν Αὐστραλία ποὺ ἔχουν χειμώνα, ὁ κορωνοϊὸς θερίζει.

5. Μάλιστα δὲ τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα προσδοκοῦν νὰ θησαυρίσουν μὲ τὰ ἐμβόλια ποὺ θὰ τὰ ἐπιβάλλουν ὅπως ἐπέβαλαν καὶ τὰ ἐμβόλια Η1 Ν1 καὶ αἰσχροκέρδισαν, προσθέτοντες μάλιστα ἀμέσως καὶ ἐμμέσως καὶ τὰ σατανικὰ ἄλλα σύνθετα τους. Καὶ θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν ἆρον ἆρον τὰ ἐμβόλια ποὺ σπεύδουν νὰ τὰ προαναγγείλουν καὶ ἐφαρμόσουν πάραυτα χωρὶς νὰ ἀναμένουν τὴν παρέλευσιν ἱκανοῦ χρονικοῦ διαστήματος ὡς ἡ Ἐπιστήμη ἐπιβάλλει.

6.Συγχαίρομε τὴν ἱστοσελίδα ΡΟΜΦΑΙΑ ἡ ὁποία ἀναδημοσιεύει τὸ ἄρθρο τοῦ πρώην Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου:

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020

Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ !

ΜΕΡΙΚΟΙ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ, ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΤΟΙ, ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΙ, ΑΣΧΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ και ΕΞΥΠΝΑΚΗΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΓΝΩΜΗΝ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!

http://mkka.blogspot.com/2020/08/blog-post_10.html

ὁ ὁποῖος μὲ ἀκαταμάχητα στοιχεῖα ἀποκαλύπτει γυμνοτάτη τὴν ἀλήθεια.

Ἡ Ρομφαία παρέλειψε ὅμως νὰ ἀναφέρῃ καὶ τὴν ὁμολογία πίστεως τῆς εὐσεβοῦς, ταπεινῆς καὶ εὐλαβοῦς ἰατροῦ κ. Νεκταρίας Ἀσημακοπούλου, τὴν ὁποία γνωρίζομε προσωπικῶς καθὼς καὶ τοὺς εὐλαβεστάτους ταπεινοὺς γονεῖς της, Κωνσταντῖνον καὶ Μαρίαν.

 Παρακαλοῦνται οἱ φίλοι ἀναγνῶστες καὶ τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα ἂς λάβουν καὶ διαδώσουν καὶ αὐτὸ τὸ κείμενο ἀπὸ τὴν ὁμολογία πίστεως τοῦ πρώην Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου.

7.Ἡ κατεξοχὴν ἀνηθικότης εἶναι ὅτι  κατήργησαν καὶ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς προδοτικὲς συναινέσεις τοῦ Μακαριωτάτου μετὰ τῶν ὁμοϊδεάτων φίλων του συνοδικῶν καὶ δὲν συγκαλοῦν τὴν Ἱεραρχία νὰ ἀποφανθοῦν ἐπὶ παντὸς θέματος ποὺ ἀπασχολεῖ καὶ κατατυραννεῖ τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα, λαικοὺς καὶ κληρικούς.

Ἴδ σχετικῶς:

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020

ΚΑΠΟΤΕ ΟΙ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΑΝ ΛΟΙΜΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ…ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ…

https://ethnegersis.blogspot.com/2020/08/blog-post_64.html

καὶ

11 Αυγ 2020

Μια ιεραρχία που δρα ως πέμπτη φάλαγγα…

 του Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ιστορίας

http://aktines.blogspot.com/2020/08/blog-post_36.html

Οἱ ἐν λόγῳ εὐλαβεῖς ἀδελφοὶ τὰ ἀναπτύσουν ἐμπεριστατωμένως καὶ μὲ πειστικά, λίαν καταληπτὰ ἐπιχειρήματα.

8.Ὅμως ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναφερθῶμεν καὶ εἰς τὰ ἐθνικὰ πιστεύοντες ὅτι ἐπὶ τέλους οἱ φιλότουρκοι Ἄγγλοι, Ἀμερικανοί, Γερμανοὶ καὶ λοιπὲς ἄλλες χῶρες θὰ συνειδητοποιήσουν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ πάψουν πλέον νὰ χαϊδεύουν τὸν ὁμόαιμο μας σύγχρονο σχιζοφρενὴ Χίτλερ, Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν. Αὐτὸς ὁ σύγχρονος σχιζοφρενὴς Χίτλερ, ὁ αἱμοδιψὴς ὁμόαιμος μας γενίτσαρος Ἐρντογάν βλέποντας ὅτι ὁ τζίρος ἔπεσε ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Σοφίαν, μᾶς προσφέρει τὴν Παναγία τὴν Σουμελᾶ, μήπως γίνει κάποιος τζίρος καὶ ἀπὸ ἐκεῖ!!!!…. 

Ἀλλὰ οὔτε καὶ αὐτὴ ἡ κουμπάρα του δὲν καταδέχεται νὰ τοῦ πῇ  δύο λόγια νὰ συναιτισθῇ!!!!!…

9. Συνειρμικῶς ἔρχεται εἰς τὸν νοῦν ἡ κατωτέρω  σοφὴ ρῆσις καὶ προτροπὴ  τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας Καλλίνου (8ος αἰ. π.Χ.), ὁ ὁποῖος ἀπελπισμένος κραύγαζε στοὺς ἐλάχιστους φυγόστρατους νέους τοῦ καιροῦ του:


Μέχρις τέο κατάκεισθε; κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε θυμόν, / ὦ νέοι; οὐδ᾽ αἰδεῖσθ᾽ ἀμφιπερικτίονας ὧδε λίην μεθιέντες; ἐν εἰρήνῃ δὲ δοκεῖτε ἧσθαι / ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἅπασαν ἔχει.

Ὡς πότε, νέοι, θὰ κάθεσθε ἄπρακτοι ;

Πότε θὰ δείξετε καρδιὰ ἀντρειωμένη ;

Ντροπή, ποὺ σᾶς βλέπουν καὶ οἱ γειτονικοὶ λαοί.

Τόσο λίγο γνοιάζεστε γιὰ τὴν πατρίδα ;

Νομίζετε, ἀλλὰ δὲν εἶναι εἰρήνη πιά,

ἄδραξε ὁ πόλεμος ὁλόκληρη τὴ γή μας.

(Μετάφρασις :  Μ. Ζ. Κοπιδάκης).

Σήμερον ἔχει ἀπόλυτη ἐφαρμογὴ ἡ κραυγαλέα φωνὴ τοῦ Καλλίνου.

Ἀντὶ οἱ νέοι μας νὰ συνοστίζωνται καὶ νὰ διαμαρτύρωνται διὰ τοὺς περιορισμοὺς γιὰ τὸν κορεσμὸ τῆς γαστρὸς καὶ τοῦ ὑπογαστρίου, ἔπρεπε μαζὶ μὲ τοὺς νέους μας, ὅλοι μας, νὰ συναθροιζόμεθα καὶ νὰ κάνουμε ἔκκλησιν συμπαραστάσεως στοὺς ἥρωες τῶν νήσων μας καὶ τῶν ἀκριτικῶν παραμεθορίων περιοχῶν  καὶ νὰ τοὺς κράζουμε ὅτι εἴμεθα ἀλληλέγγιοι καὶ ὅτι θὰ συνεχίσωμε νὰ ἀναλωνώμεθα ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν  καὶ ἀκεραίας πατρίδος.

10. Ἔτσι θὰ ἐφαρμόζεται ἡ ὠμὴ ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας τοῦ  ἑλληνόψυχου ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΕΘΑ Στρατηγοῦ  Κωνσταντίνου Φλώρου,ὁ ὁποῖος τονίζει:  «πρῶτα θὰ χτυπήσουμε καὶ μετὰ θὰ ἐρευνήσουμε ποιὸς εἶναι», γνωρίζοντες ὅτι ἀπὸ τὴν διπλωματία δὲν ὀφελεῖται καθόλου ἡ Ἑλλάς, μάλλον δὲ καὶ ζημειώνεται, διότι καὶ εἰς τὴν προκειμένη περίπτωσιν ὅσα λέγονται δὲν γίνονται καὶ ὅσα γίνονται δὲν λέγονται.

Τοιουτοτρόπως θὰ μιμηθοῦν τὸν Στρατηγὸν καὶ ἄλλοι ἀξιωματικοὶ καὶ ἰθύνοντες.

11. Θέλαμε νὰ ἀσχοληθοῦμε γενικότερoν μὲ τὴν οἰκονομία, διότι εἶναι ἡ κατ’ἐξοχὴν ἀνηθικότης οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις νὰ συνεχίζουν νὰ ἐπιδοτοῦν τὶς ἐργασίες ξένων ἐργατῶν ὅπως ἔκανε ὁ Ἀαρὼν Ἀβουρή (Κων/νος Σημίτης), δηλαδὴ νὰ ἐπενδύουν εἰς τὸ συνονθύλευμα τῶν Σκοπίων, Βουλγαρίας μέχρι καὶ τὴν Κίνα, δηλαδὴ νὰ ἐξασφαλίζουν ἐργασία καὶ ἔσοδα ἀλβανοί, σκοπιανοί, βούλγαροι καὶ κινέζοι καὶ νὰ καταδικάζουν φιλότιμους καὶ ἱκανοὺς Ἕλληνας εἰς τὴν ἀνεργία καὶ τὸν οἰκονομικὸ μαρασμό.

12.Προσευχηθῆτε καὶ σεῖς, ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, νὰ μὴ μᾶς πάρῃ ὁ Θεὸς ἀκόμη διὰ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ παραθέσωμε ὅλα τὰ ἀδιάσειστα συντριπτικὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχομε καὶ νὰ ἀναπτύξωμε τὸ κολοσσιαῖο αὐτὸ θέμα, ποὺ ἂν ἔχουν ἴχνος φιλότιμου οἱ ἰθύνοντες, θὰ πρέπῃ νὰ δηλωθοῦν γιὰ ἄλλους πλανήτας καὶ γαλαξίας.

Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἡ κατ’ἐξοχὴν ἀνηθικότης πολιτικοί μας νὰ ἔχουν συμβάλει νὰ διαλυθοῦν ὅλες οἱ ὑγιεῖς βιομηχανίες καὶ βιοτεχνίες τῆς Ἑλλάδος μας καὶ νὰ μὴ παράγουμε οὔτε ποδήλατα;;;;;…..

13.Καὶ νὰ ἔρχωνται ἀνεγκέφαλοι πολιτικοὶ νὰ ἐπιδοτοῦν ἀκόμη καὶ σήμερον τὰ ἠλεκτροκίνητα ποδήλατα καὶ αὐτοκίνητα μέχρι 8.000 Εὐρώ, ἀντὶ νὰ ἐπιδοτοῦν προγράμματα ἐρεύνης καὶ τεχνολογίας (χωρὶς λαδώματα καὶ παχὲς μίζες) καὶ νὰ ἐγένετο ἡ Ἑλλάς μας πρωτοπόρος.

14.Τώρα μὲ τὴν τρισαθλία αὐτὴν πολιτικὴ ποὺ ἐφαρμόζουν, ἐπιδοτοῦν τὶς θέσεις ἐργασίας καὶ πηγὲς εἰσοδήματος εἰς τοὺς ξένους καὶ οἱ Ἕλληνες συνεχῶς νὰ χάνουν θέσεις ἐργασίας καὶ νὰ καταναλίσκουν τὰ ἐναπομείναντα «κομποδέματά» τους καὶ τοιουτοτρόπως νὰ ἐξουθενώνωνται συστηματικά, ἐφαρμόζοντες οἱ ἰθύνοντες τὶς προσταγὲς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων!!!!…..

15. Ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει τὸ πικρότατον παράπονον τοῦ Εὐαγγέλου Ἀβέρωφ: «Τὶ καυχᾶται τὸ ΠΑΣΟΚ διὰ τὰ αὐτόματα διαζύγια, συναινετικὰ διαζύγια κλπ!!!… 

Ὅλα αὐτὰ ἦσαν σχέδια – προγράμματα δικά μας, (τὸ σχέδιο Γαζῆ, τὸ ὁποῖο δὲν ἐπρολάβαμε νὰ πραγματοποιήσωμε ἐμεῖς καὶ τὸ πραγματοποιεῖ τὸ ΠΑΣΟΚ)».

Συγχαρητήρια εἰς τὸν Ἀβέρωφ ποὺ ὁμολογεῖ εὐθαρσῶς ὅτι ὅλοι τους εἶναι πράκτορες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐργάζονται ἐναντίον τῶν ἑλληνικῶν θέσων καὶ ἀπόψεων. Διαφορετικὰ ποτὲ δὲν θὰ ἔφθαναν ὅλοι αὐτοὶ εἰς τὰ ὕψιστα ἀξιώματα, τόσον εἰς τὴν πολιτειακή, ὅσον καὶ εἰς τὴν νομοθετική, ἐκτελεστική, διοικητική, δικαστικὴ ἐξουσία, τοπικὴ καὶ περιφερειακὴ αὐτοδιοίκησιν, ἐφαρμοζομένης τῆς ὠμῆς καὶ ρεαλιστικῆς θεωρίας  τοῦ Ἀναχάρσεως , φίλου καὶ μαθητοῦ τοῦ σκληροτάτου νομοθέτου Σόλωνος (6η ἑκατονταετία π.Χ.): «ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοίαζουν μὲ δίχτυα ἀράχνης, ποὺ συλλαμβάνει ὅλα τὰ μικρὰ ζωύφια  καὶ ὅλα τὰ μεγάλα, τὰ ἀφήνει καὶ διέρχονται ἐλευθέρως».

                                  ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *