Εθνικά ΘέματαΕλλάδαΤο Τάμα του ΈθνουςΦωτεινή Γραμμή

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 2 , ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 13.3.2020

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και νύχτα

Ὁ ἀρχαῖος ἡμῶν πρόγονος ἀπὸ τὴν Παιανία Ἀττικῆς, μεγάλος ρήτωρ , μᾶς θυμίζει:

Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι τῶν ἔξω τῆς πόλεως ἐχθρῶν κρατῆσαι, πρὶν ἂν τοὺς ἐν αὐτῇ τῇ πόλει κολάσητἐχθρούς.

(Διότι δὲν εἶναι δυνατόν, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ νικήσετε τοὺς ἐχθροὺς ποὺ εὑρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν πόλιν, ἄν δὲν τιμωρήσετε πρῶτα τοὺς ἐχθροὺς ποὺ εὑρίσκονται μέσα εἰς αὐτήν)  

(ΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ: Περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ , παρ. 61)

1.Στὰ 2020 χρόνια τῆς ἱστορίας τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐμφανίσθηκαν πολλὲς ἐπιδημίες (ἐξάρσεις ἀσθενειῶν σὲ ἕνα ἀνθρώπινο πληθυσμό) ἀλλὰ καὶ πανδημίες (ἐπιδημίες λοιμωδῶν ἀσθενιῶν ἐξαπλούμενες μὲ πολὺ γρήγορους ρυθμοὺς ποὺ ἀπειλοῦν τὸ σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς).

Ἀλλὰ ποτὲ δὲν ἀκούσθηκε τὸ παραμικρὸν στὴν ἱστορία γιὰ ὰπαγορεύσεις σὲ συνωστισμὸ σὲ Ἐκκλησίες ἤ νὰ ἀπαγορεύεται ἡ Θεία Κοινωνία σὲ  ἐπιδημίες καὶ πανδημίες καὶ λοιπά.

2.Ὅλα αὐτὰ εἶναι μία ἄκρως ἀποστομωτικὴ ἀπάντησις σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ τρισάθλια γύναια καὶ ἀνθρωπάκια διαφόρων ραδιοφωνικῶν – τηλεοπτικῶν σταθμῶν ἀλλὰ καὶ ἐντύπων, τὰ ὁποῖα, ἐνῷ δὲν εἶναι εἰς θέσιν οὔτε κὰν εἰς τὴν ἁπλῆ Ἑλληνικὴ γλῶσσα νὰ ἀρθρώσουν σωστὰ μία φράσιν, πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ γίνουν ποδηγέτες, ἐνισχυόμενα ἀπὸ παντοῦ ἀπὸ πειθήνια ὄργανα καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Μυκτηρίζουν τὰ Θεῖα καὶ βλασφημοῦν, κυρίως ἑνὸς συγκροτήματος συνεργαζομένου στενότατα μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου. Ἀπὸ αὐτὸν τὸν σταθμὸ  ἔχουν ἐκλεγεῖ μέχρι τώρα καὶ δύο βουλευτὲς τῆς Κυβερνώσης Παρατάξεως.

3.Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἀναστήματα τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας καὶ τῆς ἐπιστήμης καταρρίπτουν τὰ σαθρὰ ἐπιχειρήματα τῶν πολεμίων τῆς πίστεως μας:

Α) Συγχαίρομε τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμον καὶ Πατρῶν  κ.κ. Χρυσόστομον καὶ τὸν πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιον, οἱ ὁποῖοι ἐστηλίτευσαν τὴν τρέχουσα Διαρκὴ Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ γίνεται «ἀφωνότερη ἰχθύος», ἐφαρμοζομένης τῆς νομικῆς  ρήσεως: «Εἰς περίπτωσιν ἀμφιβολιῶν εἶναι ὑπὲρ τοῦ κατηγορουμένου» .  

Ὁ πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Aἰγιαλείας κ.  Ἀμβρόσιος στὴν ἀκολουθία τῶν Α’ Χαιρετισμῶν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Αἰγιαλείας, μίλησε μὲ συνταρακτικὰ ἐπιχειρήματα γιὰ τὸν κορονοϊό. Τόνισε, ὅτι ὁ Μεγάλος Ἁγιασμὸς εἶναι τό «αἰώνιο καὶ ἀκατακίνητο φάρμακο» :

«Ὁ ἁγιασμὸς εἶναι φάρμακο καὶ μᾶς σώζει ἀπὸ τὸ κάθε τί. Ὅσοι τὸν παίρνουν μὲ πίστιν καὶ τὸν γεύονται καὶ τὸν μεταλαμβάνουν, γίνεται καθαρὴ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τους. Ὁ κορωνοϊὸς εἶναι μολυσμὸς τοῦ σώματος. Ἔχω λοιπὸν φάρμακο καὶ γιὰ τὸν κορωνοϊό. Τὸν Μεγάλο Ἁγιασμό

Θὰ φροντίσετε νὰ βρεῖτε ἕνα μπουκάλι (μεγάλο), θὰ τὸ γεμίσετε ἁγιασμὸ καὶ ὅταν τελειώνῃ μὴ φοβηθῆτε. Ἂν ἔχει λίγο, βάζετε νεράκι καὶ γίνεται πάλι ἁγιασμός. Θὰ τὸ χρησιμοποιεῖτε ψεκάζοντας τὸν ἑαυτό σας, βάζοντας στὸ στόμα σας καὶ στὰ χέρια σας, ἂν φοβηθῆτε ὅτι πιάσατε ἄρρωστο καὶ κολλήσατε καὶ θὰ λέτε «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον με».

Ὁλόκληρο  τὸ Video: 

Ἔστειλε δὲ εἰς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος τὴν συνημμένη ἀνοικτὴ ἐπιστολή.

Ὁ Σεβασμιώτατος πρώην Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὁμιλεῖ καὶ γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ ἀμερικανοῦ  συγγραφέως Dean Koontz  «The Eyes of darkness» (1981).

Τὸ ἴδιο ἀναφέρουν καὶ πάρα πολλὰ ἄλλα ἔγκριτα καὶ σοβαρὰ ἠλεκτρονικὰ καὶ ἄντυπα ΜΜΕ ὅπως π.χ. τὸ Ἔθνος:

ΕΘΝΟΣ  16.2.20

Κοροναϊός: Το «προφητικό» βιβλίο του 1981 που μιλά για φονικό ιό από τη Γουχάν, Κίνα, από όπου ξεκίνησε ο κορωνοϊός.

https://www.ethnos.gr/kosmos/91130_koronaios-profitiko-biblio-toy-1981-poy-mila-gia-foniko-io-apo-ti-goyhan

2. Ὁ Ἀντιπρύτανυς Διοικητικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητὴς κ. Ἀνδρέας Γιαννακουδάκης προέβη εὐθαρσῶς εἰς τὴν δήλωσιν ὅτι ὁ κορωνοϊὸς εἶναι κατασκευασμένος καὶ προϋπάρχει ἐμβόλιο πρὸ τῆς ἐξαπλώσεως του καὶ ὅτι  ἡ ἀνακοίνωσίς τοῦ ἐμβολίου θὰ ἐξαρτηθῇ ἀπὸ λόγους σκοπιμότητος. Προσθέτει: «Αὐτὸ ποὺ μοῦ κάνει ἐντύπωσιν σὲ αὐτὸν τὸν ἰὸ δὲν εἶναι ἡ ἐπικινδυνότητά του, ἀλλὰ εἶναι ἡ ἱκανότητά του νὰ διαδίδεται».


3.Οἱ δημοσιογραφίσκοι δὲν  σέβονται ἀκόμη οὔτε τὴν Εἰδικὴ Καθηγήτρια Λοιμοξιολόγον, κυρία Ἑλένη Γιαμαρέλλου, ἡ ὁποία σαφῶς τονίζει ὅτι ὅσοι πιστεύομε ἀκραδάντως εἰς τὴν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας  καὶ ἔχομε συντριβὴ καρδίας διὰ ἑκούσια ἢ ἀκούσια ἁμαρτήματα μας δυνάμεθα νὰ προσερχώμεθα  «μετὰ φόβου Θεοῦ, Πίστεως καὶ Ἀγάπης» καὶ νὰ τρώγωμε τὰ Ἄχραντον Σῶμα καὶ νὰ πίνωμεν τὸ  Τίμιον Αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀφόβως ἀπὸ κάθε λοιμώδη ἀσθένεια.

Στὴν ραδιοφωική της συνέντεξιν ἀπήνητησε μὲ θάρρος καὶ παρρησία στὴν ἐκπομπὴ  τοῦ Realfm 97,8  «Τεντιμπόηδες» μὲ τοὺς Μάνο Νιφλὴ καὶ Ἄκη Παυλόπουλο:

 
{κλικ}  https://media.enikos.gr/data/podcasts/706195_ace0d39882-9acc53d83b385ffa.mp3

4.Τὸ ἴδιο ἐπαναλαμβάνει καὶ ἡ εὐλαβὴς καὶ εὐσυνείδητη Ὀρθόδοξη χριστιανὴ βουλευτὴς τῆς Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ἑλένη Ράπτη, ἡ ὁποία διευκρινίζουσα – ξεκαθαρίζουσα  ὅτι «γιά τοὺς πιστοὺς ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ», μᾶς συνιστᾶ νὰ μεταλαμβάνωμε τὸ Ἄχραντο Σῶμα καὶ νὰ πίνωμε τὸ Τίμιο Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἀλεξιτήριον πάσης ἐπιδημιολογίας «Ὅταν ὑπάρχει βαθειὰ πίστις, δὲν φοβᾶσαι τὴν Θεία Κοινωνία».

5.Ἄπειροι ἄλλοι εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ ἐπιστήμονες πιστεύουν τὰ ἴδια, ἀλλὰ μέχρι τώρα δὲν ἠθέλησαν νὰ ὁμολογήσουν δημοσίως. Τώρα ὅμως ποὺ τὸ κακὸν ἀποθρασσύνεται, ὀφείλουν καὶ αὐτοὶ καὶ ὅλοι μας νὰ ὁμολογοῦμε δημοσίως, τὸ ἀνεπανάληπτο συμπόσιο τῆς Θείας Κοινωνίας διότι «πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.» (Ματθ. ι, 32 – 33).

6. Ὀφείλομε ἀκόμη νὰ γίνωμε «Ἄφρονες καυχόμενοι» , ἔναντι τῶν θρασύτατων καὶ ἀδίστακτων, καπηλικότατα βλασφημούντων. Διαφορετικά, ἐὰν ἀφήσωμε ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀδίστακτους καὶ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας νὰ μυκτηρίζουν περαιτέρω τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον Πίστιν μας, αὐτοὶ θὰ θριαμβεύουν μὲ γεωμετρικὴ πρόοδον, τὸ δὲ καλὸν θὰ συρρικνοῦται μὲ ἀριθμητικὴ τοιαύτην.

7. Κατὰ συνέπειαν ἐπ΄οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ συνδράμωμε τοὺς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, διότι:

Α) «ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναὶ εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·» (Ἰωάν. 5, 39)

Β) «…ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ.» (Ἰωάν. 14, 6)

Γ) ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

Δ) «Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων», βροντοφονεῖ ἡ Ἐκκλησία μας τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας .

8.Δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε ἕνα γιῶτα νὰ προσθέτωμε ἢ νὰ ἀφαιροῦμε, διότι ἡ ἀκραιφνὴς καὶ ἄμωμος Ὀρθοδοξία μας δὲν ἐπιδέχεται οὔτε ἀφαιρέσεις οὔτε προσθέσεις. Ἀλλὰ νὰ τὴν διατηροῦμε ὡσὰν κόρην ὀφθαλμοῦ καὶ ὡσὰν τοὺς ἀμύθητους θησαυροὺς ποὺ εἶναι, κατὰ τὸν στιχουργὸ τοῦ ρεμπέτικου ἄσματος: « … στό βυθὸ μαργαριτάρια ποὺ εἶναι κρυμμένα θά σου ΄χα ἀγορασμένα..»

Ἀλλὰ ὅλα αὐτά τὰ μαργαριτάρια εἶναι μηδὲν ἔμπροσθεν τῆς ἀκραιφνοῦς  Ὀρθοδόξου πίστεως μας

9.Φαίνεται ὅτι ἔχει βρεθῆ πρὸ πολλοῦ τὸ ἐμβόλιο πλὴν ὅμως το είχαν σχεδιάσει για αρχές του 2020.

Πολλοὶ ἐπιστήμονες ἔχουν προβῆ σὲ κεραυνοβόλες δηλώσεις ἀλλὰ ἠλεκτρονικὰ καὶ ἔντυπα ΜΜΕ, ὅπως ἐπανειλλημένως ἔχομε πεῖ, δὲν εἶναι σοβαρά, ἔντιμα καὶ ἀξιοπρεπῆ καὶ παντοιοτρόπως προσπαθοῦν νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ γελοιοποιοῦν τὰ γεγονότα.

10.Ὅλοι ὁμολογοῦν ὅτι ἔχουν προσβληθέντας, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν σύγχρονον σχιζοφρενῆ Χίτλερ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καὶ τὴν Βόρειο Κορέα καὶ ἀκόμη δὲν μετεδόθη καὶ εἰς τοὺς διαφόρους πλανῆτες καὶ γαλαξίες…

11. Ἤδη, δυστυχῶς, ἡ Ἑλλάδα θρηνεῖ τὸ πρῶτο θύμα τοῦ κορωνοϊοῦ, τὸν Ἐμμανουὴλ Ἁγιομυργιαννάκη καθηγητὴν μαθηματικόν, κάτοικον Ἀμαλιάδας. Ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἀναπαύῃ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *