Διάφορα

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΥΧΕΣ ΟΜΩΣ ΕΦΕΤΟΣ ΤΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ; ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΝΑΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Όταν θέλεις βρίσκεις τον τρόπο) https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=HHUiQa6-Oeo&feature=emb_logo

11.4.2020

Εὐχόμεθα σὲ ὅλους τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους τοῦ Ὁμίλου τῶν κοινωφελῶν φορέων μας:

Α).Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

Β) Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Γ) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

Χρόνια Πολλὰ καὶ πᾶν ἀγαθόν, καὶ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς τὰ φέρει ὅλα κατ’εὐχὴν διὰ νὰ ἔχωμε εὐλογημένο, χαρούμενο καὶ εἰρηνικὸ Ἅγιο Πάσχα καὶ καλὴ Ἀνάστασιν εἰς τὶς ψυχές μας τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

1. Ἄς ἀρχίσωμε ἀπὸ τὰ εὐχάριστα

ὡς π.χ.:

α) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος, εἰς τὸν ὁποῖον ἀξίζουν συγχαρητήρια!!!….

Ἀντιμετώπισε γενναίως τοὺς ἀστυνομικοὺς οἱ ὁποῖοι εἰσέβαλαν εἰς τὸν Ναόν (Παλαιὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Δράμας), ὅπου ἐλειτουργοῦσε μὲ 3 – 4 ἄτομα. Τὸν ἀνάγκασαν νὰ διακόψῃ τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ τοὺς ἀπήντησεν: «ἤλθατε νὰ μὲ συλλάβετε; περιμένετε νὰ τελειώσῃ ἡ Θεία Λειτουργία καὶ μετὰ νὰ μὲ συλλάβετε»!!!….

Αὐτὰ τὰ παιδιὰ τοῦ λαοῦ, παρ’ὅλον ὅτι εἶχαν ἐντολὴ νὰ ἐφαρμόζουν πιστώτατα τὶς αὐστηρότατες ἐντολές, ἐν τούτοις ἡ χριστιανική τους ἀνατροφὴ καὶ εὐσυνειδησία τοὺς ἐπέβαλε νὰ φύγουν ἄπρακτοι!!!….

β) Ὁ μουσουλμάνος ἀξιωματοῦχος – κυβερνήτης Τούρκι Μπὶν Ταλὰλ τῆς ἐπαρχίας Asir (νότια Σαουδικὴ Ἀραβία) παροτρύνει ἐνθέρμως τοὺς μουσουλμάνους νὰ προσεύχωνται εἰς τὴν Ὑπεραγίαν ἡμῶν Θεοτόκον διὰ νὰ μεσολαβῇ εἰς τὸν Υἱό της γιὰ τοὺς γλυτώσῃ ἀπὸ τὸν κορωνοϊό!!!!….

Ἀντιθέτως, δικοί μας Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολῖτες κ.λπ. προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν τοὺς παπικοὺς ὡς ποδηγέτας ὑπερτονίζοντας  : «καθολικὴ ἐκκλησία»  (;;;) πρᾶγμα ποὺ σημαίνει παπικὴ ἐκκλησία συμπεριλαμβανομένων τῶν περίπου 3.500 δογμάτων, λουθηριανῶν, προτεσταντῶν, εὐαγγελικῶν κ.λπ. αἱρέσεων ποὺ ἐγκατέλειψαν τὸν πάπα καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ συνονθύλευμα εὑρήσκει πάλι στέγη ὑπὸ τὴν παπικὴ ἐκκλησία!!!….

Ἀλλὰ τί περιμένει κανένας, ὅταν Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολῖτες κ.λπ. δὲν γνωρίζουν ἀκόμη οὔτε τὸ 2ον ἄρθρον τοῦ Πιστεύω μας!!!…

Ἔχουν ὑποστεῖ τέτοιον ἐθισμὸ καὶ τέτοια πλύσιν ἐγκεφάλου ποὺ τὸ μυαλό τους ἔχει γίνει «κουρκούτι» ἢ μᾶλλον «ξινόγαλο» πιπιλίζοντες «καθολικὴ ἐκκλησία». Νανουρίζονται καὶ ἀποκοιμιόνται καὶ ἀγουροξυπνᾶνε μὲ τοὺς ἐφιάλτες ποὺ θὰ ἔβλεπαν στὸν ὕπνο τους δηλαδὴ κλαυθμυρίζουν διὰ τήν «καθολικὴ ἐκκλησία» πάντοτε μετὰ τοῦ συνονθυλεύματος τῶν χιλιάδων προτεσταντικῶν αἱρέσεων!!!….

Ἀντίθετα. Ποῦ καταντήσαμε οἱ πιστοὶ χριστιανοί;;;;…..

Ἐντολῇ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος τουτέστιν σχεδὸν 100% ἰδιοκτησίας Ρόθτσιλντ, ἀπὸ Παρασκευὴ 10. 4.2020 μέχρι καὶ τὴν 14ην Ἀπριλίου 2020 (δὲν εἶναι πρωταπριλιάτικο ψέμα) ἔχουν κλειστὰ ὅλες τὶς τράπεζες τῆς Ἑλλάδος χάριν ἀλληλεγγύης – συνεορτασμοῦ Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν προτεσταντῶν, παπικῶν (ποὺ ἔχουν τὸ ἐρχόμενον Σαββατοκύριακο Πάσχα)  -«ἀγάλια – ἀγάλια τῆς ἀγουρίδας τὸ ζουμὶ γίνεται μέλι»!!!!…

Μόνον τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος δὲν ἀνῆκε ἡ πλειοψηφία τῶν μετοχῶν τους εἰς τοὺς Rothschild. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος παρασύρθηκε τόσον πολὺ ἀπὸ χείριστους συμβούλους καὶ συνεργάτες,οἱ ὁποῖοι πάντοτε ἐνδιαφέρονται νὰ ἐξασφαλίζουν μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονα καὶ στάκτη καὶ μπαρούτι νὰ γίνουν ὅλα τὰ ἄλλα (ἀκόμη καὶ εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδος), ἐπείσθηκε νὰ ἐπενδύῃ σὲ ὁμόλογα δημοσίου ἢ νὰ τὰ παίζουν στὰ χρηματιστήρια ἢ περιῆλθον σὺν τῷ χρόνῳ οἱ μετοχές της, τὰ κεφάλαιά της μὲ τὶς τρικλοποδιὲς αὐξήσεως κεφαλαίων καὶ ἔτσι περιήρχοντο οἱ μετοχὲς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ἐθνικὴ τράπεζα εἰς χεῖρας τῶν Rothschild!!!!!….

γ) Ὁ Δήμαρχος Ἑλληνικοῦ –  Ἀργυρουπόλεως κ.Ἰωάννης Κ. Κωνσταντάτος παρηγόρησε τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς ὅτι θὰ πάῃ ἀπὸ τὸ ἀεροπλάνο νὰ πάρῃ τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ νὰ τοὺς τὸ μεταφέρῃ εἰς τὰ σπίτια τους. Ὅμως τοῦ τὸ ἀπηγόρευσαν καθὼς καὶ σὲ ὅλη τὴ Ἑλλάδα…

Ἐφέτος Πάσχα ἀκόμη καὶ χωρὶς τὸ Ἅγιον Φῶς.

2. Τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς ἀπέστειλαν ἔγγραφο εἰς τὸν Μητροπολίτην των, παρακαλοῦντες αὐτὸν νὰ ἐπιτρέπεται νὰ εἰσέρχωνται οἱ εὐλαβεῖς εἰς τοὺς Ναούς, ἔστω καὶ εἰς ὥρας μὴ τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας,  τηροῦντες αὐστηρῶς τὰ μέτρα ἀσφαλείας!!!!!……

https://www.paratiritis-news.gr/article/224282/Rodopi-Polites-diamarturontai-gia-tis-akolouthies-keklismenon-ton-thuron?fbclid=IwAR0Jl5zpMyMirsw4wn0WXJ-WXVss-PbV1_DEULkGK7CUTkPfL6t1XjfF2_Y

3. Ἄς προσευχόμεθα νὰ εὐδοκιμοῦν προσφυγὲς εἰς τὰ δικαστήρια, ὥστε τηρουμένων τῶν προστατευτικῶν ἀποστάσεων, νὰ ἐπιτρέπεται νὰ γίνωνται Θεῖες Λειτουργίες, νὰ μεταλαμβάνουν οἱ πιστοὶ ποὺ ἔχουν προετοιμασθῆ πρὸς τοῦτο καὶ ἂς ἐξέρχονται καὶ τηρουμένων τῶν ἀποστάσεων νὰ ἀκούουν ἔξω ἀπὸ τοὺς Ναοὺς τὴν ὑπόλοιπον Θείαν Λειτουργίαν, γιὰ νὰ εἰσέρχωνται νέοι ἐκκλησιαζόμενοι, νὰ μεταλαμβάνουν καὶ νὰ ἐξέρχωνται!!!!!……

4.Ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς κυβερνήτας, πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν καὶ καταχθονίων δυνάμεων.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

Υ.Γ.  

ΑΝΗΚΟΥΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ!

«ΠΑΡΤΥ» ΟΡΓΙΩΝ

ΣΠΑΝΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ!

1.Ὅπως ἀπεκάλυψε ὁ Πρόεδρος τῶν Εὶδικῶν Φρουρών κ. Βασίλειος Ντούμας (θερμὰ συγχαρητήρια), ἐπιτήδειοι ἀπευθύνουν διαδικτυακά καλέσματα, στέλνοντας ἀκόμη καὶ προσκλήσεις στὸ διαδίκτυο μὲ ἀγγελίες γιὰ πάρτι ὀργίων σὲ βίλλες. Καλοῦνται τὰ ζεύγη νὰ προσέρχωνται καὶ νὰ βλέπῃ ἡ σύζυγος μὲ ποιὰ λυσσασμένη θὰ πάῃ ὁ σύζυγος της καὶ ὁ σύζυγος νὰ βλέπῃ μὲ ποῖον θὰ κερατωθῇ ἀπὸ τὴν σύζυγο.….

(http://www.palo.gr/athlitika-nea/poios-korwnoios-parti-orgiwn-spane-tin-karantina/24516508/)

2. Ἄς δοξάζωμε δισεκατομμύρια φορὲς κάθε στιγμὴ πού, παρ’ὅλα αὐτὰ τά «ἀλληλοκερατώματα», ὁ  Μέγιστος Δωροδότης καὶ Μακρόθυμος, Φιλάνθρωπος καὶ Πολυέλεος Κύριος μᾶς ἀνέχεται ἀκόμη καὶ δὲν ρίχνει λάβα νὰ μᾶς κατακάψῃ ὅπως τὴν Πομπηία καὶ θειάφι καὶ θεῖον πὺρ ὅπως εἰς τὰ Σόδομα, εἰς τὴν Γόμορρα κ.λπ..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *