ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68- ΟΜΟΦΩΝΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

22.6.2015 1. Βλέποντας τὴν ἀβελτηρία τῶν καθ᾿ ὕλην ὑποχρέων Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελλήνιου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ κάνοντας ἱστορικὴ ἀνασκόπησι, αἰσθανόμαστε καὶ ἐμεῖς ὅτι ἔχουμε ὑποχρέωσι νὰ πραγματοποιήσουμε τὴν Ἱερὴ Παρακαταθήκη τῶν προγόνων … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ τὸ ὁποῖον ἀπεστάλη εἰς τὸ μέλος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» κ. Νικόλαον Παπαχριστοδούλου, ὁ ὁποῖος ἔθεσεν σχετικὸν αἴτημα διὰ τὸ Ἱερὸν Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅπως τὸ χαρακτηρίζει … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» 22.6.2016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Παρὰ τὴν πληθώραν ἀντιξόων συνθηκῶν (ὑψηλὴ θερμοκρασία, κυκλοφοριακὸν χάος καὶ λοιπά), ἐντούτοις προσῆλθον ἑκατοντάδες προσωπικότητες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἐβραβεύθησαν δεκάδες ὡς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Παρευρέθη καὶ μᾶς ηὐλόγησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός. Μετὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (12 ΙΟΥΛΙΟΥ) ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΤΑ

  Ἐὰν ἔχωμεν θέλησιν καὶ πίστιν, ἠμποροῦμεν νὰ μετατοπίσωμεν ἀκόμη καὶ ὄρη, ἰδίως τὰ ὄρη τῶν προβλημάτων καὶ τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων. Αὐτὸ μᾶς τὸ ἐπιβεβαιοῦν οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι, ὅπως ὁ Ὅσιος Παΐσιος, τοῦ ὁποίου τὴν μνήμην ἑορτάζομεν τὴν 12ην Ἰουλίου. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΘῌ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ «ΦΩΤΕΙΝΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ» ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

  1. Εἶναι ἄκρως ἀπαράδεκτος καὶ ἀδιανόητος ἡ ἀδιαφορία τῶν παραληπτῶν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς»καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ναῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ ἔλαβον ἀπὸ ἕνα ἀντίτυπον τοῦ ἡμερολογίου μας οἱ μὲν καὶ ἀπὸ 5 ἢ 10 ἡμερολόγια … Συνεχίζεται