Εθνικά ΘέματαΕκδηλώσειςΤο Τάμα του Έθνους

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 5.12.2021 ΗΜΕΡΙΔΑ – 3.12.2021

Συγχαίρομε τὸν Διεκδικητὴ τῶν Γερμανικῶν Ἐπανορθώσεων κ. Χαρίλαον Ἑρμείδη, ὁ ὁποῖος ἔχει τὸ σθένος νὰ δρᾶ μὲ ἄλλους ἀγωνιστὲς πατριῶτες καὶ νὰ ἀπαιτοῦν τὶς Ἐπανορθώσεις τῶν Γερμανῶν διὰ τὰ ἀνοσιουργήματα ποὺ ἔπραξαν οἱ Ες-Ες εἰς βάρος θυμάτων πολέμου.

Πολὺ καλὰ ἔπραξε ἡ κ. Ἄγγελα Μέρκελ, ἀπὸ τὴν μεριά της, ποὺ ἦρθε εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς μας Ἑορτῆς ἐναντίον τῶν φασιστῶν καὶ τῆς Θρησκευτικῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης, τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Γεννᾶται ὅμως τὸ ἐρώτημα: Ποῖοι καὶ μᾶλλον πόθεν ὁρμώμενοι οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ὄχι μόνον ἀνέχθηκαν τὴν ἔλευσιν τῆς κυρίας Ἄγγελα Μέρκελ, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπεδέχθησαν καὶ συνεργάσθησαν μετὰ αὐτῆς (τῆς κυρίας Μέρκελ);
Μήπως τὸ ἐπέβαλαν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, γεγονὸς ποὺ καὶ ὑπερθεματίζουν οἱ ντόπιοι ἰθύνοντες, οἱ ὁποῖοι εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, τὸ ὁποῖον κατεδίκαζε καὶ ὁ Ἅγιος τῆς Πολιτικῆς, Ἰωάννης Καποδίστριας, τονίζων εἰς τὴν Ἐγκύκλιόν του ὅτι, ὄχι μόνον οἱ στρατιωτικοὶ ἀλλὰ καὶ οὔτε καὶ οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ καταφεύγουν στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις διὰ νὰ ἀναρριχηθοῦν, νὰ κολλήσουν εἰς τοὺς θώκους τοῦ κατεστημένου διὰ νὰ εἶναι μακροχρονίως ποδηγέτες τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Συγχαίρομε καὶ τὸν Δῆμο Καλαβρύτων καὶ ὅλους τοὺς παράγοντες τῆς Ἡμερίδος τῆς 5.12.21 εἰς τὰ Καλάβρυτα, γιὰ τὴν Διεκδίκησιν τῶν Γερμανικῶν Ἀποζημιώσεων, ὡς εἰς ἡ συνημμένη Ἀφίσα.

Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ γράφων τὰ παρόντα, ἄνω τῶν 70 ἐτῶν βιώσας εἰς τὴν Γερμανία, διέθετε τὴν ἐν Βόννῃ Γερμανίας ἕδρα τῆς ἐπιχειρήσεως του, ποὺ ὑπῆρξε παλάτι τῆς Πριγκιπίσσης Σαρλόττε Σίλλερ {ἕξ (6) μέτρα ὕψος, οἴκημα 148 τετραγωνικῶν μέτρων}, γιὰ τὶς συνεδριάσεις τῶν Φιλελλήνων ἰθυνόντων ἀπὸ τὰ παραγωγικὰ Γερμανικὰ Ὑπουργεῖα. Ἐκεῖ ἀπεφάσιζαν αὐτοὶ οἱ γερμανοὶ ἰθύνοντες φιλέλληνες, νὰ μὴ διακοποῦν οἱ Γερμανικὲς βοήθειες πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ νὰ χαρακτηρίζωνται ὡς διηνεκεῖς ὑποχρεώσεις καὶ νὰ συνεχίζωνται.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ εἰς τὸ συνημμένον: «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ».
Οἱ διηγούμενοι αὐτὰ τὰ ἱστορικὰ θαυμαστὰ σταχυολογήματα συνέβαλαν εἰς τὸ παρελθὸν καὶ εὐχαρίστως νὰ συμβάλλουν καὶ εἰς τὸ μέλλον διὰ σωστὲς καὶ ἐπιτυχεῖς ὀργανώσεις τῶν προτεινομένων φιλοξενιῶν καὶ λοιπῶν ἀφηγήσεων.

 

 

3.ΑΦΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΓΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 05-11-2021.

 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΙΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΠΟΘΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

                                                                                      3.12.21

ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΑΣ Π.ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Κ.Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ

ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

25.3.1995

Οἱ πρωτεργάτες τῶν παρόντων πρωτοβουλιῶν εἶχαν τὴν μεγίστην ἐκτίμησιν τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας, τὸ ὁποῖον ἀπέστελνεν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν διάφορες ἀντιπροσωπεῖες εἰς τὴν Ἑλλάδα.

 

Διὰ νὰ συλλειτουργήσωμε καὶ συνεορτάσωμε τὴν ἐπέτειον τῆς Ἔθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἰς τὰ Καλάβρυτα τὴν 25η Μαρτίου τοῦ 1995 ἀπέστειλε ὁ ἀείμνηστος Πατριάρχης τῆς Σερβίας κυρὸς Παῦλος τοὺς Μητροπολίτες Ἑρζεγοβίνης καὶ Ζαχουμίου κυρὸν Ἀθανάσιον Γέφτιτς, τὸν Μιλέσσεβο κυρὸν Βασίλειον, τὸν Ὀσιγεκ κυρὸν Λουκιανὸν καὶ τὸν τότε Πρωτοσύγκελον του π. Φιλάρετον (καὶ μετέπειτα Μητροπολίτηη Μιλέσσεβο). Τοὺς φιλοξενήσαμε εἰς τὴν Ἀθήνα καὶ ἐν συνεχείᾳ μετέβημεν εἰς τὰ ἡρωικὰ Καλάβρυτα, ὅπου συλλειτούργησαν μὲ τὸν Σεβασμιώτατὸν μας π. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἀμβρόσιον. Εἴχαμε δὲ τότε τὴν εὐκαιρία τὶς διερμηνεῖες νὰ τὶς κάνει ὁ σερβομαθὴς σήμερον Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερώνυμος, τότε πατὴρ Ἱερώνυμος. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. κ. Ἱερώνυμος κατὰ τὰ ἔτη τοῦ πολέμου τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας ἐσπούδαζε εἰς τὸ Βελιγράδι καὶ καθημερινῶς μᾶς μετέφραζε ὅλες τὶς ἐπιθυμίες τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ Πατριάρχου. Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες συγκεντρώναμε ἀγαθὰ ἀπὸ 10 – 20 – 30 νταλίκες ἡμερησίως καὶ ἀποστέλλαμε ὅλες αὐτὲς τὶς νταλίκες στὶς Μητροπόλεις ἐκεῖνες ὅπου ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ ἦταν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ τὰ πηγαίναμε καὶ τὰ διανέμαμε μέχρι καὶ τὸ τελευταῖο χωριὸ τῆς κάθε Ἐπισκοπῆς.

Καθὼς ἡ Πατριαρχικὴ Ἐπιτροπὴ ἐρχόμενη πρὸς τὴν Ἀθήνα παραμονὲς τῆς 25ης Μαρτίου 1995 ἔπεσε στά «μπλόκα» τῶν ἀγροτῶν στὰ Τέμπη, ποὺ εἶχαν χωρίσει τότε τὴν Ἑλλὰδα στὰ δύο, ὁ Πρωτοσύγκελος τοῦ Πατριάρχου Παύλου πατὴρ Φιλάρετος μετέβη στὴν Ἐπιτροπὴ τῶν ἀγροτῶν καὶ τοὺς εἶπε στὰ ἑλληνικά : «Εὐλογεῖτε, ἐγκὼ Σέρβος ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας. Πᾶμε Καλάβρυτα, Ἁγία Λαύρα,  πρέπει νὰ πᾶμε. Εὐλογεῖτε.  Εὐλογεῖτε» καὶ ἐπέμενε.

 

Οἱ ἀγρότες ξέσπασαν στὰ γέλια καὶ μὲ συμπάθεια τοὺς  ἄνοιξαν τοὺς δρόμους.

 

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

Τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς 13.12.1943 ποὺ κατακάηκαν τὰ Καλάβρυτα, δὲν ἔμεινε σχεδὸν τίποτε ὄρθιο καὶ μαζὶ καὶ ὁ Μητροπολιτικὸς Ναός. Μέσα στὰ ἀποκαΐδια βρέθηκε τὸ Εὐαγγέλιο ἀνέπαφο ὅπου ὑπῆρχαν γράμματα καὶ στὴν τελευταία λευκὴ σελίδα του εἶχε σχηματιθῆ ἡ εἰκόνα τοῦ Κυρίου (φωτογραφία 5, ὅπου ὁ πρώην Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Καλαβρύτων ἀείμνηστος π. Γεώργιος Μπίρμπας, πάντα πρόθυμος, ἐξηγεῖ στὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν Οὐκρανία ποὺ φιλοξενούσαμε εἰς τὰ ἔργα τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων τὸ θαῦμα).

 

ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΡΙΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΣ

Πάρα πολλοὶ φίλοι τοὺς ἀνήρτησαν καὶ γίνονται ἀντικείμενο θαυμασμοῦ.

 

Ἐκτὸς ἀπὸ Σχολεῖα, Βιβλιοθῆκες, Συλλόγους, ἀκόμη καὶ Ἀστυνομικὰ Τμήματα καὶ Στρατόπεδα τοὺς ἔχουν τοποθετήσει σὲ περίοπτες θέσεις.

 

Ἀπευθυνθήκαμε ἐπανειλημμένως καὶ εἰς τὸν Ἀρχηγὸν ΓΕΣ, Ἂξιότιμον  Ἀντιστράτηγον κ. Χαράλαμπον Λαλούση καὶ ζητοῦμε νὰ μᾶς ἐπιτρέψῃ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης νὰ ΔΩΡΙΣΩΜΕ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΡΙΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100 Χ 70 ἑκ. διὰ νὰ τοποθετοῦνται σὲ Στρατόπεδα καὶ νὰ προβληματίζωνται οἱ στρατιῶτες μας διὰ τὰ δεινὰ τοῦ πολέμου.

Παραδειγματιζόμαστε ἀπὸ τοὺς νεώτερους προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀπερίγραπτο – ἀπίστευτο ζῆλον, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς κοσμογονικῆς πανηγύρεως τῆς τοποθετήσεως τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ μνημείου εὐγνωμοσύνης, εὐχαριστίας καὶ δοξολογίας εἰς τὸ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ τὴν 31.3.1930 καθιέρωσαν καὶ ἐπραγματοποίησαν μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια (μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων ἀγαθῶν ἐνεργειῶν των) καὶ τὴν ἀποστολὴ χαρτῶν /εἰκόνων μὲ τοὺς ἥρωες τοῦ 21 σὲ ὅλα τὰ Σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος (ἴδ. Ἔγγραφον Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς Ἑκατονταετηρίδος – φωτογραφία 7), εἰς τὰ Στρατόπεδα τῆς Χώρας (ἴδ. Ἔγγραφον Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ ὑπ’ἀρ.πρωτοκ. 4434/ 11.12.1931 – φωτογραφία 8), εἰς τὴν Σχολὴ Εὐελπίδων (ἴδ.Εὐχαριστήριον Ἔγγραφον τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων ὑπ’ἀριθμ. πρωτοκ.1164/23.2.1931 φωτογραφία 9) κλπ….

Τὰ τελευταῖα αὐτὰ τρία ἔγγραφα – φωτογραφίες εἶναι ἀπὸ τὰ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ καὶ τὰ ἐμφανίζομε εἰς τὴν δημοσιότητα γιὰ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ.

Ἀλλοίμονον εἰς τοὺς ἀντιδρῶντες εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἄν ἀρχίσωμε νὰ δημοσιοποιοῦμε τὰ ἑκατοντάδες παρόμοια «ντοκουμέντα».

 

Ὅμως δυστυχῶς μᾶς διέφυγαν καὶ πρέπει νὰ ἀπομακρύνωμε ἀπὸ τὴν ἀφίσσα τῶν Ἡρώων μερικοὺς ἐξωμότας, ὅπως π.χ. τὸν Κωλέττην καὶ τοὺς ὁμοϊδεάτας αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι εἶχαν καταντήσει τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ εἶχαν ρίξει εἰς τὰ κατασκότεινα  καταγώγια τῶν φυλακῶν τὸν θρυλικόν μας στρατηλάτην Θεόδωρον Κολοκοτρώνην. Καὶ πρέπει νὰ τοποθετήσουμε εἰς καλύτερη θέσιν τὸν ἅγιο τῆς Πολιτικῆς Ἰωάννη Καποδίστρια, τὸ ἀντίπαλον δέος τοῦ μισέλληνος Αὐστριακοῦ τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας Μέτερνιχ.

Ὅμως οἱ τότε κακοὶ ἰθύνοντες ἀντιληφθέντες ὅτι «φωνὴ λαοῦ ἐπιφέρει τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ», ἠναγκάσθησαν νὰ ἀπελευθερώσουν τὸν στρατηλάτη μας Θεόδωρον Κολοκοτρώνην καὶ τοιουτοτρόπως ἐλυτρωθήκαμε ἀπὸ τὴν διαιώνισιν τοῦ ἄκρως ἀνυπόφορου Τουρκικοῦ – μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ. Ὁ Στρατηλάτης μας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἐπέτυχε νὰ ἔχῃ λαμπρὰς ἐπιτυχίας καὶ ἔδωσε τὴν ρητὴν ἐντολήν «φωτιὰ καὶ τσεκούρι εἰς τοὺς προσκυνημένους Νενέκους», διαφορετικὰ θὰ ἐβροντοφωνούσαμε καὶ ἐμεῖς ὅτι ἡ συμβίωσις τῶν Χριστιανῶν μετὰ τῶν ἀδίστακτων Τούρκων – μωαμεθανῶν ἦτο ἄκρως ἀνώδυνος καὶ διὰ τοὺς Χριστιανούς!!!!!!!!!!!

Μάλιστα δὲ ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου τινὲς τῶν ἐξωμοτῶν νὰ ἀποκαλοῦν καὶ τὸν ἥρωα στρατηλάτη μας Θεόδωρον Κολοκοτρώνην ὡς δῆθεν «ξεβράκωτον».  Τόσον ὁ Κολοκοτρώνης μας, ὅσον καὶ πληθώρα ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἦσαν φουστανελλάδες καὶ ἡ ἡρωϊκὴ φουστανέλλα ἐπραγματοποίησε καὶ τὸ Ἔπος τῆς Πίνδου μας καὶ τῶν ὀρέων τῆς Βορείου Ἡπείρου μας καὶ τοὺς ἐθαύμαζαν οἱ πάντες, μέχρι καὶ αὐτὸς ὁ περιβόητος Οὐίνστον Τσώρτσιλ παρεδέχετο  ὅτι «οἱ Ἕλληνες πολεμοῦσαν σὰν ἥρωες, καὶ ἐφεξῆς νὰ ἐτονίζετο ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες».

Πλὴν ὅμως ὅλοι αὐτοὶ στὸ μοίρασμα μᾶς ξεχνοῦσαν πάντοτε καὶ ὄχι μόνον τὴν Βόρειον Ἥπειρον δὲν μᾶς ἔδωσαν, ἀλλὰ οὔτε κἄν τὴν Κύπρον μας, καὶ ἔστειλαν ἀγχόνες διὰ τοὺς λεβέντες μας τῆς ΕΟΚΑ Α’ καὶ Β’ καὶ ἐπίεζαν κατάφορα τὸν Πρόεδρον τῶν ἀδελφῶν Κυπρίων Τάσον Παπαδόπουλον νὰ ὑποκύψῃ.  Πλὴν ὅμως ἐμεῖς (τὸ Ἵδρυμά μας) τὸν ἱκετεύαμεν νὰ μὴ ἐνδώσῃ καὶ τὸν ἐστηρίζαμε ἐμπράκτως μέχρι ποὺ καὶ τὸν ἐβραβεύσαμε μετὰ θάνατον μὲ τὶς μεμβράνες τῶν βραβείων ποὺ ἔλαβε ὁ Πρέσβυς τῆς Κύπρου μας εἰς τὴν Ἀθήνα, κ. Ἰωσὴφ Ἰωσήφ.

Ἡ ἐποχή μας ὁμοιάζει μὲ τὴν ἐποχὴν τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας Καλλίνου, ὁ ὁποῖος ἐκάκιζεν τοὺς Ἕλληνας Κριμαίας καὶ λοιπῶν Ἑλληνικῶν παροικιῶν ἐδῶ καὶ σχεδὸν 3.000 ἔτη καὶ ὁ ὁποῖος ἀπελπισμένος κραύγαζε εἰς τοὺς ἐλάχιστους φυγόστρατους νέους τοῦ καιροῦ του:

 

«Μέχρις τέο κατάκεισθε; κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε θυμόν,

ὦ νέοι; οὐδ᾽ αἰδεῖσθ᾽ ἀμφιπερικτίονας ὧδε λίην μεθιέντες;

ἐν εἰρήνῃ δὲ δοκεῖτε ἧσθαι

ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἅπασαν ἔχει».

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

«Ὡς πότε, νέοι, θὰ κάθεσθε ἄπρακτοι;

Πότε θὰ δείξετε καρδιὰ ἀντρειωμένη;

Ντροπή, ποὺ σᾶς βλέπουν καὶ οἱ γειτονικοὶ λαοί.

Τόσο λίγο γνοιάζεστε γιὰ τὴν πατρίδα;

Νομίζετε, ἀλλὰ δὲν εἶναι εἰρήνη πιά,

ἄδραξε ὁ πόλεμος ὁλόκληρη τὴ γῆ μας».

(Μετάφρασις :  Μ. Ζ. Κοπιδάκης).

 

Τότε (8ος αἰ. π.Χ.), ἦταν λίγοι οἱ φυγόπονοι νέοι.

 

Καὶ σήμερον ὅμως ἔχει ἀπόλυτη ἐφαρμογὴ ἡ κραυγαλέα φωνὴ τοῦ Καλλίνου.

Ἀντὶ οἱ νέοι μας νὰ συνωστίζωνται καὶ νὰ διαμαρτύρωνται γιὰ τοὺς περιορισμοὺς γιὰ τὸν κορεσμὸ τῆς γαστρὸς καὶ τοῦ ὑπογαστρίου, ἔπρεπε μαζὶ μὲ τοὺς νέους μας, ὅλοι μας, νὰ συναθροιζώμεθα καὶ νὰ κάνωμε ἔκκλησιν συμπαραστάσεως στοὺς ἥρωες τῶν νήσων μας καὶ τῶν ἀκριτικῶν παραμεθορίων περιοχῶν καὶ νὰ τοὺς κράζουμε ὅτι εἴμεθα ἀλληλέγγιοι καὶ ὅτι θὰ συνεχίσωμε νὰ ἀναλωνώμεθα ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ἀκεραίας πατρίδος. Ἐπ’ οὐδενὶ δὲ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ συμπεριφερώμεθα τόσον ἀνέντιμα.

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΡΟΑΝΙΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Φίλους ἐκλεκτοὺς δυνάμεθα καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ φιλοξενοῦμε εἰς τὶς ἐγκαταστάσεις τῶν ἔργων τοῦ Ἱδρύματός μας εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων. Ἕνα τέτοιο πρόγραμμα θὰ ἠδύνατο νὰ πραγματοποιηθῇ καὶ νὰ διαμένουν τελείως δωρεάν μετὰ τῶν οἰκογενειῶν των καὶ τῶν συνεργατῶν των.

Ἐκεῖ διαθέτομε περὶ τὰ τριάντα (30) κρεβάτια.

 

Ἐκεῖ δύνανται οἱ ἐν λόγῳ φίλοι νὰ ὀργανώσουν  καὶ σεμινάρια. Διαθέτομε Πνευματικὸν Κέντρο γιὰ περίπου 200 – 250  ἄτομα. Διανυκτέρευσις, ὅλα δωρεάν.

Ἀπὸ ἐκεῖ εἶναι δυνατὸν νὰ γίνῃ ἐπίσκεψις – προσκύνημα εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων (περίπου ἕνα (1) χιλιόμετρο ἀπὸ τὸν Ἅγιο Παῦλον.

 

Ἐπίσης εἶναι δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθοῦν καὶ ἐκδρομὲς εἰς τὰ γειτονικὰ Ἄρμπουνα (γενέτειραν τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου Παπουλάκου, διὰ τὸν ὁποῖον ὁ Διευθυντὴς τῆς Λυρικῆς Σκηνῆς Κωστὴς Μπαστιὰς ἔγραψε τὸ βιβλίον του ἀριστούργημα καὶ τὸν ὁποῖον ἐμεῖς ὄχι μόνον ἁγιογραφήσαμε ἀλλὰ καὶ τοῦ προσθέσαμε, μὲ τὴν συγκατάθεσίν τοῦ τότε Μητροπολίτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. κ. Ἀμβροσίου καὶ φωτοστέφανον). Εἰς τὰ Ἄρμπουνα, εἰς τὰ Τριπόταμα καὶ τὶς Πηγὲς τοῦ Ἀροανίου ποταμοῦ ἔχει νοστιμότατες πέστροφες.

 

Εἰς τὸ Μέγα Σπήλαιον νὰ τοὺς ὑποδεχθῇ καὶ νὰ τοὺς περιποιηθῇ εἰς τὸ ἀρχονταρίκι καὶ τὴν αἴθουσα ὑψηλῶν προσκεκλημένων ὁ φίλος μας καὶ πρώην Ἡγούμενος καὶ νῦν Μητροπολίτης μας κ. κ  Ἱερώνυμος  καὶ ὁ νῦν Ἡγούμενος Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Καλλίνικος Ἀποστολόπουλος.

 

Καὶ εἰς τὴν Ἁγία Λαύρα νὰ παρακαλέσωμε τὸν Ἡγούμενον Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Εὐσέβιον Σπανὸν νὰ τοὺς περιποιηθῇ καὶ νὰ τοὺς ξεναγήσῃ εἰς τοὺς ἀμύθητους θησαυροὺς ποὺ ἔχει ἡ Ἁγία Λαύρα (ὅπως βέβαια καὶ τὸ Μέγα Σπήλαιον).

 

ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ

Τὸ Ἵδρυμά μας, Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ὁμοῦ μετὰ τοῦ κ. Προδρόμου Ἐμφιετζόγλου Προέδρου τῆς Μηχανικῆς καὶ μὲ τὸν ἐπιστήθιον οἰκογενειακόν μας φίλον καὶ τέως Πρόεδρον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Ἀντώνιον Κουνάδην ἔχομε σχηματίσει καὶ τὸ Σωματεῖον «Ἀβέρωφ ΙΙ». Μὲ τὴν συγκέντρωσιν χρημάτων πρέπει νὰ ἀγοράζωνται καὶ φρεγάτες διὰ τὸ Πολεμικόν μας Ναυτικὸν καὶ θὰ πασχίζωμε νὰ πιέζωμε καὶ τοὺς φίλους μας Γάλλους νὰ μᾶς παραχωροῦν τό  «know how» διὰ νὰ συναρμολογοῦνται εἰς τὴν Ἑλλάδα μας ἀπὸ Ἕλληνες τεχνικοὺς ἐπὶ μέρους ἤ συνολικῶς οἱ ἐν λόγῳ φρεγάτες διὰ νὰ τρώγουν ψωμὶ καὶ οἰκογένειες Ἑλλήνων τεχνικῶν καὶ ὄχι μόνον Ἄγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοὶ καὶ Ἀμερικάνοι.

Τὀ ὄνομα ΑΒΕΡΩΦ ἔχει μεγάλη συμβολικὴ σημασία. Ὅταν  περνοῦσε τὸ θωρηκτό «Ἀβέρωφ» πήγαιναν οἱ ὁμόαιμοί μας Γενίτσαροι καὶ ἐν γένει Τούρκοι καὶ ἐχώνοντο  σὲ καταφύγια τοῦ Βοσπόρου καὶ δὲν τολμοῦσαν νὰ ἐξέλθουν.

Πρέπει ὁπωσδήποτε τὸ κατατρωθὲν ἐθνικὸν καὶ ἠθικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων νὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ ἄν συνειδητοποιήσωμε ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπιστρέψωμε στὶς ρίζες μας, τότε ἠμποροῦν νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ ρήσεις τοῦ Χριστιανοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη ποὺ ἔλεγε:

«Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς….».

 

«Κάμνε κουράγιο Ἑλλάδα μας καὶ σὲ ὅλα θὰ νικήσεις»,

λέει ἡ λαϊκὴ μούσα γιὰ νὰ ἐνθαρρύνεται καὶ νὰ ἀναζωογονεῖται τὸ ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Καὶ νὰ μὴ ἀκουσθῇ ποτὲ ὁ στίχος τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ:

«Φιλέλληνες, σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας».

                                               

                                      ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

4.ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΓΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ, ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ Π.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΡΜΠΑ

 

 

 

5.Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 

 

6.Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

 

 

 

 

 

7.ΟΙ ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΡΙΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

 

8.ΟΙ ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΡΙΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

 

9. ΟΙ ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΡΙΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ.2103254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *