ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» ΤΕΥΧΩΝ 79, 80, 81 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ 2020 – 2021

                   31.7.2020

Ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ τῶν πνευματικῶν φορέων μας εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ σᾶς ἐνημερώσωμε ὅτι ἀναρτήσαμε στὴν ἱστοσελίδα μας τὰ περιοδικά μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεύχη  79, 80, 81 ὡς κατωτέρω.

Ἐπίσης κάνομε ἀναγγελία τῆς κυκλοφορίας τοῦ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ τῆς Ἀρχῆς τῆς Ἰνδίκτου, ὡς κατωτέρω, το ὁποῖο, ὡς γνωστὸν ἄρχεται  1/9 καὶ τελειώνει 31/8.

Καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ τὸ ἐκδίδομε μετὰ βαρυτάτης καρδίας, διότι ὁ συνεργάτης μας ποὺ ἀνέλαβε τὴν βελτίωσιν ἐπὶ ἕνα ὁλόκληρο ἔτος, δὲν ἔπραξε τίποτα. Τὴν τελευταία στιγμὴ διαπίστωσε πάρα πολλὰ λάθη, μᾶς τὸ ἔφερε καὶ μᾶς ἀνάγκασε νὰ ἀρχίσωμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ πάντα!!!!! …

Ο Τempora o mores ποῦ καταντήσαμε, ἀκόμα καὶ ἀξιωματικοὶ τοῦ στρατοῦ νὰ συμπεριφέρωνται τοιουτοτρόπως καὶ νὰ ἀφήνουν τὸν σύγχρονο σχιζοφρενῆ Χίτλερ, τὸν ὁμόαιμό μας, τὸν γενίτσαρο τοῦ πνεύματος νὰ βρυχᾶται ὡσὰν λυσσασμένος γενίτσαρος ποὺ εἶναι καὶ νὰ μᾶς ἀπειλεῖ καθημερινῶς δημιουργώντας μας ἀφόρητα προβλήματα διὰ νὰ ἀναγνωρίζωμε τὶς ἐγκληματικές του κτήσεις καὶ νὰ ἐκδιώκωμε τὰ ὁπλισμένα τους ἀεροπλάνα ποὺ πετοῦν ἀπάνω ἀπὸ τὶς στέγες τῶν ὁμογενῶν μας ἀπὸ τὴν Μεγίστη Καστελορίζου μέχρι τὴν Κάρυστον, τὴν Λάρισα, Βόρειες Σποράδες, Λῆμνον, Σαμοθράκη, Λέσβο, Ικαρία, Σάμον, Χίον καὶ λοιπὰ κατοικημένα ἢ ἀκατοίκητα νησιὰ τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, ἀκόμα καὶ τὴν Κρήτην μας, τὴν Κύπρον καὶ ὅλες τὶς ὑφαλοκρυπίδες τῶν νησιῶν μας, κοινῇ συμπαιγνίᾳ μὲ τήν «μαμά» Άγκελα Μέρκελ διὰ νὰ τὸν βοηθήσῃ εἰς τὴν μοιρασιὰ τοῦ Αἰγαίου, τὸ ὁποῖον κατὰ καλλιτέχνες ὅπως ὁ Νταλάρας, καὶ κατὰ πολιτικοὺς ὡς ὁ Γεώργιος Ἀνδρέα Παπανδρέου (ὁ ὁποῖος κόπτεται νὰ εἴμαστε αὐτάρκεις εἰς τὸ χασίς, καλλιεργώντας το στὶς γλάστρες μας) καὶ λοιποὺς ἀνήκει στὰ ψαράκια του καὶ σὲ λίγο θὰ ἔχωμε συνεκμετάλευσιν μὲ τὸν ἀδίστακτο καὶ μέγιστο ἐγκληματία Ταγὶπ Ἐρντογάν.

Δὲν ἔχουν ἴχνος φιλότιμο οὔτε καὶ ἡ μεγάλη κουμπάρα του κυρία Ντόρα Μπακογιάννη οὔτε ὁ Πρωθυπουργὸς  Κυριάκος Μητσοτάκης νά τον ἀνακαλέσουν στὴν τάξιν!!!..

Διὰ αὐτὸ προβάλλουμε εἰς τὸ τεῦχος 80 τὸ θωρηκτό μας Ἀβέρωφ,  τὸ ὁποῖον ὑπελόγιζαν οἱ φίλοι μας οἱ Τοῦρκοι σοβαρότατα καὶ δὲν τολμοῦσαν νὰ ξεμυτήσουν ἔξω ἀπὸ τὸν Βόσπορο.

Γιατὶ κουμπαρούλα συμπεριφέρεσαι τοιουτοτρόπως;;;;

Ἀπὸ τὸν τρισάθλιο Κων/ον Σημίτη ἔχοντος καὶ τὶς πλάτες τοῦ ἀδελφοῦ του  Σπυρίδωνος Σημίτη ποὺ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ἀποφασίζει καὶ διατάσσει τὶ θὰ κάνῃ ἡ φιλότουρκος Γερμανία, μᾶς ἀλλάζει κυριολεκτικῶς τὰ φῶτα ὁ «κουμπαρούλης».

Πρὸς τοῦτο εἶναι ἡ κατεξοχὴν ἀνηθικότης νὰ πολεμοῦν ἐπὶ 15 συναπτὰ ἔτη τὴν νέα Ἁγία Σοφία μὲ τὰ θαυματουργικὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης καὶ νὰ μᾶς κοριοιδεύῃ ὄχι μόνον ὁ Μακαριώτατός μας ἀλλὰ καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες του συνοδικοὶ  καὶ νὰ καταργοῦν οὐσιαστικὰ τὴν ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ συμπεριφέρονται τόσον τρισάθλια ὅπως εὐθέως καὶ κατηγοριματικὼς ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως κύριος Ἱερεμίας μὲ τὸ πικρότατο παράπονο, ὅτι εἶναι μικρούλης καὶ δὲν τὸ ἀκούουν καὶ δὲν τὸν προσέχουν. Σὰν μεγίστη ἀλώπεκα ἐκτελεῖ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ λέγει «ἐλᾶτε νὰ λειτουργήσετε καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Σουμελά» καὶ νὰ δείξῃ πόσο ἀνεκτικὸς εἶναι καὶ στὰ διάφορα δόγματα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία.

Στὴν οὐσία εἶναι νὰ γίνῃ καὶ ἐκεῖ τζίρος διότι ἔπεσε κατὰ πολὺ ὁ τζίρος ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία ἀπὸ τὴν ὁποία ζεῖ τὸ 70% τῆς Τουρκίας. 

                                                ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ 210 3254321

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος ἐκδότου…………………………………………………………………..1

Διαχρονικαὶ ἐκφράσεις (κυρίως ἑλληνικαί)………………………….7

Ἁγ. Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος, Ἀροανία Καλαβρύτων

Πρόσκλησις διὰ τὴν πανήγυριν καὶ ἐγκαίνια Μουσείου Ἀροανία Καλαβρύτων (11.5.19)……………………………………………….9

Ἑορτὴ Ἁγ. Παύλου…………………………………………………………………13

Τάμα τοῦ Ἔθνους 21η Μαΐου ἑορτὴ Ἰσαποστόλων Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης, 22η Μαΐου ἑορτὴ Ἄγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων………………………………………………………….26

Τάξις & Ἀκολουθία τοῦ Ἐθνικοῦ Μνημοσύνου τῆς ἀποφράδος ἡμέρας τῆς 29ης Μαΐου 1453 – Θρῆνοι & Τραγούδια τῆς Ἁλώσεως, ὑπὸ Νικολάου Κλέντου, μουσικοδιδασκάλου, ὑπὸ ἔκδοσιν ὑπὸ τοῦ ΙΠΗΠΑ……………………………………………………….28

Συνεορτάζοντες ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἑορτές…………………….32

Ὀρθοδοξία & Ἱεραρχία, Χ. Δημούτσου, δημοσιογράφου……33

Ἡρωικὰ τραγούδια Πελοποννήσου, ὑπὸ Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἱ.Μ.Κηφισίας κλπ, Αἰδ/του Πρωτοπρ. π. Χρίστου Κυριακοπούλου – Δημ. Κυριακοπούλου, ὑπὸ ἔκδοσιν ὑπὸ τοῦ ΙΠΗΠΑ…………………………………………………………………………………37

Ἐκλογές, + Γρηγόριος ὁ Αἰγαιοπελαγίτης…………………………38

Ἐκλογὲς 2019, σχόλια…………………………………………………………….39

Εὐρωεκλογὲς………………………………………………………………………….42

Ἐκλογὲς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως…………………………………….43

Συμπεράσματα………………………………………………………………………44

Ἐθνικὲς ἐκλογὲς……………………………………………………………………49

Τελικὰ συμπεράσματα………………………………………………………..51

Ἔγγραφον ΙΠΗΠΑ πρὸς τὸν νέον Δήμαρχον Καλαβρύτων κ. Ἀθανάσιον Παπαδόπουλον ΙΟΥΝΙΟΣ  2019…………………………….54

Ἀεροδρόμιον Καλαβρύτων/Μεσσηνιακὸς Λόγος………………..59

Παρήγοροι Λόγοι……………………………………………………………………63

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ…………………………………………………………………….65 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 80

Ἡ Φωτεινὴ Γραμμὴ εἰς τὸ διαδίκτυον………………………………………1

Γενικὴ Συνέλευσις Σωματείου Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (26.06.2019)…………………………………………………………………..3

Τάμα τοῦ Ἔθνους: Μετὰ τὴν ἐκεχειρίαν τί;

Θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ἢ θὰ ἀνοίξουν οἱ ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου; …………………………………………………………………10

Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος……………………………………………………13

Ὁ Τίμιος Σταυρός:Προστασία τῶν Πιστῶν.

Κανεὶς τὸν σταυρό σου;……………………………………………………………18

Δεκαπενταύγουστος: Τὸ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ…………………..21

Ἐνέργειες τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.

Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων

Ἀεροδρόμιον Καλαβρύτων……………………………………………………..24

ΕΣΠΑ: Νὰ ἀποτραπεῖ ἡ ἀπώλεα τῶν κονδυλίων.

Νὰ συμπεριληφθῆ καὶ ἡ Ἱ. Μ. Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων (800 π.Χ.)……………………………………………………………30

Ἐγκύκλιος Ἐπιστολὴ πρὸς Βουλευτὰς Πελοποννήσου καὶ Αἰτωλοακαρνανίας ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν…………………………………………………………34

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς…………………………………………………..41

Ἀπῆλθον εἰς τὴν αἰωνιότητα 28 Αὐγούστου:

Οἱ ἀνεπανάληπτοι Αὐγουστίνος Καντιώτης (2010) καὶ

Νικόλαος Σωτηρόπουλος (2014)……………………………………………..43

Περὶ τῆς Διοικήσεως τοῦ Ἁγ.Ὄρους……………………………………….48

Ἡ Χερσόνησος τῶν Ρόδων…………………………………………………….51

Ὅταν ἡ Ἑλληνικὴ σημαία θὰ κυματίσει ξανὰ στὴν Πόλη τῶν Ρωμιῶν, Νικ. Χειλαδάκη……………………………………………………….52

Μικρασιατικὸς Παραδοσιακὸς Σύλλογος Σμυρναίων

Ἡρακλείου Κρήτης, Πρόεδρος Δήμητρα Δελημιχάλη – Γεωργιάδη……………………………………………………………………………..54

Νικόλαος Λυγερὸς καὶ ὁ ὑποθαλάσσιος πλοῦτος τῆς Ἑλλάδος………………………………………………………………………………….56

Ἐπέκτασις τοῦ Τρὰμπ εἰς τὴν Γροιλανδίαν.

Προσπάθεια συρρικνώσεως τῆς Ἑλλάδος μας……………………..60

Μετὰ τὰ δυσάρεστα, μερικὰ πολὺ εὐχάριστα.

Πολυτιμότατα διαμάντια ἀπὸ τοὺς ἐφήβους μας.

Πέτρος Σιγκούδης, Μακεδονία………………………………………………61

Γιῶργος Χρυσοβαλάντης, Θεσσαλία…………………………………….63

Περιεχόμενα………………………………………………………………………………67

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 81

Πρόλογος ἐκδότου…………………………………………………………………..1

Συνάντησις μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου & πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου (9.7.2019)…………………………………………………………2

Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Διοίκησις………………………………………………………………………………….3

28η Ὀκτωβρίου 1940.

Τότε τὸ μεγάλο ΟΧΙ. Τώρα ναὶ σὲ ὅλα; (28.10.2019)………………5

«Τῆς τὰ ἔδωσα τῆς πατρίδας καὶ τὰ δύο»

Δημήτριος Ντούλιας, Πλωτάρχης Π.Ν.ἐ.ἀ…………………………..8

Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγ. Πάντων………………………11

Ἐθνικοὶ ἐπέτειοι. Ἡ πνευματικὴ τροφὴ τῶν λαῶν.

Χαίρετε μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίετε μετὰ κλαιόντων (5.11.2019)…………………………………………………………………………….13

Εἰς μνήμην τῆς Φιλέλληνος Γερμανίδος

Ehrengard Schramm von Thanden………………………………………18

Νέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμος.

Ἐγκάρδιες εὐχὲς ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Τάμα  τοῦ Ἔθνους, 14.10.2019)………………………20

Πῶς θὰ σωθοῦν ἐπὶ τέλους οἱ γειτονιὲς τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς καὶ ἄλλες πτωχογειτονιὲς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα Προτάσεις μας ἀπὸ τὸ 2007………………………………………………………………………………………..21

Ἐφημερίς «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» Συνέντευξις (23.10.2019)…23

Σχόλια θαυμαστῶν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους………………….34

Ὁ Περιφερειάρχης Πελοποννήσου διὰ τὸ Ἀεροδρόμιον…..35

Ὁ ἑορτασμὸς τῶν 200 ἐτῶν.

Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἐφημερίδα ΕΣΤΙΑ,

Ἀλέξανδρος & Χρυσοῦλα Πηνιώτη……………………………………36

Ἐπιδρομαὶ ἀλλοφύλων (τηλεγραφικῶς)…………………………….37

17η Νοεμβρίου…………………………………………………………………….38

Νικόλαος Ψαρουδάκης, ἕνας πραγματικὸς ἀντιστασιακός

Ἐκοιμήθη ὁ Γέρων Ἐφραὶμ εἰς τὴν Ἀριζόνα (8.12.2020)………42

Χριστούγεννα εἰς τὸν Ἄθωνα

Εἰς μνήμην τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους Γέροντος Γρηγορίου καὶ τοῦ οἰκονόμου τῆς Μονῆς, Γέροντος Ἀπολλώ………………………………………………………………………………45

Εὐλογημένα, χαρούμενα καὶ εἰρηνικὰ Χριστούγεννα 2019……………………………………………………………………………………..52

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες………………………………………………….55

Παραμονὴ 2020.

Ἀνασκόπησις – σταχυολογήματα περὶ φλεγόντων θεμάτων…………………………………………………………………………….57

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ  2020 – 2021

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Πρόλογος ἐκδότου…………………………………………………………………..1

Ἐθνογερτήριοι χάρτες ……………………………………………………………3

Θρησκευτικὸν Ἑορτολόγιον…………………………………………………..7

Ἡμέρες καὶ περίοδοι νηστείας ……………………………………………144

Πασχάλιον ἐτῶν 2022 – 2055………………………………………………..146

Παράρτημα 1.

Ἔγγραφον Ἀρχιεπισκόπου Ἀπρίλιος 2019  διὰ συνάντησιν……………………………………………………………………………147

Συνάντησις μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμου  9.7.2019…………………………149

Ἀποφάσεις Δ.Ι.Σ. ἀπὸ 27.9.2012 & 28.8.2019………………………..150

Παράρτημα 2 – Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους – Διοίκησις………………………………………………………..154

Ἔκτακτον παράρτημα 24.7.2020………………………………………155

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *