ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΧΑΡΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κυρίες καὶ κύριοι…

Εὐχαριστῶ θερμὰ ποὺ μοῦ δίνετε τὸ λόγο μέσα σ’ ἕνα χῶρο ἱερό. Μέσα σ’ ἕνα πολεμικὸ Μουσεῖο. Ἴσως δὲν εἶναι τυχαῖο, ποὺ σήμερα ἐπέλεξα νὰ σᾶς μιλήσω ὡς δασκάλα. Νὰ σᾶς κάνω ἐν δυνάμει μικροὺς μαθητές μου… Τὸ μάθημα θὰ εἶναι ἰδιαίτερο: «Πῶς νὰ γίνῃς πολεμιστής»!! … Ὁ πολεμιστὴς τοῦ φωτός… Πῶς νὰ ξεσηκωθῇς, νὰ διεκδικήσῃς καὶ στὸ τέλος πῶς νὰ νικήσῃς!! Αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ ἀρχαία εὐχὴ τῆς Σπαρτιάτισσας μάνας θὰ γίνῃ πιὸ ἀπόλυτη: «Ποτὲ πιὰ ἐπὶ τᾶς … Μόνο ΤΑΝ!!»

Τὸ μάθημα αὐτὸ θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ τὸ ἀφιερώσω σὲ κάποιους Ἕλληνες, ποὺ συνήντησα τὶς τελευταῖες δύο ἑβδομάδες… ἄλλοι ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν πολεμιστές τῆς Κύπρου, ἄλλοι ἐλεύθεροι πολιορκημένοι τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα … ἄλλοι πνευματικοὶ ταγοὶ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν … ἄλλοι Εὔζωνες ἤ ἁπλοὶ νέοι μὰ ὑπερήφανοι γνῶστες τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας καὶ ἐτυμολογικοὶ γνῶστες τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος ὡς γνήσιοι ἀπόγονοι τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς … μὰ πάνω ἀπ᾿ ὅλα…, γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἐπιτρέψτε μου νὰ ἀφιερώσω αὐτὸ τὰ μάθημα ἀνδρείας σὲ 39 συμμαθητές σας …, ποὺ ὅμως ἤδη πολέμησαν καὶ ἀπέδειξαν πὼς εἶναι Ἀθάνατοι Ἕλληνες: στὰ δικά μου Πομακόπουλα τῆς Θράκης !!! Ἀφῆστε με λοιπὸν νὰ σᾶς ἀποκαλῶ παιδιά μου καί ἄς ξεκινήσουμε τὴν ἀναζήτησι τῆς εἱμαρμένης τῶν Ἑλλήνων !!!

Παιδιά μου, γνωρίζετε ποιοὶ εἴσαστε;
Ἕλληνες Ἀνδρειωμένοι !!! … Ἕλληνες Μαρμαρωμένοι!!! ποὺ κάποιοι σᾶς κόψανε κρυφὰ τὰ δόρατα καὶ τὶς ἀσπίδες … καὶ δὲ σᾶς ἔμαθαν νὰ μάχεσθε, μὰ μόνο νὰ πονᾶτε !! … Μὴ καὶ τυχὸν διεκδικήσετε, τὴν πιὸ Τρανὴ Ἑλλάδα … Μὴ καὶ τυχὸν νικήσετε τὸν Τοῦρκο τὸν Δυνάστη !!!
Στὶς ἐκκλησιὲς μᾶς ἔμαθαν «ὁ ζητῶν εὑρίσκει … καὶ ὁ αἰτῶν λαμβάνει …» Μὰ χρόνια τώρα κείτεται Μαρμαρωμένος, ὁ βασιλιάς τοῦ Γένους … καὶ τὰ παιδιά του μένουν μοναχοί, … ἀπ᾿ ὅλους ξεχασμένοι …. Στὴ Β. Ἤπειρο κανεὶς πιὰ δὲ μιλᾶ … τοὺς ξέχασε ἡ Ἑλλάδα …!! Ἡ Μακεδονία χάνεται … καὶ ἄς ἦταν γῆ τοῦ Ἀλεξάνδρου… Ἡ Θράκη ἁλώθηκε ἀπὸ τὰ σκυλιά, ποὺ φάγαν καὶ τὴν Κύπρο, καὶ ἡ Ἀθήνα, τῆς Παλλάδος ἡ φωλιὰ ἁλώθηκε ὑπὸ λαθρομεταναστοπατητῶν τοῦ πνεύματος τοῦ ἀρχαίου !!!

Γι᾿ αὐτὸ καὶ σήμερα ἐδῶ, ὡς ἄλλοτε, σὲ ἕνα κρυφὸ σχολειὸ θὰ μποῦμε … Γιὰ νὰ ἀναζητήσουμε ξανά, ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία … αὐτὴ ποὺ ὁ Ἕλλην τὴν ζητᾶ καὶ ψάχνει μὲ ἀνδρεία … Καί ὅταν τὸ βράδυ ἀπὸ ἐδῶ θὰ φύγουμε, δὲ θα᾿ μαστε πιὰ ἴδιοι … Γιατὶ ὡς δοῦλοι μπήκαμε … Πολεμιστὲς θὰ βγοῦμε … Μὰ … γιὰ νὰ πετάξουμε ἐλεύθεροι, θὰ πρέπῃ πρῶτα τοῦ Ἀετοῦ τὴν πτῆσι, νὰ ἐρευνήσουμε καλά … Τὸ μάθημα πεζὰ κὶ ὄχι ἐπικὰ ἀρχίζει … συνεχίζει …

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙ: Πτῆσι ἀναγεννήσεως ἀετοῦ !!!
Ὁ Ἑλληνισμὸς ἀνέκαθεν ἔμοιαζε μὲ ἕνα ἀετό ! Ὁ ἀετὸς εἶναι τὸ μακροβιώτερο ἀπὸ τὰ ἀγέρωχα πουλιά … Ὅπως καὶ ἡ Ἑλλάδα, ποὺ ζεῖ ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια !!! Ὁ ἀετὸς λοιπὸν ζεῖ 70 χρόνια. Γιὰ νὰ φθάσῃ ὅμως σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία πρέπει νὰ πάρῃ μία σκληρὴ ἀπόφασι !!
Στὸ μέσον τῆς ζωῆς του, τὰ νύχια του δὲν μποροῦν νὰ ἁρπάξουν τὴ λεία, γιὰ νὰ τραφῇ !!!
Τὸ ράμφος του γίνεται πολὺ κυρτό !!!
Τὰ γερασμένα φτερά του δὲν τὸν βοηθοῦν νὰ πετάξῃ…
Τότε … ἔχει 2 ἐπιλογές:
Ή ΝΑ ΠΕΘΑΝΗ ἤ ΝΑ ΠΕΡΑΣΗ ΜΙΑ ΕΠΩΔΥΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ποὺ διαρκεῖ γιὰ μέρες! Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἀπαιτεῖ νὰ πετάξῃ στὴ φωλιά του … στὴ κορυφὴ τοῦ βουνοῦ.
Ἐκεῖ … ὁ Ἀετὸς χτυπᾶ τὸ ράμφος του μέχρι νὰ τὸ ἀποκόψῃ … καὶ μετὰ θὰ περιμένῃ νὰ φυτρώσῃ καινούργιο ράμφος … Μὲ αὐτό … στὴ συνέχεια … θὰ ἀποκόψῃ τὰ νύχια του …
Ἀφοῦ φυτρώσουν τὰ καινούργια του νύχια, ὁ ἀετὸς ἀρχίζει νὰ μαδάῃ τὰ γερασμένα του φτερά !!!
Τέλος … μετὰ ἀπὸ 5 μῆνες ὁ Ἀετὸς πραγματοποιεῖ τὴν περίφημη:
ΠΤΗΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ του … καὶ ζεῖ.
Ὅλα ὅμως τὰ περνάῃ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ !!!
Ἐπιστρέφει, … στὴ φωλιά του … κόβει μόνος του τὰ πάθη καὶ τὰ ἐλαττώματά του!!

Ἔτσι καὶ ὁ Ἑλληνισμός !!! Εἶναι ἕνας μοναχικὸς Ἀετός!!!! Ποτὲ δὲν εἶχε συμμάχους !!! Πάντα ἦταν μόνος, μὰ πάντα ἔδινε τὸν ὅρκο: «οὐ καταισχυνῶ ὅπλα τὰ ἱερά, οὐδὲ ἐγκαταλείψω τὸν παραστάτην, ὅτῳ ἂν στοιχήσω, ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν, καὶ ὑπὲρ ὁσίων, καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν !!!»
Μὰ πάντα το᾿ χε ἡ μοῖρα τῶν Ἑλλήνων … νὰ πολεμοῦνε λίγοι …
Ὁ Ἕλληνας καὶ σήμερα, παιδιά μου, μόνος θὰ ἀναγεννηθῇ … Γιατί μέσα του κρύβει ἀνέκαθεν, ἕνα πολεμιστή … ἄλλοτε ἕνα Λεωνίδα… ἄλλοτε ἕνα Ἀλέξανδρο… ἄλλοτε ἕνα Κων/νο Παλαιολόγο … ἄλλοτε ἕνα Κολοκοτρώνη … ἄλλοτε μία Ἠρὼ Κωσταντοπούλου … ἄλλοτε ἕνα Εὐαγόρα Παλλικαρίδη … ἄλλοτε ἕνα Ἠλιάκη … ἄλλοτε ἕνα Ἀριστοτέλη Γκούμα !! καὶ ἀμέτρητους ἄλλους.

Σήμερα λοιπὸν ἡ Ἑλλάδα μας εὑρίσκεται στὴ κρίσιμη ἡλικία τῶν 40 ἐτῶν τοῦ ἀετοῦ… … !!!
δὲν διεκδικοῦμε τίποτα ἐθνικά, δὲν κάνουμε ὄνειρα, δὲν πετᾶμε ψηλά, ἡ κυβέρνησι μᾶς ὑποδουλώνει κάθε ἡμέρα, ὅλο καὶ πιὸ βαθιὰ στὸ νεοθωμανισμό, μέσα ἀπὸ τὸν ἐσκεμμένο νεοραγιαδισμό ποὺ τὴ διακρίνει!!!
Μὰ πρέπει καὶ ἐμεῖς ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΟΥΜΕ ἀπὸ τὶς στάχτες μας … ὅπως ὁ ἀετός !!! Νὰ ξυπνήσῃ μέσα μας ὁ πολεμιστὴς τοῦ χθές καὶ τοῦ σήμερα … Ὁ τρόπος ; ;
Γυρίστε στὴ φωλιά σας, στὴ κορυφὴ τοῦ βουνοῦ. Ταξιδέψτε στὶς γωνιὲς τῆς ἑλληνικῆς σκέψης … στὸ Γνῶθι σαυτόν !!!
Μπεῖτε μέσα στὸ σῶμα τοῦ Λεωνίδα … τοῦ Κολοκοτρώνη … νοιῶστε τὸ πόνο τους μὰ πάνω ἀπ᾿ ὅλα τὴν ἀνδρεία τῆς ψυχῆς τους !!! … μεθύστε μὲ τῶν Ἀθανάτων τὸ κρασί … κάντε ζωὴ τὸν θάνατο κὶ ἀθάνατοι θὰ ζήσετε !!

Μόνος ἀγωνίστηκε ὁ Χριστὸς … μά … θανάτῳ θάνατον πατήσας !!!
Μόνος καὶ ὁ Λεωνίδας στὰ στενὰ τῶν Θερμοπυλῶν μὰ ἔμεινε ἀθάνατος.
Ὅλοι ἦσαν ΑΠΟΛΥΤΟΙ στὶς θέσεις τους!!
Ἔτσι καὶ ἐμεῖς … πρέπει νὰ εἴμαστε ἀπόλυτοι ἀδιαπραγμάτευτοι σὲ ὅ,τι τὸ ΕΘΝΟΣ μας ὁρίζει…

Ὁ Χριστὸς δὲν ἔλεγε τυχαῖα πὼς θὰ ξεράσῃ τοὺς χλυαρούς !!!
Ὁ Κολοκοτρώνης δίκαια πρόσταζε τὸ θρυλικό: «Φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους!!».
Καὶ ὁ Λεωνίδας δὲν προειδοποιοῦσε τυχαῖα μὲ τὴν ἱστορικὴ ἀπειλή του τὸν βάρβαρο ἐχθρό: ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ !!!

Γι᾿ αὐτό, παιδιά μου, σήμερα … πιὸ πολὺ ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, θέλω νὰ ἀγγίξω ἐσᾶς … τοὺς ἐλεύθερους πολιορκημένους Ἕλληνες… Ἐσᾶς ποὺ δὲν ἀντέχετε ἄλλο τὴ σκλαβιά… ποὺ θέλετε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ … Μόνο ἕνα σᾶς ἀπομένει: ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΑΣ !!!

Θωρακιστεῖτε ὅμως πρῶτα !!!

Πῶς πρέπει ὅμως νὰ εἶναι ὁ Πολεμιστὴς τοῦ Φωτός; Ποιὰ τὰ πνευματικά του ὅπλα;;;

Ἱερὲ Πολεμιστὴ τοῦ Φωτός … Ὁπλίσου!!

Πρῶτον: Φόρεσε τὶς περικνημίδες σου … θὰ σοῦ χρειασθοῦν, γιὰ νὰ κρατήσῃς τὰ γόνατά σου ἀλύγιστα !!
Γιατί ἄν καμφθοῦν τὰ γόνατά σου, καὶ συρθεῖς χάμω … ὅλη ἡ ψυχή σου θὰ ὑποκύψῃ στὸ Φόβο !
Γιὰ ἐσένα Ἕλληνα τοῦ σήμερα, οἱ περικνημίδες εἶναι ἡ πίστι στὸ Θεό … ποὺ πάντα διώχνει τὸ φόβο καὶ μᾶς κάνει ἀτρόμητους…
Ὁ Πολεμιστής, ποὺ ἔχει κατακτήσει τὴν ἀφοβία σὲ κάθε βῆμα του, ἀνοίγει μὲ τὸ κραδασμό του τὸ Μονοπάτι τῆς Ἀνδρείας!

Δεύτερον: Πάρε τὴ χάλκινη ἀσπίδα σου … Θὰ σοῦ χρειασθῇ γιὰ νὰ ἀποκρούσῃς τὶς λυσσαλέες ἐπιθέσεις τῆς λύπης !! Ἡ ἀσπίδα τοῦ σήμερα, εἶναι ἡ γνῶσι τῆς Ἱστορίας … τὸ νὰ ξέρῃς ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ: Γιατί εἶσαι και γιατί γεννήθηκες Ἕλληνας !!

Τρίτον: Τὸ ἔδαφος ποὺ ὑπερασπίζεσαι λέγεται Ἀλυπία … Ζῆσε Ἄλυπος … καὶ ἄν δώσῃς τὴν ἔσχατη μάχη … Τελεύτα ἄλυπος … γιατὶ θέλει ἀρετὴ καὶ τόλμη ἡ ἐλευθερία !!

Τέταρτον: Προφύλαξε βαθιὰ τὴν κεφαλή σου … καὶ τὰ ὦτα σου … ἰδίως τὰ ὦτα σου, μέσα στὸ κράνος τῆς Σοφίας …
Μὴ ὑποκύπτεις στὴ πλύσι ἐγκεφάλου, ποὺ σοῦ κάνουν ἀπὸ τὰ δελτία εἰδήσεων… Ἄκου μόνο τὸν χτύπο τῆς καρδιᾶς σου, ὅταν ἀκούει τὸν ἐθνικὸ ὕμνο !!
Πῶς ἀλλιῶς θὰ προφυλαχθῇς ἀπὸ τὸ δόλιο ψεῦδος, μὲ τὶς χίλιες δύο μεταμφιέσεις ποὺ παίρνει, ὥστε νὰ μοιάζῃ μὲ ἀλήθεια ; ;
Πάρε τὸ μαχαίρι στὸ χέρι… τὸ μαχαίρι τῆς γνώσεως καὶ σκότωσε κάθε προβατόσχημο λύκο !! Τέλος, ὁπλίσου μὲ τὸ πανίσχυρο δόρυ τῆς συνειδητῆς προθέσεώς σου !!
Μὴ περιμένεις νὰ σὲ ἐξευτελίσουν καί ἄλλο !!! Μὴ περιμένεις νὰ ξεσηκωθεῖς, γιατὶ δὲν θα᾿ χῃς τι ἄλλο νὰ κάνῃς!! γιατί τότε δὲν θα᾿ χῃ ἀξία. Δεῖξε ἀξιοπρέπεια στὸν Ἕλληνα ποὺ κρύβεις μέσα σου καὶ ξεσηκώσου ΤΩΡΑ …

Νὰ λοιπὸν πέντε εἶναι τὰ πνευματικά σου ὅπλα:

Περικνημίδες … δηλαδὴ πίστι στὸ Θεὸ καὶ στὴν Ἑλλάδα,
Ἀσπίδα, δηλαδὴ γνῶσι τῆς ἱστορίας,
Κράνος … γιὰ νὰ μὴν ἀκοῦμε τὶ λένε οἱ σύγχρονες σειρῆνες τοῦ Γιωργάκη,
Δόρυ … ἐπίθεσι … ὄχι ἄμυνα … διεκδίκησι … ὄχι ἡττοπάθεια…
Πάνω ἀπ᾿ ὅλα ὅμως Ἕλληνα πολεμιστὴ νὰ θυμᾶσαι:
Μὴ ὑποτιμᾶς κανένα ἐχθρό!! Οὔτε τὸν Μογγόλο καὶ ἀπολίτιστο Τοῦρκο, ποὺ μιμεῖται τὸν ἄνθρωπο, … οὔτε τὸν σκυλοφάγο Πακιστανό … οὔτε τὸν σκιπιτάρη Ἀλβανό … οὔτε τὸ θηλυπρεπῆ – θολοκουλτουριάρη … ποὺ κατὰ λάθος ἑλληνοφρωνεῖ…
Μὴ ὑποτιμᾶς κανένα ἐχθρό !!!
Θυμήσου: Μάθε νὰ τὸν ἀναγνωρίζῃς … Οἱ περισσότεροι καταρρέουν μὲ τὴν ἀναγνώρισι καὶ μόνο !!! «Ἦρθαν ντυμένοι φίλοι ἀμέτρητες φορὲς οἱ ἐχθροί σου».

Μὰ ἐσὺ Ἕλληνα … προχώρα μόνος σὲ μία ἀνίερη συμμαχία: αὐτή, ποὺ θὰ ἑνώσῃ μέσα σου τὸ παρελθὸν στὸ τώρα …
Ξεκλείδωσε ἀπὸ τὰ μέσα σου τὸν ξακουστὸ Λεωνίδα … ποὺ πλέον κάνει τὸ σταυρό του, καὶ δίνοντας ὑπόσχεσι νίκης, ἀπειλεῖ, τὸν κάθε σκύλο Τοῦρκο μὲ τὴ λακωνική του ρῆσι: ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ !!!

Θωράκισε τὸν ἑαυτόν σου, ἀκόμη καὶ ἀπ᾿ τὸν ἐγωισμό σου … αὐτὸν ποὺ πάντα ἔφερνε διχόνοιες καὶ τὰ μίση … γι᾿ αὐτό ἔχε μέσα σου τὴν ταπεινοφροσύνη … μὰ ὄχι τὴν ταπείνωσι, μιὰ ἀξιοπρεπῆ ταπεινοφροσύνη!!
Μὴν ὑπερτιμᾶς τὸν ἑαυτόν σου … Μὴν αὐτοπροβάλλεσαι … γιατὶ ἔτσι πολὺ εὔκολα θὰ προσβάλλεσαι … δὲν θὰ τοὺς αἰφνιδιάζῃς … θὰ ξέρουν ποιὸς εἶσαι καὶ πῶς σκέφτεσαι … Μὴν ἔχεις φθόνο μέσα σου … μόνο τὴ Νέμεσι τοῦ Ἀχιλλέα !!! Μάθε νὰ περνᾶς ἀπαρατήρητος … ἀκόμη καὶ ὅταν ξεκουράζεσαι … ἀκόμη καὶ ὅταν κάνεις τὸ πιὸ ἁπλό: Νὰ ἀναπνέῃς μὰ πολεμιστὴς νὰ εἶσαι…
μὴ ἀγαπᾶς τὸ ἔθνος σου μονάχα ὅταν προλαβαίνῃς!!!
Μὴ ἀγαπᾶς τὴν πίστι σου, μονάχα ὅταν Κυριακὴ στὴν ἐκκλησία πηγαίνεις !!!
Κάνε τὴ μάχη σύντροφο … κάνε τὴ γῆ σου κάστρο!
Ἱερὲ Πολεμιστὴ τοῦ Φωτός, που᾿ ρχεσαι ἀπ᾿ τὴν Ἤπειρο, τὴ Θράκη, τὸ Αἰγαῖο, τὴ Θεσσαλία καὶ τὴ Στερεά, Μακεδονία καὶ Κρήτη, ἀπὸ τῆς Λακεδαίμονος τὴ Γῆ καὶ τῆς Μεγαλονήσου …

Μὴ σὲ βαραίνῃ ὁ πόλεμος, ποὺ ἀνίερα ξεκίνησε, μέσα ἀπὸ τὴ ψυχή σου … Κάντον ἁπλὰ πνοή σου.
Ἀνάσαινε ἐλεύθερα, θυμήσου τὴ γενιά σου…
Μὴ ὑπομένεις ἄλλο τὸ ζυγό … σοῦ κλέβουν τὴν ψυχή σου !!!
Μὰ πιὸ πολὺ ἀπὸ ποτέ, θυμήσου πῶς θὰ ἀντέξῃς.
Γιατὶ καὶ ὁ Προμηθέας σου, στὸ βράχο σὲ κοιτάει … νὰ σὲ κατασπάραζε τὸ ὄρνεο…
μὰ ἐσὺ ἐκεῖ, νὰ ἀντέχῃς … γιατί ὅλοι μαζὶ τὴν ψάχνουμε … τὴν ποθητὴ Ἰθάκη…

Μόλις ποὺ βγήκαμε ἀπ᾿ τὸ νησί τῶν λωτοφάγων … τῆς λήθης καὶ τῆς λησμονιᾶς…

Οἱ δραγουμάνοι ὥρισαν, πὼς δὲν ὑπάρχει πλέον … τὸ ἐθνικῆς … δίπλα ἀπὸ τὸ παιδείας.

Γιὰ νὰ ξεχάσουν τὰ Ἑλληνόπουλα, πὼς εἶναι ἀντρειωμένα … πὼς εἶναι ἀπόγονοι ἀθανάτων, ποὺ φέρουνε τὴ νίκη!!
Καὶ φθάσαμε στοῦ Κύκλωπα τὴ γῆ … Αὐτὸν ποὺ ἔχει ἕνα μάτι … γιατί ἡ παγκοσμοιοποίησι δὲ βλέπει μὲ τὰ δύο … δὲν ξεχωρίζει ἔθνη, οὔτε λαοὺς … μαζοποιεῖ τοὺς πάντες …. Ἕλληνα … βγάλε στρατηγικὴ καὶ τεχνικὴ ὡς ἄλλος Ὀδυσσέας … Μόνο μὲ ἕνα τρόπο θὰ τοὺς χτυπήσουμε … Ἄν γίνῃς Ο ΚΑΝΕΝΑΣ … νὰ μὴ γνωρίζουν ἀπὸ ποῦ, θὰ ἔρθῃ ἡ θεία δίκη … νὰ ἀρχίσῃ ὁ κλεφτοπόλεμος … νὰ ἑτοιμάσουμε τοὺς νέους μας, νὰ σκάνε σὰν τὶς βόμβες, μέσα στὰ χέρια τους καὶ στὴ σπηλιά, τοῦ ξένου Κύκλωπα ἀρχηγοῦ μας!!!

Καὶ σὰν ξεφύγουμε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ φθάσει ἡ Ἰθάκη … μέσ’ τοῦ Βοσπόρου τὰ νερὰ καὶ στῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς τὴν ἐκκλησιά, θὰ κάνουμε ὅλοι τὸ Σταυρό μας … γιατὶ ἡ Ἑλλάδα ἦταν ὁδηγὸς καὶ φάρος μας καὶ πίστι …

Θὰ ἀνοίξῃ ἡ πύλη καὶ θὰ βγῇ ὁ βασιλιᾶς ἀπὸ τὰ μαρμαρένια ἁλώνια καὶ τότε ἀναγνώρισι θὰ δώσῃ στὴν ἀντρεία, γιατί ἐσὺ Ἕλληνα ὁρκίσθηκες στὸ χθές, καὶ τήρησες τὸ λόγο: «Ἀμὲς δὲ γεσσόμεθα πολλῷ κάρρονες …» φώναζες στοὺς προγόνους καὶ τώρα ἀποδείχθηκες Πολεμιστής ὑπέρτατος τῶν πάντων !!

Κί ἄν ὅλα αὐτά, ποὺ ἀκούσατε, μοιάζουν μὲ ἱστορία … πάρτε τὰ ὅπλα … γράψτε την … γιατί ποτὲ δὲν ἄνθισε, ἡ ἑλληνοτουρκικὴ φιλία !!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *