ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΣΥΡΘΗ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ;

Πλησιάζει ἡ ἐπέτειος τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΛΙΓΕΝΕΣΙΑΣ.

ΑΛΛΟΙ φωνάζουν ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια γιὰ τὴν ἀνάγκη πραγματοποιήσεως τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ὅπως καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, π.χ. μὲ τὸ ἔγγραφό του ὑπ’ ἀρ.πρωτ. 4025/3385/17 ἀπὸ 15.9.2015 πρὸς τὸν Ἐξοχώτατον τ. Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο.

ΑΛΛΟΙ ἀδιαφοροῦν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ εὐσυνείδητοι καὶ φιλότιμοι, ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι πιέζουν νὰ γίνῃ.

Θὰ εἰσακουσθῇ τὸ πλῆθος αὐτό;

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΚΡΗΤΗΣ-4025-15.9.2015

                                                        

Ἀναγκαζόμεθα νὰ κοινοποιήσωμε τὸ συνημμένον ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 4025/3385/17/15.9.2015 ἔγγραφον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, μὲ τὸ ὁποῖον συνηγορεῖ ἐνθέρμως ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ αἰτήματός μας, δηλαδὴ τοῦ ὁμοφώνου Η΄ Ψηφίσματος τῶν 300 πληρεξουσίων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τό ὁποῖον εἶναι αἴτημα ὁλοκλήρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ἐπάνω εἰς τὴν σύγχυσιν, ὁ τέως Πρόεδρος κ. Προκόπης Παυλόπουλος ἀντὶ νὰ ἀσχοληθῇ μὲ ὅσα τοῦ ἔγραφε ὁ ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. κ. Εἰρηναῖος, ἐτόνισε εἰς τὸν κ. Ρουβά: «μιὰ καὶ δὲν ἦρθα στὸ γάμο σου, ἔλα νὰ σὲ φιλοξενήσω»…

Τοιουτοτρόπως περιφρονήθηκε παντελῶς τὸ σπουδαιότατο αὐτὸ ἔγγραφο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης καὶ ἐμᾶς ὁ τέως Πρόεδρος δὲν κατεδέχετο οὔτε μερικὰ δευτερόλεπτα ὄχι νὰ μᾶς δεχθῇ ἀλλὰ οὔτε καν νὰ μᾶς ἀκούσῃ  ἔστω καὶ στὸ τηλέφωνο!!!!!…..

Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὡς Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν, Πολιτικὸς Προϊστάμενος τῆς Ἀστυνομίας, μετὰ τὶς ἐγκληματικὲς ἐνέργειες εἰς τὴν τράπεζα ΜΑΡΦΙΝ κ.λπ. ἐγκληματικὲς πράξεις, ἐτόνιζε: ἐδώσαμε ἐντολὴ εἰς τὴν Ἀστυνομία νὰ μὴ κτυπᾶ τοὺς νεαροὺς γιὰ τὶς ἐγκληματικές τους πράξεις.

Τοῦτο προξένησε ἀγανάκτησιν μέχρι καὶ στὴν Γενικὴ Γραμματέα τοῦ ΚΚΕ «σύντροφο» Ἀλέκα Παπαρήγα, ἡ ὁποία πλήρης ἀγανακτήσεως περὶ τοῦ δικαίου αἰσθήματος, ἐτόνιζε κατηγορηματικῶς: «νὰ μὴ χαϊδεύωνται τὰ αὐτιὰ τῶν κουκουλοφόρων».

Ἐν τῷ μεταξύ, δόξα τῷ Θεῶ, τὴν 9 Μαΐου 2020 παρέστησαν στὴν ἐπέτειον μνήμης τῶν θυμάτων τῶν ἐγκληματικῶν αὐτῶν πράξεων:

Ἡ νέα Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάνης, ἡ ἀρχηγός τοῦ ΚΙΝΑΛ κ. Φώφη Γεννηματά, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Λύσης Βασίλειος Βιλιάρδος, ἀφοῦ προηγουμένως – τὴν ἰδία ἡμέρα εἶχαν παρελάσει ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ ΚΚΕ κ. Δημήτριος Κουτσούμπας, γιὰ νὰ μὴ θεωρηθοῦν ὡς διαφωνοῦντες, ὅπως εὐκαίρως καὶ ἐγκαίρως εἴχαμε ἀναπτύξει στὴν ἱστοσελίδα μας: https://www.fotgrammi.gr/περιοδικό-φωτεινή-γραμμή/το-ταμα-του-εθνουσ-σχολιαζει-την-επικα/

Ὡς γνωστόν, ὑπάρχει σύμβασις Ἑλλάδος – Τουρκίας διὰ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα νὰ μὴ ὑπάρχουν ἀκραῖες ἐκφράσεις καὶ ὅτι ἡ ἱστορία πρέπει νὰ γράφεται ἀπὸ κοινοῦ, ἐγκρίνοντας ἡ κάθε πλευρὰ τὰ γραφόμενα τῆς ἄλλης.

Ἐνῷ ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ ἐφαρμόζει πιστότατα τὴν ἄποψιν τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς, ἀντιθέτως ἡ Τουρκία ὄχι μόνον δὲν ἐφαρμόζει τὴν ἑλληνικὴν ἄποψιν, ἀλλά, ἀπεναντίας, ἔχει ἐμπεριστατωμένα ὑπομνήματα μὲ δῆθεν ἀδιάσειστα στοιχεῖα, ὅτι διὰ τὴν ἀπελεύθερωσιν τῆς Τριπολιτσᾶς διεπράχθησαν εἰδεχθέστατα ἐγκλήματα.

Αὐτὰ τὰ δῆθεν συντριπτικὰ στοιχεῖα τὰ ἔχει πανέτοιμα εἰς ὑπομνήματα διὰ νὰ τὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸν ΟΗΕ καὶ ἐν γένει ὅλους τοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς, Ὀργανώσεις καὶ Κυβερνήσεις, καταγγέλουσα τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας (καὶ τοὺς 300 πληρεξουσίους τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, οἱ ὁποῖοι ὁμόφωνα ἐνέκριναν τὸ Η΄Ψήφισμα – καὶ καταληκτικῶς μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 1834 καὶ 1838 ἔχει ἐγκριθῆ ἡ πραγμάτωσις τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

Οἱ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἐβιώσαν, μεταξὺ τόσων ἄλλων, καὶ τὴν θρασύτητα καὶ τὶς ἐγκληματικὲς προθέσεις τοῦ Ἰμπραήμ.

Ὁ Ἀντιναύαρχος Κόδριγκτον, ὁ Ὑποναύαρχος Δεριγνὺ (ἱππότης De Rigny) καὶ ὁ Ὑποναύαρχος Χέιδεν ἔδωσαν ἐντολὴ νὰ ἀνοίξουν τὰ θωρικτὰ πῦρ ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ Τουρκοαιγυπτίου Ἰμπραήμ.

Μέχρι ποὺ νὰ παύσουν οἱ ἄνθρωποι νὰ εἶναι φυγόπονοι καὶ νὰ μὴ ἐφαρμόζεται τὸ γραφικόν: «τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτούς» (Ιωάννης 12, 40),

τὸ ὁποῖον ὁ θυμόσοφος λαός μας τὸ ἔχει ἁπλοποιήσει:

«δὲν ὑπάρχει κουφότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ, δὲν ὑπάρχει τυφλότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ δῇ καὶ δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀδαὴς ἀπ’αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ….»,

μέχρι τότε, δὲν θὰ ἐφαρμόζωμε τὸ σαφέστατο, λίαν λακωνικὸν ἀλλὰ καὶ σωτήριον:

«Ἀλευροφορτώσατε πρωτοδευτερότριτα».

Μέχρι τότε, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὰ κάνωμε «νιανιά», γεγονὸς ἀνυπόφορον καὶ ἀηδιαστικὸν μαρτύριον δι’ ἐμᾶς ποὺ δὲν γνωρίζομε πῶς νὰ λυτρωθῶμε.

Ὡς γνωστόν, πάρα πολλοὶ Τοῦρκοι δὲν καταλάβαιναν τὶ σημαίνει τό: «κλίνατε ἐπὶ δεξιά, κλίνατε ἐπ’ ἀριστερά» (σύμφωνα μὲ τὸ γνωστὸν Μάλτα Γιόκ).

Τότε οἱ Τοῦρκοι ἐφωτίσθησαν καὶ διὰ νὰ γίνωνται καταληπτοί, ὠνόμασαν: «τὸ κλίνατε ἐπὶ δεξιὰ σκόρδο καὶ τὸ κλίνατε ἐπ’ ἀριστερὰ κρεμμύδι»!!!!…..

Ἐμεῖς οἱ δυστυχισμένοι πῶς νὰ ἐκφρασθῶμε γιὰ νὰ γινώμεθα καταληπτοί;;;;;…..

Εἴμεθα λοιπὸν καταδικασμένοι νὰ συνεχίσωμε νὰ ἐπαναλαμβάνωμε τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια μέχρι ποὺ οἱ ἄνθρωποι νὰ παύσουν νὰ εἶναι νωθροὶ καὶ φυγόπονοι.

Μακάρι νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τὸ:

«ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὒ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστὶν» (Ματθ. 5, 37).

Καὶ νὰ μὴ προσποιοῦνται οἱ ἄνθρωποι ὅτι δῆθεν δὲν καταλαβαίνουν.

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἦσαν ἁγνοί, κυριαρχοῦσε ἡ «συμφωνία κυρίων». Ὅλα ἐγένεντο διὰ λόγου, διότι οἱ ἄνθρωποι ἐτηροῦσαν ἀπολύτως τὸν λόγον των. Μετά, ἡ κουτοπονηριὰ ὡδήγησε τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὰ γραπτὰ κατὰ τό: «Verba volant, scripta manent», πού σημαίνει «τὰ λόγια πετοῦν, τὰ γραπτὰ μένουν».

Διότι, διαφορετικά, γίνεται «τρικούβερτος χορός» διαστροφῶν καὶ ἑρμηνειῶν, ὅπως συμφέρει τὸν καθένα!!!!!…..

Ποῦ κατηντήσαμε;;;;;

Ο Tempora o mores, ποὺ σημαίνει    Ὦ καιροὶ ὦ  ἤθη…..

Ἡ δὲ λαϊκὴ παροιμία τονίζει:

Α) « βίος ἀβίωτος»

Β) «Ὅπου ἀκοῦς πολλὰ κεράσια κράτα μικρὸ καλάθι».

Καὶ νὰ μὴ ἔχῃς ἐμπιστοσύνη οὔτε ἀκόμη καὶ στὰ σαρκικὰ ἀδέρφια σου ποὺ δὲν ἔχουν ἴχνος εὐσυνειδησίας.

Καὶ ὁ λαὸς ἐρωτᾶ:«ποιὸς σοῦ ἔβγαλε τὸ μάτι;;;;;»

καὶ ἡ ἀπάντησις εἶναι: «ὁ ἀδερφός μου» καί

ὁ τρίτος οὐδέτερος παρατηρητὴς συμπληρώνει: 

«γι’ αὐτὸ εἶναι τόσο βαθειά;;;;;».

Ὁ ξένος ἠμπορεῖ προσωρινὰ νὰ θέλῃ νὰ σὲ ἀφοπλίσῃ, νὰ σὲ ληστέψῃ, νὰ σοῦ κάνει πιθανῶς καὶ τὴν βρωμοδουλειὰ ἀλλὰ σ’ ἀφήνει νὰ ζήσης, δὲν εἶναι τόσον ἀδίστακτος ὅπως ὁ σαρκικὸς ἀδερφὸς ποὺ ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ἀνεγκέφαλος καὶ μοχθηρός.

Ἀπὸ ἀρχαίου κόσμου μέχρι σήμερον τὸ ἀδελφικόν αἷμα κράζει καὶ ὁ Θεὸς ἐρωτοῦσε: «…καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Κάϊν· ποῦ ἔστιν ῎Αβελ ὁ ἀδελφός σου;…»   (Γένεσις Κεφ. 4, 9.).

Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως δὲ τοὺς ποδηγέτας, νὰ παύσουν νὰ ἐγκληματοῦν ἐναντίον τῶν ἀδύναμων, τῶν ἄσημων, τῶν ἀγαθοποιῶν.

ΑΣ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΚΑΛΗ ΦΩΤΙΣΙΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΕΠ΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ  ΕΟΡΤΗΣ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 – 3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *