ΑΡΘΡΟ 1ο

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΈΘΝΟΥΣ

ΠΟΤΕ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τζαμί στο Βοτανικό αυτοί,

Ναό του «Τάματος του Έθνους»

Στο Πεδίο του Άρεως εμείς!

Αντωνίου Ραφαλέτου (Εφημ.Μακελειό, 30.10.20)

Αξιομνημόνευτη

Μοναχική παρέλαση 2020 | Νέο Σούλι Σερρών

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τζαμί στο Βοτανικό αυτοί,

Ναό του «Τάματος του Έθνους»

Στο Πεδίο του Άρεως εμείς!

Αντωνίου Ραφαλέτου (Εφημ.Μακελειό, 30.10.20)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ἐξοχώτατοι Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματοςτοῦ  Ἔθνους καὶ ὑποψήφιοι

Ἀγαπητά μας μέλη καὶ θιασῶτες τοῦ Ὁμίλου τῶν πνευματικῶν φορέων μας

Περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή»,

ἱστοσελίδας: www.fotgrammi.gr

Facebook: https://www.facebook.com/tamatouethnous/  και Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) 

Twitter: @PANEL_TAMA

 https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

 Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Διορθοδόξου Συνδεσμοῦ «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

Συνεχίζομε νὰ ἀγωνιζώμεθα μέ «νύχια καὶ μὲ δόντια» νιπτόμενοι κάθε 5 – 10 λεπτὰ μέχρι τὴν 4ην πρωινὴ ὥρα γιὰ νὰ ἀποκτοῦμε νηφαλιότητα γιὰ νὰ βλέπουμε τὶ στραβὸ καὶ ἀνάποδο θὰ δυνάμεθα νὰ ἀντιμετωπίζωμε .

Τώρα σᾶς γράφομε μερικὲς γενικὲς σκέψεις διὰ νὰ μὴ μένετε ἐπὶ πολὺ καιρὸ τελείως ἀδιαφώτιστοι.

Διὰ μία νέα μελλοντικὴ ἰδέα εὐχαρίστως νὰ τὰ ποῦμε γιὰ 5 λεπτὰ της ὥρας τηλεφωνικῶς καὶ νὰ δοῦμε πὼῶς θὰ τελεσφορσῃ τὸ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21, νὰ κάνῃ ὁ Θεὸς τὸ θαῦμα του καὶ νὰ μὴ μᾶς ἐμπαίζουν διάφοροι ἀντίθετοι ποὺ παντοιοτρόπως δαιμονίζονται καὶ κάνουν τὸ πᾶν νὰ σαμποτάρουν τὸ μεγαλεπήβολον μνημεῖον εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ λατρείας εὶς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστόν.

Καιροὶ οὐ μενετοί.

Ἡ νίκη οὐ τῶν φλυαρούντων, οὐ τῶν μεμψιμοιρούντων ἀλλὰ τῶν μετὰ πάσης συνέσεως ἀγωνιζομένων.

Προσεχῶς θὰ ἐκδώσουμε πλαστικοποιημένους χάρτες μέτοὺς  ἥρωες τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως μέχρι ἄνω τοῦ ἑνὸς (1) μέτρου ὕψος   ἢ δυνατὸ καὶ τὸ πλάτος, διὰ νὰ εἶναι ἐφικτὸν νὰ διαβάζουν οἱ πάντες ἀπὸ πέντε (5) μέχρι ἑκατὸν δέκα πέντε (115) ἐτῶν.

Ὅμως γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν  αὐτά, ἐπιβάλλεται νὰ ἀποκτήσουμε πάλι ἐθελοντές,  διότι ὁ τελευταῖος π«ιτσιρίκος» μὲ τὰ 96 του ἔτη μᾶς ἐγκατέλειψε καὶ θρηνοῦσε, διότι τὸ τελευταῖο καιρὸ ἦτο κατάκοιτος καὶ δὲν ἠδύνατο νὰ ἀγωνισθῇ περαιτέρω ὑπὲρ τοῦ Τάματοςτοῦ  Ἔθνους.

Το προσωπικὸ ἔχει δυστυχέστατα μεγίστη λεξιπενία, ἀδυναμία νὰ ἐφαρμόζῃ εἰς τὴν πράξι τοὺς χειρισμοὺς τῶν ὑπολογιστῶν.

Γιατὶ παραμένετε ἀδιάφοροι καὶ ἀσυγκίνητοι ;;;;;

Ἡ καλύτερη προσφορὰ στὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη εἶναι νὰ πλαισιώσουμε τὴν προσπάθεια πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος του.

Ἀναμένουμε ἀμέσως την ἔμπρακτον κατανόηση σας διότι μὲ τὴν θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνὰ εἶναι ὑπερχορτάτη  ἡ κοινωνία μας !!!!!

Ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐφαρμόζεται τό :

««καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ∙ ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν∙ ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπεν∙ ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά∙ ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον.καὶ ἕτερος εἶπεν∙ γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν» (Λουκ. ιδ, 18 -19).»   

Παρακαλοῦμε μελετῆστε τα παραπάνω ἐπισταμένως καὶ ἐνεργήσατε κατὰ συνείδησιν.

ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ὁ ΜΑΘΗΤΗΣ ΘΑΝΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ THN ἈΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ VIDEO

Αὐτὸς πρέπει νὰ γίνῃ ἄριστος Στρατηγὸς τῆς Γεωπολιτικῆς.

ἘΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ καὶ τὸ μέλος μας κ.  Ἀντώνιο Ραφαλέτο ποὺ  ἔγραψε τὸ κατωτέρω συγκλονιστικὸ ἂρθρο στὴν Ἐφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ τῆς 30. 10.2020

Τζαμί στο Βοτανικό αυτοί,

Ναό του «Τάματος του Έθνους»

Στο Πεδίο του Άρεως εμείς!

ἀλλὰ καὶ ἄλλους ποὺ ἐπιδεικνύουντὴν  ἂμεριστη συμπαράστασὶ των καὶ δὲν εἶναι Θεωρία Ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   ΤΗΛ 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *