ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 1ον ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 12.3.2020

                   

ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ (ΑΣΤΟΡΙΑ Η.Π.Α. – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8.3.20 ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ (Ο ΒΕΛΓΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Dries van Langenhove) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ ΑΣ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΦΘΑΣΕ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΙΚΗΦΟΡΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ὁ ἀρχαῖος ἡμῶν πρόγονος ἀπὸ τὴν Παιανία Ἀττικῆς, μεγάλος ρήτωρ , μᾶς θυμίζει:

Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι τῶν ἔξω τῆς πόλεως ἐχθρῶν κρατῆσαι, πρὶν ἂν τοὺς ἐν αὐτῇ τῇ πόλει κολάσητ’ ἐχθρούς.

(Διότι δὲν εἶναι δυνατόν, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ νικήσετε τοὺς ἐχθροὺς ποὺ εὑρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν πόλιν, ἄν δὲν τιμωρήσετε πρῶτα τοὺς ἐχθροὺς ποὺ εὑρίσκονται μέσα εἰς αὐτήν)  

(ΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ: Περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ , παρ. 61)

ΒΕΛΓΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

1.Ἐνῷ οἱ περισσότεροι Ἕλληνες κάτω τῶν 50 ἐτῶν μισοῦν μὲ πάθος τὰ Ἑλληνικὰ καὶ ἡδονιζόμενοι ἔχουν τὴν αἴσθησιν ὅτι ἐπιφέρουν ἕνα γερὸ πλῆγμα εἰς τὴν καρδιὰ τῆς δικτατορίας, ἀντιθέτως τὰ τέκνα τῶν Βάσκων, Καταλανῶν, Καστλιανῶν, καὶ τῶν κατοίκων τῆς Γαλικίας,  τὰ τέκνα τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, τῆς Αὐστραλίας καὶ ἄλλων χωρῶν μαθαίνουν τὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸ Δημοτικόν, μάλιστα καὶ ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις.

2. Ἐπειδή ἀνεγκέφαλοι πολιτικοὶ τοῦ Βελγίου ἤθελαν νὰ καταργήσουν τὰ ἑλληνικὰ στὸ Γυμνάσιον καὶ στὸ Λύκειον – σέ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς Πρωτοβαθμίου & Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως (Γυμνάσιον, Λύκειον & διάφορες Τεχνικὲς Σχολές), ἔκαναν πορεία 10.000 Βέλγοι μαθητὲς καὶ 1.000 καθηγητές των ἀπαιτώντας τὴν περαιτέρω ἐκμάθησιν τῆςς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς καὶ Λατινικῆς.,

Τοιουτοτρόπως, αὐτὰ τὰ παιδιὰ γίνονται πνευματοφόρα – ἀθλητὲς καὶ  πρωταθλητὲς τοῦ πνεύματος καὶ εἶναι πειθαρχημένα. Τὸ βραδάκι τρῶν τοὸ φαγητό τους, κάνουν τὸ μπανάκι τους καὶ κοιμοῦνται πολὺ νωρίς. Ἀντιθέτως, οἱ νέοι γονεῖς τῆς Ἑλλάδος τὰ διδάσκουν διὰ τοῦ αἰσχροτάτου παραδείγματός των, νὰ εἶναι νυκτόβια ζῶα, κυνηγώντας τὰ διάφορα χαμαιτυπεῖα,  τὶς τηλεοράσεις νὰ προλάβουν σκηνὲς ὀργίων. Τὰ μυαλά τους ἐξάπτονται καὶ μὲ πρόστυχες φαντασιώσεις πᾶνε γιὰ ὕπνο. Τοιουτοτρόπως,  πρὶν εἰσέλθουν εἰς τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία. Τὰ θηλυκὰ γίνονται ἐν δυνάμει πόρνες καὶ γιαγιάδες μένουν μὲ ἀνοικτὸ τὸ στόμα διὰ ὅλες αὐτὲς τὶς μεθόδους ποὺ γνωρίζουν αὐτὰ τὰ θηλυκὰ ἀπ’ ἔξω καὶ ἀνακατωτὰ καὶ ἀργότερα λίαν εὐχαρίστως γίνονται καὶ σωματικῶς – εἰς τὴν πρᾶξιν – διεφθαρμένες  ἀπαιτώντας ἐπιτακτικῶς νὰ τὶς ἐκπαρθενεύσουν οἱ γόητες τους.. .

Ἀκόμη καὶ τὶς Κυριακὲς ὁδηγοῦν αὐτοὶ οἱ διεφθαρμένοι γονεῖς τὰ παιδιά τους εἰς μπαλέτα, κολυμβητήρια,  ἀγωνίσματα κ.λ.π.

Σπάνια ὑπάρχουν γονεῖς, οἱ ὁποῖοι συνιστοῦν εἰς τὰ τέκνα των νὰ μεταβαίνουν εἰς τὴν ἐκκλησία, χωρὶς νὰ τὰ διδάσκουν πηγαίνοντας τα οἱ  ἴδιοι εἰς τὴν Ἐκκλησία διὰ τοῦ παραδείγματός των. Αὐτοὶ ὅμως  κοιμοῦνται διακατεχόμενοι ἀπὸ τὸ πάθος τοῦ «ἀνικατοποίητου».

Τὰ παιδάκια ὅμως ἔχουν κριτικὴ καὶ ὡριμότητα καὶ λέν, ἀφοῦ δὲν πάει ἡ μαμὰ καὶ ὁ μπαμπὰς στὴν ἐκκλησία, ἄρα δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ πᾶμε καὶ ἐμεῖς.

Ἔτσι δὲν πηγαίνουν εἰς τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ βαθειὰ πίστιν ἀλλὰ ἀπὸ πειθαναγκασμὸ ἢ καὶ δὲν πηγαίνουν καθόλου.

Καὶ ἕνας φιλόσοφος ἔλεγε: «σας συγχαίρω γονεῖς γιατὶ τὸ τέκνο σας ἔχει τὸ χρῶμα τῆς ἀρετῆς» ( τῆς ἁγνότητος , τὸ λευκὸ) ἢ ἔστω τὸ χρῶμα τῆς ντροπῆς ποὺ κοκκινίζει τὸ παιδί, ὅταν ἔχει καλὴ ἀνατροφὴ καὶ φιλότιμο καὶ ντρέπεται ὅταν κάνῃ κάτι κακό.

Ἄντίθετα τὸ παιδὶ ἔχει συνηθίσει νὰ δαιμονίζεται, ὅπως ὁ Θεάνθρωπος ἔλαβε τὴν ἀπάντησιν ἀπὸ τὸν δυστυχισμένο πατέρα τοῦ Εὐαγγελίου: «καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε παιδιὸθεν»(Μαρκ.  9, 21).

Ο ΒΕΛΓΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Dries van Langenhove

ΜΑΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ὁ Φλαμανδὸς βουλευτὴς τοῦ Βελγίου,   κ. Dries van Langenhove κρατώντας στὰ χέρια του  τὴν Ἑλληνικὴ σημαία ἀνοιγμένη, ἐνώπιον τοῦ Κοινοβουλίου τοῦ Βελγίου ὡμίλησε μὲ θερμὰ λόγια γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ κατηγόρησε κεραυνοβόλως τὴν Κυβέρνησίν του, διότι μὲ αὐτὰ ποὺ ὑπέγραψε ἔδωσε πράσινο φῶς στοὺς Τούρκους νὰ συμπεριφέρωνται τόσον χυδαιότατα, ὅπως τὶς μέρες αὐτὲς στὰ σύνορά μας, στὸν Ἔβρο καὶ στὸ Αἰγαῖο :

  https://www.facebook.com/watch/?v=186748889287002

 «Κύριε πρωθυπουργέ, ἄν  ἔδινα τὰ κλειδιὰ τοῦ σπιτιοῦ μου σὲ ἕνα διαρρήκτη καὶ νὰ τὸν πληρώσω νὰ μὴ διαρρήξει τὸ σπίτι μου, θὰ λέγατε ὅτι εἶμαι τρελὸς», εἶπε ὁ van Langenhove ,«Λοιπόν, αὐτὸ ἀκριβῶς  ἔκαναν ὅλα τὰ κόμματα τοῦ Βελγίου, τὸ 2016 ὅταν ὑπέγραψαν τὴν  συμφωνία ἐκβιασμοῦ μὲ τὸν Ἐρντογάν. Τοῦ δώσαμε τὰ κλειδιὰ στὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορά μας καὶ στὴ συνέχεια τοῦ καταβάλλουμε πολλὰ δισεκατομμύρια εὐρώ, γιὰ νὰ μὴ κάνει… κατάχρησιν αὐτῶν τῶν κλειδιῶν … Ἀλλὰ ὁ Ἐρντογάν, φυσικά, εἶναι πολὺ πιὸ ἔξυπνοςἀπὸ  ὅ, τι ἐσεῖς. Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἕνα ἡγέτη ὁ ὁποῖος – σὲ ἀντίθεσιν μὲ ἐσᾶς – ξέρει τὶ εἶναι «Realpolitik». Ὁ Ἐρντογὰν γνώριζε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι θὰ μποροῦσε πολὺ εὔκολα νὰ ἐκβιάσῃ τὴν Εὐρώπη μὲ αὐτὴ τὴν συμφωνία.. Ξέρεις αὐτὴ τὴν σημαία, κύριε Πρωθυπουργέ; Ξέρετε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ; … Εἶναι οἱ Ἕλληνες, καὶ φρουροῦν τὰ σύνορά μας. Παρακολουθοῦν ἐπίσης τὸ μέλλον μας. Ἑπομένως, ἡ ἐρώτησίς μου εἶναι ἁπλῆ, κυρίε Wilmès : συνειδητοποιεῖτε τώρα ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικός μας σύμμαχος;». “

Ἐν τῶ μεταξὺ καὶ ἀπὸ τοὺς  Ἕλληνες συνεχίζεται ἡ ἀντίστασις.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΓΙΝΕ στὴν Ἀστόρια τῶν Η.Π.Α., στὴν Πλατεία τῆς Ἀστόριας ποὺ τὴν ἐπωνομάζουν Πλατεία τῶν Ἀθηνῶν τὴν 8 Μαρτίου 2020 στὶς 2 τὸ μεσημέρι.  Τὴν διωργάνωσαν  Σύλλογοι καὶ Ὁμοσπονδίες τῶν νησιωτῶν τῆς Νέας Ὑόρκης μαζὶ μὲ τοὺς Μακεδόνες.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὁμιλητὴς ἦταν ὁ γνωστὸς Φιλέλληνας Νιγηριανὸς ὀδοντίατρος Δρ Sam Chekwas ποὺ σπούδασε στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

Τὸν Δρ Sam Chekwas τὸ Ἵδρυμὰ μας τὸν ἔχει φέρει  ἐπανειλημμένως μὲ ἐξοδὰ  μας στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ κάνῃ ὁμιλίες γιὰ τὴν ἑλληνισμὸ καὶ τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσα. 

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΕΡΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 ὅπου γιὰ μία ἀκόμη φορὰ οἱ ἐνσυνείδητοι ἑλληνόψυχοι διετράνωσαν τὶς προθέσεις τους νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν. Παρὰ τὴν βροχὴ καὶ παρὰ τὸ  ὅτι γιὰ μία ἀκόμη φορὰ οἱ ἰθύνοντες διευκόλυναν ταυτόχρονη ἀντισυγκένρτωσιν ἀναρχικῶν καὶ ἀντεθνικῶς συμπεριφερομένων (ὁμογενῶν καὶ ἀλλοδαπῶν), ἡ συγκέντρωσις εἶχε ἐπιτυχία.

 

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. μᾶς  ἔστειλε τὸ κατωτέρω μήνυμα :

Ἀγαπητοὶ Συναγωνιστές,

Σᾶς ἀποστέλλω τοὺς συνδέσμους τῆς πρόσφατης συνέντευξής μου στὴν ἐκπομπή “Γράμματα Σπουδάματα” τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ΔΙΟΝ μὲ τὸν Δημήτρη Νατσιό.

Τὸ σύνθημά μας εἶναι Ἀγώνας καὶ Ἀντίσταση ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.

Μὲ ἀγωνιστικοὺς χαιρετισμούς

Ἀπόστολος Ι. Χατζητόλιος

                                                ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Τηλ. 2103254321

  1. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ

    The post Ραγίζει καρδιές η κραυγή του στρατιωτικού ιερέα Μυτιλήνης: «Τώρα βλέπω την Πατρίδα μου σκλαβωμένη» επικαιρότητα appeared first on ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ .

Γράψτε απάντηση στο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *