ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 22α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 22.11.22

Posted on

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 22α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 22.11.22 22 Τ + Ἰακώβου Τσαλίκη Εὐβοίας ὁσ. (1991) Καλλίστου Β΄ Πατρ. Κων/πόλεως, Τῶν μαθητῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Φιλήμονος ἀπ. ἐπ. Γάζης & Ἀπφίας συζύγου αὐτοῦ & τῶν σὺν αὐτοῖς Ἀρχίππου & Ὀνησίμου, Κικιλίας & Βαλεριανοῦ συζύγου αὐτῆς & Τιβουρτίου ἀδελφοῦ τοῦ Βαλεριανοῦ μ. (230), Ἀββᾶ […]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 21.11.22

Posted on

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 21.11.22   Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὰ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, τὴν Εἴσοδον τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅπου παρέμεινε δώδεκα ἔτη. Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἐπρομήθευε τὴν Παναγία μὲ τροφὴ οὐράνια. Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα) Ἦχος δ’. Σήμερον […]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 20η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 20.11.22

Posted on

20 Κ           + Θ’ ΛΟΥΚΑ, Προεόρτια Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Γρηγορίου Δεκαπολίτου (816) ὁσ., Πρόκλου Ἀρχιεπισκ. Κων/πόλεως (447), Δασίου, Νισρᾶ & Ἰωσήφ, Ἰσαακίου, Ἰωάννου, Σαβωρίου, Ὠνάμ ἀσκητοῦ, Παππία & Ἰσαακίουμαρτύρων, Γεϊθαζέτ τοῦ εὐνούχου, Σασάνης, Νοηλμάρη, Δεναχίδος & Ζαρουαντίνη,   Τῶν Ἁγ. 10 παρθένων ἐκ Περσίας, Θέκλης & τῶν σὺν αὐτῇ Ἄννης – Ἄστης – Βαουθᾶς […]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 19η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 19.11.22

Posted on

19 Σ            Ἀβδιοῦ Προφήτου ( Θ΄ π.Χ. αἰ.), Βαρλαὰμ μ. (304), Ἀζῆ, τῶν Ἁγ. 150 μ., τῆς Ἁγ. Μάνας & τῆς θυγατρός αὐτῆς, τῶν Ἁγ. 12 Στρατιωτῶν, Ἀγαπίου, Ἡλιοδώρου (272), Ἀνθίμου, Θαλλελαίου, Χριστοφόρου, Εὐφημίας μ. & Παγχαρίου, Βαρλαὰμ ὁσ., Σίμωνος θαυματουργοῦ ὁσ. ἐκ Καλαβρίας, Ἱλαρίωνος τοῦ Ἴβηρος, Φιλαρέτου Πατριάρχου Μόσχας.     ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ […]

«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» Βιβλίον τοῦ πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου (ἀπόσπασμα πλῆρες ἀληθειῶν) Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ – ΕΚΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Posted on

Video: https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/φωτεινη-γραμμη-83-η-ριζαρειοσ-σχολη-εκ/     18.11.2022 Σήμερα μὲ πόνον ψυχῆς ἀλλὰ καὶ μὲ μεγίστη καὶ ἀνέκφραστον ἱκανοποίησιν δημοσιεύομε ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» (ἤδη κυκλοφορεῖ ἡ Ε΄Ἔκδοσις, 2022) τοῦ μεγίστου ἰδανικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου, τὸν ὁποῖον ἀκόμη καὶ οἱ ἐχθροί του τὸν ὑπολήπτονται καὶ τὸν ἐκτιμοῦν […]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 18η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 18.11.22

Posted on

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 18η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 18.11.22   18 Π  Πλάτωνος (306), Ρωμανοῦ μ. & τοῦ Ἁγ. Νηπίου (304), Ρωμανοῦ ἐκ Παλαιστίνης (298), Ζακχαίου διακόνου & Ἀλφαίου (307), Βασιλείου ὁσ., Ἀναστασίου νεομ. ἐκ Παραμυθίας (1743), Ἑλένης ὁσ. Μόσχας.   Ἀναλυτικῶς περιγράφομε τὸν συγκινητικὸ βίο τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ καὶ τοῦ μετ’αὐτοῦ μαρτυρήσαντος Ἁγίου […]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 17η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 17.11.22

Posted on

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 17η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 17.11.22   17 Π   Γρηγορίου ἐπισκ. Νεοκαισαρείας (270), Γενναδίου & Μαξίμου Πατριαρχῶν  Κων/πόλεως (471), Λαζάρου ζωγράφου (867), Ζαχαρίου & Ἰωάννου σκυτοτόμου, ἤτοι σανδαλοποιοῦ, Λογγίνου, Γενναδίου Βατοπεδινοῦ, Ἰουστίνου ὁσ., Σάκ Πέρσου, Ἰωάννου Δερμοκαΐτη, Νίκωνος θαυματ., Hilda Βρεττανίας (680).   Ἰδιατέρως περιγράφομε συνημμένως τὸν βίο τῆς Ἁγίας Hilda […]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 16η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 16.11.22

Posted on

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 16η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 16.11.22     16 Τ  + Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας παρθενομ. (68 μ.Χ.), Σεργίου ἐπισκ. Ρώσου,   ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ, 15η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 15.11.22

Posted on

ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ !     15  Τ    Ἀρχὴ νηστείας Χριστουγέννων, τῶν  Ἁγ. Γουρίου, Σαμωνᾶ (299 – 306) &  Ἀβίβου μ. & Ὁμολογητῶν, Κυντιανοῦ ἐπισκ. Σελευκείας, Ἐλπιδίου – Μαρκέλλου & Εὐστοχίου μ., Δημητρίου, Εύψυχίου, Νεάρχου & Καρτερίου, Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ Ρώσου, Ἰουστίνου & Θεοδώρας βασιλέων, Δημητρίου Θράκης, Γερμανοῦ Ἀλάσκας.     ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321