Παρουσίασις του Βιβλίου Αντωνίου Αντωνάκου «Ελληνικό Αλφάβητο» Πρόλογος Αντωνίου Κουνάδη πρώην Προέδρου τῆς Ακαδημίας Αθηνών Ομ.Καθηγητού ΕΜΠ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

10.5.23

 

Ζητοῦμε συγγνώμη, διότι,  δυστυχῶς, μόλις τώρα πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ ἐξοχώτατος τέως Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Ἀντώνιος Κουνάδης εἶναι μεταξὺ τῶν συντελεστῶν τῆς σημαντικότατης ἐκδηλώσεως  

σήμερον 10.5.2023

εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ  Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν

ὥρα 18:15μ.μ

διὰ τὴν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ διακεκριμένου συγγραφέως, κλασικοῦ Φιλολόγου καὶ Ἱστορικοῦ Ἀντωνίου Ἀ. Ἀντωνάκου

μὲ τίτλον:ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ,,ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ,, ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 10.5.23 ΩΡΑ 18.30

“ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

οἱ ἀποσιωπηθεῖσες φιλολογικὲς πηγὲς

γιὰ τὴν ἑλληνικὴ προέλευση τῶν γραμμάτων του”

 

Ὅλοι οἱ παράγοντες τῆς σημερινῆς ἐκδηλώσεως:

 

Οἱ προσκαλοῦντες  «Ἀρχεῖον Πολιτισμοῦ», «Ἐκδόσεις Πελασγός», «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ ‐ Ε.Γ.Κ», ἡ Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ – ΕΑΑΣ» καὶ  «Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ΟΔΕΓ»,

 

Οἱ Ὁμιλητὲς

 1. Κων/νος Νιάρχος, Καθηγητὴς Φιλοσοφίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
  2. Πέτρος Ἰωαννίδης, Κλασικὸς φιλόλογος – συγγραφέας.
  3. Ἠλίας Ἠλιόπουλος, Διδάκτωρ Ἱστορίας Λουδοβικείου‐Μαξιμιλιανείου Παν/μίου Μονάχου.
  4. Ἀντώνιος Ἀ. Ἀντωνάκος, ὁ Συγγραφέας τοῦ ἔργου.

 

Καὶ ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμόν

 1. Ἀντώνης Κουνάδης, Ἀκαδημαϊκός, πρ. Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
  2. Χρῆστος Μπολώσης, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ε.Α.Α.Σ..
  3. Κων/νος Καρκανιᾶς, Πρόεδρος τῆς Ε.Γ.Κ..
  4. Ἀριστέα Τόλια, Ὁμ. Καθ., Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ.
  5. Γιάννης Γιαννάκενας, ἐκδότης τοῦ βιβλίου.

Μὲ ἀποδεδειγμένως ἐθνωφελεῖς δραστηριότητες  τυγχάνουν ἄξιοι τῆς προσοχῆς μας καὶ ἐπιβάλλεται ἡ παρακολούθησις τῆς ἐν λόγῳ ἐκδηλώσεως ἀπὸ ὅλους τοὺς

 

φίλους τῶν κοινωφελῶν και πνευματικῶν φορέων μας

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ

 τοῦ Περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή»

 

ποὺ προσκαλοῦνται νὰ δώσουν τὸ παρὸν διὰ τῆς παρουσίας των μετὰ συγγενῶν, φίλων καὶ γνωστῶν, καθότι ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλευθέρα- χωρὶς τὴν παραμικρὰν πληρωμήν.

 

Εὐχαριστοῦντες διὰ τὴν ἔμπρακτον κατανόησίν σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *