ΑροάνιαΔιορθόδοξος σύνδεσμος "Απόστολος Παύλος"ΠρόσφαταΤο Τάμα του ΈθνουςΦωτεινή Γραμμή

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΠΑΡΗΛΘΕΝ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΚΣΟΠΟΝ Κ.Κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ (9.7.2019)

Ἀγαπητὰ μέλη καὶ φίλοι – ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, χαίρετε πάντοτε.

Εἴθε τὸ Πανάγιον Πνεῦμα νὰ μᾶς λυτρώνῃ, νὰ μᾶς ἐλεῇ καὶ νὰ μᾶς καθοδηγῇ: «τί με δεῖ ποιεῖν καὶ λέγειν» (εὐχὴ Ζ’ τῆς ἀκολουθίας τῆς Θείας Μεταλήψεως Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἤ τοῦ Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου), δηλαδὴ τὶ πρέπει νὰ πράττωμε καὶ νὰ λέγωμε.

Καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὶς ψυχές μας, τοὺς οἰκείους μας, φίλους καὶ ἐχθρούς μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ ὅλη τὴν Οἰκουμένη, διότι «πολὺ μαυρίλα πλάκωσε μαύρη σὰν καλιακοῦδα» καί «πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων»(Ματθ., 24, 8)!!!!…..

1.Λόγῳ τοῦ ὅτι οἱ περισσότεροι ἤδη ἔχουν ἐξαφανισθῆ ἀπὸ τὸ κλεινὸν ἄστυ μεταβαίνοντες εἰς τὰ χωριά των ἢ στὶς ἐξοχές των εἰς τὴν Ἑλλάδα ἢ τὸ ἐξωτερικὸν διὰ νά «βγάλουν τὸ ἄχτι τους» ἐξ αἰτίας τῆς τρομολαγνίας

(καὶ πρὸς τοῦτο σᾶς παραπέμπομε σὲ πληθώρα σχετικῶν ἄρθρων μας, π.χ. :

O ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13.3.2020

«ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΕΠΙΔΗΜΙΑ», πρώην ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ἀείμνηστος θρυλικὸς Γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ (1990) 14.3.2020

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

 ΚΥΘΗΡΩΝ Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ  22.3.20

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ 6.4.2020

…ΕΦΕΤΟΣ ΤΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;;;;;…..11.4.2020

…ΠΟΛΥ ΒΑΡΕΙΑ ΕΦΕΤΟΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 15.4.2020

https://www.fotgrammi.gr/ uncategorized/ταμα-του-εθνουσ-πολυ-βαρεια-εφετοσ-η-με/

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!ΚΑΤΑΦΟΡΤΟΣ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΣ  ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΦΕΤΕΙΝΟ ΠΑΣΧΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 23.4.2020

δι’ αὐτὸ τὸν λόγο, δυστυχῶς, δὲν θὰ λάβουν χώρα οἱ βάσει τοῦ Καταστατικοῦ μας τακτικὲς ἐτήσιες Γενικὲς Συνελεύσεις διὰ τὸ ἔτος 2020.

2. Ἐμεῖς δυστυχῶς, θὰ συνεχίσωμε νὰ ἐργαζώμεθα ἐντατικότατα νιπτόμενοι συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως διὰ νὰ ἀντέξωμε μέχρι 23 ἢ καὶ 24 ὧρες ἐργασίας τὸ 24ωρο, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ βαθειὰ χαράματα μέχρι τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες, διὰ ἴδωμε τί στραβὸ καὶ ἀνάποδο ἔχομε νὰ ἀντιμετωπίσωμε, ἐφ’ὅσον καὶ ὁ διάβολος καὶ οἱ λεγεῶνες αὐτοῦ μᾶς δημιουργοῦν συνεχῶς ἀπερίγραπτες καὶ ἀνυπόφορες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες.

3. Εἰς τὴν συνημμένην Γενικὴν Πρόσκλησιν διὰ τὴν πανήγυριν τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου (ΣΧΕΤΙΚΟΝ 1), ἡ ὁποία, κατόπιν συμφωνίας μὲ τοὺς πρώην καὶ νῦν Σεβασμιωτάτους Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμον καὶ κ.κ. Ἀμβρόσιον μετετέθη διὰ 26.9.2020, θὰ ἰδεῖτε καὶ λεπτομέρειες καὶ διὰ τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον καὶ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

4. Εἰς τὰ διάφορα ἄρθρα μας εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας ἐνημερώνομε γιὰ τὰ ἐν τῷ μεταξὺ τεκταινόμενα σχετικῶς μὲ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, διατηρῶντες μία ἐκεχειρία ἀπὸ τὸ θέρος τοῦ 2019.

5. Ὅπως ἔχομε ἀπὸ πέρισυ ἀνακοινώσει, μετὰ ἀπὸ συνεννόησιν μὲ τὰ Δ.Σ. μας, ἀπεφασίσαμε νὰ μὴ συγγράψωμε καὶ ἀναρτήσωμε μέχρι περίπου ἀρχὲς Ὀκτωβρίου 2019 τίποτε τὸ ἐπὶ πλέον, εὐλπιστοῦντες ὅτι μέχρι τότε θὰ τύχωμε ἐπὶ τέλους τῆς κατανοήσεως ἐκ μέρους τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς, νομοθετικῆς – διοικητικῆς καὶ ἐκτελεστικῆς, τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας καὶ νὰ μὴ βρίσκουν τὴν παραμικρὰ εὐτελῆ δικαιολογία ὅλοι αὐτοί, ὅτι ἐμεῖς τάχα ἐναντιωνόμεθα.

Τὴν ἐκεχειρία αὐτὴν διετηρήσαμε μέχρι προσφάτως.

6. Ἐπειδὴ ὅμως ἤδη ἐφθάσαμε εἰς τό «παρὰ 5΄» τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καί, δυστυχῶς, ὅλες οἱ ἀνωτέρω εἰς τὴν παράγραφον (5) ἡγεσίες ὄχι μόνον ἀγνοοῦν τὶς ἄνω τῆς 12 ετίας προτάσεις μας (δηλαδὴ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ἄνευ οἰκονομικῆς ἐπιβαρύνσεως των, ἀλλὰ μόνον μὲ ἔξοδα δικά μας), ὑποχρεωνόμεθα νὰ σταματήσωμε τήν (οὕτως ἤ ἄλλως λίαν ἐκτετεμένη χρονικά) καὶ νὰ μιλήσωμε μὲ τὴν ὠμὴ ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας γιὰ τὰ γενόμενα καὶ τεκτενόμενα ἐπίκαιρα γεγονότα.

Τοῦτο τὸ πράττομε μὲ μεγάλην λύπην μας, εἴμεθα σφόδρα περίλυποι ἄχρι θανάτου καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχομε συνεχῶς «Γολγοθάδες» Μεγάλης Παρασκευῆς.

7. Ἄς παρακαλουθήσωμε τὰ γεγονότα ἱστορικῶς:

Α) Εἰς τὰ πλαίσια τῶν τεράστιων προσπαθειῶν μας γιὰ τὴν ἐπὶ τέλους ἀπαγκίστρωσιν καὶ ἀπελευθέρωσιν ἀπὸ τὰ ἐμπόδια ποὺ ἀνυψώνονται καὶ πολλαπλασιάζονται, ἀπευθυνθήκαμε καὶ τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2019 εἰς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον καὶ τὸν προσεκαλέσαμε εἰς τὴν ἱερὰν πανήγυριν τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.

Β) Ὁ Μακαριώτατος μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθμ. ΕΞ/Γ/3209/2019/15.4.2019 ἔγγραφόν του μᾶς ἀνεκοίνωσε ὅτι θὰ προσπαθήσῃ νὰ προσέλθῃ καὶ ἀφ’ἑτέρου μᾶς ἐζήτησε μίαν συνάντησιν καὶ νὰ εἶναι παρὼν καὶ ὁ τότε Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων κ.κ. Ἀμβρόσιος.

Μετὰ πολλὲς ἐπικοινωνίες ὡρίσθη ἡ 9.7.2019, παρόντων τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Δ.Ι.Σ. Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου καὶ νῦν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὠρεῶν κ.κ. Φιλοθέου, τοῦ πολιοῦ νομικοῦ – θεολόγου κ. Παντελεήμονος Κοναξή, Πρέσβεως Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τῆς Γεν. Γραμματέως καὶ τοῦ Προέδρου μας.

Γ) Περὶ τῆς συναντήσεως τῆς 9.7.2019 ἴδ. συνημμένον περιληπτικὸν σημείωμα (ΣΧΕΤΙΚΟΝ 2).

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ 9.7.2019

Δ) Ὡς πρὸς τὴν Διοίκησιν τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ἰσχύουν οἱ ἀποφάσεις Δ.Σ. καὶ Γεν. Συνελεύσεων, ὡς τὸ συνημμένον σημείωμα (ΣΧΕΤΙΚΟΝ 3).

Ε) Κατὰ τὴν συνάντησιν αὐτὴν ὁ Μακαριώτατος ἐπανῆλθεν εἰς παλαιότερη πρότασιν τῆς ΔΙΣ (Ίούνιος 2012) νὰ γίνῃ τὸ ἔργο εἰς: «…ἐκκλησιαστικὰ ἀκίνητα πίσω ἀπὸ τήν ,,Σωτηρία,,…». Ὅμως ὁ ἴδιος ἀνέφερε, ὅτι αὐτὰ ἔχουν πρόβλημα, διότι εἶναι ἀναδασωτέα καὶ διεκδικούμενα ἀπὸ τὸ Κράτος!!!!….

ΣΤ) Ἐμεῖς ἐπιμείναμε καὶ πάλι διὰ τὸ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ, ὅπου ὡς γνωστόν, τὴν 30.3.1930 ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος ὑπὸ τοῦ τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ ἕξ φορὲς διατελέσαντος Πρωθυπουργοῦ Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη καὶ τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Τοῦ ἐδώσαμε μάλιστα καὶ ἀντίγραφον τοῦ πονήματος τῆς καθηγήτριας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων κ. Θεοδώρας Φ. Μαρκάτου «ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΡΩΟ ΤΟΥ 1821 (1843 – 1930)» μὲ ὅλα τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα (https://www.fotgrammi.gr/work/οι-προτασεισ-για-πανελληνιο-ηρωο-του-ε/)

(ΣΧΕΤΙΚΟΝ 4).

Ζ) Παρ’ὅτι ἡ θέσις «πίσω ἀπὸ τὸ Σωτηρία» εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ οὐτοπία καί «ὄνειρο ἐαρινῆς νυκτός», ἐν τούτοις ἐδέχθημεν νὰ μεταβῶμε νὰ μᾶς δείξῃ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοὺς προσφερομένους χώρους «πίσω ἀπὸ τὸ Σωτηρία».

Σὲ τέτοιες περιπτώσεις ἀναμένει κανεὶς ἐπίσημα τοπογραφικὰ μὲ δορυφορικὲς συντεταγμένες (ΕΣΧΑ) κάποιων σοβαρῶν μηχανικῶν, προσαρτομένων συμβολαίων καὶ λοιπῶν ἀπαιτουμένων σχετικῶν ἐγγράφων, δασαρχείων, κτηματολογίων, ὑποθηκοφυλακείων καὶ βεβαίως συμβόλαια.

Ἀντὶ τούτων, προσῆλθε ἕνας εὐγενέσαττος νεαρὸς τοπογράφος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ποὺ ἀναμένει τὴν μονιμοποίησίν του μὲ ἕνα ἁπλούστατο ἀποτύπωμα ἀπὸ τὸ google, χωρὶς σφραγίδα καὶ ὑπογραφή, δηλαδὴ κάτι ποὺ μποροῦν νά «κατεβάσουν» ἀκόμη καὶ μειράκια τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ποὺ ἔχουν μία μικρὴ πείρα στὸ διαδίκτυο. 

Ἡ ἐπίσκεψις ἔγινε τέλη Ἰουλίου 2019.

          Τὸ συμπέρασμα, τὸ ὁποῖον ἐξήχθη ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπίσκεψιν ἦτο χειρότερον ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶχε ἐξαχθῆ τὸν Ἰούνιον τοῦ 2012:

Τὰ μικρὰ δενδρύλια ἐκ πεύκης ἀνεπτύχθησαν τόσον πολύ (20 φορές περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι ἦσαν, διότι ἀπομυζοῦν τὰ ὕδατα τῶν πλησίον ἐκεῖ εὑρισκομένων πηγῶν τοῦ Ἰλισσοῦ) καὶ ἐνδιαμέσως εἶναι πολυτελῆ, πολυόροφα ἐρευνητικὰ κέντρα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ ψυχιατρικὰ κέντρα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἀμφότερα, οὔτε τὸ δάσος οὔτε τὰ ἐρευνητικὰ κέντρα εἶναι ἐπιτρεπτὸν νὰ καταστραφοῦν, διὰ νὰ κτισθῇ τὸ Τάμα.

Η) Μὲ τὸ ὑπ΄ἀρ. 766 / 29.7.2019 ἔγγραφόν μας πρὸς τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ νῦν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ὠρεῶν κ. κ. Φιλόθεον ἐξεφράσαμε τοὺς ἀνωτέρω ἐντόνους προβληματισμούς μας, τονίζοντες ὅτι «δὲν εἴμεθα σκοταδιστὲς νὰ ἐπιτρέψῃ ἡ συνείδησίς μας νὰ ὑφαρπάσουμε τοὺς χώρους τῶν ἐρευνητικῶν κέντρων τῆς Ἀκαδημίας, οὔτε τῆς Πανεπιστημιακῆς Ψυχιατρικῆς κλινικῆς. Αὐτὰ τὰ κέντρα προσφέρουν πολὺ σπουδαιότερον πνευματικὸν καὶ κοινωνικὸν ἔργον ἀπὸ ὅ,τι μερικὰ κέντρα ποὺ ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν…»

Θ) Ἔκτοτε ἡ πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας παραμένει ἀμετάβλητος, παρὰ τὴν θετικὴν γνωμάτευσιν τοῦ νομικοῦ συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου λλογιμωτάτου κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου (ὑπ’ἀρ. 1240/1204/25.6.2012).

8.Ἐν τῷ μεταξὺ συνεχίσαμε νὰ πιέζωμε τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Πολιτείαν – Κυβέρνησιν, Περιφέρειαν, Δῆμον Ἀθηναίων κ.λπ., μέχρι καὶ εἰς τὴν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου ἀπευθυνθήκαμε μὲ τὰ ἔγγραφά μας 396/11.5.2020 καὶ 486/1.6.2020, ἀποστέλλοντες εἰς αὐτὴν καὶ τὸ ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 4025/3385/17 ἀπὸ 15.9.2015 συνταρακτικὸν ἔγγραφον τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Εἰρηναίου (ΣΧΕΤΙΚΟΝ 5) πρὸς τὸν προκάτοχον αὐτῆς πρώην Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλον, ὁ ὁποῖος, δυστυχῶς, δὲν ἔδειξε, ὡς γνωστόν, ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ.

9. Ἐκτὸς τοῦ ἀνωτέρω ἀναφερομένου συνταρακτικοῦ ἐγγράφου ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 4025/3385/17 ἀπὸ 15.9.2015 τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Εἰρηναίου πρὸς τὸν πρώην Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπην Παυλόπουλον, ἐπισυνάπτομε καὶ τὴν ὑπ’ ἀρ. πρωτοκ. 621/26.5.2011 (ΣΧΕΤΙΚΟΝ 6) Εἰσήγησιν τοῦ τότε Συνοδικοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ.κ. Σεραφεὶμ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΔΙΣ), ὅπου ὁ ἐμβριθὴς θεολόγος –νομικὸς κ.κ. Σεραφεὶμ ἀποδεικνύει ὅτι τὸ Ἵδρυμά μας δύναται νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ Τάμα.

10. Παρ’ὅλα ταῦτα, γιὰ μωαμεθανικὰ τεμένη, μωαμεθανικὰ κοιμητήρια ὑπάρχουν δημόσιες κρατικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις. Γιὰ τὸν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη, Καποδίστρια καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν ὑπάρχει οὔτε σπιθαμὴ γῆς;;;;;…..

Βαβαὶ τῆς ἀναισχυντίας ὅλων τῶν ἰθυνόντων.

Ποῦ καταντήσαμε;;;;;…..

11. Μόνον γιὰ σπατάλη περαιτέρω δισεκατομμυρίων ἐνδιαφέρονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἰθύνοντες γιὰ νὰ προετοιμάζουν χοροὺς καὶ πανηγύρια γιὰ νὰ βολεύεται ὁ ἐσμὸς τῶν ἀφισοκολλητῶν, συνδικαλιστῶν καὶ λοιπῶν τῶν διαφόρων παρατάξεων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς δόγμα των «ὅσα λέγονται νὰ μὴ γίνωνται καὶ ὅσα γίνονται νὰ μὴ λέγωνται»!!!!!…..

12. Ὡς γνωστόν, γιὰ τὴν 200ην ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐδόθησαν καὶ δίδονται ὑπερεξουσίες εἰς τὴν κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου (Πηγή: iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/ellada/i-gianna-aggelopoyloy-epikefalis-toy-2021, 31.07.2019).

Ἡ κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου ὡρίσθη ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021», ἡ ὁποία μαζὶ μὲ τὸν Ἀαρὼν Ἀβουρὴ καὶ ΣΙΑ κατασπαταλοῦσε διὰ τοὺς ἄκρως ἀπρογραμμάτιστους καὶ τρισάθλιους Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνας πολλὰ δισεκατομμύρια Εὐρὼ διὰ γλυκίσματα καὶ δῶρα (μὲ ξένα κόλυβα – πακτωλοὺς χρημάτων δύναται κανένας ὄντως νὰ κάνῃ πολυτελέστατα μνημόσυνα καὶ νὰ ὑποθηκεύεται διαρκῶς ὁ πλοῦτος τῆς Ἑλλάδος διὰ 99 ἔτη καὶ νὰ τίθεται ἡ Ἑλλάδα μας ὑπὸ Ἐπιτροπείαν τῶν ἐχθρῶν της).

Παρ’ὅλα ταῦτα, ὅλες οἱ ἡγεσίες ἀνέθεσαν εἰς τὴν κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου τὸ τρικούβερτο γλέντι – φαγοπότι καὶ νὰ συσκέπτεται μετὰ τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ, Ταγίπ Ερντογκάν, ἄν θὰ πραγματοποιηθῇ μία νέα Ἁγία Σοφία στὴν Ἑλλάδα μας μὲ τὰ τεράστια ἐπιτεύγματα τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης, ἤ ἄν θὰ πραγματοποιηθῇ ἤ δὲν θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Α ἤ ἡ Β τελετὴ διὰ τὴν ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας

ἴδ.

&

Ρὲ ποῦ καταντήσαμε!

Ὁποία ἀνηθικότης καὶ ἐθνικὴ προδοσία;;;;;….. 

Προγραμματίζονται ἐκδηλώσεις διὰ τὴν 200ην Ἐπέτειον τοῦ 1821 χωρὶς οὐδεμίαν οὐσιαστικὴν ἀναφορὰν εἰς τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 καὶ χωρὶς τοὺς ὀραματισμοὺς τῶν ἡρώων τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ καὶ τοῦ ἁγίου τῆς πολιτικῆς Ἰωάννου Καποδιστρίου. 

13. Προσφάτως ἐπιφανεῖς ἐπιστήμονες μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν ἐπὶ τρεῖς (3) φορὲς Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Καθηγήτριαν διεθνοῦς κύρους κ. Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη ἐδημιούργησαν μία ὁμάδα, ὁ σκοπός τῆς ὁποίας συνοψίζεται εἰς τό: «ΤΙΜΗ ΣΤΟ ’21».

Εἰς τὴν προκήρυξίν των ἀναφέρουν ὅτι θὰ προγραμματίσουν ἐκδηλώσεις μὲ ἀντικειμενικότητα καὶ χωρὶς παραχάραξιν τῆς  ἱστορίας, ἡ ὁποία γίνεται, δυστυχῶς, μὲ τήν «Ἑλλάδα 2021» τῶν κ. Κυριάκου Μητσοτάκη / κ. Γιάννας Ἀγγελοπούλου.

Πολλὰ μέλη μας καὶ φίλοι συμμετέχουν καὶ σκεπτόμεθα νὰ συμπράξωμε.

14. Μία ἄλλη ὄασις εἰς τὴν ζούγκλα τῆς ἐποχῆς μας καὶ συνταρακτικὴ ὑπῆρξε ἡ ὁμιλία τοῦ μέλους μας πρώην πρωτεπιστάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου) εἰς τὴν σπουδαιοτάτη ἐκδήλωσιν τῆς 16.2.2020 ὑπὸ τὸν τίτλον: «ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ», εἰς τὸ Βελλίδειον Συνεδριακὸν Κέντρον Θεσσαλονίκης, ὅπου ὁ πατὴρ Μάξιμος, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐτόνισε:(46ον λεπτὸν τῆς ὁμιλίας του) «φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς νενέκους» (προκυνημένους) καί «ἀντὶ λιβανιοῦ ρίξτε στὰ θυμιατά σας μπαροῦτι, διότι μόνον τὶς ἐκρήξεις αὐτῶν φοβοῦνται τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ» {συμπλήρωση συγγραφέως «…καὶ τοῦ λόγγου, τῶν δρυμῶν, τῶν παραλιῶν καὶ τῶν ὀρέων»}.

Σὲ ἄλλο σημεῖο (44ον λεπτό) δὲν λησμόνησε νὰ ἀναφερθῇ καὶ στὸ καυτότατον, καὶ πολύ ἐπίκαιρο μέν, μακροχρόνιον καὶ δυσεπίλυτον δὲ πρόβλημα τῆς μὴ πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀφιερώνοντας ἀρκετὰ λεπτὰ τῆς ὥρας καὶ τονίζοντας: «Γιὰ τὸν Χριστὸν τῶν Ἑλλήνων δὲν ὑπάρχει οἰκόπεδον γιὰ νὰ κατοικήσῃ εἰς τὰς Ἀθήνας!
Ἐνῷ γιὰ τὸν Ἀλλὰχ τῶν μουσουλμάνων εὑρέθη καὶ μάλιστα εἰς ἀπόστασιν βολῆς τόξου ἀπὸ τοῦ Παρθενῶνος… Ἀλλὰ ἐρωτῶμεν:“καὶ ἐσὺ γῆ Ἰούδα (Ματθ. 2, 6), πόλις τῶν Ἀθηνῶν, γιατί μελετᾶς κενὰ κατὰ τοῦ διδασκάλου Χριστοῦ
(Πραξ. 4, 25); Σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλιά σου, ἀπὸ τῆς γῆς (Ὠδὴ η΄ Μεγάλης Παρασκευῆς), πρὸς γνῶσιν καὶ διόρθωσιν (τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος), ἵνα μὴ τὸ κακὸν ἀθάνατον γένηται.”».


Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀκούσθηκαν παρατεταμένες ζητωκραυγές…

Περισσότερα :

15. Ὅμως ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἀπογοητεύει καθημερινῶς:

Α) Ὁ Μακαριώτατός μας κ. κ. Ἱερώνυμος ὁ Β΄ ἐπανέφερε τὶς περσινὲς προτάσεις.

Ἴδατε γιὰ τὸ 2019:

Ακίνητα για την φιλοξενία προσφύγων-μεταναστών θα προσφέρει η Εκκλησία

https://www.cretalive.gr/ellada/akinita-gia-tin-filoxenia-prosfygon-metanaston-tha-prosferei-i-ekklisia)

Και η Εκκλησία διευκολύνει τον εποικισμό! “Όλα τα ακίνητα” θα δώσει ο κ.Ιερώνυμος για να μπούν μετανάστες! Γιατί δεν τα είχατε δώσει σε Έλληνες κ. Αρχιεπίσκοπε;

          Ἴδατε γιὰ προσφάτως:

Μπίζνες του Ιερωνύμου με ΜΚΟ για δημιουργία κέντρου μεταναστών!

«26|05|2020 | …έχει σκοπό να νοικιάσει κτίριά της σε ΜΚΟ αντί 9.000 ευρώ, προκειμένου να φτιαχτεί δομή υποδοχής μεταναστών στη Νέα Πέραμο».

Β) Διερωτᾶται κανεὶς γιὰ τὸν Μακαριώτατόν μας: ἐνδιαφέρθησαν ποτὲ οἱ παρατρεχάμενοί σας, τὰ ἑξαπτέρυγα, στυλοβάτες καὶ δεκανίκια καὶ ὅλοι οἱ αὐλοκόλακες τοῦ Μακαριωτάτου, νὰ μάθουν ὅτι, ἐκτὸς ἀπό τοὺς ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς ἐπιχειρηματίες, ὑπῆρξαν καὶ πάρα πολλοὶ ἐπιχειρηματίες ἄκρως εὐσυνείδητοι, φιλότιμοι, ἔντιμοι, ἀκριβοδίκαιοι καὶ μέ «εὐθείαν» τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς, οἱ ὁποῖοι ἐπώλησαν τὰ πάντα διὰ νὰ ἔχουν νὰ πληρώσουν τὸ ΙΚΑ τους, τοὺς λογαριασμοὺς τῆς ΔΕΗ, τηλεφωνίας, ΕΥΔΑΠ, ΤΕΒΕ κ.λπ. καὶ ἠναγκάσθησαν νὰ μένουν μὲ ἐνοίκιον ὅσον καιρὸν εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ πληρώνουν τὰ ἐνοίκιά των καὶ τοιουτοτρόπως εἶχαν «ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ»!!!!!…..

Ἀδυνατοῦντες νὰ πληρώσουν καὶ τὰ ἐνοίκιά των, ἔμειναν κυριολεκτικὰ χωρὶς ἰατροφαρμακευτικὴν περίθαλψιν, χωρὶς τὴν παραμικρὰν ἀσφάλειαν στοὺς δρόμους.

Ἀντιθέτως ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐπιδοματοῦχοι, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν ἀπό τὸν ΟΑΕΔ χρήματα, εἶναι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, κομπιναδόροι καὶ ἐκβιάζουν τοὺς πάντας, πέραν αὐτῶν τῶν ἐπιδομάτων νὰ ἐργάζωνται ὡς ἠλεκτρολόγοι, ὑδραυλικοί, σοβατζῆδες, κτίστες, ἐλαιοχρωματιστές, καθαρίστριες κ.λπ. νὰ τὰ παίρνουν «μαῦρα»!!!!….. Διατί, Μακαριώτατε, δὲν ἐνδιαφέρθη ἡ Ἐκκλησία διὰ τὴν περίθαλψιν ἑκατοντάδων ἢ καὶ χιλιάδων εὐσυνειδήτων συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι ἔμειναν εἰς «τὰ κρύα τοῦ λουτροῦ» ἢ εἰς «τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ»;;;;;…..

Ἀπὸ ἐθισμὸν ἐλησμόνησαν ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει την εὐχήν : «ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου θανάτου»;;;;;;……· (εὐχὲς καὶ δεήσεις τῆς Ἐκκλησίας).

Ὅταν ἀνήλθατε εἰς τὰ καίρια πόστα καὶ εἰς ἰθύνουσες θέσεις τὰ ἐλησμονήσατε ὅλα αὐτά, Μακαριώτατέ μας;;;;;…..

Δὲν ἀκούσατε ποτὲ ἐσεῖς καὶ οἱ στυλοβάτες σας, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, τὴν προσταγὴν ὅτι: «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων»;;;;;…..(Α΄Τιμόθ. 5, 8).

α) «…οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθ. 5, 16).

β) «ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις». (Ἐφ’. στ’, 12).

Ὤ τί ἐκπλήξεις ἔχομε, Μακαριώτατέ μας, νὰ ἴδωμεν ἐν τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῆς κρίσεως!

«Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποὶ· ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήμενοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου».  (Β΄ Τιμόθ. 3, 1-5)……

Διατὶ Μακαριώτατέ μας, κ.κ. Ἱερώνυμε παρασύρεσθε καὶ ἀγνοεῖτε τό: «δικαιοσύνη μάθατε οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῇ»;;;;;……

Διατὶ Μακαριώτατέ μας, κόπτεσθε νὰ ἀγνοεῖτε τό:

«…..ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς»(Ἰωάν. 5, 39);;;;;

ἢ τό

«ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰωάν. 14, 6);;;;

ἤ τό

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28);;;;;….

Τοιουτοτρόπως, σᾶς ἔχουν πάρει τὸν ἀέρα, Μακαριώτατε, οἱ παντὸς εἴδους ἰθύνοντες καὶ σᾶς κυνηγοῦν μὲ τὰ καλάμια ὡσὰν τὶς ἰνδικὲς ὄρνιθες (γαλοποῦλες);;;;;.

Γ) Εὖγε εἰς τὸν Μητροπολίτην Μεγάρων καὶ Σαλαμίνος κ. κ. Κωνσταντῖνον, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ἀπεχθάνεται τὴν παραχώρησιν ἐκκλησιαστικῶν περιουσιῶν διὰ τοὺς τζιχαντιστὰς ἀλλά, ἀπεναντίας, ἐτάχθη μὲ τὸ μέρος τῶν καταγανακτισμένων Χριστιανῶν τῆς Νέας Περάμου – Μεγάρων.

Δ)Μήπως ἡ ἀπάντησις εὑρίσκεται κάπου ἐδῶ:

·Να πως το Κράτος βουλώνει το στόμα της Εκκλησίας».

16. Συγχαρητήρια δι’ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν θάρρος καὶ παρρησία, ἐκ τοῦ χριστεπώνυμου πληρώματος, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι βροντοφωνοῦν «ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ διώκωνται οἱ εὐλαβεῖς καὶ νὰ στεροῦνται τῆς βρώσεως τοῦ Παναγίου Σώματος καὶ τῆς Πόσεως τοῦ Παναχράντου Αἵματος τοῦ Θεανθρώπου καὶ νὰ τοὺς ἐπιβάλωνται πρόστιμα καὶ νὰ ὑφίστανται βρώμικους καὶ τρισάθλιους σατανικοὺς πειρασμούς. Ὅπως π.χ. συγχαρητήρια εὶς τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Κερκύρας, Κυθήρων, Σταγῶν καὶ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι διαμαρτύρονται διὰ τοὺς διωγμοὺς τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅμως ἄλλοι ὡς π.χ. ὁ Σεβασμιώτατος Ἀργολίδος κ.κ. Νεκτάριος κ.λπ. βαρύγδουπα ὀνόματα ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ νὰ τονίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν διώκεται καὶ νὰ γίνωνται βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικότεροι τοῦ πάπα καὶ νὰ προλαμβάνουν ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ!!!!….

(ἴδ.https://orthodoxostypos.gr/ἀργολίδος-ἡ-ἐκκλησία-δεν-διώκεται/)

Ντροπή τους!!!!.

Οἱ Ὀρθόδοξοι λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ νὰ ὑφίστανται τὰ πάνδεινα μαρτύρια.

Οἱ μουσουλμάνοι καὶ οἱ Χότζες των νὰ εἶναι ἐλεύθεροι καὶ νὰ συνωστίζωνται ἀσφυκτικῶς εἰς τὶς θρησκευτικές τους συναθροίσεις. Ποῖον μέγιστον αἶσχος!

17. Τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα διακηρύττει ὅτι ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία πρέπει νὰ ἐρυθριοῦν, διότι ἀφήνουν νὰ διαφθείρωνται ἀκόμη καὶ τὰ παιδάκια τῶν νηπιαγωγείων καὶ τοῦ δημοτικοῦ, πῶς γίνεται ἡ διαιώνισις τοῦ εἴδους καὶ τοιουτοτρόπως νὰ καλλιεργεῖται καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία;;;;;

Διότι μετὰ τὸ 12ον ἔτος τῆς ἡλικίας των νὰ ἀποφασίζουν εἰς ποῖον φύλον θέλουν νὰ ἀνήκουν;;;;;

Γιατὶ ἡ ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία δὲν διδάσκεται ἀπὸ τὴν μεγάλη νίκη ποὺ ἐπέτυχε ἡ ρουμανικὴ Ἐκκλησία;;;;;……  

18. Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή», λόγῳ ἐλλείψεως προσωπικοῦ μὲ σωστὰ ἑλληνικά, μετὰ βίας ἐκδίδεται.

Ἤδη κυκλοφοροῦμε τὸ τεῦχος 79 (Ἰούνιος 2019) καὶ τὸ τεῦχος 80 (Σεπτέμβριος 2019).

Συμπληρώνομε τὸ κενὸ μὲ καθημερινὰ ἐπίκαιρα ἄρθρα μας εἰς τὸ διαδίκτυον.

19. Κλείνομε μὲ τὴν κατωτέρω πρόσφατον εἴδησιν:

Ὁ ἀγωνιστὴς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως κ. Ἱερεμίας τὴν Κυριακὴν 14.6.2020 μνήμη τῶν Ἁγίων Πάντων, εἰς τὴν σπουδαιοτάτην ἐτησίαν ἐκδήλωσιν εἰς τὴν Στεμνίτσαν Ἀρκαδίας, ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν καὶ προσωπικοτήτων τῆς Ἀρκαδίας, καὶ συγκεκριμένως κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ κηρύγματός του εἰς τὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις τῆς Συστάσεως τῆς Α’ Πελοποννησιακῆς Γερουσίας, ἐτάχθη ἀνοικτὰ καὶ ἀναφανδόν, ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μέχρι ποὺ δυστυχῶς ἀνέφερε λίαν ἐπαινετικῶς : «Ὁ φίλος μου Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος προτίθεται νὰ διαθέσῃ ὅλα τα χρήματά του γιὰ αὐτὸ τὸ Τάμα».

Ἀπομαγνητοφώνησιν κηρύγματος κ. Ἱερεμίου ἴδ. συνημμένον σημείωμα ἀπὸ 14.6.2020 (ΣΧΕΤΙΚΟΝ 7).

Ἀποσπάσματα στὸ κατωτέρω video τὸ ὁποῖο δυστυχῶς δὲν ἔχει καλὴ ἀκουστική: 

Ἰδιαιτέρως γιὰ τὸ Τάμα ἀναφέρει μεταξὺ τῶν λεπτῶν 2 καὶ 5,5.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερεμίας εἶναι ἀνέκαθεν θερμότατος ὑποστηριστὴς τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.

(ἴδ. ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ ὁμιλία του στὴν ἐκδήλωσίν μας εἰς τὸ Σπόρτιγκ τὴν 31.3.2013

https://www.youtube.com/watch?v=Xt6z3b2HL1M).

20. Γενικῶς, νομίζομε ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμε ὑπ’ὄψιν μας καὶ νὰ προσαρμοζώμεθα ὄχι μὲ αὐτὸ τὸ τρισάθλιον δόγμα  «ἀνήκομε εἰς τὴν δύσιν» ἀλλὰ μὲ ὅσα ἐπροφήτευε καὶ μὲ στεντορίαν τὴν φωνὴν ἐστηλίτευε ὁ ἀνεπανάληπτος ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης ἀείμνηστος κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης.

Ἐπὶ παραδείγματι ὅσα ἔγραφε εἰς τὸ ἄρθρον του: «ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ ΠΤΩΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ, ΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ» εἰς τὸ περιοδικόν του «Χριστιανικὴ Σπίθα» τεῦχος 386 (1977) δημοσιευθὲν εἰς τὸ περισπούδαστον πόνημα του «ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ» (1994, σελ. 337) (ΣΧΕΤΙΚΟΝ 8)

21. Μὲ τὶς καλύτερες εὐχές μας πρὸς ὅλους, σᾶς καλοῦμε νὰ μὴ ἐπαναπαυθῶμε, ἀλλὰ νὰ ἐγερθοῦμε καὶ μὲ ὁμοβροντία νὰ ὑποστηρίξωμε τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 21.

Εἴμαστε ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσιν κάθε ἐνδιαφερομένου.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

ΤΗΛ. 210-3254321

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

  1. Γενικὴ Πρόσκλησις διὰ τὴν πανήγυριν τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου διὰ 26.9.2020.
  2. Περὶ τῆς συναντήσεως τῆς 9.7.2019 μὲ τὸν Μακαριώτατον κ.κ. Ἱερώνυμον.
  3. Περί της Διοικήσεως τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
  4. «ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΡΩΟ ΤΟΥ 1821 (1843 – 1930)» μὲ ὅλα τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα (https://www.fotgrammi.gr/work/οι-προτασεισ-για-πανελληνιο-ηρωο-του-ε/)
  1. Το ὑπ’ἀρ. πρωτ. 4025/3385/17 ἀπὸ 15.9.2015 συνταρακτικὸν ἔγγραφον τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Εἰρηναίου πρὸς τὸν πρώην Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ.Προκόπη Παυλόπουλον.
  2. Τὸ ὑπ’ ἀρ. πρωτοκ. 621/26.5.2011 ἔγγραφον τοῦ τότε Συνοδικοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειριαῶς πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησιας τῆς Ἑλλάδος.
  3. Τὸ κήρυγμα τοῦ ἀγωνιστοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως κ. Ἱερεμία τὴν Κυριακὴν 14.6.2020 εἰς τὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις τῆς Συστάσεως τῆς Α’ Πελοποννησιακῆς Γερουσίας, εἰς τὴν Στεμνίτσα Ἀρκαδίας

14.6.2020.

  • Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἄρθρον τοῦ Σεβασμιωτάτου πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης ἀειμνήστου κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου: «ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ ΠΤΩΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ, ΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ» εἰς τὸ περιοδικόν του «Χριστιανικὴ Σπίθα» τεῦχος 386 (1977) δημοσιευθὲν εἰς τὸ περισπούδαστον πόνημα του «ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ» (1994, σελ. 337) .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *