Εθνικά ΘέματαΕλλάδαΠρόσφαταΤο Τάμα του ΈθνουςΦωτεινή Γραμμή

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΜΙ; ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ * 22.7.2020

*Καλοῦνται ὅλοι οἱ ἔχοντες ἀκόμη εὐσυνειδησίαν, ἦθος καὶ χαρακτῆρα νὰ ξεσπαθώσουν καὶ ὁμοθυμαδὸν νὰ τὰ λέγουν πρὸς κάθε κατεύθυνσιν μήπως μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ γίνει κανένα θαῦμα καὶ πραγματοποιηθῆ τὸ Τάμα τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, διότι διαφορετικὰ τὰ ὀστᾶ τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων Ἡρῴων της Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν.

                                                                   22.7.2020

1.Ὁ σύγχρονος σχιζοφρενὴς ὁμόαιμός μας Χίτλερ, ὁ Ταγὶπ Ἐρντογάν  βρυχᾶται σὰν λυσσασμένος γενίτσαρος ποὺ εἶναι καὶ ἀπειλεῖ νὰ μετατρέψῃ καὶ τὴν Ἁγία Σοφία σὲ τζαμί, παρ’ ὅτι εἰς τὴν περιοχὴν ὑπάρχουν καὶ ἄλλα πολλὰ τεράστια μωαμεθανικὰ τεμένη.

Καὶ τοῦτο προφανῶς τὸ κάμνει, διότι ἔχει λάβει διαβεβαιώσεις ἀπὸ τήν «μαμά» Ἄντζελα Μέρκελ ποὺ ἔχει καὶ τὴν Προεδρία τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης αὐτὸ τὸ ἑξάμηνον, νὰ ὑπαναχωρήσῃ γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία διὰ νὰ συνεκμεταλλεύεται τὸ Αἰγαῖον παντοιοτρόπως καὶ ἐπιπλέον νὰ συνεχίσῃ ἡ Ἁγία Σοφία νὰ λειτουργῇ ὡς Μουσεῖον διὰ νὰ τὸ ἐπισκέπτωνται Χριστιανοὶ ὅλων τῶν δογμάτων ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους περιηγητὲς τῆς ὑφηλίου καὶ τοιουτοτρόπως νὰ ζῇ ἡ μισὴ Τουρκία ἀπὸ τὰ δερμάτινα, τιμαλφῆ καὶ ἄλλα ἀναμνηστικὰ κ.λπ. χειροτεχνικὰ προϊόντα!!!!!…..

2. Ἀφ’ἑτέρου, εἶναι ἡ κατ’ἐξοχὴν ἀνηθικότης νὰ ἀνεχώμεθα δεκαετίες ὁλόκληρες νὰ ὑπερίπτανται τουρκικοὶ σχηματισμοὶ πολὺ χαμηλὰ ἐπάνω ἀπὸ τὶς οἰκίες τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν καὶ νὰ φθάνουν μέχρι καὶ τὴν Κάρυστο, Λάρισα, τὶς Βόρειες Σποράδες μέχρι καὶ τὰ νήσια Λῆμνος, Σαμοθράκη, Λέσβος, Σάμος, Ἰκαρία, Χῖος κ.λπ.!!!!!!…..

Εὐελπιστοῦμε νὰ πρυτανεύσῃ ἡ σύνεσις καὶ νὰ μὴ ξυπνήσουεμ αὔριο μὲ ἕνα θερμὸ ἐπεισόδιο στὸ Αἰγαῖο.

3. Ἀπὸ τὸ ἔγκλημα ποὺ μᾶς δημιούργησαν οἱ τρισάθλιοι Τοῦρκοι εἰς τὰ Ἴμια καὶ τὸ ἀνθρωπάκι Ἀαρὼν Ἀβουρής (Κωνσταντῖνος Σημίτης) εὐχαριστοῦσε δημοσίως τὰς Ἠνωμένας Πολιτείας ἔχοντας ἐξασφαλίσει καὶ τὰ νῶτα του μὲ τὸν ἀδελφόν του κ. Σπυρίδωνα Σημίτη.

Εἶναι δὲ κατ΄ἐξοχὴν ἀνηθικότης ὅλα αὐτὰ τὰ κολοβὰ φίδια φίλοι μας(!!!!!…..) νὰ μᾶς ἐμπαίζουν καὶ νὰ μᾶς τονίζουν:

«εἰς τὰς συμμαχίας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπάρχουν γκρίνιες καὶ διαφορὲς βρέστε τὰ μεταξύ σας».

4.Οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες διακηρύττουν ὡσὰν μουζίκοι μὲ τὸ τρισάθλιον δόγμα «ἀνήκομε εἰς τὴν δύσιν, ὀφείλομε νὰ ὑπακούωμε τυφλὰ εἰς τὶς καταχθόνιες – σκοτεινὲς δυνάμεις».

Τοῦτο διακηρύττει ἀκόμη καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀκέραιον ἦθος, χαρακτῆρα μαχητικότητα καὶ ἀγωνιστικότητα νὰ διαμαρτύρωνται, ὅτι ἐπ΄οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ γινώμεθα τόσον ὑποτελεῖς καὶ νὰ ὑπερθεματίζωμε τὶς αἰσχρὲς συμπεριφορὲς τῶν ἑταίρων μας!!!!!…..

5. Σήμερον μπορεῖ νὰ μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ μὴ ἀντιδρῶμε, ὅταν ἄλλοι εἶναι δυστυχισμένα πλάσματα καὶ ἔχουν καταντήσει bisexual  ἢ καθαρῶς δυστυχισμένα πλάσματα νὰ ὁμολογοῦν ξεκάθαρα δημοσίως ὅτι εἶναι ὁμοφυλόφιλοι καὶ καυχῶνται πρὸς τοῦτο καὶ λαμβάνουν συγχαρητήρια ἀπὸ Πρωθυπουργοὺς κ.λπ. μέλη τῆς νομοθετικῆς, διοικητικῆς καὶ τῆς περιφερειακῆς, τῆς δικαστικῆς καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας.

Αὔριο αὐτοὶ οἱ κύριοι ἡ οἱ κύριες μπορεῖ νὰ προχωρήσουν στὸ παρασύνθημα, νὰ ἐπιβάλλεται νὰ εἴμεθα καὶ ἐμεῖς κτηνοβάτες ὅπως εἰς τὴν Γερμανίαν ἤ παιδεραστὲς ὅπως εἰς τὴν Ὁλλανδία ὅπου ὑπάρχουν κόμματα ὑπὲρ τῶν παιδεραστῶν καὶ δὲν συμμαζεύεται καὶ ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ ρῆσις τοῦ θυμόσοφου ἑλληνικοῦ λαοῦ : «ὁ διάβολος δὲν εἶχε τί νὰ κάνει καί…… ἐπαίδευε  τὰ παιδιά του».

Παρόλον ποὺ ὁ Θεάνθρωπος σαφέστατα μας τὸ ξεκαθαρίζει μὲ τὰ ἁγιογραφικὰ χωρία:

«ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανάσθε? οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοίται. οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὒχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι».

(Ἃ΄Κορινθ., 6, 9-10).

«… πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἰ τί ἕτερον τὴ ὑγιαινούση διδασκαλία ἀντίκειται» (Ἃ΄ Τιμ. 1,10).

6. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος  ξημερωνόταν ἡμέρα καὶ νύχτα καὶ βροντοφωνοῦσε κάτω ἀπὸ τὴν κρεβατοκάμαρα τοῦ Ἡρῴδη,    ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν γκρίνια τῆς τρισαθλίας μητρομανοῦς καὶ λυσσασμένης Ἡρῳδιάδος ἐγένετο θηριώδης καὶ ὅταν ἡ ἀνιψιὰ του ἐχόρευσε τόσον προκλητικότατα τὸν χορὸν τῆς κοιλίας, ἐρεθίστηκε τόσον πολύ, μέχρι ποὺ τῆς ὑποσχέθηκε νὰ τῆς δώσῃ τὸ ἥμισυ τοῦ Βασιλείου του, διότι : «ἐκ τοῦ ὁρᾶν ἐπέρχεται τὸ ἐρᾶν» («ἐκ τοῦ βλέπειν ἔρχεται τὸ ἐπιθυμεῖν») καὶ «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται».

Ὁ δύσμοιρος αὐτὸς καὶ θηριώδης Ἡρῴδης εἶχε φανατισθῆ τόσον πολὺ ἀπὸ τὴν λυσσασμένη Ἡρῳδιάδα ποὺ προχώρησε στὸ παρασύνθημα καὶ  ἔκανεν ὅ,τι τοῦ ἐπέβαλε ἡ μητρομανὴς Ἡρῳδιάδα μέσῳ τῆς θυγατρός της: «νὰ κόψει τὸ κεφάλι τοῦ  ἀνυπόφορου Προδρόμου καὶ νὰ τῆς τὸ δώσει», πρᾶγμα ποὺ καὶ ἔπραξε διὰ νὰ ἡσυχάσῃ ἀπὸ τὴν κρεβατομουρμούρα τῆς λυσσασμένης Ἡρῳδιάδος.

7. Ἄπειρα τέτοια παραδείγματα συμπεριφορᾶς τοῦ Ἱεροῦ Προδρόμου ἔχομε καὶ ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους μεγάλους Πατέρας καὶ Μάρτυρας τῆς Ὀρθοδοξίας ὅπως π.χ. τὸν Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος βλέπων τὶς κοινωνικὲς ἀδικίες καὶ τὶς λῃστρικὲς βουλιμίες τῆς Αὐτοκράτειρας Εὐδοξίας ἐκόπτετο νὰ ὑπερασπίζεται τὴν πτωχὴν χήραν, ἡ ὁποία εἶχε ἕνα περιβόλι δίπλα ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα (καὶ καλλιεργοῦσε λαχανίδες γιὰ νὰ τρέφῃ τὰ παιδιά της) καὶ τὸ ὁποῖον προσεπάθη μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον ἡ Αὐτοκράτειρα Εὐδοξία νὰ νοσφισθῇ. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δὲν ἐδίστασε νὰ ἀποκαλέση τὴν Εὐδοξίαν ὡς «Ἀδοξίαν» καὶ νὰ τὴν χαρακτηρίση ὡς μίαν σύγχρονον Ἡρῳδιάδα.  Ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, ἐκάθητο κάτω ἀπὸ τὴν οἰκίαν τῆς Ἡρῳδιάδος καὶ ἐβροντοφωνοῦσε: 

«Πάλι Ἡρῳδίας μένεται, πάλι Ἡρῳδιὰς ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι»!!!!!…..

Ἡ λυσσασμένη Αὐτοκράτειρα ἐμίσησε ἀφαντάστως τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον καὶ ἐξεμεταλλεύθη την ζηλοφθονίαν καὶ τὴν χαιρεκακίαν ἄλλων κληρικῶν. Τοιουτοτρόπως ἐξωρίσθη ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος πολλαπλῶς καὶ ἀτιμωτικῶς.

8. Καὶ σήμερον πόσοι ἁγνοὶ ἀνώτατοι καὶ κατώτεροι κληρικοὶ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος δὲν παραγκωνίζονται, δὲν διασύρονται, δὲν λασπολογοῦνται καὶ δὲν χαρακτηρίζονται ὡς ὀπισθοδρομικοὶ καὶ καθυστερημένοι, ἀγροῖκοι μέχρι καὶ ὡς μουρλοί;;;;;……

Ἐφαρμοζομένων τῶν γραφικῶν :

α) «καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι  καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Τιμόθ. Β’ 12-13).

β) «ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις…» (Ἐφ. στ, 12).

γ) «Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὃτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποὶ· ἒσονται γὰρ οἱ ἂνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἒχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήμενοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου».  (Β’ Τιμόθεον 3, 1-5).

δ) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Κορινθ. 9, 7).

9. Δυστυχῶς ὅμως διὰ τοὺς  περισσότερους τῶν ἀνθρώπων ἐφαρμόζεται ἡ εὐαγγελικὴ ρῆσις :

  ε) «τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτούς» (Ιωάννης 12, 40).

στ) Ὁ δὲ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαὸς λέγει ὅτι:  «δὲν ὑπάρχει κουφότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ, δὲν ὑπάρχει τυφλότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ δῇ καὶ  δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀδαὴς ἀπ’ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ ….».

10. Δυστυχέστατα οἱ περισσότεροι τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων εἴμεθα «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνά» ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ κοινωνία μας.

11. Ἀναρτῶμεν καὶ τὸ χαρτονόμισμα τῶν 500 δραχμῶν μὲ παράστασιν τῆς Ἁγίας Σοφίας (χωρὶς μιναρέδες καὶ χωρὶς τὴν ἡμισέληνον ἀλλὰ μὲ τὸν τίμιον σταυρὸν νὰ δεσπόζῃ ἐπὶ τοῦ τρούλου),τὸ ὁποῖον ἐσχεδιάσθη τὸ 1921 ἀπὸ τὴν American Bank Note Company καὶ παρεδόθη τὸ 1923.

Αὐτό, φυσικά, οὐδέποτε ἐκυκλοφόρησε ὡς νόμισμα. Παρέμεινε ὡς μουσειακὸ στοιχεῖο.

Εἰς τὴν Wikipedia καὶ ἄλλες βιβλιογραφίες δύναται νὰ δῇ κάποιος τὴν  ἱστορίαν αὐτοῦ τοῦ χαρτονομίσματος.

Το χαρτονόμισμα των πεντακοσίων δραχμών με παράσταση της Αγιά Σοφιάς σχεδιάστηκε το 1921 από την American Banknote Company και παραδόθηκε το 1923.
Το χαρτονόμισμα των πεντακοσίων δραχμών με παράσταση της Αγιά Σοφιάς σχεδιάστηκε το 1921 από την American Banknote Company και παραδόθηκε το 1923.

12.Ἀντὶ ὅλοι οἱ ἰθύνοντες σήμερον νὰ ἔχουν ἴχνος πίστεως καὶ εἰς τὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας καὶ τὴν ἀκεραία πατρίδα, δέχονται ταπεινωτικὲς πλύσεις ἐγκεφάλου καὶ ὁμολογοῦν ὅπως ἡ κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη, μὲ τὴν ὁποίαν ἐσπουδάζαμε μαζὶ ὁ Πρόεδρος μας εἰς τὴν Βόννην Γερμανίας (ἐκείνη μὲν τὸ διδακτορικόν της, ἐκεῖνος δὲ ὡς πτωχὸς ἐργαζόμενος φοιτητής).

13.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρέπει νὰ ὑπάρχῃ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, γαλήνη, εὐτυχία καὶ εἰρηνικὴ συμβίωσις τῶν ἐχόντων μετὰ τῶν στερουμένων, διότι τὸ ἕνα ἄκρο ὁδηγεῖ στὸ ἀντίθετο ἄκρο, ἀκόμη δὲ καὶ ἡ ἄκρα δικαιοσύνη μᾶς φέρνει τὴν ἄκρα ἀδικία, ἄν δὲν ὑπάρχει ἡ ἐπιβεβλημένη διάκρισις.

Ἀπόσπασμα ἐγγράφου τοῦ Ἱδρύματός μας

πρὸς τὴν τότε Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης (1992) Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη: 

Summum jus sum injuria = ἄκρα δικαιοσύνη ἄκρα ἀδικία. Κατὰ τὸν μέγαν Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον αἱ ἐξουσίαι εἶναι τεταγμέναι νὰ τιμωροῦν τοὺς κακοποιοὺς πρὸς σωφρονισμόν, διότι ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος λέγει : «τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις». Εἰς τὴν ἐπιείκειαν τοῦ Θεοῦ ὀφείλεται ἡ ὕπαρξις τῆς ὅλης ἀνθρωπότητος καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μᾶς διαφεύγῃ τό «ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν…».

(πηγή :Ἐπετηρὶς ἔτους 1998 τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν σελ. 29.

Τὸ τεῦχος αὐτὸ δὲν ἔχει ἀναρτηθῆ ἀκόμη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας καὶ ἐλπίζομε νὰ ἀναρτηθῇ σύντομα).

14.Τώρα ἔχουν ἐπικρατήσει ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ καὶ Μαρξισμοῦ, ὅπως μᾶς τὶς προεῖπε ἡ τότε πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, κυρία Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη τὴν 12η Μαρτίου τοῦ 2006 κατὰ τὴν ὁρκομωσία τοῦ τότε Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια. Δηλαδή, ὅτι ὅλες οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις διὰ τὶς ὁποῖες ἐχύθησαν ποταμοὶ αἱμάτων διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος πᾶνε χαμένες. Πειθήνια ὄργανα καὶ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐξωμοτοῦν συνεχῶς:

Ἐμεῖς ἀπεχθανόμεθα τὰ ἀνωτέρω καὶ δὲν συμφωνοῦμε. Ἀπεναντίας πιστεύομε καὶ ἀγωνιζόμεθα νὰ διατηρηθοῦν ὅλες οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις διὰ τὶς ὁποῖες ἐχύθησαν ποταμοὶ αἱμάτων διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος.

15. Ὡς γνωστόν, ἐδόθησαν καὶ δίδονται ὑπερεξουσίες εἰς τὴν κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου (ἰδ. Συνημμένο «Η Γιάννα Αγγελοπούλου επικεφαλής της Επιτροπής για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση» iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/ellada/i-gianna-aggelopoyloy-epikefalis-toy-2021), ἡ ὁποία μαζὶ μὲ τὸν Ἀαρὼν Ἀβουρὴ καὶ ΣΙΑ κατασπαταλοῦσε διὰ τοὺς ἄκρως ἀπρογραμμάτιστους καὶ τρισάθλιους Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνας πολλὰ δισεκατομμύρια Εὐρὼ διὰ γλυκίσματα καὶ δῶρα (μὲ ξένα κόλυβα – πακτωλοὺς χρημάτων δύναται κανένας ὄντως νὰ κάνῃ πολυτελέστατα μνημόσυνα καὶ νὰ ὑποθηκεύεται διαρκῶς ὁ πλοῦτος τῆς Ἑλλάδος διὰ 99 ἔτη καὶ νὰ τίθεται ἡ Ἑλλάδα μας ὑπὸ Ἐπιτροπείαν  τῶν ἐχθρῶν της!!!!….)

Παρ’ὅλα ταῦτα, ὅλες οἱ ἡγεσίες ἀνέθεσαν εἰς τὴν κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου τὸ τρικούβερτο γλέντι – φαγοπότι καὶ νὰ συσκέπτεται μετὰ τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ ,Ταγὶπ Ἐρντογάν, ἄν θὰ πραγματοποιηθῇ μία νέα Ἁγία Σοφία μὲ τὰ τεράστια ἐπιτεύγματα τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης, ἤ ἄν θὰ πραγματοποιηθῇ ἤ δὲν θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Α ἤ ἡ Β τελετὴ διὰ τὴν ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!!!!…..

Ρὲ ποῦ καταντήσαμε! Ὁποία ἀνηθικότης καὶ ἐθνικὴ προδοσία;;;;;….. 

Η Γιάννα Αγγελοπούλου επικεφαλής της Επιτροπής για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση

31|07|2019 | 12:41

Η Γιάννα Αγγελοπούλου θα είναι επικεφαλής της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», που θα αναλάβει τις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου Πρωθυπουργού για τη Γιάννα Αγγελοπούλου

Η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου ορίστηκε από τον πρωθυπουργό επικεφαλής της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Την απόφασή του το 2021 να είναι ένα έτος εθνικής γιορτής για τον Ελληνισμό, εντός και εκτός Ελλάδος, υλοποιεί από σήμερα ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αναθέτοντας στην κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου τη θέση της επικεφαλής της Επιτροπής που θα συγκροτηθεί για τις εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Πηγή: iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/ellada/i-gianna-aggelopoyloy-epikefalis-toy-2021

16.Ἐν τῶ μεταξὺ ἐδημιουργήθηκε ἡ ἀντικίνησις: «ΤΙΜΗ ΣΤΟ 21» https://www.facebook.com/groups/667185960527031/

ὅπου χιλιάδες ἐπιστήμονες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ προσωπικότητες ἔχουν προσχωρήσει.

17. Θέλομε νὰ πιστεύωμε ὅτι καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος θὰ ἐννοήσῃ ὅτι ἡ περαιτέρω διατήρησις τῆς κ. Γιάννας Ἀγγελοπούλου θὰ εἶναι ἕνα αὐτογκὸλ καὶ μία πολιτικὴ αὐτοκτονία καὶ καταρράκωσις τῆς μελλοντικῆς ὑστεροφημίας τοῦ Πρωθυπουργοῦ μας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη καὶ δὲν θὰ τολμήσῃ τόσον ἐκεῖνος ὅσον καὶ ὅλος ὁ ἄλλος ἑσμός τῶν κομμάτων, τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας νὰ συνεχίζουν νὰ τὴν στηρίζουν περαιτέρω, διότι ἡ ἱστορία θὰ τὰ γράψῃ ὅλα αὐτὰ μὲ τὰ μελανότερα γράμματα.

18. Ἤδη δὲν μᾶς ἔμειναν οὔτε 8 μῆνες μέχρι τὴν 200ην ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

19. Διὰ μωαμεθανικὰ τεμένη, κοιμητήρια καὶ τὴν στέγασιν τῶν ἀκραίων τζιχαντιστῶν διατίθενται πολλὰ ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια καὶ συνηγορεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ Β, ὁ ὁποῖος ποτὲ δὲν ἐνδιαφέρθηκε νὰ περιθάλψῃ τοὺς ἔντιμους ἐκείνους ἐπιχειρηματίες ποὺ ἐπώλησαν τὰ πάντα γιὰ νὰ ἔχουν ἐξοφλήσει ὅλους τοὺς λογαριασμούς τους (καὶ ὅσον καιρὸν εἶχαν χρήματα ἔμεναν στὸ ἐνοίκιο. Τώρα δὲ ποὺ ἔπεσαν σὲ ἀπόλυτον ἔνδειαν καὶ δὲν ἔχουν οὔτε τὸ ἐνοίκιο νὰ πληρώσουν πεταχθήκανε στοὺς δρόμους καὶ δὲν ἔχουν οὔτε στὸν ἥλιο μοίρα).

20.Ἀντιθέτως οἱ τεμπέληδες, οἱ κομπιναδόροι, ὅσοι ἔχουν βολευθῆ στὸν ΟΑΕΔ κ.λπ. καὶ κάνουν μαῦρες δουλειὲς καὶ παίρνουν τεράστια ποσὰ μαῦρα, εἶναι ἐξασφαλισμένοι.

21. Ὁ Μακαριώτατός μας εἶναι διατεθειμένος μέρος τῆς ἀμυθήτου ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας νὰ τὴν διαθέσῃ διὰ τοὺς ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων, παρ΄ὅλον ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται διακαῶς «ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λητρώνῃ ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου θανάτου»· (εὐχὲς καὶ δεήσεις τῆς Ἐκκλησίας).

Τόσο πολὺ ἐπιλήσμων εἶναι ὁ Μακαριώτατός μας ὥστε τὰ ξέχασε ὅλα αὐτά; Τόσο ἀσυνειδήτως τὰ ἔλεγε παλαιότερα καὶ γι’ αὐτὸ τώρα τὰ ξέχασε καὶ δὲν θέλει νὰ ἀκούῃ κὰν γι’ αὐτά;;;;;……

Συγκρίνατε :

Ακίνητα για την φιλοξενία προσφύγων-μεταναστών θα προσφέρει η Εκκλησία, 10.10.2019

https://www.cretalive.gr/ellada/akinita-gia-tin-filoxenia-prosfygon-metanaston-tha-prosferei-i-ekklisia)

Και η Εκκλησία διευκολύνει τον εποικισμό! “Όλα τα ακίνητα” θα δώσει ο κ.Ιερώνυμος για να μπούν μετανάστες! Γιατί δεν τα είχατε δώσει σε Έλληνες κ. Αρχιεπίσκοπε; 15.10.2019

Δικαίωση της εφημερίδας «δημοκρατία»: Έκανε πίσω ο Ιερώνυμος για τη δομή στα Μέγαρα, 3.6.2020

Καὶ εὐτυχῶς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγαρέων & Σαλαμίνος κ. Κων/νος ἀντιτάσσεται καὶ ἦταν καὶ εἶναι μὲ τὸ μέρος τοῦ ποιμνίου του.

Η Μητρόπολη Μεγάρων αντιδρά στη δημιουργία δομής μεταναστών και πάει κόντρα στα σχέδια της Ιεράς Συνόδου

22. Ἀντὶ ὅλοι οἱ ἰθύνοντες νὰ ἀνανήψουν καὶ νὰ σπεύσουν νὰ ἐπανορθώσουν τὸ μέγιστον κακὸν ποὺ ἔχουν κάνει καὶ μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτον μέσον ἐσαμποτάριζαν καὶ σαμποτάρουν τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων Ἡρῴων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, κουτοπόνηροι ὄντες, θέλουν νὰ μᾶς φᾶν τὴν μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλόκληρης δημιουργηθεῖσα περιουσία τοῦ βίου μας καὶ μᾶς πιέζουν νὰ κτίσωμεν σὲ ἐκκλησιαστικὲς περιουσίες γιὰ νὰ ἐφαρμόσουν τό : «τὰ ὑπερκείμενα εἴκει τοῖς ὑποκειμένοις» καὶ νὰ μείνωμε στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ!!!!…..

23. Ἡ ἀπάντησίς μας εὑρίσκεται εἰς αὐτὰ ποὺ εἴπαμε εἰς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κατὰ τὴν συνάντησίν μας τὴν 9.7.2019 (ἴδ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)

Καὶ εἰς τὴν  προκειμένη ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ παροιμία : «στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα ὅσο θέλεις βρόντα».

24. Εἶναι δὲ ἀσύστολον ψεῦδος τοῦ Μακαριωτάτου μας καὶ τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ὅλων τῶν ὁμοϊδεατῶν του νὰ διατείνωνται ὅτι ἡ οἰκογένεια Ἀναγνωστοπούλου θέλει νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὸ Τάμα.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ οἰκογένεια Ἀναγνωστοπούλου συνεισφέρει εἰς τὴν αὔξησιν τῆς περιουσίας τοῦ Ἱδρύματος ποὺ προορίζεται γιὰ τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο μνημεῖο εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας ς εἰς τὸν ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν.

Ὅταν ἀναφέρονται ὅλα αὐτά, ὁ Μακαριώτατός μας τὸ παίζει θυμωμένος καὶ κάνει τὸν κάργα ἐναντιούμενος καὶ προσπαθεῖ νὰ ἀποδείξη ἄλλοθι.

Τοῦτο προεκάλεσε προφανῶς μεγίστην δυσαρέσκειαν εἰς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμον Β,΄ ὁ ὁποῖος παντοιοτρόπως πασχίζει μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον νὰ ὑπονομεύσῃ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπως τὸ ἔχουν ἀπαιτήσει οἱ διάφοροι ὁμοϊδεάτες φίλοι του, ἐντόπιοι καὶ ξένοι, ἐχθροὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, καὶ ὅπως προφανῶς ἔχει ὁμόσει γὴν καὶ ὕδωρ.

25. Εἰς τὸ κατωτέρω βίντεο φαίνεται μὲ ποίαν περιφρόνησιν ὡμιλοῦσεν περὶ ἡμῶν καὶ τελικῶς δὲν ἠδυνήθη νὰ συγκρατήσῃ τὴν ἀπληστίαν του μὲ τὴν ρητὴν ἔκφρασίν του: «δὲν μᾶς ἔκανε καὶ κάποια διαθήκην διὰ νὰ ἰδοῦμε τί κρύβεται πίσω ἀπ’ αὐτὸ τὸ ζεῦγος μὲ ἀγαθὰς προθέσεις!» :

26.Ἐνῷ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους τυπικὰ μὲν θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ Ἵδρυμα, οὐσιαστικὰ δὲ εἰς τὴν Παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν, τοὺς Πανέλληνας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐπάνω ἀπὸ 120.000.000, 1ης, 2ας, 3ης καὶ 4ης γενεᾶς, Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς, οἱ ὁποῖοι εἶναι οὐσιαστικῶς ἐγκαταλελειμένοι ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν πολιτείαν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴν ἡγεσίαν καὶ δυστυχῶς καὶ ἀπὸ τὴν θρησκευτικήν, πλὴν ἐνίων.

Ὅμως οἱ Ἕλληνες καθὼς καὶ Φιλλέληνες ἀπὸ ὅλην τὴν ὑφήλιον ἀπαιτοῦν νὰ πραγματοποιηθῇ ἀμέσως τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους!!!!!…..

27. Τόσον τὴν μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλόκληρης δημιουργηθεῖσα περιουσία  μου καθὼς καὶ τό «χρυσωρυχεῖον» τοῦ παγκαρίου τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ τὸ διαχειρίζεται μία ἄμισθη ἐπιτροπή, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου  Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν (ἴδ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).

28. Τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ διατίθενται σύμφωνα μὲ τὶς κατωτέρω ἀνάγκες:

Ἀρχικῶς θὰ διατίθεται τὸ 100% τῶν ἐσόδων διὰ τὴν κατασκευήν, ἐξοπλισμόν, μισθοδοσίαν

καὶ συντήρησιν τοῦ Μνημείου.

                 Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀνεγέρσεως Ναοῦ, προσκτισμάτων καὶ τοῦ ἐξωραϊσμοῦ

                 περιβάλλοντος χώρου, τὰ ἔσοδα θὰ διατίθενται κατὰ 40% ὡς ἀνωτέρω

                 καὶ κατὰ 60% θὰ κατανέμεται ὡς κατωτέρω:

διὰ ἀναστύλωσιν ἱστορικῶν Ἱ. Μονῶν καὶ Ἱ. Ναῶν εἰς ποσοστὸν 20%,

διὰ οἰκοδόμησιν, δημιουργίαν – διατήρησιν καὶ συντήρησιν Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων, Ἐκπαιδευτηρίων κ.λπ. Κοινωφελῶν εὐαγῶν Ἱδρυμάτων (Στέγη Ἀγάπης), τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια» ἀλλὰ «Βασιλειάδες», καθὼς καὶ διὰ ἐξοπλισμὸν Σχολικῶν κτιρίων εἰς ποσοστὸν 35% καὶ διὰ συσσίτια πολυτέκνων καὶ ἐν γένει ἀπόρων μαθητῶν εἰς ποσοστὸν 5%.

Δηλαδὴ διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὄχι νὰ τὰ νοσφίζωνται «ἡμέτερα»  «τρωκτικὰ» τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ὡς εἴθισται!!!!…..

Ὁ Μακαριώτατος θὰ ἔχει μόνο τὴν πνευματικὴν καθοδήγησιν, ἂν πραγματοποιηθῇ εἰς τὴν Μητροπολιτικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Ἀθηνῶν.

Ἂν πραγματοποιηθῇ σὲ ἑτέραν Μητρόπολιν, τότε ὁ οἰκεῖος  Μητροπολίτης θὰ εἶναι ὁ πνευματικὸς καθοδηγητὴς μὲ τὴν ρητὴν ἀπόφασιν ὅτι ποτὲ δὲν θὰ κοιτάξῃ νὰ ἀποκτήσῃ καὶ νὰ ἐκμεταλλευθῇ  καὶ τὴν οἰκονομικὴν διαχείρισιν.

29. ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ

      ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ;;;

Ἀκόμη καὶ πολλὲς δεκάδες γερανοὶ νὰ δουλεύουν μέρα νύχτα καθημερινὲς καὶ ἑορτές, δὲν πρόκειται νὰ πετύχωμε οὔτε γιὰ τὸν θεμέλιον λίθον, διότι ὁ διάβολος καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μᾶς σαμποτάρουν ἐδῶ καὶ 15 ἔτη!!!!….

Πρὸς τοῦτο καλοῦνται ὅλοι οἱ ἔχοντες ἀκόμη εὐσυνειδησίαν, ἦθος καὶ χαρακτῆρα νὰ ξεσπαθώσουν καὶ ὁμοθυμαδὸν νὰ τὰ λέγουν πρὸς κάθε κατεύθυνσιν μήπως μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ γίνει κανένα θαῦμα, διότι διαφορετικὰ τὰ ὀστᾶ τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων Ἡρῴων της Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν.

30. Παρ’ ὅλην τὴν στενότητα τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ ἀναφερθοῦμε καὶ εἰς τὸν Δρ. Πληροφορικῆς κ. Ἀπόστoλον Κρητικόπουλον, ὁ ὁποῖος γράφει σπουδαιότατα ἄρθρα, ὡς π.χ. τὸ συνημμένο ἐμπνευσμένο ἄρθρο του ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (Ἐφημερίδα Δημοκρατία 14.7.2020), τὸ ὁποῖο ἐνθέρμως συνιστῶμε.

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ  *


Είμαι και εγώ ένας από τους εκατοντάδες εκατομμύρια χριστιανούς όλου του κόσμου, που ράγισε η καρδιά μου όταν έμαθα την απόφαση του Ερντογάν για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε ισλαμικό τέμενος. Μέχρι σήμερα δεν είχα επισκεφθεί ποτέ την Πόλη, για συναισθηματικούς λόγους. Είμαι ένας από αυτούς τους πατριώτες που πάντα έλεγαν ότι «στην Πόλη θα μπούμε μόνο ως ηρωικοί απελευθερωτές». Πάντα όμως ήξερα μέσα μου, πως όταν γεράσω για τα καλά, θα έκανα κάποτε το ταξίδι να δω τα εδάφη των προγόνων μου, και φυσικά να προσκυνήσω στην Αγία Σοφία. Τώρα με απύθμενη λύπη, συνειδητοποίησα ότι δεν θα δω αυτό το θαυμάσιο στολίδι της Ορθοδοξίας μας ποτέ στην ζωή μου, αφού θα λειτουργήσει ως Τζαμί.
Πάνω στην συλλογική οδύνη του έθνους μας λόγω αυτής της βλάσφημης πρόκλησης, ακούστηκαν προτάσεις για αναλογικά αντίποινα, που αφορούν το σπίτι του Κεμάλ στην Θεσσαλονίκη. Έχω να αντιπροτείνω κάτι που το θεωρώ χρυσή ευκαιρία για ανάδειξη της χριστιανικής κληρονομιάς μας, και θα βασιστεί στην ιστορική περίσταση που παρουσιάζεται με το ατόπημα της Τουρκίας. Ανεκπλήρωτο μένει μέχρι σήμερα το Τάμα του Έθνους, υπόσχεση που δόθηκε προς τον Θεό από την Δ’ Εθνοσυνέλευση μας στο Άργος το 1829: την δημιουργία ενός επιβλητικού Ναού για τον Σωτήρα Χριστό στην Αθήνα ως Τάμα για την Θεία βοήθεια που είχαμε κατά την επανάσταση του 1821. Είχε τεθεί και ως ερώτημα από πλήθος πατριωτών Βουλευτών στην Βουλή μας στις 13/2/2018, αλλά δυστυχώς χωρίς την καθολική υποστήριξη της ΝΔ.
Η Τουρκία με την βλάσφημη και προκλητική της ενέργεια πετάει στον κάλαθο των αχρήστων 3,7 εκατομμύρια –χριστιανούς ως επί των πλείστων- τουρίστες που επισκεπτόντουσαν την Αγία Σοφία κάθε έτος!
Τι πιο όμορφο, από το να χτίσουμε (επιτέλους!) το Τάμα του Έθνους στην Αθήνα ως ακριβές και μεγαλοπρεπές πρωτότυπο αντίγραφο της Αγίας Σοφίας όπως λειτουργούσε κατά τους χριστιανικούς βυζαντινούς αιώνες στην Κωνσταντινούπολη; Τι πιο ωραίο από το να εορτάσουμε τα 200 έτη από την εθνική μας απελευθέρωση, με μια παγκοσμίου προβολής Ορθόδοξη τελετή στο Τάμα του Έθνους μας;
Για ποιο λόγο να αναλωνόμαστε με εκδικητικά και μικρόψυχα «αντίποινα» αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, ενώ μπορούμε με μια άκρως δημιουργική και θετική ενέργεια να αναδείξουμε όλο το μεγαλείο του ελληνόρθοδοξου πολιτισμού μας, και να αποτελέσουμε κέντρο θρησκευτικού τουρισμού για όλη την οικουμένη;


Δρ.Κρητικόπουλος Απόστολος

Διδάκτωρ Πληροφορικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δρ. Απόστολος Κρητικόπουλος γεννήθηκε το 1974, είναι έγγαμος, με τρία παιδιά.

Είναι κάτοχος τεσσάρων πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών (Διδακτορικό στην Πληροφορική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Τέχνο-Οικονομικών Συστημάτων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ/Αγγλία ως Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, και Πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιά ).

Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον Χρηματιστηριακό-Τραπεζικό χώρο ως Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων. Υπηρέτησε 18 μήνες την στρατιωτική του θητεία στην 2α Μοίρα Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο, ως Λοχίας Αλεξιπτωτιστής στον 3ο Λόχο Αλεξιπτωτιστών με ειδίκευση Καταδρομέας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ.Κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΤΗΝ 9.7.2019

Κατὰ τὴν πραγματοποιηθεῖσαν συνάντησιν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου μας κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, ἐνώπιον τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Δ.Ι.Σ. Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου καὶ νῦν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὠρεῶν π. Φιλοθέου, καὶ τοῦ πολιοῦ νομικοῦ – θεολόγου κ. Παντελεήμονος Κοναξή, Πρέσβεως Καλῆς Θελήσεως ὑπέρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους: ἐπαναλάβαμε τὸν διακαέστατον πόθον καὶ ἐπιθυμίαν μας νὰ προσφέρωμε ὅλον τὸν μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ἀλλὰ καὶ στερήσεις ἄνω τῶν 80 ἐτῶν δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπως καὶ μέχρι τώρα τὸν διαθέτομε διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Ὅπως ἔχομε τονίσει κατά κόρον πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, τὰ πάντα τὰ διαθέτομε ἐμεῖς. Τὸ μόνον ποὺ ζητοῦμε, ἐδῶ καὶ πολλὰ ἔτη, εἶναι ἡ μὲν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα, ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα. Ἐμεῖς ἀναλαμβάνομε τὰ πάντα, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία δεκάρα διὰ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ προσκτίσματά του.  

Ἐπανελάβαμε δέ: «Διακαέστατος πόθος μας εἶναι νὰ κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμοὺς μας καὶ νὰ ἀπέλθωμε ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτο κόσμον ὡσὰν ἄγνωστοι στρατιῶτες καὶ νὰ μὴ ἀκουσθῇ τὸ ὄνομά μας οὔτε μετὰ θάνατον. Ἐσεῖς Μακαριώτατε θὰ δοξασθῆτε, διότι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, καὶ θὰ σᾶς εὐγνωμονοῦν γενεεὲς γενεῶν. Θὰ μείνετε εἰς τὴν ἱστορίαν ἐς ἀεί. Εἶναι ὅμως θλιβερόν, ὄχι μόνον δημόσιες ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις νὰ παραχωροῦνται γιὰ τεμένη, γιὰ τοὺς ἀκραίους ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγεγνεσίας νὰ μὴ διατίθεται οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς!!!! Ὁποία ἀνηθικότης».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Ἐπανειλημμένως ἔχουμε τονίσει καὶ ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ θὰ διοικεῖται ἀπὸ 40 μελὲς Διοικητικὸ Συμβούλιο, μὲ Πρόεδρο τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος ἤ τὸν ἐπιχώριο Μητροπολίτη (ἄν δὲν γίνει εἰς τὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας ἀλλὰ εἰς περιοχὴ τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς) καὶ 6 Συνοδικούς (ὄχι ἀρεστοὺς τῶν Ἀναγνωστοπουλαίων ἢ τοῦ Ἱδρύματος ἢ τοῦ Σωματείου ἀλλὰ θὰ ἐκλέγωνται διὰ κλήρου ἀπὸ τοὺς 12 Συνοδικούς), καὶ τοὺς ἑκάστοτε Περιφερειάρχη Ἀττικῆς, Δήμαρχο Ἀθηναίων (ἢ τὸν ἐπιχώριο Δήμαρχο ἄν γίνει ἐκτὸς τῆς πρωτευούσης Ἀθηνῶν, ἐντὸς της Περιφερείας Ἀττικῆς), Πρυτάνεις ΕΚΠΑ καὶ ΕΜΠ, Εἰσαγγελέα Ἀρείου Πάγου καὶ Προέδρους Ἀρείου Πάγου, Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, Νομικοῦ καὶ Ἐλεγκτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέλη θὰ εἶναι ἀπὸ τὸν Ὅμιλο τῶν κοινωφελῶν φορέων μας καὶ Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἄτομα μὲ ἀρίστην ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία.

Καὶ μελλοντικῶς νὰ διαχειρίζωνται ὡσαύτως ὁποιαδήποτε ποσὰ εἰσπράττονται καὶ νὰ καταμετρῶνται αὐτὰ εἰς φωταγωγουμένας καὶ βιντεοσκοπουμένας αἰθούσας.

Ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ νὰ ἐπαγρυπνῇ, ὥστε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ διατίθεται διὰ τὴν οἰκοδόμησιν, συντήρησιν καὶ λειτουργίαν Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων, διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὄχι νὰ τὰ νοσφίζωνται «ἡμέτερα»  «τρωκτικά» τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

Νὰ παρακολουθοῦνται ὄχι μόνον ἀπὸ τὰ μέλη τῶν Διοικητικῶν μας Συμβουλίων καὶ ἀπὸ Ἐξελεγκτικὰς Ἐπιτροπάς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ δικαστάς, ἀστυνομικούς, δημοσιογράφους κλπ, διὰ νὰ μὴ παρασύρωνται μερικοὶ καὶ πίπτουν εἰς τὸν πειρασμόν, νά «χώνωνται» χονδρὰ ποσά «εἰς φαρδειὰ μανίκια» δυστυχισμένων ἀργυρολατρῶν, ὅπως ἐγένετο καὶ εἰς τὸ Προσκύνημα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Τεμπῶν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *