ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ Ή ΣΚΟΠΙΜΟΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ;;;

Posted on

Ἐπιστολὴ 105/22.4.2011 1. Στὴν Ἐφημερίδα «Παρασκευὴ καὶ 13» στὸ φύλλο τῆς 16.4.2011 ἐδημοσιεύθη δυσμενὲς ἄρθρο διαστρεβλῶνον τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Συγκεκριμένως ἀνεγράφη ὅτι ἀπὸ τὸ 1829 ἐλησμονήθη ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Αὐτὴ ἡ διαστροφὴ τῆς ἀληθείας καταρρίπτεται, διότι τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 (25.1.1834) καὶ 1838 (ΦΕΚ […]

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΣ ΝΕΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

Posted on

1. Τὴν 27ην Ἀπριλίου 1941 ὁ μεγάλος αὐτὸς ἥρωας καὶ πατριώτης Κων/νος Κουκίδης, Εὔζωνας, φρουρὸς τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας στὴν Ἀκρόπολι, συνταράχθηκε πάρα πολὺ μὲ τὴν εἴσοδο τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν στὴν Ἀθῆνα τὴν 8ην τὸ πρωὶ τῆς ἰδίας ἡμέρας. Οἱ Γερμανοί ἀξιωματικοί τῆς ἐμπροσθοφυλακῆς τῆς 6ης ὀρεινῆς Μεραρχίας , ταγματάρχης Peter Jacoby, και ὁ λοχαγός Georg […]

29 Μαΐου 1453 Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ…

Posted on

29.5.2011 29 Μαΐου τέλος τοῦ 20οῦ καὶ ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰῶνος Η ΕΛΛΑΣ ΕΑΛΩ…. Ἡ ἱστορία δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνεται: 1. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομε ἀναπτύξει καὶ στὸ περιοδικό μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» (π.χ. τεύχη 35 σελὶς 22 & 41 σελὶς 80), οἱ «φίλοι» μας Χριστιανοί-ἀχρίστιανοι τῆς δύσεως, οὐσιαστικὰ μᾶς μισοῦν τόσον πολύ, ὥστε κατὰ τὶς σταυροφορίες (12ος αἰὼν) […]

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Posted on

1. Παρ᾿ ὅλον ὅτι, λόγῳ τῆς μεγίστης στενότητος οἰκονομικῶν, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά «στριμώχνωμε», ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερα θέματα δυνάμεθα εἰς περιωρισμένο ἀριθμὸ σελίδων, γιὰ νὰ μὴ ὑπερβῇ τὸ βάρος καὶ γιὰ ἐλάχιστα ἐπὶ πλέον γραμμάρια χρεωθοῦμε μὲ ἀνωτέρα κλίμακα, ὁπότε θὰ πρέπῃ νὰ πληρώνωμε καὶ ὑπέρογκα ταχυδρομικά, ἐν τούτοις, ἀδήριτος ἀνάγκη μᾶς ὑποχρεώνει νὰ ἀποκαταστήσωμε […]

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Posted on

Ἐπιστολὴ 202/10.3.2011 «…ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι …» (Λουκ. 16, 8). 1. Πρὸς τοῦτο ἐπιμένουμε νὰ φρονοῦμε, ὅτι ἐπιβάλλεται ὅλοι οἱ ἐμφορούμενοι ἀπὸ τὶς αἰώνιες ἀρχὲς τῆς φυλῆς μας, Θρησκεία, Πατρίδα καὶ Οἰκογένεια, νὰ πολεμῶμε ἔξυπνα, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει, ὅτι πρέπει νὰ […]

ΘΕΜΑ: ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Posted on

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 42/25.2.2011  1. ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ Διερμηνεύοντες καὶ τὰ συναισθήματα ὅλων τῶν μελῶν, συνεργατῶν καὶ φίλων, ὄχι μόνον τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», ἀλλὰ καὶ  τῶν ἀδελφῶν φορέων μας, τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, καθὼς καὶ τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» συγχαίρουμε ὅλους, ὅσους ἔφεραν ἐσχάτως στὴ […]

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Posted on

Ἐπιστολὴ 222/20.3.2011 1. Ἡ Θεία Λειτουργία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, ὅπως εἶχε προαναγγελθῆ μὲ e-mail ἀπὸ 14.3.2011, ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ταξιαρχῶν τῆς πρώην Σχολῆς Χωροφυλακῆς μὲ λαμπρὰ ἐπιτυχία, ὅπως δείχνουν οἱ συνημμένες φωτογραφίες. 2. Μεγάλη ἐπιτυχία εἶχε ἐπίσης ἡ Πανηγυρικὴ Ἐκδήλωσι τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, γιὰ τὴν […]

Α. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΒΡΑΔΙΑ τὴν 12.1.2011 ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Posted on

Μὲ κυριολεκτικὴ κοσμοπλημμύρα, παρὰ τὴν κακοκαιρία καὶ τὶς ἀπεργίες τῶν Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς ἐγέμισε ἡ μεγάλη αἴθουσα (ὅλα τὰ καθίσματα καὶ ἐπὶ πλέον μέχρι τὸ μέσον ὄρθιοι) καθὼς καὶ ὁ μεγάλος προθάλαμος.             Ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἐταξίδευσαν εἰδικὰ πρὸς τοῦτο καὶ προσῆλθαν γιὰ νὰ συμπνευματισθοῦν, μεμονωνένα ἄτομα καὶ ἐκπρόσωποι μεγάλων καὶ μικρῶν φορέων. Τὸ […]

ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΕΣΤΙΝ (Λουκᾶ ιη΄, 27).

Posted on

Ἐπιστολὴ 77/8.4.2011 Τὸ λυκαυγὲς τοῦ καθαρμοῦ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸ τέλμα τῆς πνευματικῆς πτωχείας πρὸς τὴν μεταρσίωσι καὶ τὴν οἰκονομικὴ τόνωσι. 1. Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἐργάσθησαν τὴν τελευταία πεντηκονταετία τόσο συστηματικὰ γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσι τοῦ πτωχοῦ, ἀλλὰ ὑπερήφανου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ εὕρισκαν ἀπόλυτη ἐφαρμογὴ οἱ στίχοι τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου : «Ἄργιε νὰ […]

ΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΣ ΜΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Posted on

12.8.2011 Παρ’ὅλον ποὺ ἡ δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας ἔχει ὡς κύριον καὶ πρωταρχικὸ σκοπὸ νὰ ἐπαινῇ τὸ καλὸ καὶ νὰ στηλιτεύῃ τὸ κακὸ μετὰ διακρίσεως, ὁπονθεδήποτε καὶ ἄν προέρχεται, χωρὶς νὰ λασπολογῶμε – νὰ μὴ γινώμεθα ἐκπωματιστῆρες, ἐφαρμόζοντες τὸ τοῦ Ἱεροῦ Χριστοστόμου: «τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα, ταῦτα καὶ ἐλέγχομε», ἐν τούτοις, ἐγγίζοντες τὸ […]