ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (10.000) ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ 1453 -1821 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΜΕΧΡΙ 14.3.2021

αναρτήθηκε σε: Βραβεύσεις, Το Τάμα του Έθνους | 0

2.3.2021

 

 

 

Εὑρισκόμαστε στὴν εὐχάριστη θέσι νὰ ἀνακοινώσουμε  ὅτι ἡ προκήρυξις τῆς ἀθλοθετήσεως γιὰ τὸ καλύτερο ἄρθρο γιὰ τὴν ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ καὶ τὴν ὑποχρέωσίν μας γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΈΘΝΟΥΣ εἶχε μεγάλη καὶ καλὴ προσέλευσιν.

 

Ἡ μεγάλη διάδοσις τῶν προτάσεων μας μέσῳ σοβαροτάτων Μ.Μ.Ε. εἶχε σὰν ἐπακόλουθο τὴν τεράστια ἀπήχησιν καὶ τὴν συνεχῆ καταιγιστικὴ πίεσιν πρὸς τὸ Ἵδρυμά μας γιὰ περισσότερη καὶ περισσότερη ἐνημέρωσιν.

 

 

Αἰσθανόμαστε δυστυχεῖς ποὺ δὲν προλαβαίνουμε νὰ ἀνταποκρινόμεθα καὶ οἱ φίλοι θὰ σχηματίζουν τὴν ἐσφαλμένη ἐντύπωσι ὅτι ἀδιαφοροῦμε ἤ   ἀπαξιοῦμε.

 

Στὴν δημιουργία ὅμως τῆς μικροῦ μήκους ταινίας δὲν εἴχαμε μεγάλη προσέλευσιν.

 

Γιὰ αὐτό, παρατείναμε τὶς προθεσμίες λήξεως τῶν ἀθλοθετήσεων μας μέχρι τὸ ἀργότατον τὴν Κυριακὴ 14.3.2021 καὶ προτρέπομε τοὺς φίλους νὰ συνεργασθοῦν μὲ ἄλλους ποὺ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ πραγματοποιήσουν τέτοια καλλιτεχνήματα, προσφέροντας εἰς αὐτοὺς μέγιστο ποσοστὸν γιὰ τὴν μικροῦ μήκους κύματος ταινία.

Μελλοντικῶς θὰ ἔχωμε καὶ ἄλλες τέτοιες πρωτρονβουλίες, τὶς óποῖες δὲν γνωστοποιοῦμε ἀπὸ τώρα διότι μᾶς «κλέβουν» τὶς ἰδέες.

 

Τοιουτοτρόπως οἱ δικοί μας θὰ συνειδητοποιήσουν πῶς νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν σκληρὴ πάλη τῆς ζῆς καὶ θὰ ἀποκτήσουν πουτιμότατες ἐμπειρίες.

 

.

 

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι πρόκειται γιά :

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (διαρκείας ἕως 15 λεπτῶν)

μὲ θέμα τὴν ἱστορία μας ἀπὸ τὸ 1453 – 1821, μὲ περισσότερη ἐπικέντρωσιν εἰς τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 καὶ μὲ ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21.

 

Μὲ ἐλεύθερη τεχνοτροπία, δηλαδὴ εἴτε μὲ κινούμενα σχέδια (animation) εἴτε μὲ ἠθοποιούς.

 

Αὐτὸ ποὺ θὰ βραβευθῇ θὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς ὀπτικὴ καὶ ἀκουστικὴ εἰσαγωγὴ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας καὶ εὶς ἄλλα παντὸς εἴδους σοβαρὰ ΜΜΕ, καὶ ὡς ἐμβατήριο εἰς τὶς ἐκδηλώσεις μας γιὰ τὸ Τάμα, ποὺ ἐλπίζουμε ἐπὶ τέλους νὰ πραγματοποιηθῇ.

 

Ἡ καλύτερη ταινία θὰ βραβευθῇ μὲ τὸ χρηματικὸ ἔπαθλο τῶν τριῶν χιλιάδων (3.000) Εὐρώ.

Βραβεῖο δεύτερης καλύτερης ταινίας, ποσὸν δύο χιλιάδων (2.000) Εὐρώ.

Βραβεῖο τρίτης καλύτερης ταινίας, ποσὸν χιλίων (1.000) Εὐρώ.

 

 

Ἤδη ἡ Ἑλλανόδικος Ἐπιτροπὴ ἐξετάζει τὰ μέχρι τώρα κατατεθέντα.

 

Ὑπομονὴ σὲ ὅλους. Κανεὶς δὲν θὰ μείνῃ παραπονεμένος

 

Πρέπει πάντα νὰ ἐπαναλαμβάνουμε καὶ ἐμεῖς τὸν Θούριο τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821: «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν, γιὰ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ. Καὶ ἄν δὲν τὰ ἀποκτήσω, τὶ μ’ὀφελεῖ καὶ ἄν ζήσω;».

 

Καὶ νὰ ἔχουμε ἐπίσης ὡς Θούριον μας:

 

«Μὴ φοβηθεῖς αὐτόν, ποὺ στήριξε στὴν Πίστη ἐπάνω τὴν Ἐλπίδα.

Τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα»

(Ἰωάννης Πολέμης «ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ»).

 

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε.

 

 

Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθῶμε νὰ κατασκευάζωμε ὄχι μία ἀλλὰ πολλὲς νέες Ἅγιες Σοφίες!!!…

                                                          ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *