Εθνικά ΘέματαΕλλάδα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΥΕΜΑΤΙΩΝ ΑΞΙΩΝ Ι.ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ ἐν Χριστώῷ αδελφοί, χαίρετε.

Χρόνια πολλὰ γιὰ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ καλὸ μῆνα – πᾶν ἀγαθὸν σὲ σᾶς καὶ ὅλα τὰπροσφιλῆ σας πρόσωπα. Ὁ Κύριος νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ σας καὶ νὰ σᾶς εὐλογῇ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ

Δὲν θέλουμε νὰ παραλείψουμε νὰ σᾶς ἀφήνωμε χωρὶς νὰ σᾶς καθιστῶμε ἐνήμερους, τουλάχιστον ἐπὶ τῶν σπουδαιοτέρων ἐνεργειῶν μας ὄχι μόνο γιά:

Τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο μνημεῖο εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ ποὺ εἶναι τὸ μόνο μέσον, τὸ ὁποῖο θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

ἀλλὰ καὶ γιά:

Α) Τὴν παλαίφατο Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων

Β) Τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων.

Γ) Τὸ Ἀεροδρόμιο Καλαβρύτων.

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

Περισσότερες λεπτομέρειες γύρω ἀπὸ τὰ τεκταινόμενα σήμερον ὅσον ἀφορᾶ:

Α) Τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς ἀπελθούσης καὶ τῆς ἀπὸ σήμερον λειτουργούσης νέας Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

Β) Τὰ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Πάρκου εἰς τὰ παλαιὰ ἀεροδρόμια (δυτικοῦ καὶ ἀνατολικοῦ πολιτικοῦ ἀεροδρομίου), τοῦ στρατιωτικοῦ μας ἀεροδρομίου, τῆς ἀμερικανικῆς βάσεως, καὶ λοιπῶν χώρων.

δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναφερθώῶμε ἐκτενῶς, λόγῳ τῆς δεσμεύσεως μας – ἀνακωχῆς ἀπὸ ἀρχὲς Μαΐου μέχρι ἀρχὲς ἢ ἔστω μέσα Ὀκτωβρίου 2019, γιὰ νὰ μὴ δίδουμε ἀφορμὲς νὰ δικαιολογοῦνται ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας ὅτι δῆθεν ἐμεῖς τοὺς τὰ λέγομε «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια».

Μόνον ἐπανερχόμεθα εἰς αὐτὰ ποὺ εἴχαμε γράψει ἐπανειλημμένως πρό τῆς περιόδου ἀνακωχῆς,  πολλὰ τῶν ὁποίων δὲν εἴχαμε προλάβει νὰ κοινοποιήσουμε λόγω ἐλλείψεως συνεργατῶν.

Παραδείγματος  χάριν:

Α) Εἶναι ὄντως ἀληθὲς ὅτι στὸ δυτικὸ πολιτικὸ ἀεροδρόμιο δὲν θὰ διέρχεται οὔτε ἕνα ὄχημα ὑπεργείως ἀλλὰ τὰ πάντα ὑπογείως γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν οἱ «ἐπενδυτές(;)» ἢ ὁ «ἐπενδυτής(;)» νὰ κατασκευάσῃ τὸ καζίνο καὶ ἄλλα χρυσορυχεῖα;;;

Β) Ἐὰν ὄντως τὰ πάντα θὰ διέρχωνται μέςῳ σηράγγων, ποιὸς θὰ πληρώσῃ τό «μάρμαρο»;;;

Ὁ« ἐπενδυτής» ἢ ὁ ἄγρια φορολογούμενος φτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς ἢ θὰ χρησιμοποιηθοῦν κοινοτικὰ κονδύλια ἀντὶ τὰ χρήματα αὐτῶν τῶν κονδυλίων νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ ἔργα ὑποδομῆς εἰς τὴν Μάνδρα Ἀττικῆς, Μαγούλα, Ἀσπρόπυργν, Μάτι καὶ λοιπὲς ἄκρως δεινοπαθοῦσες περιοχὲς ἀνά την Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια ποὺ ὑποφέρουν μιὰ ζωὴ ὁλόκληρη ἀπὸ τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα (τὸν χειμώνα στὶς λάσπες καὶ στὶς κατολισθήσεις – τὸ θέρος ἀπὸ τὸν λίβα);;;;;

Ἐπειδὴ στὰ ἐπανειλημμένως αὐτὰ τεθέντα ἐρωτήματα οὐδέποτε ἐλάβαμε μιὰ συγκεκριμένη ἀπάντηση οὔτε ἀπὸ τὰ συντρόφια ἀριστερῶν  Δημάρχων, τέως Νομαρχῶν, Ἀντιπεφεριαρχῶν (οὔτε ἐλπίζουμε νὰ λάβουμε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ προσπαθοῦν, κατόπιν παζαρεμάτων, νὰ τὰ κουκουλώνουν), παρακαλοῦμε ὅποιος ἔχει εὐσυνειδησία, ἦθος, ἐντιμότητα καὶ ἀγωνιστικότητα ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, νὰ μᾶς πληροφορήσῃ περὶ αὐτῶν.

ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Συνημμένως ἐπισυνάπτομε τα :

Ἐγκύκλιες ἐπιστολὲς τοῦ Ἱδρύματὸς μας πρὸς Δημάρχους , π.Νομάρχες, Περιφεριάρχες καὶ βουλευτὲς Πελοποννήσου καὶ Αἰτωλοακαρνανίας,  μὲ τὴν θερμὴν παράκληση ὅπως ἀφήσουν τὶς πολιτικές τους διαφορές στὴν ἄκρη καί, ὅλοι μαζί, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, ἂς ἀγωνιστοῦν μαζί μας γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνονται καὶ στὰ συνημμένα δημοσιεύματα  Ἴδατε λεπτομέρειες τόσο στὰ δημοσιεύματα τοῦ Μεσσηνιακοῦ Λόγου ὅσο καὶ σὲ ἱστοσελίδες τῆς Ἀχαΐας,  τῆς Αἰτωλοακαρνανίας κλπ.: https://dete.grhttp://www.pelop.grhttp://sociologyalert.blogspot.com,

https://www.topics.gr

Ἂν πετύχουμε καὶ τὴν πραγματοποίηση τοῦ ἀεροδρομίου Καλαβρύτων (θερμαινομένου τὸν χειμώνα), τότε θὰ πετύχουμε την παλιννόστηση ὅλων τῶν ὀρεσιβίων ποὺ τοὺς ἀνάγκασαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς ὀρεινές τους ἑστίες καὶ εἶχαν ἐπιφέρει οἱ ἀνεγκέφαλοι τὴν ἐρημοποίηση τῶν ὀρεινῶν περιοχῶν τῆς πατρίδος μας,   μέσῳ τοῦ τρισκατάρατου ἐμφυλίου πολέμου,  ποὺ τὴν ὁλοκλήρωσαν τὰ ἐγκληματικὰ σχέδια Καποδίστριας, Καλλικράτη Κλεισθένη).

Ἔτσι θὰ δημιουργηθοῦν δυνατότητες νὰ ἐπιστρέψουν οἱ ὀρεσίβιοι εἰς τὶς ἑστίες των

Ἄς μᾶς συνδράμουν οἱ πάντες νὰ συμφιλιωθοῦμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ νὰ ξεχάσουμε τὶς νίλες καὶ τὶς συμφορὲς ποὺ ὑπέστημεν ἀπὸ τὸν τρισκατάρατο ἐμφύλιο σπαραγμὸ καὶ ὅλοι, ἑνωμένοι καὶ ἀγαπημένοι, νὰ δυνάμεθα νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ αἰσχρότατα δόγματα:

Α) Ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν

Β) Εὐχαριστοῦμε τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας τοῦ Ἀαρὼν Ἀβουρής,  μὲ τὸ ἑλληνοποιηθὲν ὀνοματάκι του Κωνσταντίνος Σημίτης.

Εἶναι ἡ κατεξοχὴν ἀνηθικότης καὶ ἡ μεγίστη κοινωνικὴ  ἀναλγησία νὰ ἀποδομοῦνται τόσο πολὺ οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις ὅσο καὶ νὰ συρρικνῶνται τὰ  ὅρια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας. Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἔχουν χυθῆ τεράστιοι ποταμοὶ αἱμάτων καὶ ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε νὰ μὴπᾶνε  ὅλα αὐτὰ χαμένα.

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε!  

Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγών!

Ἕλληνες ἑνωμένοι μὲ τὴν βοήθεια-εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ δύνανται νὰ μάχονται  ὅπως καὶ οἱ

ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι Μέγας Ἀλέξανδρος, ὁ πατήρ του Φίλιππος,  οἱ 300  τοῦ Λεωνίδα, στὰ στενὰ τῆς Σαλαμίνος, στὴ μάχη τοῦ Μαραθώνα.

Ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ ἑνότης εἶναι το κυριότερο  μέσον τῶν ἑλλήνων διὰ τῶν ὁποίων ἐπετεύχθη ἡ εὐημερία τῶν Ἑλλήνων καὶ προπαντὸς ὁ χρυσοῦς αἰὼν τοῦ Περικλέους κατατροπώνοντας Πέρσες καὶ λοιποὺς βαρβάρους τῆς τότε ἐποχῆς.

Ἡ πλουσιότατη ἑλληνικὴ γλώσσα τῶν φιλοσόφων κατέστη ὄργανον γιά τὴν ἐξάπλωση τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ χριστιανισμοῦ.

Ἀκόμη καὶ οἱ Ἑβραῖοι τῆς διασπορᾶς δὲν γνώριζαν τὴν γλώσσαν των ἀλλὰ μόνον τὴν ἑλληνικὴ καὶ μελετοῦσαν τὴν ἱστορία των, την καταγωγή των καὶ τηὴν θρησκεία των μέσῳ τῶν μεταφράσεων τῶν 70 βιβλίων της Παλαιᾶς Διαθήκης ποὺ εἶχε διατάξει ὁ Πτολεμαίος. Μέσῳ τῆς γλώσσης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ κατόρθωσαν οἱ ἀρχαῖοι προγονοί μας νὰ νικήσουν ἀκόμη καὶ τοὺς Ρωμαίους κατακτητὰς ὅπως ὁ Κικέρων καὶ ἄλλοι Ρωμαῖοι συγγραφεὶς παραδέχονται.

Τόσον ὁ Ταρσεὺς ἀπὸ Σαῦλος ἔγινε Παῦλος καὶ ἀπὸ σφοδρότατος διώκτης τοῦ Χριστανισμοῦ ἔγινε ὁ στυλοβάτης τοῦ Χριστιανισμοῦ, μὲ τὴν μεγίστη διορατητκότητα ποὺ τὸν κατεῖχε ὅσον καὶ ὁ ἕτερος διορατικότατος ἄνθρωπος ὁ Αὐτοκράτωρ Μέγας Κων/νος  ἐμφοροῦντο ἀπὸ τέτοια μεγίστη  διορατικότητα καὶ κατέληξαν νὰ εἶναι σκέεύη ἐκλογῆς τῆς Θείας Προνοίας .

Δεδομένου ὅτι ὁ ΜέγαςΚων /νος ἐβαπτίσθη ὀλίγον πρὶν πεθάνει καὶ σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας,  τὸ ἐνσυνείδητο Ἅγιο Βάπτισμα ξεπλένει τὶς πρὸ τοῦ βαπτίσματος ἁμαρτίες, καὶ ὀρθῶς ἡ Ἁγία Ἀποστολικὴ καὶ Καθολικὴ Ἐκκλησία μας, ἡ ἀμώμητος Ὀρθοδοξία μας  ἀνεγνώρισε τὸ Μέγα Κων/νο ὡς μέγαν Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας καθὼς καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ἁγία Ἑλένη

Ἡ παντελλης ἔλλειψις προσωπικοῦ, μὲ τὴν  μεγὶστη λεξιπενία καὶ ἀπειρία ποὺ τοὺς διακατέχει δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν δυστυχῶς νὰ τελειοποιήσωμε τὸ Ἑορτολόγιό μας, διότι δυστυχῶς οἱ περισσότεροι φίλοι κατήντησαν Θεωρία Ἐπισκόπου καὶ Καρδία Μυλωνά καὶ Ἀγρὸν ἠγόρασα. Καὶ εἶναι τόσον ἀπαθεῖς ποὺ δὲν συγκινοῦνται καὶ οὔτε ἕνα γραμμάριο  τοῦ σταυροῦ μας δὲν θέλουν νὰ ἐλαφρύνουν. Ἀπεναντίας ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν τοὺς βάζει νὰ μᾶς ὰπογοητεύουν καὶ νὰ μας ἀποθαρρύνουν                                                            ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 210-3254321

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΙΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

«Ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ συστήματος, ἐναντίον τοῦ μονοτονικοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Εἶναι ἡ βάση γιὰ νὰ ξέρεις τὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων. Ἡ σημερινὴ κακοποίηση τῆς γλώσσας μὲ ἐνοχλεῖ και αἰσθητικά. Θέλω νὰ δῶ γραμμένο  “καφενεῖον” κι ἄς μὴ τὸ προφέρουμε τὸ “ν”. Τώρα, ὅλες οἱ λέξεις ἔχουν μιὰ τρύπα» (Ὀδυσσέας Ἐλύτης)

                                                                                                                                ΕΠΕΙΓΟΝ

Ἀξιότιμον κ.

                                                                                    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019  

ΘΕΜΑ:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΣΑΣ

ΕΠΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ANΑΠΤΥΞΕΙΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀγαπητὲ κύριε βουλευτά,

Ἐν πρώτοις δεχθῆτε τὰ ἐγκάρδια συγχαρητήρια μας γιὰ τὴν ἐκλογήν σας.

1.Εὐχόμεθα, ὑγείαν καὶ εὐόδωσιν προσπαθειῶν καὶ στόχων σας καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε πάντοτε καλά. Ὁ μέγιστος Δωροδότης Θεάνθρωπος Χριστός μας νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ σας γιὰ νὰ κατορθώσετε νὰ ἐργάζεσθε διὰ τὴν ἀνακούφισιν τῶν ἀναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξα Θεοῦ .

Ἐμεῖς παραμένουμε σταθεροὶ καὶ παρ’ὅλον τὸ λίαν πεπερασμένον τῆς ἡλικίας μας ἀλλὰ καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγεία μας, ἐν τούτοις δὲν τὸ βάζουμε κάτω καὶ ἀγωνιζόμεθα μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια, ὄχι μόνο νὰ πασχίζωμε ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν ἀλλὰ καὶ νὰ διατηρηθοῦν οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις καὶ νὰ παραμείνῃ ἡ ὡραία

Ἑλλάδα μας ἀκεραία. Διαφωνοῦμε ἐκ διαμέτρου πρὸς αὐτὰ ποὺ διεμήνυσε τόσον διὰ τὴν ἀκέραιαν πατρίδα ὅσο καὶ διὰ τὶς λαϊκὲς κατακτήσεις (γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχουν χυθῆ ἀμέτρητοι ποταμοὶ αἱμάτων) τὴν 12η  Μαρτίου 2006 ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κα Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη πρὸς τὸν Κάρολον Παπούλια, ὁ ὁποῖος ὡρκίζετο γιὰ πρώτη φορὰ ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Ἀνέφερε ἕνα ἐλαχιστότατον ἀπὸ ὅσα γίνονται ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ ἀλλὰ δὲν λέγονται δημοσίως, ἐνῷ συνήθως γίνονται αὐτὰ ποὺ δὲν λέγονται  (https://www.youtube.com/watch?v=fhMxXhrzQ4c).

Ἀκόμη καὶ ὁ ἀκραῖος Ντόναλτ Τράμπ ἐπανέρχεται και προτείνει ἐκ νέου εἰς τὴν Δανία νὰ τοῦ πωλήσῃ τὴν ἔρημο Γροιλανδία ἔναντι 100.000.000 δολαρίων καὶ οἱ ποδηγέτες μας, καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, νὰ ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν γιὰ τὴν συρρίκνωσιν τῶν λαϊκῶν κατακτήσεων καὶ τῶν ἐθνικῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος μας «χάριν τῆς εἰρήνης»!!!!!….. 

Καὶ ἐμεῖς σὰν πειθήνια ὄργανά των νὰ ἀναφωνοῦμε ὄχι μόνον πετάει ὁ γάϊδαρος ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσῃ νὰ διανοηθῇ ὅτι δὲν πετάει, καὶ νὰ ὑπεραμύνεται τῶν αἰωνίων ἰδανικῶν μας καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος μας, νὰ θεωρεῖται γάϊδαρος.

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Τὸ Ἵδρυμά μας ἐπαναλαμβάνει τὰ ὅσα ἔχουμε τονίσει χιλιάδες φορὲς ἐδῶ καὶ 10 ἔτη, ὅτι δηλαδὴ γιὰ τὴν πραγματοποίησιν αὐτοῦ, ὅλα τὰ ἀναλαμβάνουμε ἐμεῖς ἐξ ὁλοκλήρου, μὲ ἔξοδα ἰδικά μας, καὶ οὔτε μία τρύπια πεντάρα νὰ μὴ δώσῃ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία. Ὅλα θὰ τὰ προσφέρουμε δωρεὰν πρὸς τοὺς πάντας.

Ἀλλὰ ἀπαιτοῦμε ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς κεντρικὸ σημεῖο τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ διευκολύνωνται μὲ συγκοινωνίες σταθερᾶς τροχιᾶς καὶ νὰ προσέρχωνται  ὄχι μόνον οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες ἀλλὰ καὶ οἱ πτωχοί.

Δυστυχῶς, ὅμως, μέχρι τώρα δὲν ἐγίναμε εἰσακουστοὶ καὶ μόνον γιὰ μωαμεθανικὰ τεμένη παραχωροῦνται κρατικοὶ χῶροι.

Εἶναι ἀναγκαῖον μὲ τὴν μεγάλην εὐκαρίαν τῆς ἐπερχόμενης 200ης ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ δοθῇ ἰδιαίτερη σημασία στὴν πραγματοποίησιν αὐτοῦ τοῦ μεγαλεπηβόλου σχεδίου.

Καὶ ὄχι νὰ περιορίζωνται τὰ ἐνδιαφέροντα τῆς Πατρίδος μας μόνον σὲ φιέστες, γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν συνδικαλιστὲς καὶ ἀφισοκολλητὲς τῶν κυβερνώντων κομμάτων καὶ νὰ μὴ πραγματοποιεῖται τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη…

Παρακαλοῦμε θερμὰ ὅλους νὰ μελετήσουν ἐπισταμένως τὴν πρότασίν μας. 

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλομε σχετικὸν ἔγγραφόν μας ἀπὸ Αὔγουστον 2019 γιὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ὀρεινῶν ὄγκων Πελοποννήσου καὶ Δυτικῆς Ἑλλάδος,   

καθὼς καὶ ἀντίγραφον δημοσιευμάτων τοῦ Μεσσηνιακοῦ Λόγου ἀπὸ 25.7.19 καὶ 22.8.2019, τοῦ κ. Θεοδώρου Μπρεδήμα, ἐξαδέλφου τοῦ ἀειμνήστου Ἀντιπροέδρου τῶν ΗΠΑ John Bredimas.

Ὅλοι οἱ νοῦν ἔχοντες Βουλευτὲς Πελοποννήσου καὶ ΣτερεᾶςἙλλάδος, ὅλων τῶν κομματικῶν ἀποχρώσεων, καλοῦνται νὰ ἀφήσουν, τουλάχιστον ἐπὶ αὐτῶν τῶν δύο σπουδαίων θεμάτων, τὶς ἰδεολογικές τους διαφορὲς στὴν ἂκρη καί, ὅλοι μαζί, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, νὰ ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν καὶ τοῦ θερμαινομένου Ἀεροδρομίου Καλαβρύτων, ὅπου οἱ νόμιμοι ἰδιοκτῆτες τῆς τῶν ἐκτάσεων τῆς Κοιλάδος τῶν Καλαβρύτων νὰ ἀποζημιώνωνται ἀπὸ τὰ ἔσοδα τοῦ Ἀεροδρομίου.                       

Φιλικώτατα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΙΚ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Υ.Γ. Γιὰ ὁποιαδήποτε ἀπορία σας εἴμαστε ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴ στὴν διάθεσί σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

1.Ἔγγραφό μας γιὰ τὸ θερμαινόμενο τοὺς χειμερινοὺς μῆνες ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

2. Σχετικὰ Δημοσιεύματα ἐφημερίδας ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ἀπὸ 25.7.2019 καὶ 22.8.2019.

Αροανία Καλαβρύτων: Ευκαιρία διάσωσης της ιστορικής Μονής Φανερωμένης

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

31 Αυγ, 2019 – 5:00

Το Ιδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών «Τάμα Εθνους (Φωτεινή Γραμμή)» απευθύνει έκκληση στους βουλευτές της περιοχής προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα αναπλάσεων μέσω του ΕΣΠΑ και η ιστορική Ι. Μονή Φανερωμένης, Αροανίας Καλαβρύτων.

Η Μονή ιστορείται από το 800 μΧ, ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και έχει πάψει να λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.

«Είναι μέγιστο κρίμα και ασυγχώρητο έγκλημα να χάνονται τεράστια ποσά του προγράμματος της Ενωμένης Ευρώπης για την Ελλάδα μας (ΕΣΠΑ) και να τα επωφελούνται άλλες χώρες, οι οποίες αφήνουν τις κομματικές αντιπαλότητες στην άκρη και συνεργάζονται όλοι για το κοινό καλό των πατρίδων των» αναφέρει στην επιστολή του το Ιδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών.

Σήμερα τα περισσότερα κτίρια που βρίσκονταν εντός του περιβόλου της Μονής έχουν καταρρεύσει. Το μόνο κτίριο που σώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση είναι ένα πυργοειδές κτίσμα στη βορειοδυτική γωνία του μοναστηριού που χρησίμευε ως κατοικία μοναχών.

Το ίδρυμα επισημαίνει ότι «όλοι οι βουλευτές Δυτικής Ελλάδος να πιέσουν, από τα υπόλοιπα κονδύλια του ΕΣΠΑ (έχουν απομείνει τα 3/4 των χρημάτων), να ενταχτεί στο πρόγραμμα και η αναστύλωση της Παλαιφάτου Ιεράς Μονής καθώς επίσης να δημιουργηθούν συνθήκες ανθρώπινης διαβιώσεως στην νέα πτέρυγα αυτής, για την οποία έχουμε ήδη σχεδόν έτοιμη την μελέτη και την άδεια».

Η Μονή είναι κτισμένη στη βόρεια πλευρά του βουνού «Μοναστήρι», σε υψόμετρο 1.000 μέτρων περίπου και σε απόσταση 2 χιλιόμετρων δυτικά της Αροάνιας. Eξωτερικά μοιάζει με φρούριο αφού περιβάλλεται από τείχος μήκους 33,50 μέτρων και πλάτους 25 μέτρων, που κτίστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *