ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΥ ΒΑΡΕΙΑ ΕΦΕΤΟΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝ ΑΞΙΕΠΑΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ «ΑΝΟΙΞΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!!! ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΔΟΥΜΕ !!!»

15.4.2020

Εὐχόμεθα καὶ πάλι σὲ ὅλους τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους τοῦ Ὁμίλου τῶν κοινωφελῶν φορέων μας:

Α) Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

Β)Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Γ) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

Χρόνια Πολλὰ καὶ πᾶν ἀγαθόν, καὶ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς τὰ φέρει ὅλα κατ’εὐχὴν διὰ νὰ ἔχωμε εὐλογημένο, χαρούμενο καὶ εἰρηνικὸ Ἅγιο Πάσχα καὶ καλὴ Ἀνάστασιν εἰς τὶς ψυχές μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

1.Ἂν ἐτηρεῖτο ἡ κειμένη νομοθεσία δὲν θὰ παρίστατο ἀνάγκη νὰ γράφωνται ὅλα αὐτὰ τὰ κατεβατά, οὔτε κὰν ἀκόμη καὶ αὐτὸ τό «προλογάκι».

Ὅμως ἐκ τοῦ πονηροῦ καταργήθηκε ἡ σύγκλησις τῆς νομίμου Ἱεραρχίας μὲ διάφορα σατανικὰ φληναφήματα.

Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε, Σεβασμιώτατοί μας, υἱικῶς, ὅπως ἀπαιτήσετε νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὴν νομιμότητα καὶ νὰ παραδειγματιζόμεθα ἀπὸ τοὺς ὁμοδόξους μας τῆς ὑφηλίου.

Ἄς παραδειγματισθοῦμε ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα Ἱεροσολύμων, Γεωργίας, Βουλγαρίας, Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν, Σερβίας, Ρουμανίας, τὴν νόμιμη Ἀρχιεπισκοπὴ Οὐκρανίας τοῦ Μητροπολίτου Ὀνούφριου κ.λπ. τῆς ὑφηλίου.

Σὲ ἐμᾶς, δυστυχῶς, θὰ κλείσουν ἀκόμη καὶ τὰ Κοιμητήρια, τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ 17.4.2020, ἡ ὁποία ἔχει καθιερωθῆ ἀπὸ γενεὲς γενεῶν ὡς ἡμέρα μνήμης τῶν ἀειμνήστων κεκοιμένων μας!!!!!…..

Δὲν ἐπιτρέπουν, οὔτε οἱ καμπάνες νὰ χτυπήσουν, οὔτε τὸ Ἅγιο Φῶς νὰ διανεμηθῇ ἀπὸ τοὺς Δήμους, οὔτε στὰ Κοιμητήρια νὰ μεταβοῦν δυστυχισμένες μητέρες, σύζυγοι, ἀδέλφια, ἐγγόνια νὰ ἐπισκεφθοῦν τοὺς δικούς τους καὶ νὰ ἀφήσουν ἕνα λουλουδάκι (μιὰ καὶ δὲν τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ τὸ τοποθετήσουν εἰς τὸ Τίμιο Σταυρὸ ἤ εἰς τὸν Ἐπιτάφιον τοῦ Θεανθρώπου)!!!!!…..

Ἀλλὰ προσφέρουν πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ διὰ νὰ βολευθοῦν οἱ τεμπέληδες ποὺ περιθάλπονται ἀπὸ τὸν ΟΑΕΔ καὶ ποὺ εἰσπράττουν  «μαῦρα» ἀπὸ παράνομες ἐργασίες καὶ πληθώρα ἄλλων νομίμων ἢ παρανόμων ἐμπορίων.

Ἀντίθετα τήν «Ὀργάνωση Μαχητικοῦ Ἀντιφασισμοῦ»  ποὺ διατυμπανίζει ὅτι «ἡ Πρωτομαγιά δὲν εἶναι ἀργία ἀλλὰ ἀπεργία» καὶ ποὺ διακηρύττουν «Πρέπει νὰ σπάσουμε τὴν σιωπὴ καὶ τὴν συναίνεσιν» καὶ καταλήγουν : «νὰ χτίσουμε ἐργατικὲς ἀπεργίες καὶ συγκεντρώσεις τὴν Παρασκευὴ 1 Μαίου» τοὺς ἄφησαν τὴν Μεγάλη Τρίτη 14.4.2020 νὰ συγκεντρωθοῦν στὴν ὁδὸ Σταδίου (ἐν μέσῳ Κορωνοϊοῦ) ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας.

Ἀλλά, οἱ ἄνανδροι δὲν ἐπέτρεψαν στοὺς συμπαθέστατους Ρομά τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Ἀττικῆς ποὺ τηροῦσαν τὶς νόμιμες ἀποστάσεις μεταξύ των, δὲν τοὺς ἐπετράπει νὰ συνεχίσουν νὰ προσεύχωνται εἰς τὴν Ὑπεραγία ἡμῶν Θεοτόκον καὶ τοὺς ἐδίωξαν.

Ἐμεῖς εἴμαστε πάντοτε ὑπὲρ τῆς τηρήσεως τῶν νομίμων μέτρων. Ὅσοι δὲν θέλουν νὰ συμμορφώνωνται μὲ τὰ νόμιμα μέτρα, νὰ ἀνακαλοῦνται εἰς τὴν τάξιν ἀπὸ τὸν Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον καὶ ἂν δὲν θέλουν νὰ συμμορφωθοῦν καὶ ἐπιμένουν νὰ παραμείνουν παρτσακλά, τότε νὰ καλεῖται ἡ Ἀστυνομία καὶ νὰ τοὺς παραλαμβάνει.

Ὅμως ἡ πραγματικότητα καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι θάνατοι, ποὺ ἀποδίδονται στὸν κορωνοϊό, ἔχουν αἰτία ἄλλα βαρύτατα νοσήματα καὶ ὅπως παλαιὰ ἐπήγαινες μὲ μία ασθένεια  στὸ νοσοκομεῖο καὶ ἔφευγες ἤ μὲ πολλὲς ἀσθένειες καὶ ξεψυχοῦσες στὸ σπίτι σου ἤ ἔφευγες ἀπ΄ εὐθείας γιὰ τὰς αἰωνίους μονάς.

Μήπως γιὰ ὅλους τοὺς φουκαράδες ποὺ δὲν ἔχουν χρήματα, ἰσχύν καὶ δόξαν ἐφαρμόζεται ἡ νοσταλγία καὶ τὸ οἰκονομικὸ μέτρο τῶν ἰθυνόντων, νὰ πεθαίνοιυν ἰδίως οἱ ἠλικιωμένοι γιὰ νὰ γλυτώνουμε τὶς συντάξεις;;;….

Στὶς Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας τοποθετοῦνται καὶ διασωληνώνονται κυρίως οἱ ἔχοντες καὶ οἱ κατέχοντες.

Ποῦ καταντήσαμε !.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ἐμεῖς,  ὄχι μόνον δὲν ἐπικροτοῦμε ἀλλὰ ἀπεναντίας μὲ ὅλην τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας διατυμπανίζουμε ὅτι οἱ  λαϊκὲς κατακτήσεις δὲν πρέπει νὰ ἀποδομηθοῦν. Πρέπει νὰ παραμείνουν, νὰ διατηρηθοῦν καὶ νὰ ἐπαυξηθοῦν, διότι γι’ αὐτὲς χύθηκαν ποταμοὶ αἱμάτων!!!!!…..

Πολὺ λυπούμεθα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὴν ζωή, ἀλλὰ ἡ πικρὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι κάθε στιγμὴ σὲ ὅλη τὴν γὴ φεύγουν ἀπὸ τὴν ζωὴ δεκάδες χιλιάδες ἄνθρωποι.

Τὸ μεγάλο πρόβλημα εἶναι ποῦ πᾶν. Εἰς αἰώνια ἀνάπαυσιν ἤ εἰς αἰώνια κόλασιν ;

2.Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἄντρες τῶν ὁμοδόξων χωρῶν, ὡς π.χ. τοῦ Προέδρου τῆς Λευκορωσίας Ἀλεξάνδρος Λουκασένκο, τοῦ Βουλγάρου Πρωθυπουργοῦς Μπόικο Μπορίσοφ ποὺ ὑπερθεματίζει νὰ εἶναι ἀνοικτὲς οἱ Ἐκκλησίες, τοῦ Προέδρου τῆς Ρωσίας Βλαντιμὶρ Πούτιν.

3.Οἱ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πιστεύουν ἀκραδάντως ὅτι οἱ ἐξουσίες εἶναι ἐντεταλμένες ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ἐπαινοῦν τοὺς ἀγαθοποιοὺς καὶ νὰ στηλιτεύουν τοὺς κακούς, πράγμα ποὺ καὶ ἐμεῖς ὑπεθεματίζουμε μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας καὶ εἴμαστε πάντοτε ὑπὲρ τῆς εὐνομίας, τῆς αὐστηρᾶς τηρήσεως τῆς τάξεως καὶ τῆς αὐστηροτάτης πειθαρχίας.

Ὅμως ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι ἡ ἄκρα δικαιοσύνη καταντᾶ ἄκρα ἀδικία (Summum jus sum injuria), ὅπως ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία είς τὶς Ἅγιες Γραφές (Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη) καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι καὶ ὁ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαός, λίαν ρεαλιστικὰ μᾶς διδάσκουν.

4.Οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἐνδιαφέρωνται ὄχι μόνον διὰ τὴν πνευματικὴν κατήχησιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος ἀλλὰ  καὶ διὰ τὴν σωματικὴν ἀκεραιότητα καὶ ὑγείαν τοῦ λαοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος κηρύττει ὠμὰ καὶ ρεαλιστικά: «τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;» (Κορινθ. Β’, 11, 29).

Πρὸς τοῦτο ὀφείλομε ὅλοι νὰ ἔχωμε ἀλληλεγγύη πρὸς τοὺς ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ τολμοῦν καὶ μοχθοῦν γιὰ τὸ ποίμνιόν των ὅπως π.χ.:

5.Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων 12.4.2020 καὶ τὴν καθιερωμένη λιτάνευσιν τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἐντὸς τοῦ Ναοῦ παρουσίᾳ τῆς Δημάρχου κ. Μερόπης Ὑδραίου καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Μεταλληνοῦ.

Ὅμως, ὅπως ἀνεκοίνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κερκύρας:

«…Τὸ πρωὶ τῆς Μεγάλης Δευτέρας 13 Ἀπριλίου 2020 δέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος στὸ γραφεῖο του στὸ Ἐπισκοπεῖο ἀνακριτικοὺς ὑπαλλήλους ἐκ τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Κερκύρας, πρὸς τοὺς ὁποίους κατέθεσε ἀπολογητικὸ ὑπόμνημα, μὲ τὴν παραγγελία τοῦ Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν κ. Διονυσίου Λαμπρίδη.

Κατόπιν, καθὼς τυπικῶς συνελήφθη μὲ τὴν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου, ὡδηγήθηκε στὸν Εἰσαγγελέα, στὸν ὁποῖο ἔδωσε ἐξηγήσεις γιὰ τὶς ἀποδιδόμενες σὲ αὐτὸν κατηγορίες περὶ παραβάσεως τῆς ΚΥΑ 6ης Ἀπριλίου 2020……Κατόπιν τούτων ὁ Μητροπολίτης ἀφέθηκε ἐλεύθερος καὶ ὡρίστηκε τακτικὴ δικάσιμος γιὰ τὴν 25 Μαΐου 2020…».

(λεπτομέρειες   https://imcorfu.gr/ /δελτιο-τυπου-13-04-2020-δεν-θα-γινει-η-λιτανει/).

Τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἐπενέβη καὶ χαρακτήρισε “ενδεικτική καταπίεση” την ποινική υπόθεση εναντίον του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου και αξιωματούχων της ελληνικής πόλης της Κέρκυρας, οι οποίοι επέτρεψαν την εκτέλεση της λειτουργίας υπό καραντίνα!!!!!…..

(https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/patriarheia/6935057_parembasi-patriarheioy-moshas-gia-tis-dioxeis-ieromenon-stin-ellada)

Ἡ ἀλληλεγγύη τῶν Ἑλλήνων Μητροπολιτῶν, Συνοδικῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ποῦ;;;;

6. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλόχιος, τὸν ὁποῖον συνέλαβαν μαζὶ μὲ ἄλλους πέντε ἱερεῖς τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων 12.4.2020, ἐπειδὴ λειτούργησε σὲ μοναστήρι. Ἀπειλεῖ νὰ ξεσηκωθῇ ὁ κόσμος ἄν δὲν τὸν ἐλευθερώσουν …..

(λεπτομέρειες http://aktines.blogspot.com/2020/04/blog-post_59.html#more)

Ἔκλεισαν φυλακὴ τὸν Σεβασμιώτατο οἱ λαθρέμποροι Μαυροβουνίου, οἱ ὁποῖοι ἔχουν φασιστικὴ νοοτροπία καὶ συμπεριφέρονται ὅπως οἱ Νέρωνες, οἱ Καλιγοῦλες καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀπαίσιοι καὶ φρικτότατοι διῶκτες τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐμφοροῦνται ἀπὸ φασιστικὲς ἰδέες καὶ ἀρχές.

Συγχαίρομε καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας ποὺ τάσσεται ἀλληλέγγυον πρὸς τὸν Μητροπολίτη Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιον.

7. Τὸν Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα

(ἴδ : http://trelogiannis.blogspot.com/2020/04/blog-post_950.html)

8. Ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἐπιμένει νὰ συμμορφώνεται πρὸς τὶς θεῖες ἐντολές:

Α) «Ἀλλ’ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται». (Τιμόθ. Β’, 2, 9).

Β) Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»   (Πράξ. 5, 29)

Γ) «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται  ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»  (Γαλάτας 1, 8).

Δ) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Κορινθ., 9, 7).

Ε) «ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. 15, 5).

ΣΤ) «καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε·» (Πρὸς Ἐφεσίους Ε, 11)

Ζ) «κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως, ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. » (Τιμόθεον Β΄ 4, 2).

Η) «…ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ.» (Ἰωάν. 14, 6)

Θ)  «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)!!!!!…..

καὶ πληθώρα ἄλλων διδασκαλιῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Πατέρων .

Τοιουτοτρόπως ἐδέχθη καὶ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων 12.4.2020 εἴσοδο τῶν ἀστυνομικῶν εἰς τὸν Ναὸν τὴν ὥρα τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Εὐγγελίου.

Παραθέτομε ὁλόκληρο τὸ video ποὺ εὑρήκαμε εἰς τὸ διαδίκτυο, διὰ νὰ ξεμπλεχθοῦν τὰ μπλεγμένα διάφορα χρονικὰ διαστήματα :

9. Συγχαίρομε καὶ τὸν ταπεινότατο καὶ εὐλαβέστατο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου π. Γεώργιο Σχοινά, ὁ ὁποῖος σίτιζε ἀκόμη καὶ τοὺς ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων ἀνεξαρτήτως φυλῆς, φύλου, χρώματος, θρησκείας κ.λπ. ζητιανεύοντας τὰ διάφορα ἀγαθὰ γι’ αὐτούς

ὅπως φαίνεται ἀπὸ το :

video

π. Γεώργης ο Σχοινάς : ο διωκόμενος παπάς των φτωχών

καὶ τὴν ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Π. ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π. ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΠΑΠΑΣ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ

Ὁ πατὴρ Γεώργιος Σχοινὰς μὲ τὰ πτωχὰ παιδάκια τῆς Ἀφρικῆς.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ τεράστιο θρησκευτικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο του στὴν Ἑλλάδα, βοηθᾶ καὶ τὶς ἱεραποστολὲς στὴν Ἀφρικὴ ὅπου συνεισφέρει στὸ κτίσημο Ὀρθοδόξων Ναῶν.

(ἴδ ἄρθρο στο NEWSBREAK : https://www.newsbreak.gr/ellada/92333/papa-giorgis-koinonise-pistoys-koykaki-apagorefsi-koronoios-papas-georgios-sxoinas/

ποὺ ἀναδημοσιεύει συνέντευξίν τοῦ π. Γεωργίου εἰς τὴν Κυριακάτικη Δημοκρατία εἰς τὸν σοβαρότατο δημοσιογράφο Διευθυντὴ κ. Δημήτριο Ριζούλη τὸ ἔτος 2014.

Τὸν πατέρα αὐτόν, ἀντὶ νὰ τὸν ἀξιοποιήσῃ ὁ Μακαριώτατός μας ὡς ἀνιδιοτελῆ καὶ ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, τὸν ἀφήνει ἡ Ἱερὰ Συνοδος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τελείως ἀνυπεράσπιστον.

O temnpora O mores !   Ποῦ καταντήσαμε;;;;;

10. Τὸν π. Ἀναστάσιο Γκοτσόπουλο, εἰς τὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν. Συγχαίρομε αὐτὸν καὶ τὴν πανάξιαν Πρεσβυτέρα του, ἡ  ὁποία πάντα τοῦ συμπαρίσταται.

11. Τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, οἱ ὁποῖοι λειτούργησαν τὴν Παρασκευὴ 10.4.2020, νομότυπα, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν χωρὶς τὴν παρουσία πιστῶν καὶ μεταδόθηκε ζωντανὰ ἀπὸ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρών καὶ μετά, βάσει τῆς ἐγκυκλίου τῆς ΔΙΣ, ἄνοιξαν νομότυπα τὸν Ναὸ γιὰ κατὰ μόνας προσευχὴ τῶν πιστῶν. Ἀστυνομικοὶ μετέβησαν μὲ ἄγριες διαθέσεις στὴν ὁδὸ Μαιζῶνος στὸν Ἱ. Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας. Ἐλάχιστος κόσμος εὑρισκόταν εἰς τὸν Ναόν καὶ ὅλοι διέθεταν τὰ νόμιμα ἔγγραφα ἐξόδου.

12.Τὸν σπουδαιότατο καὶ ἀκούραστο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου – ἀεὶ μαχητὴν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Θεόκλητο Τσίρκα, ἐξ Ἰωαννίνων, πτυχιοῦχον τῆς Παντείου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ & Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος, ἐφημέριος τῶν Ἱ. Ναῶν Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καὶ Ἁγ. Ἀντωνίου Βριλησσίων, Προϊστάμενος τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντὴς τῆς Ροζαρίου Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς, ἰσάξιος συνεχιστὴς τοῦ ἔργοῦ τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, Διευθυντὴς τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ ἐργάσθηκε δεκαετίες ὁλόκληρες ἀόκνως εἰς τὴν Περσία, Κορέα, Γκάνα, Κένυα, Ουγκάντα, Τανζανία, Ἰνδονησία.

καὶ

13. Ὅλους τοὺς γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους σύγχρονους μάρτυρας καὶ νὰ ταχθοῦμε  ἀλληλέγγυοι διὰ νὰ μὴ ἀκούσωμεν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τῆς Δευτέρας τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας Παρουσίας «διὰ διασυρομένους, κατασυκοφαντουμένους, ἀδικουμένους, καθυβριζομένους, ὑμεῖς ἀδιαφορήσατε»!!!!!…..

Διότι ὁ Χριστός μας μᾶς τὸ τονίζει μὲ τὶς περικοπὲς τοῦ Εὐαγγελίου του:

α) «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν». ( Ἰωά. 15, 19-21 )

β) Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθαι ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς·οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν (Ματθαῖος 5, 11-12) 

γ) «Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὃτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποὶ· ἒσονται γὰρ οἱ ἂνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἒχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήμενοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου».  (Β’ Τιμόθεον 3, 1-5).

δ) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. ιδ, 23).

ε) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Παῦλος, Β΄ Κορινθ. 9, 7).

στ) «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. 15, 5).

ζ) καὶ πληθώρα ἄλλων διδασκαλιῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἐν γένει ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων ποιμεναρχῶν ἀλλὰ καὶ σοφοτάτων ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων καθὼς καὶ πολὺ μελετημένων διδαχῶν τοῦ θυμόσοφου ἑλληνικοῦ λαοῦ.

14. Ἂς ἐκφράσωμε, ὅλοι ἐμεῖς ποὺ διατεινόμεθα ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ πνεῦμα ἀγάπης, τὴν εἰλικρινή μας συμπαράστασιν πρὸς ὅλους αὐτούς τοὺς συγχρόνους μάρτυρας, πρὶν κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ δὲν προλάβωμε νὰ εἴπωμε «Κύριε ἐλέησον» καὶ «μνήσθητι μου Κύριε ἐν της Βασιλείᾳ σου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ»!!!!!…..

Ἐπειδὴ παντοῦ ὑπάρχουν καὶ τά «παρτσακλά» ὑποκείμενα, πρέπει ὅλοι ἐμεῖς νὰ ἀνακαλοῦμε αὐτὰ τά «παρτσακλά» εἰς την τάξιν!!!…

15. Ἂς διδαχθοῦμε ἐπιτέλους καὶ ἀπὸ τὸν μουσουλμάνο ἀξιωματοῦχο – κυβερνήτη Τούρκι Μπὶν Ταλὰλ τῆς ἐπαρχίας Asir (νότια Σαουδικὴ Ἀραβία), ὁ ὁποῖος παροτρύνει ἐνθέρμως τοὺς μουσουλμάνους νὰ προσεύχωνται εἰς τὴν Ὑπεραγίαν ἡμῶν Ἀειπάρθενο Θεοτόκον διὰ νὰ μεσολαβῇ εἰς τὸν Υἱό της γιὰ τοὺς γλυτώσῃ ἀπὸ τὸν κορωνοϊό!!!!….  

16. Μόνο ὁ θρυλικὸς ἀείμνηστος Γέρων Αὐγουστῖνος πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κατώρθωσε καὶ κατετρόπωσε ὄχι μόνον τὴν μπότα τοῦ φασίστα Μουσολίνι, τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ, τὴν πανσλαβικὴ προπαγάνδα τοῦ συνονθυλεύματος τῶν Σκοπίων, ἀλλὰ καὶ ἐκχριστιάνισε ἀκόμη καὶ 101 ΡΟΜΑ καί τους ἔκανες πρότυπα νομοταγῶν πολιτῶν, ὅπως ἐκτενῶς ἀναφέρομε εἰς τό :

https://www.fotgrammi.gr//uncategorized/ταμα-του-εθνουσ-ρομα-ταλαιπωροι-με-κορ/

Ἐνίκησε ἀκόμη καὶ τοὺς ἀριστερίζοντες κρυπτοκεφαλαιοκράτες,  τοὺς ἔχοντας καπιταλιστικὲς νοοτροπίες καὶ καταθέσεις, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς συνταγματάρχες, οἱ ὁποῖοι παρεδέχοντο ὅτι «παντοῦ ἐπικρατήσαμε ἐκτός τῶν περιοχῶν γύρω ἀπὸ τὴν Φλώρινα.  Ἐκεῖ θριαμβεύει μόνο ὁ Αὐγουστίνος».

Ἀκόμη καὶ οἱ ἄσπονδοι ἐχθροὶ τοῦ ἰδανικοῦ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου Γέροντος Αὐγουστίνου ἄρχισαν νὰ τονίζουν:«ἂν ὑπῆρχε σήμερα ὁ Αὐγουστίνος, δὲν θὰ συνέβαιναν τέτοια παρατράγουδα»!!!!!…..

Οἱ Στρατηγοὶ Βασίλειος Βασίλαρος καὶ Παναγιώτης Μπενηψάλτης, οἱ ὁποῖοι ἀνεδείχθησαν διὰ τῶν μαχῶν καὶ διὰ τῶν παρασήμων τῆς ἀξιοκρατίας καὶ ὄχι τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ φαυλοκρατίας, ὅπως νεώτεροι ἀξιωματικοί μας διὰ τῶν σχολῶν τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῶν μέσων τῶν διαφόρων κομμάτων. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ παλαιοὶ ἀξιωματικοί μας δὲν ἀνῆκαν σὲ κόμματα καὶ δὲν κομμάτιαζαν ὅπως σημερινοί. Γι’ αὐτὸ ἐτόνιζαν εὐθαρσῶς διὰ τὸν Αὐγουστῖνον: «πρῶτα πρέπει νὰ πλένουμε μὲ ἀκουαφόρτε τὸ στόμα μας καὶ μετὰ νὰ πιάνουμε τὸ ὄνομα τοῦ Αὐγουστίνου στὸ στόμα μας.

17. Δὲν συμφωνοῦμε οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις νὰ ἀποδομηθοῦν. Πρέπει νὰ παραμείνουν, νὰ διατηρηθοῦν καὶ νὰ ἐπαυξηθοῦν, διότι γι’ αὐτὲς χύθηκαν ποταμοὶ αἱμάτων!!!!!…..

18. Ὅμως ἐμεῖς ἀσχολούμεθα μὲ τὸν ΚΟΡΩΝΟΪΟ καὶ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝ.

Καὶ μᾶς προκαλοῦν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως μὲ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως τὶς εὐλογίες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης.

Καθ’ ὅλον τὸ 24 ωρο, ἐπὶ πολλὲς ἡμέρες μᾶς κατέκαιαν καὶ τὸ τελευταῖο δένδρο, γιὰ νὰ μείνῃ ἀποψιλωμένος ὁ Ἔβρος μας καὶ μᾶς κατέστρεφαν παντοιοτρόπως τὶς περιφράξεις μας.

Ἀκόμη καὶ μὴ ἐπανδρωμένα drones ἔστελναν.

Εὐτυχῶς ἐπολέμησαν γεναιότατα τὰ παληκάρια μας, ὄχι μόνον οἱ στρατιῶτες τῆς ξηρᾶς ἀλλὰ καὶ οἱ βατραχάνθρωποι, ἰδίως οἱ ἀστυνομικοί μας τοῦ Ἔβρου, οἱ ψαράδες μας, οἱ ἀγρότες μας. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀντέδρασαν μὲ κάθε σύνεσιν καὶ θεία φώτισιν, νὰ ἀποφευχθῇ ἡ γενίκευσις τοῦ πολέμου καὶ νὰ μὴ σκοτωθοῦν οἱ ἐξαπατηθέντες λαθρομετανάστες καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων, ὅτι δῆθεν μέσῳ τῆς Ἑλλάδος θὰ ἔφθαναν στούς «παραδείσους» τῆς κεντρικῆς καὶ βόρειας Εύρώπης!!!!!…..

Νὰ μὴ σκοτωθοῦν καὶ οἱ καταπιεζόμενοι πτωχότατοι Τοῦρκοι ἀπὸτὸν αἱμοδιψῆ καὶ σχιζοφρενῆ σύγχρονο φίλο τῶν ἰσχυρῶν τῆς ὑφηλίου, ποὺ τὸν χάϊδευαν συνεχῶς ἀντὶ νὰ του τρίξουν τᾶ δόντια!!!!!…..   

Πρὸς τοῦτο πρέπει πρῶτα πρῶτα νὰ δοξάζωμε τὸν Θεὸ

καὶ νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν μέγιστο δωροδότη φιλάνθρωπο καὶ φιλεύσπλαχνον Σωτῆρα Χριστόν μας, τὸ δεύτερον πρόσωπο τῆς Ἁγ. Τριάδος ποὺ δὲν ἔρριξε λάβα νὰ μᾶς κατακάψῃ ὅπως τὴν Πομπηία, θειάφι καὶ πύρ ὅπως στὰ Σόδομα καὶ τὴν Γομόρρα, ἀλλὰ μᾶς ἔσωσε ὅπως τὴν μεγαλούπολιν τῶν 150.000 ψυχῶν Νινεϋί, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι (ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι ἀπὸ τὸν Βασιλέα μέχρι καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν) δὲν ἔφαγαν καὶ δὲν ἤπιαν τρεῖς ἡμέρες ἀπολύτως τίποτε καὶ ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς εἶχε καταγανακτήσει ἐναντίον τῆς Νινεϋὶ καὶ ἤθελε νὰ καταστραφῇ!!!!!…..

Ἐμεῖς δὲν ἐκάναμε οὐδεμία μετάνοια καὶ οὐδεμία νηστεία.

Ἀπεναντίας μοχθοῦμε πῶς θὰ λάβουμε μερικὰ 800 άρια ἤ ἀνάλογα ποσά!!!!!…..

Οἱ ἰθύνοντες διαθέτουν ἀφειδῶς ἑκατομμύρια Εὐρὼ γιὰ νὰ εὐφρανθοῦν οἱ λαμβάνοντες παντὸς εἴδους ἐπιχορηγήσεις!!!!!…..

Καὶ ὅταν προκηρυχθοῦν ἐκλογές, νὰ λάβουν τὴν ἀπόλυτη  πλειοψηφία!!!

Καὶ γιὰ αὐτὰ τὰ ποσὰ θὰ ληφθοῦν θαλασσοδάνεια καὶ γιὰ τὴν ἐξόφλησι αὐτῶν θὰ ὑποθηκεύωνται τὰ πάντα γιὰ 99 ἔτη καὶ θὰ εἴμαστε ὑπὸ ἐπιτροπείαν τῶν «φίλων» μας;;;;….

Κατ’ἐκτίμησιν τοῦ σπουδαίου γεωπολιτικοῦ κ. Ἰωάννη Μάζη, καθηγητοῦ Οἰκονομικῆς Γεωγραφίας καὶ Γεωπολιτικῆς Θεωρίας τοῦ Ἐθνικοῦ & Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπάρχει ἐνδεχόμενο μέσα στὸ Πάσχα ὁ Ερντογάν νὰ κάνῃ νέα «κίνησιν» κατὰ τῆς Ἑλλάδος (FOCUS FM 103.6)!!!!!…..

19.ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ τὴν

Ἔκκλησιν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γιὰ νὰ ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες.

Παρακαλοῦνται οἱ φίλοι ποὺ θὰ λάβουν τὸ παρὸν μετὰ τῶν ἐπισυναπτομένων, νὰ τὰ προωθήσουν περαιτέρω καὶ νὰ μὴ ὑπάρχει μόνον ἡ μονομέρεια τῶν δημοσιογραφίσκων ποὺ πληρώνονται ἀδρά, ὅπως ἀναγκάσθηκαν οἱ ἰθύνοντες νὰ παραδεχθοῦν, γιὰ νὰ κάνουν πλύσεις ἐγκεφάλου, ὅπως ἡ Γκεσταμπό καὶ οἱ σύγχρονοι μιμητές τους!!!!!…..

20. Κλείνομε μὲ τὸ συγκινητικὸ ποίημα ἀγνώστου:

ΑΝΟΙΞΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!!!

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΔΟΥΜΕ !!!

Παραθέτουμε τὰ κείμενα, τὸ Video καὶ τὸ ποίημα ὅπως τὰ εὑρήκαμε εἰς τὸ διαδίκτυο.

Τραγούδι με λαγούτο.     Βιολί: Μάνος Μαυρουδής.

Στίχοι & Μουσική: Μιχάλης Ταμπουράς

ανάρτηση https://www.askitikon.eu/agiologio/me…

” ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ blog: http://apantaortodoxias.blogspot.com/

email: kixytuem@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/user/apantaor…

ΤΟ VIDEO :

https://www.youtube.com/watch?v=PKIrgUHhqVs&feature=emb_logo

ΠΟΙΗΜΑ

“… Ανοίξτε μου την εκκλησιά να μπω να τον θρηνήσω

όπως του πρέπει του Χριστού να τον μοιρολογήσω.

Δεν θα ‘χεις Παναγία μου κανένα στο πλευρό σου

στον πόνο τον αβάσταχτο για τον μοναχογιό σου.

Δεν με αφήνουμε Χριστέ να Σε μοιρολογήσω,

μήτε και κάτω απ’ το σταυρό να’ ρθω να ξαγρυπνήσω.

Πως το επέστρεψες Θεέ φέτος αυτό να γίνει πάνω στον

ξύλινο Σταυρό το τέκνο Σου να μείνει.

Δεν θα Σε βγάλουνε Χριστέ απ’ την Ωραία Πύλη,

μόνος Σου πάνω στο Σταυρό και δίπλα ένα καντήλι.

Αμέτε να χτυπήσετε πένθημα τις καμπάνες

μόνη της στέκει στο Σταυρό Του Θεανθρώπου η Μάνα.

Δεν θα Αποκαθηλώσουνε το Άγιό Σου Σώμα.

Πως θα σε αντέξει ο Σταυρός που τον κρατά το χώμα.

Ελάτε όλοι δίπλα μου όσοι Τον αγαπάτε

να το βροντοφωνάξουμε πως σήμερα κρεμάται.

Την Μέγα την Παρασκευή αφήστε με να πάω

να κατεβάσω απ’ το Σταυρό Εκείνον που αγαπάω.

Να μπει στον Επιτάφιο τα εγκώμια να πούνε

την άλλη μέρα απ’ το πρωί Ανάσταση να δούμε.

Χριστέ μια χάρη σου ζητώ.

Δεν ξέρω αν θα μπορέσεις

άσπλαχνα φέτος φέρθηκα

και να με συγχωρέσεις… “

Μιχάλης Ταμπουράς

Άσπλαχνα και υποκριτικά Σου φερόμασταν

Χριστέ μου και να μας συγχωρέσεις…”

Υ.Γ.

Μόλις ἐλάβαμε τὴν κατωτέρω λίαν διαφωτιστικὴ καὶ παρηγορητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Γέροντος Εὐθυμίου Καλύβη Ἀναστάσεως – Καψάλα  Ἅγιον Ὄρος

“ΚΥΡΙΕ, ΣΩΣΟΝ ΛΑΟΝ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΟΝ”

ποὺ αὐτούσια ἐπισυνάπτουμε μὲ μόνον μὲ μερικὲς ὑπογραμμίσεις ἀπὸ ἐμᾶς.

                      ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *