ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΙΣ ;

Πληροφορούμεθα ἀπὸ τὴν ἔγκυρον καὶ σοβαρὰν ἑβδομαδιαίαν ἐφημερίδα «Μεσσηνιακὸς Λόγος» καὶ λοιπὰς πηγάς, ὅτι τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος δὲν ηὐχαρίστησεν ἀκόμη ὅλα τὰ ἔθνη καὶ κράτη, τὰ ὁποῖα ἐνίσχυσαν τὸν Ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1821, οὔτε τὰ ἔθνη – κράτη, ἐκ τῶν ὁποίων ἔφθασαν Φιλέλληνες, ἐντεταλμένοι καὶ ἐθελοντές, καὶ ἠγωνίσθησαν διὰ τὴν Ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος.

Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά. Τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν καὶ ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, ὁμονοοῦσα, ἄς πράξουν τὰ δέοντα ἐπειγόντως καὶ τὴν κατάλληλον στιγμήν.

Τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀνεγείρῃ στήλας πεσόντων Φιλελλήνων καὶ Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ προσωπικοτήτων, ποὺ συνέβαλαν ἀφαντάστως εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι εἴμεθα ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσιν Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας διὰ νὰ παράσχωμεν κάθε πληροφορίαν, οὕτως ὥστε νὰ μὴ ὑπάρχουν ἀπορίαι, ἀμφιβολίαι, καχυποψίαι καὶ ἐν γένει ἑκατέρωθεν ἀπογοητεύσεις.

Διὰ τοὺς πάντας ἔχομεν πάντοτε εὐήκοον οὗς.

Ἀναμένομεν ἰθύνοντας Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας ἐπὶ τέλους νὰ μᾶς καλέσουν διὰ τὸν πολυπόθητον διάλογον.

Ἀρκετὸν χρόνον ἐχάσαμε μὲ τὴν ἀβελτερίαν των καὶ μὲ τὰς κομητοειδεῖς ὀλιγολέπτους σπασμωδικὰς συναντήσεις.

Κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ εἶναι μία πλήρης συμφορά.

«Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί».
«ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *