Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ HORST SEEHOFER ΚΡΟΥΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ BILD 5.10.2019

7.10.2019

Τὸν  HORST SEEHOFER, τὸν συντηρητικὸν Ὑπουργὸν Ἐσωτερικῶν τῆς Γερμανίας, ἄν ἦταν στὴν Ἑλλάδα, εἰδεχθέστατα φασιστόμουτρα μαρξιστικῆς νοοτροπίας θὰ τὸν διέσυραν συστηματικῶς ὡς ρατσιστή, χουντικό, μαῦρο φασίστα καὶ τὰ τοιαῦτα σατανικὰ φληναφήματα, ὅπως εἶναι συνηθισμένοι νὰ ἀποφθέγγωνται ὡς ἐξ καθέδρας εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ὅπου οἱ πάντες ἔχουν ἄκρα ἀσυδοσία. καὶ διασύρουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψιν ὅσων συνεχίζουν νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ μιᾶς ἀκεραίας Ἑλλάδος.

Προφανῶς εἶναι ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐνεργοῦν κατ’ἐντολὴν αὐτῶν.

Ἤδη πλέον οἱ πάντες ἀναγκάζονται νὰ παραδεχθοῦν ὅτι ἀπὸ τοὺς μετανάστες μόνον 1 – 2 % προέρχονται ἀπὸ τοὺς δυστυχεῖς ἀνθρώπους τῆς Συρίας.

Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἀξιολύπητα πλάσματα ἀπὸ τὶς ὑποσαχάριες χῶρες, ἀπὸ τὸ Μαρόκο, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ἀφγανιστάν κλπ., οἱ ὁποῖοι δὲν εἰσέρχονται ἐδῶ, ἐπειδὴ κινδυνεύει ἡ ζωή τους, ἀλλὰ εἶναι οἰκονομικοὶ μετανάστες, οἱ ὁποῖοι εἶναι λαθρομετανάστες καὶ μᾶς τοὺς στέλνει ὁ ὁμόαιμός μας σχιζοφρενὴς Ἐρντογάν, γιὰ νὰ εἰσέρχεται εἰς τὴν Τουρκία ἐμμέσως συνάλλαγμα καὶ νὰ ἐπιβιώνουν στρατιὲς ὁλόκληρεςς δουλεμπόρων.

Οἰ δουλέμποροι πρέπει νὰ περικυκλώνωνται ἀπὸ ταχύπλοα τοῦ Ναυτικοῦ γιὰ νὰ συλλαμβάνωνται αὐτοὶ οἱ ἐγκληματίες δουλέμποροι, νὰ πληρώνουν τεράστια πρόστιμα, εἰς περίπτωσιν δὲ ὑποτροπῆς κάθε φορὰ νὰ διπλασιάζωνται καὶ πολλαπλασιάζωνται τὰ πρόστιμα γιὰ αὐτοὺς. Νὰ ἐργάζωνται σὲ πολὺ βαριὲς χειρονατικὲς ἐργασίες γιὰ νὰ καλύπτωναι τὰ ἔξοδα καταδιώξεως των.

Μετὰ τὴν ἐκεχειρία θὰ τὰ ποῦμε ἐκτενέστερα.

Ἡ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ εἶχε δημοσιεύσει προηγούμενο βαρυσήμαντο ἄρθρο (Bild 16.3.2018) τοῦ Horst Seehofer μὲ τίτλο:ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Ἐπισυνάπτουμε τὸ σχετικὸ ἄρθρο μας

OI ΠΑΛΙΜΒΑΡΒΑΡΟΙ NATOΪKOI ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΑΙΜΟΔΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΘΗΚΑΝ ΝΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ

ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΣΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΙΣΧΥΡΩΝ ΛΑΩΝ

ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ HORST SEEHOFER στην BILD (16.3.2018)

30.3.2018

καὶ παραπέμπομε εἰς τὸ περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 74 σελίδες 43 – 50 , γιὰ νὰ τὸ μελετήσουν οἱ φίλοι μας καὶ ἰδοῦν τὶ πράττουν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος πολιτικοὶ καὶ δημοσιογραφίσκοι αὐτῆς τῆς νοοτροπίας καὶ ἀντιλήψεως ποὺ κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου.

Ἐπικράτησαν σὰν ποδηγέτες, παρότι δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ συντάξουν  καὶ ἐκφωνίσουν ἕνα ἁπλὸ κείμενο εἰς τὴν ἁπλὴ
ἑλληνική.

Παρακαλοῦμε διαφωτίσατε τοὺς πάντας καὶ δραστηριοποιηθῆτε ὅλοι,  πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά!!!!..

Ὁ ἀρχαῖος πρόγονος μας Ἱπποκράτης μᾶς κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου:«Τὸ προλαμβάνειν καλύτερον τοῦ θεραπεύειν».

Ὁ ἕτερος ἀρχαῖος πρόγονός μας ὁ Σοφοκλὴς τονίζει: «Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται».

Πρέπει νὰ ἀφυπνισθοῦμε ἀπὸ τὸν λήθαργο τῆς πλύσεως ἐγκεφάλου ποὺ μᾶς ἔκαναν οἱ τρισάθλιοι ποδηγέτες καὶ νὰ κρούσωμε πρύμνη, ἀναφωνοῦντες ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως: «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Προς Κορινθίους στ, 2).

Διαφορετικά, θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμόζωμε τὴν ὠμὴ ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας ποὺ ἔγραφαν ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ ὁ Γεώργιος Σουρὴς ἐδῶ καὶ 125 ἔτη.

Καὶ θὰ ἐφαρμόζεται ἀκροτελεύτιος στίχος τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρή, λὲς καὶ τὰ ἔγραψε ἐχθὲς γιὰ τὴν σημερινὴ τρισθαλία κατάσταση: «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα;;;…».

Ὁλόκληρο τὸ ποίημα τοῦ Γεωργίου Σουρή εὑρίσκεται εἰς τὴν ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεῦχος 74 σελ. 174.

Ἐπ΄οὐδενὶ δὲ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ μᾶς παρεξηγήσουν οἱ φίλοι καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας ὅτι ἐμεῖς διακόψαμε τὴν ἐκεχειρία.

Πάντοτε τονίζομε ὅτι ὅσα εἴχαμε γράψει στὸ παρελθόν, ἀκόμη καὶ ἐκεῖνα ποὺ δὲν ἐδημοσιεύθησαν λόγῳ ἀνυπερβλήτων δυσκολιῶν, τὰ λέγομε. Ὅμως κάνομε ἰώβειον ὑπομονὴ γιὰ τὰ νεώτερα καὶ λίαν ἐπίκαιρα καὶ γινόμεθα δυστυχέστατοι πρὸς τοῦτο.

Διευκρινίζομε καὶ πάλι ὅτι δὲν θέλομε νὰ δώσωμε ἀφορμή σὲ ὅσους, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, πολεμοῦν λυσσαλέως τὶς ἀνιδειοτελέστατες καὶ θεάρεστες ἐνέργειές μας, νὰ λέγουν ὅτι τάχα ἐμεῖς εἴμαστε ἡ αἰτία ποὺ δὲν πραγματοποιήθηκε καὶ δὲν θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐνῷ οἱ ἴδιοι ταυτοχρόνως σπαταλοῦν τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ νὰ βολεύωνται οἱ ἀφισσοκολλητὲς καὶ οἱ συνδικαλιστὲς τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας.

OI ΠΑΛΙΜΒΑΡΒΑΡΟΙ NATOΪKOI ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΑΙΜΟΔΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΘΗΚΑΝ ΝΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ

ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΣΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΙΣΧΥΡΩΝ ΛΑΩΝ

ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ HORST SEEHOFER στην BILD (16.3.2018)

30.3.2018

Ἐξοπλίζουν συστηματικὰ τοὺς ἐξτρεμιστἐς Μωαμεθανούς, τοὺς ὁποίους βαπτίζουν «Συριακὸ Παρατηρητήριο» καὶ προτρέπουν Σηΐτες, Σουνίτες, Ἀλεβίτες, Κούρδους καὶ Χριστιανούς (Ἀραβοσύριους, Μαρωνίτες καὶ Ἑλληνορθοδόξους) νὰ ἀλληλοσπαράζωνται γιὰ νὰ ἀποκτήσουν αὐτοὶ οἱ ἄπληστοι τὰ ἐδάφη καὶ τὸν ἀφθονώτατο ὀρυκτὸ πλοῦτο αὐτῶν τῶν λαῶν.

ΚΑΤΩΤΕΡΩ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΗΝΙΚΑ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΥΠΟYΡΓΟΥ  HORST  SEEHOFER

ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

BILD

 στοὺς δημοσιογράφους Ralf Schuler καὶ Franz Solms-Laubach

ΘΕΜΑ :

Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ HORST SEEHOFER :

«ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

Ἐδῶ καὶ δύο ἡμέρες εἶναι ὁμοσπονδιακὸς ὑπουργὸς ὁ κύριος Horst

Seehofer (68 ἐτῶν ἀπὸ τὸ Χριστιανοκοινωνικὸ δημοκρατικὸ Κόμμα, CSU ) καὶ δίνει ἕνα ξεκάθαρο σύνθημα.

Bild:

Κύριε Seehofer, εἶστε 68 χρονῶν καὶ ἕνας ὑπέροχος ὑπουργὸς τοῦ διευρυμένου Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, Πολεοδομίας καὶ Πατρίδος {Γερμανικῆς Χώρας} . Πιστεύετε, ὅτι θὰ τὰ καταφέρετε;

Seehofer:

Ἡ ἡλικία μου δὲν τίθεται σὲ συζήτηση. Γνωρίζω ἑκατοντάδες δραστήριους ἀνθρώπους στὴν ἡλικία μου ,οἱ ὁποῖοι διευθύνουν ἐπιχειρήσεις ἢ ἄλλους ποὺ ἐκτελοῦν καθημερινὰ μεγάλα ἔργα. Ἡ ἡλικία δὲν εἶναι ἐμπόδιο καὶ ἡ νεότης δὲν εἶναι κερδος.

Bild:

Τὸ μεγάλο θέμα στὸ χρόνο ὑπηρεσίας σας θὰ εἶναι νὰ ὑπερνικήσετε τὴν λαθρομεταναστευτικὴ κρίση.

Πῶς μπορεῖτε νὰ ξαναποκτήσετε τὴν χαμένη ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ ;

Seehofer:

Θὰ θέσουμε σὲ ἐφαρμογὴ αὐτὰ ποὺ ἐδῶ καὶ τρία χρόνια ἀπαιτοῦμε.

Σ᾽ αὐτὰ ἀνήκουν, ἔλεγχος χωρῶν προελεύσεως τῶν μεταναστῶν, μία ἀνώτατη πηγὴ πληροφόρησης γιὰ γρηγορότερη ἀπέλαση καἰ ἰσχυρὴ καταπολέμηση τῶν αἰτιῶν στὶς χῶρες καταγωγῆς ,ποὺ προκαλοῦν τὴν λαθρομετανάστευση.

Καὶ γιὰ ὅσους χρειάζονται πραγματικὴ προστασία ,εἶναι αὐτονόητο ,ὅτι πρέπει νὰ τοὺς προσφέρουμε προστασία.

Καὶ ὅσοι θέλουν νὰ παραμείνουν στὴ χώρα μας ,θὰ πρέπει μὲ κάθε συντονισμένο μέσον νὰ τοὺς ἐντάξουμε στὴν κοινωνία μας.

Bild:

Γιατὶ πρέπει τώρα ,ἀπότομα νὰ ἐπιτύχετε κάτι ,ποὺ πιὸ μπροστὰ δὲν μπορέσατε νὰ πραγματοποιήσετε ;

Seehofer:

Θὰ πρέπει πρῶτα ἡ κεντρικὴ Ὑπηρεσία τῆς ὁμοσπονδίας νὰ ἀναλάβῃ μὲ μεγαλύτερη εὐθύνη τὴν ὑπόθεση τῶν ἀπελάσεων τῶν λαθρομεταναστῶν.Τὰ ἐπὶ μέρους κρατίδια {τῆς Γερμανίας} θὰ ὲξακολουθοῦν καὶ στὸ μέλλον νὰ εἶναι  ὑπεύθυνα νὰ ἀπελαύνουν τοὺς ἀνεπιθύμητους λαθρομετανάστες.

Ἡ πίεση εἶναι τεράστια .

Ἄν τώρα ὁρισμένες πόλεις σταματήσουν νὰ  δέχονται λαθρομετανάστε , αὐτὸ ἀποδεικνύει ἀκριβῶς αὐτό, ποὺ ἦταν δική μου τοποθέτηση ἐδῶ καὶ χρόνια.

Ἡ δυνατοτητα ἐπανένταξης στὴν κοινωνια μας εἶναι περιορισμένη καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ καταρακωθῆ  ὑπερβολικά.

Bild:

Τὰ κρατίδια τῆς Ὁμοσπονδίας εἶναι ὑπερβολικὰ βεβαρυμένα, οὔτε ὑπάρχει συνεργασία μὲ τὶς χῶρες καταγωγῆς καὶ ἐκμεταλλευονται τὰ κενὰ στὸ σύστημα.

Seehofer:

Τώρα ὅλα αὐτὰ τελειώνουν.

Ἡ ὑποδοχή, ἡ ὑποβολὴ αἰτήσεως καὶ ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν αἴτηση θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸ μέλλον στὰ κέντρα ὑποδοχῆς. 

Θέλουμε μέχρι τὶς καλοκαιρινές διακοπὲς νὰ ὑποβάλουμε αὐτὸν τὸν νόμο. Θὰ πρέπῃ μέχρι τὸ φθινόπωρο νὰ πραγματοποιηθη τὸ πρῶτο κέντρο ὑποδοχῆς.

Bild:

Ἡ στατιστικὴ δείχνει, ὅτι ἡ Γερμανία εἶναι διηρημένη. Πῶς μπορεῖτε νὰ ξαναενώσετε τὴν πατρίδα ;

Seehofer:

Αὐτὸς εἶναι ὁ σπουδαιότερος σκοπός μου, γι΄ αὐτὸ εἶμαι ὑπουργὸς πατρίδος.

Ἡ πατρίδα εἶναι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους πολὺ σπουδαῖο πρᾶγμα, τοὺς προσφέρει σιγουριά.

Εἶναι ἀνοησία νὰ ἐξισώνη  κανείς τὴν πατρίδα μὲ τὰ ἔθιμα. Αὐτὰ  συμβαδίζουν  παράλληλα μὲ τὴν σπουδαιότητα τῆς ζωῆς καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων.

Ορισμένες περιοχὲς ματώνουν, οἱ χῶροι συνοστισμοῦ ἔχουν ξεχειλίσει. Πρέπει νὰ δωθοῦν ἐδῶ ἐρεθίσματα , γιὰ νὰ ἰσοροπήση πάλι ἡ κατάσταση.

Bild:

Ὁλοένα καὶ περισσότεροι Μουσουλμάνοι άναζητοῦν στὴ Γερμανία μία καινούρια πατρίδα.

Ἀνήκει τὸ Ἰσλὰμ στὴ Γερμανία ;

Seehofer:

Ὄχι τὶ Ἰσλὰμ δὲν ἀνήκει στὴν Γερμανία.

Ἡ  Γερμανία διαμορφώθηκε σύμφωνα μὲ τὸν Χριστιανισμό.

Σ΄ αὐτὸ ἀνήκουν, ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, οἱ ἐκκλησιαστικὲς ἑορτές, οἱ ἑορτὲς τοῦ Πάσχα, τῆς Πεντηκοστῆς, τῶν Χριστουγέννων.

Αὐτονόητο εἶναι, ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι,ποὺ ζοῦν ἐδῶ, ἀνήκουν στὴ Γερμανία.

Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει, ὅτι ἐμεῖς ἀπὸ μία λανθασμένη κατανόηση θὰ ἐγκαταλείψουμε τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς πατρίδος μας.

Bild:

Χρειάζεται ἕνα ἰσλαμικὸ συνέδριο ;

Seehofer:

Ὁπωσδήποτε εἶναι πολὺ σπουδαῖο ἕνα ἰσλαμικὸ συνέδριο γιὰ μένα.

Θὰ πρέπει νὰ καθίσουμε μὲ τὰ ἰσλαμικὰ συνδικάτα σὲ ἕνα τραπέζι γιὰ νὰ κάνουμε διάλογο καὶ ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ ἀποδομήσουμε.

Τὸ δικό μου μήνυμα εἶναι :

Οἱ Μωαμεθανοὶ πρέπει νὰ ζοῦνε μαζί μας . Ὄχι δίπλα μας καὶ οὔτε πάνω ἀπὸ μᾶς.

Γιὰ νὰ τὸ ἐπίτυχουμε αὐτό, χρειάζεται ἀλληλοκατανόηση . Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ διάλογο.

Bild:

Εἶναι καλὸ  νὰ ἔχει κανεὶς στὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο κάποιον μὲ μεταναστευτικὲς ἰδέες ;

Seehofer:

Ἐγὼ θὰ ἀνταπαντήσω.

Πρέπει νὰ εἶμαι γιατρὸς γιὰ νὰ μπορῶ νὰ γίνω ὑπουργὸς ὑγείας ;

Ἡ πολιτικὴ ἐπιδιώκει νὰ θέσῃ σὲ ἐφαρμογὴ πολιτικὲς ἰδέες γιὰ τὸ καλὸ τῆς κοινωνίας μας.

Γι ᾽αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ συμβουλὴ τῶν εἰδικῶν.

Κάποιος ,ποὺ ἔχει μόνον μεταναστευτικὲς ἰδέες δὲν εἶναι αὐτὸ  ἡ προϋπόθεση, ὥστε νὰ γίνῃ κάποιος καὶ ποιοτικὰ καλὸς πολιτικός.

Ἡ φωτογραφία ,,Ὁ Γολγοθὰς τῶν Συρίων,, μοιάζει μὲ εἰκόνα Ἁγίων. Δείχνει αἰσθητὰ τὸ καθημερινὸ ἀνυπόφορο μαρτύριο τῶνΣυρίων…

Ὁ πανδαιμονισμὸς τῶν ἄγγλων, γάλλων, γερμανῶν καὶ ἀμερικάνων καὶ ὅλων αὐτῶν τῶν παλιμβαρβάρων ἐμπόρων ὅπλων καὶ ἡ ἀκατάσχετη διαβολικὴ δίψα γιὰ τὰ πετρέλαια, ἀέριο καὶ τὸν πολυτιμότατο ὀρυκτὸ πλοῦτο εἰς Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Συρία καὶ λοπὲς χῶρες Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς ἀλλὰ καὶ Ἀφρικῆς ὁδηγεῖ τοὺς εἰδεχθέστατους εγκληματίες ἰθυνόντων ἰσχυρῶν τῆς γῆς εἰς τὴν ὑποδούλωση ὅλων αὐτῶν τῶν χωρῶν καὶ γενοκτονία τῶν ἐν λόγῳ λαῶν. 

Ἄλλοτε ὑποστηρίζουν τυραννικὰ καὶ ἀπαίσια καθεστῶτα βαπτίζοντας τα σὲ δημοκρατίες, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ κατατρέχουν παντοῦ καὶ παντοιοτρόπως τὸ ἴδιο τὸ θρέμμα των, Be Laden καὶ ἄλλα διεφθαρμένα πρόσωπα, σπέρνοντας τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορὰ στὶς χῶρες ποὺ δροῦσαν. Παραδείγματος χάριν στὸ Ἀφγανιστάν γιὰ νὰ ἐκμεταλλεύονται τὸ χασίσι καὶ ἄλλα ἄκρως ἐπικίνδυνα ναρκωτικά, ἄλλοτε νὰ προκαλοῦν καὶ ἐνισχύουν πολέμους μεταξὺ τῶν κρατῶν ὅπως τὸ Ἰρὰκ καὶ τὸ Ἰράν, ὅπου κατὰ τὴν μακραίωνο αὐτὴ περίοδο ἐξουθένωσαν ἄνω τοῦ 1.000.000 ἀνθρώπους, ἄλλοτε δὲ μὲ τὰ πουλημένα δέρματα (κοινῶς τομάρια) κατασκόπους νὰ δημιουργοῦν ἀνήθικες καταστάσεις, ὅτι δῆθεν ὁ Σαντὰμ Χουσεϊν διέθετε τεράστιες ἀποθῆκες χημικῶν ὅπλων καὶ ὅτι ἦταν ὁ  «χασάπης» τῆς Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς. Καὶ μὲ αὐτὰ τὰ τρισάθλια ψεύδη διέλυσαν τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ὡραία χώρα – γῆ τοῦ Παραδείσου τοῦ Εὐφράτη καὶ τοῦ Τίγρεως.

Τὶς ἴδιες προβοκάτσιες ἔκαναν καὶ μὲ τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, χαρακτηρίζοντας τὸν ἡγέτη της ὡς «χασάπη» τῶν Βαλκανίων, μὲ τὴν Λιβύη καὶ λοπὲς χῶρες γιὰ νὰ καθυποτάξουν οἱ εἰδεχθέστατοι αὐτοὶ ἐγκληματίες τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς τὶς πτωχὲς καὶ ἀνίσχυρες χῶρες τῆς ὑφηλίου.

Ἀφοῦ ἑδραιώσουν ἄλλα ἀπάνθρωπα, βάρβαρα καὶ βρώμικα καθεστῶτα, τοὺς ἐπιβάλλουν διὰ τῆς βίας ὅλους αὐτοὺς τοὺς δοτοὺς καὶ τρισάθλιους γενίτσαρους τοῦ πνεύματος, ὅπως εἶναι καὶ ὁ «πολυχαϊδεμένος Σουλτάνος μας», ποὺ θὰ τὸν διατηροῦν ὅσο καιρὸ εἶναι πειθήνιο ἐκτελεστικὸ ὄργανο αὐτῶν τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Θὰ διατηροῦν καὶ τὸν Ἐρντογκὰν καὶ τὰ ἄλλα βρώμικα καὶ τρισάθλια καθεστῶτα τῶν ἄλλων χωρῶν. Ὅταν δὲ σταματήσουν νὰ τοὺς κάνουν ὅλα τὰ χατήρια, τότε θὰ ἀναδείξουν ἄλλα ἀποβράσματα ὡς «δημοκρατικοὺς καὶ σωτῆρες τῶν κρατῶν» καὶ θὰ γκρεμίζουν  τὰ προηγούμενα ἀνδρείκελα ὅπως πετᾶμε τὶς λεμονόκοπες, ὅταν δὲν βγάζουν χυμό .

Ἑπόμενη ἐπέμβασή τους θὰ εἶναι μᾶλλον τὸ Ἰρὰν καὶ ἄλλες ἀνίσχυρες χῶρες.

Ἐνῶ ὁ φίλους τους καὶ ὁμοϊδεάτης τους Ερντογκάν ἔλαβε 3.000.000.000 Εὐρὼ γιὰ νὰ διαχειρίζεται  1.000.000 Σύριους καὶ λοιποὺς λαθρομετανάστες καὶ σὲ μᾶς ποὺ ἔχει διοχετεύσει ἡ κλίκα τοῦ Ερντογκὰν ἀρκετὰ ἑκατομμύρια ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνους, λαμβάνουμε ψιχία ἤ τίποτε.

Ἡ διαχείρισις τοῦ Ἐρντογκὰν συνίσταται νὰ ὀργανώνει δουλέμπορους καὶ μὲ σαπιοκάραβα ἤ ἐπικίνδυνα φουσκωτὰ νὰ μᾶς ξεφορτώνει παντοιοτρόπως ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλόφιλους, τοὺς ἀφιονισμένους μὲ τὸ δόγμα «ἀνήκουμε στὴ δύση».

Καὶ αὐτὰ τὰ φίδια τὰ κολωβά, οἱ δίποδες βασιλικὲς κόμπρες ὄχι μόνον δὲν ἀνακαλοῦν στὴ τάξη τὸν καθημερικῶς ἀποθρασυνόμενο γενίτσαρο τοῦ πνεύματος Ἐρντογκὰν ἀλλὰ ἀπεναντίας μᾶς εἰρωνεύονται ἐπαναλαμβάνοντας καταχρηστικῶς τό   «εἰρήνη ὑμῖν»  ἤ τὸ τρισάθλιο  «βρὲς τα μεταξύ σας».

Μᾶς δημιούργησαν δὲ καὶ τὴ προβοκάτσια ὅτι δῆθεν οἱ ἀξιωματικοί μας εἰσῆλθαν εἰς τουρκικὸ ἔδαφος, ἐνῶ ἀπήχθησαν ἀπὸ τὸ  ἑλληνικὸ ἔδαφος, γιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ μᾶς ἐκβιάζουν καθημερινῶς, ἄλλοτε μὲν μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν φυγάδων Τούρκων ἀξιωματικῶν, ἄλλοτε δὲ μὲ τὶς τρισάθλιες τρομοκρατικές τους ὑπερπτήσεις ἄνωθεν τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν καὶ ἄλλοτε μὲ τὶς καταλήψεις τῶν παραλίων νησιῶν κοντὰ στὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τοῦ Αἰγαίου.

Ἀκόμη καὶ μὲ ἐπὶ πλέον προβοκάτσιες στὴ Κύπρο μας..    

ΦΩΤΕΙΝΗ

https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1262-2018-03-30-14-11-52

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *