ΕλλάδαΙ.Π.Η.Π.Α.Περιοδικό "Φωτεινή Γραμμή"Πρόσφατα

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΛΙ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ…ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ,, 16.2.20, 5 μ.μ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ HORST SEEHOFER ,,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΥΓΑΔΕΣ,, (Bild 13.2.2020) (ΕΠΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ). 14.2.2020

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΛΙ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ. 14.2.2020

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΣΤΟ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ,

,,ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ,, TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16.2.20 ΩΡΑ 17.00

ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΘΕΡΜΩΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΒΑΥΑΡΙΑ

ΑΠΟ ΟΠΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

HORST SEEHOFER ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ :

«Θὰ ἔχουμε ἕνα δεύτερο 2015 ἐὰν δὲν βοηθήσουμε

τὰ κράτη στὰ ἐξωτερικὰ σύνορα τῆς Ε.Ε.

νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴ τὴν μετανάστευση».

(Bild 13.2.2020)

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΥΤΟΤΑΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ γενικὰ ὅλοι οἱ φορεῖς μας

τάσσονται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς συστρατεύσεως ὅλων τῶν κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν ἀνιδιοτελῶν ἰδεολόγων ἀγωνιστῶν ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν τῆς ἀκαινοτομήτου καὶ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας μας καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος μας.

Συγχαίρουμε ἐκ τῶν προτέρων ὅλους τοὺς ὁμιλητὲς στὸ Βελλίδειο καὶ εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας νὰ ἒχουν θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ βροντοφωνήσουν τὴν ἀλήθεια εὐθαρσῶς, χωρὶς ὑπεκφυγὲς καὶ περιστροφές, χωρὶς ἀποσιώπησιν τῆς ἀληθείας καὶ διαστρεύλωσιν αὐτῆς.

Μόνον μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας θὰ τονωθῇ τὸ ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Ὑπεθυμίζουμε ὅτι κάνουμε ἀκόμη ὑπομονὴ καὶ ἐπεκτείνουμε τὴν ἐκεχειρία, τὴν ὁποία κηρύξαμε ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2019, γιὰ νὰ μὴ δίδουμε ἀφορμὴ στοὺς διαβολεῖς – συκοφάντες μας καὶ ἐχθροὺς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ συνεχίσουν νὰ μᾶς διασύρουν, λασπολογοῦν καὶ κατασυκοφαντοῦν, ὅτι δῆθεν ἐμεῖς εἴμαστε ἡ αἰτία ποὺ δὲν πραγματοποιεῖται τὸ Τὰμα τοῦ Ἔθνους.

Ἄν ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας, θὰ λυτρωθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου καὶ ἂν ἀναγενηθοῦμε πνευματικά, θὰ δυνάμεθα νὰ συμβάλουμε καὶ εἰς τὴν ἀναγέννησιν ὅλων τῶν ἂλλων.

Τότε δὲν θὰ ἰσχύουν τὰ αὐστηρότατα γραφόμενα τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τοῦ Γεωργίου Σουρῆ, τοῦ ὁποίου ὁ

ἀκροστηθιαῖος στίχος καταλήγει : «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα».

Ἄλλα θὰ ἐφαρμόζωνται οἱ στίχοι τοῦ ἐνσυνειδήτου χριστιανοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη: «Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καἰ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

Μὲ τὴν ἀθάνατη ἑλληνικὴ γλώσσα, τὴν μέθεξιν τοῦ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου πνεύματος μετὰ τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ θὰ συμβάλουν ἀφαντάστως εἰς τὴν ἀναγέννησιν καὶ ἐκ νέου ἐκχριστιάνισιν καὶ ὅλων τῶν παλιμβαρβάρων καὶ τότε οἱ στρατιὲς τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ἀκεραίας πατρίδος θὰ πολλαπλασιάζωνται.

Ἂν ἀπὸ ὅλους μας δοθῆ τὸ σύνθημα «ὁμοβροντία» , τότε οἱ ἐκδηλώσεις θὰ ἐντατικοποιοῦνται, διότι κάθε κάστρο χρειάζεται ὁμοβροντία. Ὅπως στὸ δάσος τῆς Δίρβης, στὴν θέσιν ΛΑΛΑ, ἕνας διαβολοπαρμένος μουσουλμάνος κρυμμένος σὲ κάποια «κουφάλα» σκότωνε ὅλους τοὺς Ἕλληνες μαχητὲς ποὺ διήρχοντο ἀπὸ τὸ πέρασμα αὐτό. Ἐδόθη ἐντολὴ στοὺς Ἕλληνες νὰ ρίχνουν ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς βόλια συνδιασμένα – ὁμοβροντία. Τότε ὁ φανατικὸς τουρκαλβανὸς ἀναγκάσθηκε νὰ κατεβῇ καὶ νὰ παραδοθῇ στοὺς Ἕλληνες μαχητές.

Ἔτσι καὶ μεῖς πρέπει νὰ συμπεριφερόμεθα, γιὰ νὰ μποροῦμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἔχουμε ἐπιτυχίες.

Διαφορετικά, τὸ κακὸν θὰ ἐξαπλοῦται μὲ γεωμετρικὴν πρόοδο, τὸ δὲ καλὸ θὰ συρρικνοῦται μὲ ἀριθμητικὴ τοιαύτη.

«ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ!»

Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσ/νίκης

16/02/20, ώρα 5μ.μ.

Στὴν ἐκδήλωση θὰ μιλήσουν οἱ:

Μοναχὸς Μάξιμος Ἰβηρίτης, πρ. πρωτοεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους «Μακεδονικαὶ ἀναμνήσεις καὶ νοσταλγίαι».

κ. Ἰωάννης Μάζης, καθηγητὴς Γεωπολιτικῆς ΕΚΠΑ.

«Γεωπολιτικὲς δυναμικὲς στὴ Ν.Α. Μεσόγειο καὶ ἡ παράνομη μετανάστευση».

κ. Γεώργιος Ρωμανός, συγγραφέας, ἱστορικὸς ἐρευνητής.

«Μετέωρη στὸν ΟΗΕ καὶ ἀκυρώσιμη ἡ «Συμφωνία Πρεσπῶν». Τὸ δημοψήφισμα ἐνεργό».

κ. Δῆμος Θανάσουλας, νομικός.

«Ὑπὲρ τοῦ Λαοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους».

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ : 22 ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΑΦΙΣΑ ΣΠΟΤ 16.2.20 ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΗΓΗ  ΑΦΙΣΑΣ : http://www.orthodoxnet.gr/sites/default/files/2020%2002%2016%20%CE%94%CE%95%CE%9D%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%95%20%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C.jpg

ΠΗΓΗ ΣΠΟΤ : https://www.youtube.com/watch?v=y7X7DTUJQLw&feature=emb_logo

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 19/2/2020

ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Ὁ Θεάνθρωπος μᾶς τονίζει:

«Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων».

Δηλαδὴ ἂν σπέρνουμε τώρα ἀδιαφορία, τὰ παιδιά μας καὶ τὰ ἐγγόνια μας θὰ θερίζουν ἀνεμοθύελλες καὶ μὲ ὅλη τὴν δύναμιν της ψυχῆς των θὰ βροντοφωνοῦν: «Ἀνάθεμα στοὺς γονεῖς μας καὶ στοὺς παπποῦδες μας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀντέδρασαν ἐγκαίρως καὶ τώρα ἀναγκαζόμεθα νὰ ἔχουμε ὁδομαχίες μὲ τοὺς ἔξαλλους καὶ φανατικοὺς τζιχαντιστές.

Ὅ,τι σπέρνει κανένας θερίζει καὶ ὅπως στρώνει, κοιμᾶται»!!!!!

Διὰ μωαμεθανικὰ τεμένη, κοιμητήρια, ἀποτεφρωτήρια, ὑπάρχουν καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις καὶ κεντρικὲς κρατικὲς ἐκτάσεις.

Πολλὰ δὲ δισεκατομμύρια διὰ χοροπηδήματα τῶν ἀφισοκολλητῶν καὶ τῶν συνδικαλιστῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας.

Φαίνεται ὅτι μόνον διὰ τὰ περιβόητα Ὀλυμπιακὰ ἔργα « ἅρπα κόλλα», μόνον γιὰ τὶς τοῦρτες ἐσπαταλήθησαν ἄνω τῶν 2.000.000.000. Διὰ πολυτιμότατα ἄλλα δῶρα πολλὰ δισεκατομμύρια. Καὶ ἔτσι οὐδέποτε θὰ πληροφορηθοῦμε πόσες ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια ἢ καὶ τρισεκατομμύρια ἐσπαταλήθησαν διὰ τὰ αἰσχρότατα Ὀλυμπιακὰ ἔργα.

Αὐτὰ ὡδήγησαν τὸν κοσμάκη στὰ περιβόητα συσσίτια, στοὺς καλάθους τῶν ἀχρήστων, εἰς τοὺς ἀπορριμματοφόρους κάδους, εἰς τὶς ἄπειρες χιλιάδες αὐτοκτονίες καὶ πολλοὶ ἄλλοι, ἱκανότατοι καὶ εὐφυέστατοι νέοι ἐπιστήμονες νὰ πάρουν τὰ μάτια τους καὶ νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν ὡραιοτάτη Ἑλλάδα μας διὰ νὰ εὕρουν χώρους ἐργασίας – νὰ τρώγουν τὸν ἁλμυρότατο ἄρτον τῆς ξενιτιᾶς διὰ νὰ δύνανται νὰ προγραμματίσουν, πότε θὰ νυμφευθοῦν πότε θὰ κάνουν παιδιὰ καὶ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν τέκνων των καὶ τὰ γεράματα των ἀκόμη καὶ τὸν ἑαυτόν τους.  

Τὰ ἀφθονώτατα καὶ αἰσχρότατα ἀκροάματα καὶ θεάματα ποὺ ἐκπέμπουν τὰ βοθροκάναλα, διαφθείρουν τόσον πολύ, ὄχι μόνον τὰ κοριτσάκια καὶ τὰ μειράκια, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐνήλικες, τοὺς γέρους καὶ ὑπέργηρους 4ης ἡλικίας νὰ νοσταλγοῦν τέτοιες βρωμιὲς καὶ ἀηδίες!!!!…..

Ὁ σοφὸς Σειράχ, λέγει: «Τρία πράγματα ἐμίσησεν ἡ ψυχή μου:

α. πλούσιο καὶ ψεύτη

β. πτωχὸν καὶ ὑπερήφανον

γ. Γέροντα καὶ μοιχόν

Καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν ἴχνος φόβου Θεοῦ ἐνδίδουν καὶ ἔτσι ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ παροιμία: «Στὶς 8 τοῦ μακαρίτη μπῆκε ἄλλος μές τὸ σπίτι», ἢ ἡ κρητικὴ μαντινάδα μὲ τὰ τρισάθλια λόγια: «Μιὰ χήρα 18 χρονῶν μὲ κάλεσε στὸ σπίτι καὶ πέσαμε καὶ κλαίγαμε μαζὶ τὸν μακαρίτη.».

Διὰ τὸν Θρυλικὸ Γέροντα Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη, διὰ τὸν ἅγιον τῆς πολιτικῆς μας Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ λοιποὺς Ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, δὲν ὑπάρχει δυστυχῶς οὔτε μιὰ σπιθαμὴ γῆς.   Μάλιστα δέ, οὔτε τὸ παραμικρὸν χρῆμα. Πολλὲς ὅμως ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων Εὐρὼ θὰ σπαταληθοῦν διὰ χοροπηδήματα τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας….

Ἄντε νὰ πάει ὁ τόπος αὐτὸς μπροστὰ καὶ νὰ μὴ ἔρθῃ ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ.

Ὅπως ἐπὶ Νῶε,ἢ Πομπηίας ἢ Σοδόμων καὶ Γομόρων.

O tempora, o mores!!!!…

BILD ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο SEEHOFER ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ 14.2.20

Seehofer warnt vor neuer Flüchtlingswelle: „Wir werden ein zweites 2015 erleben“

Wir werden ein zweites 2015 erleben“ Seehofer warnt vor neuer Flüchtlingskrise

Innenminister Horst Seehofer (70, CSU) im Deutschen Bundestag

Innenminister Horst Seehofer (70, CSU) im Deutschen BundestagFoto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Artikel von: Burkhard Uhlenbroich, Franz Solms-Laubach veröffentlicht am 13.02.2020 – 14:42 Uhr

Droht Deutschland eine neue Flüchtlingskrise mit Hunderttausenden Menschen binnen weniger Monate?

Davor warnt Innenminister Horst Seehofer (70, CSU). Der Politiker zu BILD: „Der Migrationsdruck an den Außengrenzen der EU ist sehr hoch. Um uns herum sehen wir viele Konflikte, die Menschen zur Flucht veranlassen. Wir werden ein zweites 2015 erleben, wenn wir den Staaten an der EU-Außengrenze bei der Bewältigung dieser Migration nicht helfen.“

Seehofer fordert nun, dringend Fortschritte in der europäischen Migrationspolitik. Wir müssen den Stillstand der vergangenen Jahre bei diesem Thema beenden.“ Dazu gebe es „derzeit intensive Gespräche auch mit der EU-Kommission und ich hoffe, dass der Kommissionsvorschlag für ein gemeinsames europäisches Asylsystem uns substanziell voran bringt.“

Zuerst hatte das „Handelsblatt“ berichtet, der Innenminister hatte gegenüber Bundestagsabgeordneten vor einem Ansturm Flüchtender an der deutschen Grenze gewarnt.Hintergrund sei die aktuelle Vertreibungswelle durch massive Angriffe des Assad-Regimes und Russlands im Nordwesten Syriens. Dort wurden nach Angaben der Vereinten Nationen seit April 2019 mindestens 1,1 Millionen Menschen zu Flüchtlingen gemacht. 689 000 von ihnen allein in den letzten neun Wochen.

Endlose Flüchtlings-Tracks. In den syrischen Provinzen Aleppo und Idlib sind Hunderttausende auf der Flucht

Lange Flüchtlings-Trecks. In den syrischen Provinzen Aleppo und Idlib sind Hunderttausende auf der FluchtFoto: Khalil Ashawi / Reuters

Immer wieder fliegen Syrien und Russland in der extrem umkämpften Region Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung, greifen sogar Schulen, Krankenhäuser und Märkte an. Folge: Die Menschen fliehen, lange Flüchtlings-Tracks stauen sich auf den Landstraßen.

Droht uns tatsächlich ein zweites 2015“?

Fakt ist, dass im Januar dieses Jahres 8585 Flüchtlinge und Migranten über das Mittelmeer und das türkische Festland nach Europa kamen. 1000 mehr als im Januar 2019, aber 65 000 weniger als im Vergleichsmonat 2016 – dem Höhepunkt der Krise. Zudem hält die Türkei ihre Grenze nach Syrien geschlossen, hat keinen einzigen der eine Million seit April 2019 Vertriebenen ins Land gelassen.

Gefahr würde lediglich drohen, wenn die Türkei sich plötzlich nicht mehr an das Flüchtlingsabkommen mit der Europäischen Union halten und die Grenzen in Richtung Griechenland und Bulgarien öffnen würde. Dafür gibt es derzeit jedoch kaum Anzeichen.

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/seehofer-warnt-vor-neuer-fluechtlingswelle-wir-werden-ein-zweites-2015-erleben-68771228.bild.html

Ὁ Seehofer προειδοποιεῖ γιὰ ἕνα νέο κύμα φυγάδων:

«Θὰ βιώσουμε ἕνα δεύτερο 2015».

Ὁ Seehofer προειδοποιεῖ γιὰ μία νέα προσφυγικὴ κρίση.

Τὶ λέει ὁ Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν τῆς Γερμανίας Horst Seehofer (70 ἐτῶν , τοῦ κόμματος CSU (Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση Βαυαρίας).

Ἀποσπάσματα Ἄρθρου

τῶν Burkhard Uhlenbroich, Franz Solms-Laubach

ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν Ἐφημερίδα BILD στὶς 13/02/2020 – 14:42

Ἀπειλεῖται ἡ Γερμανία μὲ μία νέα κρίση ἀπὸ τοὺς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπους τοὺς ἀμέσως προσεχεῖς μῆνες;

Ὁ Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Horst Seehofer προειδοποιεῖ πρὸς τοῦτο.

Εἶπε στὴν Ἐφημερίδα BILD:

«Ἡ πίεση τῆς μετανάστευσης στὰ ἐξωτερικὰ σύνορα τῆς Ε.Ε. εἶναι πολὺ ὑψηλή. Βλέπουμε πολλὲς συγκρούσεις γύρω μας ποὺ προκαλοῦν την ἐγκατάλειψη των ἀνθρώπων. Θὰ ἔχουμε ἕνα δεύτερο 2015 ἐὰν δὲν βοηθήσουμε στὰ κράτη στὰ ἐξωτερικὰ σύνορα τῆς Ε.Ε. νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτή τη μετανάστευση».

Ὁ Seehofer ζητεῖ τώρα «ἐπειγόντως πρόοδο στὴν εὐρωπαϊκὴ μεταναστευτικὴ πολιτική. Πρέπει νὰ τερματίσουμε τὸ τέλμα τῶν τελευταίων ἐτῶν γιὰ τὸ θέμα αὐτό». «Ὑπάρχουν ἐπίσης ἐντατικὲς συζητήσεις ἐπὶ τοῦ παρόντος μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ καὶ ἐλπίζω ὅτι ἡ πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ ἕνα

κοινὸ εὐρωπαϊκὸ σύστημα ἀσύλου θά προωθήσῃ τὸ πρόβλημα σημαντικά».

Ἡ Ἐφημερίδα “Handelsblatt” ἀνέφερε γιὰ πρώτη φορὰ ὅτι ὁ Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν εἶχε προειδοποιήσει τὰ μέλη τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Βουλῆς γιὰ μία πολὺ σύντομα ἐπικείμενη ἐπέλαση τῶν προσφύγων στὰ γερμανικὰ σύνορα. …………………………………………………………………………

Ἀντιμετωπίζουμε πραγματικὰ τό «δεύτερο 2015»;

Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι τὸν Ἰανουάριο τοῦ τρέχοντος ἔτους 8585 πρόσφυγες καὶ μετανάστες ἦρθαν στὴν Εὐρώπη μέσῳ τῆς Μεσογείου καὶ τῆς ἠπειρωτικῆς Τουρκίας. 1.000 περισσότεροι ἀπὸ ὅ,τι τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2019, ἀλλὰ 65.000 λιγότεροι ἀπὸ ὅ,τι τὸν ἴδιο μήνα τοῦ 2016 – ποὺ ὑπῆρξε ἡ πιὸ κρίσιμη περίοδος. Ἡ Τουρκία ἔκλεισε ἐπίσης τὰ σύνορά της μὲ τὴν Συρία καὶ δὲν ἄφησε κανένα ἀπὸ τὰ ἑκατομμύρια νὰ μετακινηθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2019 στή χώρα.

Ὁ μόνος κίνδυνος θὰ ἦταν ἐὰν ἡ Τουρκία σταματήσει ξαφνικὰ νὰ τηρῇ τὰ συμφωνηθέντα μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση σχετικὰ μὲ τοὺς πρόσφυγες καὶ ἀνοίξῃ τὰ σύνορα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴ Βουλγαρία. Ὡστόσο, αὐτή τὴν στιγμὴ δὲν ὑπάρχουν σχεδὸν καθόλου τέτοιες ἐνδείξεις.

ΠΗΓΗ :

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/seehofer-warnt-vor-neuer-fluechtlingswelle-wir-werden-ein-zweites-2015-erleben-68771228.bild.html

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *