Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις, Ελλάδα, Ι.Π.Η.Π.Α. | 0

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

13/9/2019

Ὄχι μόνον κληρικοὶ ἀλλὰ καὶ λαϊκοί, ὅταν κάνουν τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ μὲ ἀκράδαντoν πίστιν, εὐλάβειαν, ταπεινοφροσύνη διαπιστώνουν θαυματουργικὲς ἰδιότητες. 

Αὐτὰ ἀπέδειξαν καὶ ἔρευνες εὐλαβῶν Ρώσων ἐπιστημόνων,  οἱ ὁποῖες ἔχουν δημοσιευθῆ,  ὡς συνημμένως, εἰς τὴν ἱστοσελίδα ekklisiaonline.gr  τὴν  22 Μαΐου 2019, 7:38 πμ. ὑπὸ τὸν τίτλο :  Κάνεις τὸ Σταυρὸ σοῦ; Δὲς τὴν σημασία και τὶς θαυματουργικὲς ἰδιότητὲς Τοῦ!

Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἔχει δημοσιεύσει στὸ τεῦχος 60 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς( ἴδ. συνημμένο τὸ σχετικὸ ἄρθρο μας ὑπὸ τὸν τίτλο «Θαυματουργὸς Τίμιος Σταυρὸς Ἱερᾶς Μονῆς Θεολόγου Πρέβελη, Κρήτη, τὸν φυλάττομεν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ». Τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο δύνασθε νὰ δῆτε εἰς τὴν σελίδα 10 καὶ 11 τεῦχος 60ον).  

Πολλὲς ἄλλες φορὲς ἔχομε ἀναφερθῆ διὰ τὸν Τίμιο Σταυρό, διότι ὄντως εἶναι πολὺ ἀποτελεσματικὸν ὅπλο ἐναντίον τῶν δαιμόνων.

Μιὰ γεροντικὴ συμβουλὴ μᾶς διδάσκει : «ἐὰν σὲ ἕνα μέρος ὁ δρόμος διακλαδίζεται καὶ στὸν ἕνα δρόμο τῆς διχάλας προπορεύεται ὁ διάβολος και στὸν ἄλλο κάποια χαμηλοβλεπούσα – σεμνοτυφούσα, ἡ ὁποία  ἐρωτᾶ ἕνα εὐσεβῆ ποῦ μεταβαίνει καὶ τῆς ἀπαντήσει ὅτι πάει σὲ κάποιον πνευματικὸ κύκλο νὰ ἀνακουφισθῆ-ἀναγεννηθῆ πνευματικὰ  καὶ αὐτὴ προσποιεῖται ὅτι τὸ ἴδιο ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει νὰ τὸν ἀκολουθήσει, τὸ γεροντικὸν μᾶς προτρέπει νὰ μὴ δεχθοῦμε τὸ γύναιον ἀλλὰ νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν παράδρομο ποὺ πηγαίνει ὁ διάβολος, διότι ἂν ποιήσουμε μὲ ἀκράδαντον Ὀρθόδοξον πίστιν τὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ διάβολος θὰ ἐξαφανισθῇ.

Διαφορετικὰ κινδυνεύομε σφόδρα νὰ κολασθοῦμε ἀπὸ τὴν χαμηλοβλεπούσα – ἡ ὁποία φαρισαϊκῶς,   ὑποκριτικῶς καὶ ἰησουιτικῶς προσποιεῖται ὅτι νοσταλγεῖ τὴν σωτηρία της, στὴν πραγματικότητα ὅμως οὐσιαστικὰ θέλει νὰ μᾶς κολάσει.

«…Φρίττει καὶ τρέμει μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν».

Συγγενεῖς μας, φίλοι μας καὶ γνωστοί μας, ἔχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις καὶ θὰ ἠδύνατο κανεὶς νὰ συγγράψῃ μεγάλα θεατρικὰ ἔργα, κινηματογραφικὰ ἔργα καὶ περιζήτητες ἱστορίες, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ καταναλώνονταν ἑκατομμύρια ἀντίτυπα, μαγνητοφωνημένοι και ἀπομαγνητοφωνημένοι δίσκοι, δισεκατομμύρια, βιβλία, ἔντυπα και φωτογραφίες.

                                                                   ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

                                                                       ΤΗΛ. 210-3254321

Κάνεις το Σταυρό σου; Δες τη σημασία και τις θαυματουργικές ιδιότητές Του!

Δημοσίευση: 22 Μαΐου 2019, 7:38 πμ

Το σημείο του Σταυρού και της Ορθόδοξης Χριστιανικής προσευχής είναι ικανά να σκοτώσουν μικρόβια και να μεταβάλουν τις οπτικές ιδιότητες του νερού. «Είναι διαπιστωμένο ότι η παλιά συνήθεια να γίνεται το σημείο του Σταυρού πάνω από το φαγητό και το ποτό πριν το γεύμα, έχει ένα προφανές μυστικό νόημα…

Πίσω από αυτό παραμένει η πρακτική χρησιμότητα: Η τροφή κυριολεκτικά καθαρίζεται μέσα σε μία στιγμή.

Αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα, που κυριολεκτικά συμβαίνει κάθε ημέρα» είπε η φυσικός Angelina Malakhvskaya που προσκλήθηκε από την εφημερίδα Zhizn.

Η Malakhovskaya έχει μελετήσει την δύναμη του σημείου του Σταυρού με την ευλογία της Εκκλησίας, για 10 περίπου χρόνια τώρα. Έχει διεξάγει έναν μεγάλο αριθμό πειραμάτων που έχει επανειλημμένα επαληθευτεί, πριν τα αποτελέσματά τους έρθουν στην δημοσιότητα.

Ειδικότερα, έχει ανακαλύψει τις απαράμιλλες βακτηριοκτόνες ιδιότητες του νερού μετά την ευλογία του από μία ορθόδοξη προσευχή και το σημείο του Σταυρού.

Η μελέτη επίσης αποκάλυψε μία νέα, ενωρίτερα άγνωστη ιδιότητα του λόγου του Θεού, να μετασχηματίζει την δομή του ύδατος, αυξάνοντας αξιοσημείωτα την οπτική του πυκνότητα στην περιοχή του φάσματος της βραχείας υπεριώδους ακτινοβολίας, γράφει η εφημερίδα. Οι επιστήμονες έχουν επαληθεύσει την δύναμη της δράσης της Κυριακής προσευχής (Πάτερ ημών) και του ορθοδόξου σημείου του Σταυρού στα παθογενή βακτήρια. Δείγματα νερού από διάφορες δεξαμενές (πηγάδια, ποταμούς, λίμνες) πάρθηκαν για έρευνα.

Όλα τα δείγματα είχαν goldish staphylococus, ένα κολοβακτρηρίδιο. Αποδείχθηκε εν τούτοις, ότι αν η Κυριακή προσευχή λεχθεί και το σημείο του Σταυρού γίνει επάνω τους, ο αριθμός των βλαβερών βακτηριδίων θα μειωθεί επτά, δέκα, εκατό, ακόμη και πάνω από χίλιες φορές.

Τα πειράμα τα έγιναν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείουν και την ελάχιστη πιθανή νοητική επιρροή. Η προσευχή ειπώθηκε και από πιστούς και από απίστους, αλλά ο αριθμός των παθογόνων βακτηρίων σε διαφορετικό περιβάλλον με διαφορετικές ομάδες βακτηρίων ακόμη και τότε μειώθηκε, συγκρινόμενος με τα πρότυπα αναφοράς.

Οι επιστήμονες απέδειξαν επίσης την ευεργετική επίδραση που η προσευχή και το σημείο του Σταυρού έχουν πάνω στους ανθρώπους. Όλοι οι συμμετέχοντες στα πειράματα είδαν την πίεση του αίματός τους να τείνει να σταθεροποιηθεί και τους αιματικούς δείκτες βελτιωμένους. Κατά τρόπο εντυπωσιακό, οι δείκτες άλλαζαν προς την ίαση που χρειαζόταν. Στους υποτασικούς η αιματική τους πίεση ανέβηκε, ενώ στους υπερτασικούς κατέβηκε.

Επίσης παρατηρήθηκε ότι το σημείο του Σταυρού εάν γίνεται πρόχειρα, με τα τρία δάκτυλα βαλμένα μαζί απρόσεκτα ή τοποθετούμενα εκτός των απαραιτήτων σημείων (στο μέσο του κούτελου, το κέντρο του ηλιακού πλέγματος και στα κυκλώματα κάτω από το δεξί και αριστερό ώμο), το θετικό αποτέλεσμα ήταν πολύ πιο αδύνατο, η απουσίαζε εντελώς.

Έτσι γίνεται κατανοητό το αναλλοίωτο του Αγιασμού, το ανέβασμα του ζυμαριού από τα Σταυρολούλουδα (λουλούδια του Επιταφίου), η διατήρηση φρέσκου του Πασχαλιάτικου αυγού μέχρι τον επόμενο χρόνο, όταν τοποθετείται στο εικονοστάσι κ.λ.π.

Η Εκκλησία δεν έχει φόβο από την έρευνα! Αντίθετα, η έρευνα επιβεβαιώνει τις θέσεις της, αρκεί να μην ξεφύγουμε από την αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία…

πηγή: ekklisiaonline.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *