ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821 ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΙΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024  

 

 

Μετὰ τὸ ἀπὸ 31.7.1829 Η ΄Ψήφισμα τῆς εἰς τὸ Ἄργος Δ΄Ἐθνικῆς τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσεως (https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/η-ψηφισμα-τησ-εισ-το-αργοσ-δ-εθνικησ-τω/), τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 25.1.1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) (https://www.fotgrammi.gr/work/βασιλικο-διαταγμα-απο-25-11834-φεκ-5-29-1-1834/, καὶ ἀπὸ 3.4.1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838) (https://www.fotgrammi.gr/work/βασιλικο-διαταγμα-απο-3-41838-φεκ-12-11-4-1838/, τὴν Ἀπόφασιν  τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ 8.6.2012 (https://www.fotgrammi.gr/work/αποφασισ-δ-ι-σ-για-το-ταμα-απο-8-6-2012/ καὶ πλῆθος ἄλλων σχετικῶν ἐγγράφων,

 

θεωροῦμε ἐθνικὴ καὶ ἠθικὴ ὑποχρέωσιν νὰ ἀπευθυνθοῦμε καὶ πάλι εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν καὶ Πολιτικὴν ἡγεσίαν τῆς Πατρίδος μας καὶ νὰ ὑπενθυμίσουμε τὴν ἀνάγκη τῆς πραγματοποιήσεως αὐτοῦ τοῦ ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκάδες ἔτη ὁράματος ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων.

 

 

Εὐχόμεθα νὰ γίνῃ ἀντιληπτὸν καὶ νὰ σπεύσουν οἱ σημερινοὶ ἁρμόδιοι, ὥστε νὰ μείνουν εἰς τὴν ἱστορία.

 

Τὸ ἔργον θὰ ἀνήκῃ εἰς τὴν Παγκόσμια Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες ἁπανταχοῦ τῆς γῆς.

 

Τοιουτοτρόπως θὰ κάνωμε καὶ ἐμεῖς οὐσιαστικὰ τὸ χρέος μας, ὅπως ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι λαοὶ τῆς ὑφηλίου ἐπραγματοποίησαν τὸ Τάμα τους, ὥστε μεγαλοπρεπεῖς Ναοὶ κοσμοῦν ἤδη ἕτοιμοι τὴν Μόσχα, τὸ Βελιγράδι, τὸ Βουκουρέστι, τὴν Τιφλίδα κλπ.

 

 

Διὰ μία ἀκόμη φορὰ καλοῦμε κάθε ἁρμόδιο πρὸς συνεργασία διὰ νὰ καταρτισθῇ Νομοθέτημα, τὸ ὁποῖο νὰ θέσῃ τὰ πλαίσια πραγματοποιήσεως αὐτοῦ τοῦ ἐθνικοῦ σκοποῦ μὲ καθορισμὸ κεντρικῆς τοποθεσίας καὶ λεπτομέριες διὰ διαφανῆ Διοίκησιν καὶ Διαχείρισιν.

Τὸ Ἵδρυμά μας θέτει, ἀνιδιοτελῶς, τὴν περιουσία του καὶ τὸ ἔμψυχο ὑλικό του μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις, εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἔθνους μας διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν.

 

Τὸ Τάμα δὲν διαιρεῖ ἀλλὰ ἑνώνει. Ὅποτε οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔκαναν θαύματα. Ὅταν ὅμως ὑπῆρχε διχόνοια ἐρχόταν ἡ καταστροφή!!!….

 

 

Παρῆλθον βέβαια, δυστυχῶς, 203 ἔτη  καὶ τὸ Τάμα παρέμεινε ἀνεκπλήρωτον.

 

Εἰς τὴν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, θὰ ἦταν ἰδανικὸν νὰ πραγματοποιηθῇ. Ἄς παρηγορηθοῦμε μὲ τὴν ρῆσιν τοῦ θυμόσοφου Λαοῦ μας : Κάλλιο ἀργὰ παρὰ ποτέ!

 

Ἡ ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ ὁ Ὅμιλος τῶν Κοινωφελῶν Φορέων μας

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ

τοῦ  Περιοδικοῦ  «Φωτεινὴ Γραμμή»

 

εἶναι στὴ διάθεσιν κάθε ἐνδιαφερομένου.

 

Ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 2024 ἄς κάνωμε τὴ ἀρχή καὶ ὅλα θὰ τὰ τακτοποιηθοῦν εἰς τὴν πορεία.

Εἴθε ἡ γενιά μας, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ συμπληρώσῃ τὸ ἀδικαιολόγητο αὐτὸ κενὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *