ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΜΑΣ. ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Οἱ ἄπειρες στρατιές (περίπου 500.000 γηγενεῖς Ἕλληνες τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος) ἐπιστημόνων ποὺ ἀνεχώρησαν γιὰ Μετεκπαιδεύσεις καὶ ἀνεύρεσιν ἐργασίας καὶ ἐργατοτεχνιτῶν ἐπιβάλλεται νὰ ἐπιστρέψουν καὶ νὰ συμβάλουν εἰς τὴν ἀνόρθωσιν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἔχει ὑπολογισθῆ ὅτι οἱ ἐπιστήμονες μᾶς ἔχουν κοστίσει 34.000.000.000 Εὐρώ γιὰ νὰ σπουδάσουν στὴν Ἑλλάδα.

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνοικτὰ μυαλὰ ἐπιστημόνων ἀλλὰ καὶ ἐργατοτεχνιτῶν, ἀν ἐπιστρέψουν στὴν Ἑλλάδα, θὰ σωθῇ ἡ πατρίδα μας.

Ἡ  δωρεὰν Παιδεία στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι ἀέρας κοπανιστὸς ἀλλὰ πληρώνεται ἀπὸ τοὺς βαρυτάτους φόρους τοῦ πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ..

Μᾶς τοὺς ἐπῆραν, ὅμως, οἱ Ἄγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοὶ καὶ Ἀμερικάνοι κλπ χῶρες ἀπὸ τοὺς κουτοπόνηρους Φράγκους, ἕτοιμους, ἐκμεταλευόμενοι οἱ «κουτόφραγκοι» τὴν Ἑλλάδα μας. Εἶναι μία ἄλλου εἴδους ἐκμετάλλευσις.

Ἀλλά, γιὰ νὰ μαγνητισθοῦν καὶ νὰ ἐπσιτρέψουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐπιστήμονες καὶ ἐργατοτεχνίτες μας, πρέπει νὰ δημιουργηθοῦν  πολλὰ κίνητρα. Αὐτὸ ὅμως ἀπαιτεῖ τεράστιες δαπάνες καὶ πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ γίνουν ἐπενδύσεις.

Αὐτὲς οἱ ἐπενδύσεις θὰ γίνουν μόνον ἄν σταματήσῃ τὸ σπάταλο Κράτος νὰ κατασπαταλᾶ τὸν ἱδρῶτα τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ βολεύοντας ἄνω τοῦ 1/3 τῶν Βουλευτῶν σὲ Ὑπουργούς, Ὑφυπουργούς, Ἀναπληρωτὲς Ὑπουργούς, Γεν. Γραμματεῖς καί … φαρισσαίους ὑποκριτές, Προέδρους ΔΕΚΟ, Ὀργανισμῶν, Φορέων κλπ. καθὼς καὶ στὸν ἑσμὸ τῶν συμβούλων, παρασυμβούλων, συνεργατώῶν καὶ δὲν συμμαζεύεται.

Ἕνα ὀλιγομελὲς Ὑπουργικὸ Συμβούλιο μὲ νέους ἀνεγνωρισμένους ἐπιστήμονες ποὺ ἔχουν διαπρέψει καὶ στὸ εξωτερικό, θὰ ἦταν ὄχι μόνον ἐφικτό ἀλλὰ καὶ ἐπιβεβλημένον.

Ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι οἱ στρατιὲς τῶν ἀφισοκολλητῶν καὶ τῶν συνδικαλιστῶν, τοὺς ὁποίους βολεύει ἡ ἑκάστοτε κυβερνῶσα κλίκα.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων, μὲ νομοθετικὴ ρὐθμισιν, πρέπει νὰ ἀπαγορεύωνται οἱ συνεδριάσεις κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας ἑκάστου κλάδου καὶ νὰ λαμβάνουν χώρα οἱ συνεδριάσεις των εἰς τὶς δύο βάρδιες.

Ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι τεράστιον καὶ θὰ ἐπανέλθουμε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *