ΡΟΜΑ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

αναρτήθηκε σε: Ι.Π.Η.Π.Α. | 0

Πληροφορηθήκαμε για τό

«νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά στις χώρες της ΕΕ και προετοιμασία της πρωτοβουλίας για την περίοδο μετά το 2020. Χρονοδιάγραμμα: 2020-2030 :

Ισότητα, ένταξη και συμμετοχή των Ρομά στην ΕΕ»

 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_el?pk_source=facebook&pk_medium=social_media_paid&pk_campaign=rom_el_fb#—3

καὶ αἰσθανθήκαμε ἀνακούφισιν γιὰ νὰ βοηθηθοῦν οἱ παραβατικότατοι μὲν συμπαθέστατοι δε Ρομά, νὰ ἐνταχθοῦν στὶς κοινωνίες καὶ νὰ γίνουν καὶ αὐτοὶ πρότυπα τάξεως, καθαριότητος, εὐπρέπειας καὶ πειθαρχίας.

Καὶ ἐμνήσθημεν τῶν γνωστῶν ἀγώνων τοῦ πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου , τοῦ ἐπονομαζομένου

 

ΑΓΙΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

https://www.youtube.com/watch?v=hYsonTxQKGs&feature=emb_rel_pause

  

Ἀλλὰ καὶ τοῦ σύγχρονου ἀγωνιστοῦ, θεολόγουδασκάλου κ. Ἀθανασίου Νικολαΐδη πρὸς ἐκπολιτισμὸ καὶ ἔνταξιν τῶν Ρομὰ εἰς τὶς κατὰ τόπους κοινωνίες.

Ὁ κ. Ἀθανάσιος Νικολαΐδης ὑποστηρίζει τοὺς Ρομὰ ἀλλὰ καὶ ὑποστηρίζεται ὑπ’ αὐτῶν ὅπως π.χ. ἀπὸ τὸν τραγουδιστὴ κ. Βασίλειο Παϊτέρη.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=299&v=97Ij9E4uQBo&feature=emb_title

 Ἄν καὶ ἄλλοι Μητροπολίτες δὲν διεκατείχοντο ἀπὸ ἄμετρον ἐγωισμὸν καὶ ἐμιμοῦντο ἐπὶ μέρους τὸν ἀνεπανάληπτον, ἰδανικὸν ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης ἀείμνηστον κυρὸν Αὐγουστῖνονκαντιώτη, δὲν θὰ εἴχαμε τὴν ἄκρα παραβατικότητα τῶν συμπαθέστατων ΡΟΜΑ καὶ θὰ ἔπρεπε ὅλοι αὐτοὶ οἱ Μητροπολίτες νὰ ἀνεγνωρίζοντο ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη μὲ εἰδικὸν βραβεῖον καὶ ὁ πακτωλὸς τῶν χρημάτων νὰ μὴ ἔρρεε εἰς τὰ ταμεῖα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ὅπου συνήθως σφετερίζονται ἀπὸ τοὺς παρατρεχάμενους του, ἀλλὰ σὲ αὐτοὺς τοὺς μεγίστους κοινωνικοὺς ἐργάτες ποὺ θὰ ἠργάζοντο διὰ τὶς μειονότητες τῆς Ἑλλάδος διὰ νὰ εἴχαμε τὰ ἄριστα ἐπιτεύγματα.

 Δυστυχέστατα ὅμως οὐδεὶς τῶν Μητροπολιτῶν εἶχε τὴν ἀνωτέρα αὐτὴν ἀντίληψιν τοῦ καθήκοντος καὶ θησαυρίζουν διὰ τὰ γεράματά τους, ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποσύρωνται εἰς τὶς Μονὲς τῆς μετανοίας των καὶ νὰ εἶναι εὐχαριστημένοι ποὺ θὰ εἶχαν φροντίδα, στοργή, ἀγάπη ἀπὸ τὴν ὁμήγυριν τῶν μοναχῶν.

                                     

                                           ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210-3254321

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *