ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΜΑΣ. ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Οἱ ἄπειρες στρατιές (περίπου 500.000 γηγενεῖς Ἕλληνες τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος) ἐπιστημόνων ποὺ ἀνεχώρησαν γιὰ Μετεκπαιδεύσεις καὶ ἀνεύρεσιν ἐργασίας καὶ ἐργατοτεχνιτῶν ἐπιβάλλεται νὰ ἐπιστρέψουν καὶ νὰ συμβάλουν εἰς τὴν ἀνόρθωσιν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἔχει ὑπολογισθῆ ὅτι οἱ ἐπιστήμονες μᾶς ἔχουν κοστίσει 34.000.000.000 Εὐρώ γιὰ νὰ σπουδάσουν στὴν Ἑλλάδα. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνοικτὰ μυαλὰ ἐπιστημόνων ἀλλὰ καὶ … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΜΑΣ. ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020.