ΕλλάδαΚοινωνίαΠρόσφατα

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ

                                                                                                6.4.2020


Διερωτώμεθα :

Ποῦ πρέπει νὰ προστρέχωμε καθημερινῶς,

εἰς τὸν βρώμικο βιολογικὸ πόλεμο τῶν ἰσχυρῶν τῆς ὑφηλίου – ἀπάνθρωπο καὶ ἀντίχριστο βιοχημικὸ πόλεμο τῶν ἰσχυρῶν  ἢ εἰς τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστὸ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ὑπερενδόξου, Ἀειπαρθένου Μαρίας ποὺ ἐπεμβαίνουν καὶ σώζουν τὴν ἀνθρωπότητα, ἰδιαιτέρως τὴν Ἑλλάδα μας;;;…

THE ECONOMIST

Μόνον ἄν βγάλεις τόν «κοπρίτη» σου βόλτα δικαιολογεῖται ἡ ἔξοδός σου.

Διαφορετικὰ θὰ πέσῃς θύμα γιὰ νὰ ἐπεξηγηθῇ ὁ εἰσπρακτικὸς χαρακτήρας τῶν μέτρων καὶ νὰ ἐξουθενώσουν τοὺς νοῦν ἔχοντας κατὰ Σωκράτη καὶ τοὺς ἐνοχλημένους ἰθύνοντες ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὰ λέγουν ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγους.

1.Ὁ κάθε γηγενὴς Ἕλλην ποὺ συνεχίζει νὰ πιστεύῃ καὶ νὰ ἀγωνίζεται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, διὰ ἀκεραία Πατρίδα καὶ διατήρηση τῶν λαϊκῶν κατακτήσεων, διὰ τὰ ὁποῖα ἔχουν χυθῆ ἄπειροι ποταμοὶ αἱμάτων, διερωτᾶται ποῦ πρέπει νὰ ἀπευθύνεται.

Διὰ τοὺς γηγενεῖς Ἕλληνας, ὄχι διὰ τοὺς ἑλληνοποιηθέντας ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων, ἡ Ἐκκλησία μας προσεύχεται νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ τὰ πιὸ ἐπικίνδυνα, ὅπως εἶναι «οἱ λοιμοὶ (ἀσθένειες), λιμοί (πείνα), σεισμοί (ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα), καταποντισμοί, πύρ, μάχαιρα, ἐπιδρομὴ ἀλλοφύλων, ἐμφύλιος πόλεμος …  » καὶ καταλήγει «αἰφνίδιος  θάνατος».

Αὐτὸ τὸ τελευταῖο, ὅμως, ἔρχονται καὶ τὸ καταδικάζουν μερικὰ δυστυχισμένα ἡμιμαθῆ πλάσματα ποὺ εἶναι καὶ διατηροῦνται ἀπὸ τὸ αἴσχιστο κατεστημένο ἡμιμαθῆ, διὰ νὰ εἶναι εὐάλωτα διὰ βορά (διὰ νὰ τὰ καταβροχθίζουν αἱμοδιψεῖς λύκοι ἢ τίγρεις καὶ λέοντες καὶ διατηροῦν τὰ ἡμιμαθέστατα πλάσματα καὶ εὐτυχισμένα καὶ χαρούμενα), ἐνῷ ὁ Θεάνθρωπος μᾶς διδάσκει τελείως διαφορετικά: Μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ δύναται ὁ ἄνθρωπος νὰ μετανοήσῃ καὶ νὰ εἰσέλθῃ στὸν Παράδεισο. Τὸν ἐπικηρυγμένο ληστὴ ποὺ εἶχε ἔρθει εἰς ἑαυτὸν καὶ ἐπέπληττε τὸν ἕτερον ἐπικηρυγμένον ληστὴ ποὺ ἐμιμεῖτο τὴν τρισάθλια συμπεριφορὰ τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων ὑποκριτῶν: «καὶ ἐμεῖς μὲν δικαίως αὐτὸς δὲ ἀδίκως». Πρόλαβε δὲ τὴν ἐσχάτη στιγμὴ νὰ ἀναφωνήσῃ μὲ συντριβὴ καρδίας εἰς τὸν Χριστό μας: «μνήσθητί μου Κύριε ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου». Αὐτομάτως ὁ μέγιστος, φιλάνθρωπος, δωροδότης Χριστός – Θεάνθρωπος ἐπεβεβαίωσε τὸ πολυτιμότατο καὶ ἀνεκτίμητο θησαυρό: «σήμερον θὰ εἶσαι μετ’ ἐμοῦ εἰς τὸν Παράδεισον». Ὁποία ἡ φιλανθρωπία καὶ ἡ γενναιοδωρία τοῦ Θεοῦ!!!!!… Ὁ ἐπικηρυγμένος ληστὴς νὰ γίνῃ ὁ πρῶτος κάτοικος τοῦ Παραδείσου!!!…

2.Οἱ δυστυχισμένοι καταστηματάρχες ἐνοικιάζουν γύρω ἀπὸ τὸν Ἅγιο Παντελεήμονα μέχρι ἐπάνω τὴν Κυψέλη, ὅπου ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία εἶναι ἔποικοι καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων, τὰ καταστηματάκια των ἔναντι πινακίου φακῆς – ἐλαχίστων Εὐρώ.

Σὲ αὐτὰ τὰ καταστήματα κοιμῶνται ὡσὰν τίς «σαρδέλες» δεκάδες ἔποικοι καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων. Ἐκεῖ δὲν ὑπάρχουν κίνδυνοι;;;;;

Δὲν ὑπάρχουν κίνδυνοι νὰ διαμένουν οἱ ὕποπτοι γιὰ κορωνοϊὸ σὲ διάφορα ξενοδοχεῖα καὶ ὁ καθένας νὰ πηγαίνῃ στὰ δωμάτια τῶν ἄλλων καὶ νὰ λαμβάνουν χώρα πολλὲς βρωμιές;;;…

 

Διατὶ οἱ κύριοι ἰθύνοντες δὲν ἔχουν στοιχειώδη ἀξιοπρέπεια νὰ τονίσουν τὴν ἀλήθεια ἀλλὰ ἀπεναντίας τὴν διαστρεβλώνουν;…

 

Διατὶ δὲν λέγουν ὅτι στὸ πλοῖον «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» ποὺ πλεύρισε στὴν Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία Τοῦρκοι ἐργάτeς ἀπὸ τὴν Ἀνατολία ποὺ μετέβαιναν εἰς τὴν Ἰσπανία διὰ νὰ ἐργασθοῦν σὲ διάφορα ἔργα καὶ ἐκεῖ ἐπεβλήθη ἀπαγόρευσις εἰσόδου ξένων ἐργατῶν καὶ ἔδιωξαν τὸ καράβι;

Διατὶ ἔχουν δώσει τὸ δικαίωμα στὸν ὁμόαιμό μας, τὸν σύγχρονο σχιζοφρενῆ Χίτλερ Ταγὶπ Ἐρντογάν ἐπὶ πλέον νὰ μᾶς ἀπειλεῖ καὶ δὲν ἔστειλαν τὸ πλοῖο εἰς τὴν σύμμαχον καὶ ἀδελφὴ Τουρκία;;;;

Πάντοτε ἐμεῖς «θὰ πληρώνωμε την νύφη ἢ τὸ μάρμαρο καὶ θὰ εἴμεθα καὶ κερατωμένοι καὶ δαρμένοι;;;;;…». 

 

Καὶ οἱ σύμμαχοί μας τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης ἤ τοῦ ΝΑΤΟ νὰ σοῦ λέγουν θρασύτατα καὶ ἀναισχύντως: «Εἰρήνη ὑμῖν. Στὶς συμμαχίες δὲν ἐπιτρέπονται διχόνοιες, βρέστε τα μεταξύ σας».  

 

O tempora o mores,  ὦ καιροί,  ὦ ἤθη ποῦ καταντήσαμε;;;;;

 

3.Δυστυχέστατα δὲν δύνανται νὰ κρυφτοῦν καὶ τὸ Κράτος ἀναγκάζεται νὰ παραδεχθῇ ὅτι δημοσιογραφίσκοι τινὲς ποὺ ἔχουν ἀναλάβει ἐργολαβικῶς νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἀλήθεια (ἐνῷ δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐκφράζωνται σὲ σωστὰ ἑλληνικά), πληρώνονται πρὸς τοῦτο: Βαπτίζουν αὐτὸ τὸ ἀναίσχυντο ἀνοσιούργημα ὡς διαφώτιση. Ἰσχυρίζονται ὅτι ὑπερδιπλασιάζεται ἡ δημοτικότητα τῶν ἀρχηγῶν τῶν κυβερνήσεων!!!!!…

Αὐτὸ γίνεται ὅπως ἔκανε καὶ ὁ Βίσμαρκ, ὅπως ἔχουμε ἀναπτύξει καὶ ἐπανειλημμένως, ὁ  ὁποῖος «ἔβγαζε τοὺς τελάληδες» καὶ ἀνεκοίνωνε καὶ ἀνήγειλε τὶς μελλοντικὲς ἐνεργείες. Ὅμως δὲν τὶς πραγματοποιοῦσε αὐτὲς τὶς μεταρρυθμίσεις μέχρι ποὺ νὰ ἐκόπαζαν οἱ καταγανακτήσεις τοῦ λαοῦ ἢ τῶν ὑπηκόων του.

Ἐδῶ ἀνοήτως ἀπέστειλαν ΜΑΤ στὰ νησιὰ νὰ τσακίζουν τοὺς ἑλληνόψυχους καὶ εὐλαβεῖς χριστιανοὺς των νησιῶν μας εἰς τὸ ξύλο. Ὅταν διαπίστωσαν ὅτι αὐτοὶ οἱ ἑλληνόψυχοι καὶ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι ἠναγκάσθησαν καὶ πῆραν τὰ δίκαννα καὶ ἐτραυμάτισαν 48 φτωχὰ παιδιά τῶν ΜΑΤ (ποὺ ἐπῆγαν ἐκεῖ διὰ νὰ μὴ ἔχουν πρόβλημα διορισμοῦ εἰς το Δημόσιον καὶ νὰ εἰσπράττουν χρήματα ἀμέσως), τότε ἆρον – ἆρον ἀντέστρεψαν τὶς ἐντολές των πρὸς τὰ ΜΑΤ διότι διαφορετικὰ θὰ ἐγενικεύετο ὁ ἐμφύλιος σπαραγμός!!!!….

Πόθεν προέρχονται τὰ ἐν λόγῳ κονδύλια;;;;

Ἀπὸ μυστικὰ ποσὰ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ διὰ αὐτὸ δὲν ἔχομε ἄψογο διπλωματία παντοῦ;

Ἢ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἔχομε ὑπερσύγχρονα ἑλικόπτερα καὶ ἀεροπλάνα παντὸς καιροῦ διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ ραντίζωμε καρποφόρα δένδρα ὡς παραδείγματος χάριν τὸν δάκον,

νὰ σβήνωμε πυρκαγιὲς ποὺ καίγουν κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καὶ ἔχουν ἀπογυμνωθῆ σχεδὸν ὅλοι οἱ ὀρεινοὶ ὄγκοι τῆς Ἑλλάδος καὶ κινδυνεύομε ἀκόμη καὶ περιοχὲς τῆς Πελοποννήσου νὰ μετατραποῦν σὲ σαχάρα!!!!!

 ἢ νὰ μὴ ἔχωμε ἀνταλλακτικά,

ἡ Πυροσβεστικὴ μας νὰ μὴ δύναται τὰ πρῶτα λεπτὰ τῆς ὥρας νὰ σβήνουν τὶς πυρκαγιές, διότι οἱ «φίλοι καὶ σύμμαχοί μας» ἐξ ἀνατολών, βορὰ καὶ ἀπὸ παντοῦ, ἔχοντες ἄριστες πληροφορίες ἀπὸ τὶς μετεωρολογικές τους ὑπηρεσίες δροῦν (ἐνῷ ἐδῶ διάφορες κυρίες μετεωρολόγοι, χαριεντιζόμενες μὲ τοὺς ἐργολάβους ποὺ ἔχουν ἀναλάβει ἐργολαβικῶς τὴν πλύση ἐγκεφάλου τῶν Ἑλλήνων, δὲν μελετοῦν ἐπισταμένως τὰ διεθνῆ μετεωρολογικὰ δεδομένα καὶ ἀφήνουν τὴν Ἑλλάδα ἀνυπεράσπιστη ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρόβλημα),

 οἱ ἰθύνοντες τῆς Πολιτείας οὐδέποτε εἶχαν τὸ σθένος νὰ δώσουν εἰς τοὺς ἐπιστήμονές μας ἐντολὲς νὰ συντάξουν ἐμπεριστατωμένες οἰκονομοτεχνικὲς μελέτες γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς θετικὲς καὶ ἀποθετικὲς ζημιὲς ποὺ μᾶς προξενοῦν οἱ «φίλοι καὶ σύμμαχοί μας» καὶ ἐν γένει  ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐγκληματίες φυσικοί, οἰκονομικοὶ καὶ ἐλεεινότατοι καταστροφεῖς μας, παρ’ ὅτι ὁμολογοῦσαν οἱ ἰθύνοντες τῆς Τουρκίας ὅτι ἐπάσχιζαν νὰ καίουν τὴν Ἑλλάδα μας. Ὅμως οἱ δικοί μας ἰθύνοντες δὲν ὥριζαν εἰδικοὺς καὶ ἐνδεδειγμένους πραγματογνώμονες – ἐπιστήμονες νὰ κάνουν ἐμπεριστατωμένες ἐκθέσεις καὶ νὰ ἐγείρουν καταδίκες ἀπὸ ὅλους τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ἐναντίον τῆς Τουρκίας, καὶ νὰ μᾶς ἀποζημιώνῃ ἑκατομμύρια δολάρια γιὰ τὸν ὄλεθρο ποὺ ἐνέσπειρε καὶ ἐνσπείρει,  ἀλλά ὥριζαν «ἡμέτερες» μετριότητες πληρωνόμενους ἀδρῶς,

ὅπως καὶ τώρα εἰς τὸν Ἕβρο μας οἱ ἐν λόγῳ «φίλοι μας» – κολοβὰ φίδια μας ἀποψίλωσαν ὅλα τὰ δάση μας, διὰ νὰ μὴ δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν δυνατότητα δημιουργίας ἀφανῶν σκοπιῶν καὶ φυλακίων,

ἀκόμη καὶ μουσουργοὶ ποὺ δὲν εἶναι ἐλληνόψυχοι νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὸ δόγμα τοῦ ΓΑΠ ὅτι το Αἰγαῖο ἀνήκει στὰ ψαράκια του καὶ

 ὁ Ἐρντογάν μᾶς στέλνει ἑκατοντάδες δουλέμπορους μὲ φουσκωτὰ ἢ σάπια καραβάκια γεμάτα ὡσάν «σαρδέλες» ἀπὸ ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων. Αὐτοὶ οἱ κακοῦργοι δουλέμποροι ὑποστηριζόμενοι ἀπὸ πλοῖα καὶ ἀεροπλάνα ἢ καὶ ἀπὸ κατασκοπευτικὰ ἀεροπλάνα (drones) νὰ πετᾶν τὰ δυστυχισμένα πλάσματα μουσουλμανικῆς νοοτροπίας στὴν θάλασσα καὶ τρέχουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες καὶ ἡ FROΝΤΕΧ νά «ψαρεύουμε» τζιχαντιστὰς ἀπὸ τὴν θάλασσά μας !!!!!

 

4.Γνωρίζουμε ὅτι οἱ συνεργάτες τοῦ τ. Ἀντιπροέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ νῦν Ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης Ἄδωνι Γεωργιάδη παρακολουθοῦν ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ τὶς ἱστοσελίδες μας (facebook, twitter, κ.λπ. ἠλεκτρονικὰ μέσα μας) καὶ ἀμέσως ἀλλάζουν πολιτικὴ ὡς παραδείγματος χάριν:

α) Δὲν ἐξωθοῦν περαιτέρω τοὺς ἑλληνόψυχους νὰ συνεχίζουν νὰ ἀμύνονται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν.

β) Πειθαναγκάζουν τὸν Μακαριώτατον καὶ τοὺς περὶ αὐτῶν ἁγίους συνοδικοὺς νὰ μὴ ἐκδίδουν πεντακάθαρες ἀποφάσεις καὶ νὰ συγκαλεῖται ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τὴς Ἑλλάδος γιὰ κάτι ποὺ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀδυνατεῖ νὰ ἀποφανθῇ ἀλλὰ νὰ ἀπεμπολοῦν τὰ δικαιώματα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀντὶ τῆς Ἱεραρχίας (ὅπως ὁ Νόμος ὁρίζει) νὰ συναθροίζουν περίπου 30 Μητροπολίτες Ἀττικῆς, τοὺς βοηθοὺς αὐτῶν, τοὺς βοηθοὺς τῶν βοηθῶν καὶ νὰ παρανομοῦν, ἐνῷ ἡ κειμένη νομοθεσία ρητῶς ὁρίζει γιὰ αὐτὸν τὸν σκοπὸν τὴν Ἱεραρχία καὶ ὄχι τὸ παράνομο συνονθύλευμα!!!!!…..

 

γ) Αὐτὸ τὸ παράνομον συνέδριον νὰ ἐκδίδῃ ἀποφάσεις, ὅτι οὐδεὶς κληρικὸς ἢ μοναχὸς θὰ ἐπιτρέπεται νὰ παρουσιάζεται στὶς τηλεοράσεις, ραδιόφωνα κ.λπ. ΜΜΕ καὶ νὰ μὴ δίδουν συνεντεύξεις, εἰ μὴ μόνον ὁ Ἅγιος Ναυπακτίας καὶ Ἁγίου Βλασίου. Εἰς τὴν πρᾶξιν ὅμως βλέπουμε καὶ οἱ τῆς μεταπατερικῆς Θεολογίας δύνανται νὰ ὁμιλοῦν, ἐκτὸς ἀπὸ ἀκραιφνεῖς Ὀρθοδόξους κληρικοὺς ποὺ συνεχίζουν νὰ διδάσκουν την ἀκαινοτόμητον Ὀρθοδοξίαν!!!!!…..

 

5. Διάβασαμε ὅμως στὸ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ :

Μητροπολίτης στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ για φίμωση Ιεραρχών και Ιερέων : Απαράδεκτη και παράνομη

από Newsroom

02/04/2020 | 12:10

Του Γιάννη Παπανικολάου -΄΄ Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος μπορεί να επιληφθεί μόνο τρέχουσα ζητήματα. Δεν έχει το δικαίωμα να πάρει μία τόσο σοβαρή απόφαση η ΔΙΣ  και να  μας επιβάλλει απαγόρευση του δημόσιου λόγου μας.  Καταστρατηγήθηκε ο Καταστατικός Χάρτης της Ελλαδικής Εκκλησίας ο οποίος προβλέπει τα παραπάνω. Επρεπε άμεσα να συγκληθεί έκτακτη Ιεραρχία για να αποφασίσει πάνω σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Αυτό ορίζει ο Κανονισμός της Εκκλησίας μας΄΄, τονίζει στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  έμπειρος  Ιεράρχης μετά την ρητή και αυστηρή απαγόρευση του  σε Ιεράρχες και Ιερείς να ομιλούν σε μέσα ενημέρωσης!!!!!…..

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι η απόφαση ως προς αυτό το σημείο ΄΄ είναι απαράδεκτη και παράνομη . Δηλ, εγώ αύριο του Ακαθίστου Υμνου δεν θα μπορέσω να κάνω ούτε κήρυγμα;;;… Καθώς μέρος αυτού ενδεχομένως  το πάρουν τα μέσα ενημέρωσης ΄΄ διερωτήθηκε ο μητροπολίτης.

΄΄  Η Ιερά Σύνοδος δεν επιτρέπει πλέον σε κανέναν απολύτως, Αρχιερέα, Ιερέα, Διάκονο, Μοναχό ή άλλον εργάτη της Εκκλησίας, να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις ή εμφανίσεις στα μέσα της Γενικής Ενημερώσεως και το Διαδίκτυο και προτρέπει όλους να ησυχάζουν, να ασκούνται στην σιωπή και την εντονότερη προσευχή΄΄, αναφέρει το επίμαχο απόσπασμα της ανακοίνωσης της μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Ο σεβασμός αποκτάται, δεν επιβάλλεται!!!!!…..

Μητροπολίτης στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ για φίμωση Ιεραρχών και Ιερέων : Απαράδεκτη και παράνομη

6. ΝΕΩΤΕΡΑ :

Α) Πάτρα: Δεκάδες πιστοί το πρωϊ στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας – Αστυνομικοί τους απομάκρυναν και μοίρασαν πρόστιμα – Φωνές του κόσμου από τα μπαλκόνια ΦΩΤΟ

05|04|2020 | 09:41

Δῆτε συνημμένως (σχετ. υπ. αριθμ. 1) :

https://tempo24.news/eidisi/286757/patra-dekades-pistoi-to-proi-stin-ekklisia-tis-agias-triadas-astynomikoi-toys

Συγχαρητήρια στὸν εὐσεβῆ ἱερέα. Ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ ἄλλοι εὐλαβέστατοι καὶ ταπεινοὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ἀκραδάντως εἰς τὶς διδασκαλίες τοῦ Θεανθρώπου ἀλλὰ καὶ Μητροπολίτες. Δὲν τολμοῦν ὅμως ἀκόμη νὰ ἐκδηλωθοῦν (γιατὶ τάσκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά). Ἀναμένουν νὰ ἐπανέλθῃ ἡ ὁμαλὴ καὶ νόμιμος τάξις, δηλαδὴ ὅσα δὲν δύναται ἤ δὲν θέλει νὰ πράξῃ ἡ ΔΙΣ νὰ ἀναλάβῃ ἡ Ἱεραρχία, ὅπως σαφέστατα οἱ Νόμοι τῆς Ἒκκλησίας ρητῶς ὁρίζουν.

Β) Ας μας βάλουν φυλακή!

Αγία Βαρβάρα Αττικής, χθες, στον Ακάθιστο Ύμνο, με ποίμνιο τους Ρομά της περιοχής. Έξω. Γονατιστοί… :

Γ) Θυμόμαστε πάλι τὸν ἀείμνηστο πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης κυρὸ Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ποὺ ἐβάπτισε καὶ ἐκπολίτισε τοὺς Ρομὰ τῆς Φλώρινας καὶ τοὺς ἔκανε πρότυπα ὑγιῶν καὶ νομοταγῶν πολιτῶν, ἐνῷ ἀντιθέτως, ἀκόμη καὶ πλουσιώτατες Μητροπόλεις δὲν ἀξιώθησαν – καταδέχθησαν νὰ τοὺς ἐκπολιτίσουν καὶ νὰ τοὺς ἀξιοποιήσουν ὡς ὑγιέστατα καὶ πειθαρχημένα μέλη τῆς κοινωνίας, ὅπως ἔκανε ὁ θρυλικὸς Αὐγουστῖνος.

https://www.fotgrammi.gr/ uncategorized/ο-εισ-παντα-διαπρεψασ-ιδανικοσ-εργατη/

7.Εἶναι πολὺ λυπηρὰ αὐτὰ τὰ γεγονότα στὴν Ἑλλάδα.

 

ΑΝΤΙΘΕΤΑ τὰ Πατριαρχεῖα Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν, Γεωργίας, Βουλγαρίας, Σερβίας νὰ πραγματοποιοῦν τὶς Θεῖες Λειτουργίες μὲ συμμετοχὴ πιστῶν μὲ προσεγμένες ἀποστάσεις μεταξύ των, ἀκόμη καὶ ὁ Βούλγαρος Πρωθυπουργὸς νὰ ὑπερτονίζῃ ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ἀπαγορεύωμε τὴν Ἐκκλησία νὰ μεταλαμβάνῃ τοὺς πιστοὺς ἀρκεῖ νὰ προφυλάσσωνται κάπως μεταξύ των!!!…

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Γεωργία : Θεία Λειτουργία έξω και στην προβλεπόμενη απόσταση.

Εικονα από γεωργια

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=6BSRmDqU40E&feature=emb_logo

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Ο εκκλησιασμός των ορθοδόξων πιστών στην Γεωργία, όπως έλαβε χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας στην Τιφλίδα!!!!….

http://trelogiannis.blogspot.com/2020/04/blog-post_767.html

Ὁ Πατριάρχης τῆς Μόσχας κ. Κύριλλος προετοιμάζει λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεούσας στοὺς δρόμους τῆς Μόσχας!!!!!…..

 

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΣΕΡΒΙΑ

 

Ὁ πρόεδρος τῆς Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου ὥρισε τὴν προσεχῆ Κυριακὴ ὡς ἐθνικὴ ἡμέρα προσευχῆς καὶ νηστείας, προκειμένου «νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἡ Βραζιλία ἀπό το κακὸ» της ἐπιδημίας του κορονωϊού!!!!!…..

ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΙΟΣ!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=DlNAS4PwJ3E&feature=emb_logo

ΟΜΩΣ ΝΕΩΤEΡΑ : Την ανάληψη της εξουσίας από έναν επιχειρησιακό (λειτουργικό) πρόεδρο στη θέση του προέδρου της Βραζιλίας, Μπολσονάρου, μεταδίδουν λατινομερικανικά μέσα ενημέρωσης.

πηγη https://www.pentapostagma.gr/kosmos/6933303_koronoios-afairoyntai-exoysies-apo-ton-mpolsonaro-analambanei-o-stratos

8. Ὡς γνωστὸν παλαιὰ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ ἱερεῖς μετελάμβαναν ὑγιεῖς, λεπροὺς καὶ μετὰ κατέλυον τὸ Πανάχραντο Σῶμα καὶ Τίμιον Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου καὶ ποτὲ δὲν ἔπαθε κανένας κληρικὸς τὸ παραμικρόν. Σήμερον δυστυχῶς τελοῦν τὶς Θεῖες Λειτουργίες ἀρκετοὶ κληρικοὶ μὲν ὅμως μὲ ἕνα – δύο ἱεροψάλτες, τὸν νεωκόρον καὶ ἕνα – δύο ἐκ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου καὶ οἱ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐπιτρέπεται μόνον νὰ ἀνάβουν τὸ κεράκι των καὶ νὰ ἀποχωροῦν. Πληροφορούμεθα ὅτι τινές τῶν ἱερέων, ἂν μεταλάβουν αὐτοὶ οἱ ἐλάχιστοι παρευρεθέντες, δὲν καταλύουν τὸ Πανάχραντον Σῶμα καὶ Τίμιον Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου ἀλλὰ τὸ χύνουν στὰ χωνευτήρια. Ἂν ὄντως συμβαίνει αὐτὸ τὸ ἀνουσιούργημα, τότε ὀφείλουν νὰ μᾶς τὸ καταγγείλουν ἐγγράφως γιὰ νὰ τὸ καταγγείλουμε καὶ ἐμεῖς.

 Διαφορετικά, βαβαὶ τῆς ἀναισχυντίας καὶ εἰς αὐτοὺς τοὺς σατανάδες σπερμολόγους!!!…

.

9. Ὁ κ. Ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης διατυμπανίζει ὅτι ὅλα τὰ κράτη ἔλυσαν τὸ πρόβλημα μὲ τὴν Novartis. Ἡ μόνη χώρα ποὺ δὲν θέλησε εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Ὄντως οἱ ἄλλες χῶρες ἔλαβαν τεράστια ποσὰ ἀπό τὴν ἐν λόγῳ φαρμακευτικὴ ἑταιρεία. Ἡ Ἑλλάδα δὲν πῆρε οὔτε μία τρύπια πεντάρα καὶ οὔτε ἔλυσε τὸ πρόβλημά της, διὰ ποιοὺς λόγους;;;;;…..

10. Ὅπως ἔχομεν ἐκτενέστατα – ἐπανειλημμένως ἀναπτύξει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐγκλημάτισε φρικτότατα, διότι δὲν κατήχησε τὸν ἡμιμαθῆ ἑλληνικὸ λαὸ ἀλλὰ μὲ ἄνωθεν ἐντολὴ συνήνεσε εἰς τὸ νὰ γίνῃ ἀφωνοτέρα ἰχθύος.  Ὁποῖον μέγιστον ἀνοσιούργημα;;;;….

Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία ἀκολουθοῦσε τὴν προτροπὴν τοῦ ἀνεπανάληπτου ἰδανικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου ἀειμνήστου Αὐγουστίνου Καντιώτου: «προτιμότερον πτωχοὶ μὲ τὸν Θεὸν παρὰ ἑκατομμυριοῦχοι μὲ τὸν Διάβολον», ὅπως γράφει εἰς τὸ μαχητικὸν ὄργανον «Χριστιανικὴ Σπίθα» (τεῦχος 386, 1977) ποὺ ἔχει δημοσιεύσει εἰς το περισπούδαστο πόνημά του «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι» (1994), τότε δὲν θὰ συνέβαιναν τέτοια τρισάθλια παρατράγουδα!!!… (https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/θα-ερθει-επιδημια-14-3-2020/

Καὶ ὑποφέρουμε ἀφαντάστως. Χάνουμε τὸν ἐλάχιστον καὶ πολυτιμότατο χρόνον μας νὰ μεταπείθουμε τοὺς ζαλισμένους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει τόν «μπούσουλα» (προσανατολισμό) των ἀπὸ τὶς δαιμονικὲς σουπιές, ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς ΔΙΣ τῆς 1.4.2020 «νὰ  αξιωθούμε να εορτάσουμε την Λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας με πανηγυρική Αναστάσιμη Παννυχίδα, κατά την Απόδοση της Μεγάλης Εορτής του Πάσχα, δηλαδή κατά το μεσονύκτιο μεταξύ Τρίτης 26 προς Τετάρτη 27 Μαΐου 2020…» δὲν εἶναι «πρωταπριλιάτικο ψέμα», ἀλλὰ εἶναι ἡ Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα, δηλαδὴ ἡ ἐπανάληψις τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Πάσχα, ποὺ τελεῖται κάθε ἔτος τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης, μία ἡμέρα πρὶν ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως (πράγματι ἐφέτος 26 Ἀπριλίου).

Ὅμως οἱ ζαλισμένοι εὐλαβεῖς μᾶς ἐρωτοῦν, διατὶ νὰ μὴ γίνει, ὅπως σοφώτατα ἡ Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία μας ἔχει θεσπίσει τὴν Ἀπόδοσιν τοῦ Πάσχα νὰ ἐναναλαμβάνεται κανονικὰ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς λυτρωτικῆς Ἀναστάσεως, τὴν Τετάρτη 27.5.2020 τὸ πρωί, καὶ ὄχι, ὅπως ἀπεφάσισε ἡ ΔΙΣ τὴν 1.4.2020 «…κατά το μεσονύκτιο μεταξύ Τρίτης 26 προς Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, γιὰ νὰ μὴ φοβοῦνται οἱ εὐλαβεῖς χριστιανοί, ἐφ’ ὅσον καταντήσαμε ξένοι στὸν τόπο μας καὶ φοβούμεθα νὰ κυκλοφοροῦμε τὶς νύκτες. Γιὰ νὰ μὴ ὑπάρχει ἀθρώα προσέλευσις;;;;;…..

Αὐτό, λένε οἱ εὐλαβεῖς χριστιανοί, εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ!!!…

11) Ἐπειδὴ κακίσαμε τὴν στάσιν τοῦ συντρόφου καθηγητοῦ τῆς λοιμωξιολογίας, ποὺ μεταβαίνει καὶ μὲ τὸν φωτογράφο του ὅπου κάνει Θεῖες Λειτουργίες ὁ Σεβασμιώτατος Μεσογαίας κ. Νικόλαος καὶ φωτογραφίζεται – βιντεοσκοπεῖται  ψάλλων  καὶ ἀναφέρει καὶ πολλοὺς ἄλλους συντρόφους ἀκόμη χωρὶς κὰν νὰ εἶναι καθηγητές, ἠναγκάσθησαν νὰ ἀναφέρουν καὶ ὅλους τοὺς λοιμωξιολόγους καὶ λοιποὺς ἰατροὺς οἱ ὁποῖοι τὸν βοηθοῦν, ὅπως τὸν καθηγητὴν κ. Γεώργιον Λ. Δαΐκον (ἀνηψιὸν τοῦ διεθνοῦς φήμης ἐπιτίμου Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεωργίου Κ. Δαΐκου, σήμερον 102 ἐτῶν.

Ὁ ἐπίτιμος Καθηγητὴς κ. Γεωργίος Κ. Δαΐκος ὑπῆρξε Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ὁμίλου τῶν κοινωφελῶν φορέων μας :

Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδεσμοῦ «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», καὶ παραμένει παντοτινὸς ἐπὶ τιμῇ Ἀντιπρόεδρος αὐτῶν.

12) Τοὺς εἶναι μέγιστος βραχνὰς ἡ κ. Ἑλένη Γιαμαρέλλου, λοιμωξιολόγος ὁμότιμος καθηγήτρια τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία ὁμολογεῖ εὐθαρσῶς ὅτι ἀπὸ βαθιὰ ταπείνωση καὶ εὐλαβῆ πίστη καὶ κατόπιν τῆς σχετικῆς προβλεπομένης προετοιμασίας μεταλαμβάνει συχνὰ τοῦ Παναχράντου Σώματος καὶ τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Θεανθρώπου.

 

Προσυπογράφομε τὴν συνημμένη (σχετ. υπ. αριθμ. 5) ἀπὸ 1.4.2020 ἐπιστολὴν ὑπὲρ τῆς κ. καθηγήτριας ποὺ ἀπέστειλαν στὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο Ἀθηνῶν πλῆθος σπουδαίων ἐπιστημόνων, εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν χριστιανῶν ἐχόντων ἀρίστην ἔξωθεν μαρτυρίαν!!!!!…..

13. ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΤΣΕΧΙΑ (σχετ. υπ. αριθμ. 6)

Mοριακός βιολόγος της Τσεχίας εξηγεί γιατί ο covid19 είναι προϊόν εργαστηρίου.

https://dimpenews.com/ 2020/04/02/mοριακός-βιολόγος-της-τσεχίας-εξηγεί-γ/

14. ΑΠΟ ΤΗΝ  ΙΤΑΛΙΑ

Ιταλός Καθηγητής Νανοπαθολογίας:Το lockdown θα σκοτώσει περισσότερους από τον κορονοϊό.Το μέτρο είναι επιζήμιο για δημόσια υγεία:έλλειψη βιταμίνης D, καθιστική ζωή κ.α Μόνο 3 Ιταλούς σκότωσε ο ιός τους υπόλοιπους τους σκότωσε το σύστημα υγείας, η διαφθορά.Τελειώνουν την μεσαία τάξη. Το εμβόλιο είναι απάτη κι ωστόσο θα κάνουν καθολικό εμβολιασμό για τα δις των φαρμακοβιομηχανιών.Δεν υπάρχει εμβόλιο γιατί μεταλλάσσεται με κοσμική ταχύτητα.Άλλος ο ιός σ’ Ιταλία άλλος σε Κίνα..ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΕΝΑ ΦΡΑΓΜΑ ΜΕ ΡΑΒΔΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙ!!!!!…..

Ὁ Ἰταλὸς Καθηγητὴς Νανοπαθολογίας Stefano Montanari ἀναλύει τὸ πρόβλημα. Ἄλλοι συμφωνοῦν μαζί του καὶ ἄλλοι ὄχι, ὡς πρὸς τὰ ἄν προῆλθε ὁ ἰὸς ἀπὸ νυκτερίδες ἤ ἀπὸ κάποιο ἀνθρώπινο ἐργαστήριο!!!!!…..

Τονίζει όμως.. Όσο για τα ποντίκια, πραγματικά το αμφιβάλλω, θα ήταν σαν να λέγαμε ότι προήλθε απευθείας από τους μονόκερους.

(σχετ. υπ. αριθμ. 7)

https://dimpenews.com/ 2020/04/04/ιταλός-καθηγητής-νανοπαθολογίαςτο-lockdown/

Κων. Γουργουλιάνης: Στον κορωνοϊό «χρεώνονται» θάνατοι και άλλων παθήσεων!

(σχετ. υπ. αριθμ. 8)

https://www.larissanet.gr/2020/04/01/kon-gourgoulianis-ston-koronoio-chreonontai-thanatoi-kai-allon-pathiseon/

Ο κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υποστηρίζει στη συνέντευξη που ακολουθεί πως πριν δύο με τρία χρόνια το περιοδικό Nature δημοσίευσε έρευνα Κινέζων επιστημόνων οι οποίοι κατασκεύασαν..

Έχουν κατασκευαστεί στο εργαστήριο RNA ιοί όπως είναι ο κορονοϊός. 27 03 20

Ιατροδικαστής στην Κύπρο – Κορονοϊός μια συνηθισμένη ίωση που πανικοβάλλουν τον κόσμο. Ακούστε και μια άλλη άποψη διαφορετική από τα δικά μας ΜΜΕ, που όλη την ημέρα μας ρίχνουν στην κατάθλιψη. Κανάλι Σίγμα Κύπρου Ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης.

https://www.youtube.com/watch?v=_QVWQrefEkU

15. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ὅλοι ἐνθυμούμεθα τὸ 2009 τὶς 16.000.000 δόσεις ἐμβολίου κατὰ τοῦ ἰοῦ τῆς γρίπης Η1Ν1. Καὶ τότε ἀνέλαβαν οἱ «ἐργολάβοι» δημοσιογράφοι πλύσεως ἐγκεφάλου ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ νὰ λέγουν πόσον ἐπικίνδυνος καὶ θανατηφόρος ἦταν αὐτὸς ὁ ἰός.Ὅμως ὁ λαὸς τότε ἀντέδρασε. Ἔτσι τὰ περισσότερα ἐμβόλια ἀκυρώθηκαν καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀπερρίφθησαν!!!!!…..

Ἀναπάντητα ἐρωτήματα : Μὲ ποῖα ποσὰ ἐζημιώθη πραγματικὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἀπὸ ποῖα κονδύλια τελικῶς ἐσπαταλήθησαν, ποῖοι ἐπωφελήθησαν, πόσο πραγματικὰ ἐκόστισαν, ποῖοι ἐνοσφίσθησαν, τότε, τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μόνον ἑλληνικά «τρωκτικά» ἤ συνεταιριστικῶς μὲ ξένα τρωκτικά;;;;;…..

Τώρα ὅμως ἡ πλύσις ἐγκεφάλου γίνεται ὄχι μόνον μὲ ἄγρια ἀλλὰ καὶ μὲ ἀπάνθρωπη καὶ ἀντιχριστιανικὴ συμπεριφορά, μέχρι ποὺ ἔκλεισαν καὶ τὶς Ἐκκλησίες καὶ κατήργησαν τὴν Θείαν Μετάληψιν καὶ εἰς τοὺς κατὰ Σωκράτη νοῦν ἔχοντας. Εἰς ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἄκραν ταπείνωσιν καὶ φόβον – εὐλάβειαν Θεοῦ ἐμφοροῦνται καὶ κατόπιν σχετικῆς προπαρασκευῆς ἐπιθυμοῦν σφόδρα νὰ μεταλάβουν τοὺς τὸ ἀπαγορεύουν.Ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἐπιβάλουν τὸν εἰσπρακτικό τους χαρακτήρα – πρόστιμον γιὰ νὰ γεμίζουν τὰ ταμεῖα.

Τὴν 5.4.2020 ἐπέβαλαν πρόστιμα καὶ διέκοψαν τὴν Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Προσφυγικῶν (Πάτρα, βλ. ἀνωτέρω). Γιὰ νὰ μὴ ξεσηκώνουν ἀκόμη καὶ τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ἑλληνόψυχους γηγενεῖς, θὰ προσπαθήσουν κοινῇ συναινέσει νὰ τὰ διαψεύσουν.

Ὤ ὄντως τὶ φρικτὸν πρᾶγμα εἶναι νὰ διαστρευλώνεται, παρασιωπᾶται, ἤ ἐπιχρυσώνεται ἡ ἀλήθεια ἀπὸ τοὺς τρισάθλιους δημοσιογράφους –  «ἐργολάβους».

Ἀντιθέτως, ἴδετε εἰς τὸ παρὸν ἄρθρο καὶ ἐπωνύμους, ὄχι μόνον Ὀρθοδὀξους Χριστιανοὺς ἀλλὰ καὶ διεθνεῖς ἐπιστήμονες μεγίστου κύρους νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ κορωνοϊὸς εἶναι αἰσχίστη τρομολαγνεία, μὲ ἄκρως ὕποπτα καὶ φασιστικὰ κίνητρα. Καὶ οἱ ἀμοραλιστὲς καὶ φαῦλοι νὰ ἀποκαλοῦν ὀπισθοδρομικοὺς ηλιθίους τοὺς ἀγωνιζομένους ὑπὲρ βωμῶν καὶ πίστεως.    

16. ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

Ρώσος στρατηγικός αναλυτής για Covid19: ειδική επιχείρηση για τον πλήρη έλεγχο της ανθρωπότητας.Η πανδημία είναι απάτη, ο ιός κατασκευάστηκε, α΄στόχος είναι η Δ Ευρώπη, Κίνα που ως ανταγωνιστές των ΗΠΑ σ΄οικονομία….

 

https://dimpenews.com/2020/04/04/ρώσος-στρατηγικός-αναλυτής-για-covid19-ειδι/

(σχετ. υπ. αριθμ. 9)

 

Ἐνσπείρουν τὸν ὄλεθρον τοῦ κορονοϊοῦ ἀλλὰ τὸ δεύτερον πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ πραγματικὸς Μεσσίας τῆς ἀνθρωπότητος θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του.

17. Τέτοιες ὁμολογίες θὰ ἔπρεπε ὅλοι μας – ποὺ ἐνστερνιζόμαστε τὴν μεγίστη γεναιοδωρία καὶ εὐσπλαχνία τοῦ Θεανθρώπου καὶ τῆς Παναγίας Αὐτοῦ Μητρός Μαρίας καὶ μὲ εἰλικρινῆ ἐξομολόγησιν καὶ ἄκραν ταπείνωσιν – νὰ ἀπαιτοῦμε νὰ μὴ μᾶς στεροῦν οἱ κακοῦργοι τὴν Θεία Μετάληψι.

Πρέπει νὰ ἀντιληφθοῦν αὐτοὶ ποὺ μᾶς κάνουν τόν «κάργα» ὅτι ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει ἡ καταγανάκτησις τῶν ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν χριστιανῶν εἶναι ὀργὴ Θεοῦ. Ὀφείλομε νὰ προστρέχωμε καὶ μεταλαμβάνωμε τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν Μέγιστον, Φιλάνθρωπον καὶ Δωροδότην Θεὸν ποὺ ἀκόμη δὲν ἔρριξε λάβα νὰ μᾶς κάψῃ ὅπως στὴν Πομπηία καὶ φωτιὰ Σοδόμων καὶ Γομόρρας, ὅπου ὁ ἀπειράκις μέγιστος φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων δωροδότης Θεὸς ἔρριξε θειάφι καὶ φωτιά.

18.Ἂς ἀφυπνισθῶμε ὅλοι καὶ μὲ ὁμοβροντίες ἀπὸ ξηρᾶς, θαλάσσης καὶ ἀέρος νὰ καταλαμβάνωμε τὸ ἕνα κάστρο μετὰ τὸ ἄλλο!!!!!…..

19.Ἐπισυνάπτουμε τὸ ἄρθρο τοῦ σπουδαιότατου καθηγητοῦ καὶ ἑλληνόψυχου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΛΟΥ

Ελπίζω να μην είναι αργά για δάκρυα…Δύση!

ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν Ἐφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (σχετ. υπ. αριθμ. 10)

20. ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ

O Νετανιάχου και ο Αρχηγός της Mossad τέθηκαν σε καραντίνα αφού ήρθαν σ΄επαφή με Υπ. Υγείας που διαγνώστηκε με covid19 ενώ περίμενε την έλευση ”Μεσσία” τον Απρίλιο….

https://dimpenews.com/ 2020/04/02/o-νετανιάχου-και-ο-αρχηγός-της-mossad-τέθηκα/

(σχετ. υπ. αριθμ. 11)

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης, τὸ δεύτερο πρόσωπο  τῆς Ἁγίας Τριάδος ποὺ εἶναι τόσον φιλεύσπλαχνος καὶ φιλάνθρωπος νὰ τοὺς κάνει καλά, νὰ μετανοήσουν καὶ αὐτοὶ καὶ νὰ παύσουν νὰ  κατατυραννοῦν καὶ τοὺς ὁμοεθνεῖς τους σημῖτες. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ τοὺς σκεπάζῃ καὶ καθοδηγῇ νὰ μὴ εἶναι τόσον σκληροὶ στοὺς εὐλογημένους ὁμοεθνεῖς τους σημῖτες καὶ εἰς ὅλο τὸν κόσμο. Νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ νὰ μὴ κατατρέχουν καὶ τοὺς ἄλλους συνανθρώπους μας τόσον ἀπηνῶς.  Ὁ πραγματικὸς Μεσσίας ἔχει ἔρθει καὶ αὐτὸς ποὺ ἀναφέρει  ὁ Νετανιάχου εἶναι ὁ ψευτομεσσίας!!!!!!…..

Ἀρκετὰ ἡ ἀνθρωπότητα ὑποφέρει ἀπὸ τοὺς ἀκραίους μωαμεθανούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι εἰς θέσιν γιὰ μία τρίχα δῆθεν τοῦ Μωάμεθ ἤ γιὰ ἕνα σκίτσο ποὺ τὸ ἐκλαμβάνουν οἱ ἀκραῖοι μωαμεθανοὶ ὅτι δῆθεν προσβάλει τὸν Μωάμεθ νὰ δημιουργήσουν φανατικὸ παγκόσμιο (ἱερὀν) πόλεμο καὶ νὰ καταστραφῇ ἡ ὅλη ἀνθρωπότης!!!…

Ὅλοι οἱ μονοθεϊστές, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς μουσουλμάνους, θὰ δύνανται συνεργαζόμενοι νὰ κάνουν θαύματα καὶ νὰ μετατρέψουν ὅλον τὸν κόσμο σὲ ἕνα ἐπίγειο Παράδεισο!!!!!…..

 Καὶ νὰ μὴ παρίσταται ἀνάγκη νὰ ἐπαναλαμβάνωνται τὰ αὐστηρότατα γραπτὰ ὄχι μόνον τοῦ Παπαδιαμάντη ἀλλὰ καὶ τὸ ποίημα τοῦ Σουρῆ, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ 125 ἔτη ἔγραψε τὸ ἐπισυναπτόμενο ποίημα του καὶ ὅπου ὁ ἀκροτελεύτιος  στίχος τοῦ ἐν λόγῳ ποιήματοςκαταλήγει: «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα;;;…»…

(σχετ. υπ. αριθμ. 12)

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τὴν ἐπιστολή του πρὸς Γαλάτας 3, 28 λέει: «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»!!!!!…..

Ἐλᾶτε, ἀδελφοί μας, νὰ ἑνωθοῦμε καὶ ὅλα τὰ ἄλλα σὲ ἕνα ἀγαθοπροαίρετο διάλογο θὰ τὰ ποῦμε. (διότι, ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, φυγαδεύεται ὁ Διάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, θριαμβεύει ὁ Διάβολοςκαὶ οἱ ἀκραῖοι μουσουλμάνοι)!!!!!…..

Τοιουτοτρόπως δὲν θὰ παρίσταται ἀνάγκη νὰ γίνωνται πόλεμοι, ἀλλὰ νὰ ἐφαρμόζωνται τὰ λόγια τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη: «Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καἰ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!!!…..

21. Συνοψίζουμε μὲ την ἐμπεριστατωμένη περίληψιν τοῦ ἀδελφοῦ Σπύρου Αρναούτογλου :

«Είναι σκηνοθετημένα όλα»

(σχετ. υπ. αριθμ. 13)

22. Τὰ φετεινὰ θύματα τοῦ κορονοϊοῦ ἀποδεδειγμένως (ὅπως τὸ ὑποστήριξε καὶ ὁ ἴδιος ὁ κ. Τσιόρδας) εἶχαν καὶ ἄλλα ὑποκείμενα νοσήματα (πνεύμονος, καρδιᾶς, ἀνοσοποιητικόοῦ συστήματος).

Ἄς θυμηθοῦμε τὸν ΓΑΠ, τὸν κ. Τσίπρα, ἤ τὸν κ. Κων/νο Μητσοτάκη ποὺ διεκήρυτταν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως:  «νὰ πεθάνουν οἱ μεγάλοι γιὰ νὰ γλυτώσουμε τὶς συντάξεις»…

23. ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ SMS

ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

24. ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΙΚΟ

Θε μου ξεμίστευγέ μας  (κρητική διάλεκτος :Θέε, μου , προστάτευε μας, βοἠθα μας νὰ ξεμπλέξουμε)

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙΡΟ..*.Ποιος είδε άνοιξη καιρό… σοκάκια ερημωμένα με παραθύρια σφαλιχτά κι αυλές δίχως βεγγέρα 

Μαρτσάκης Αντώνης: Ποιος είδε άνοιξη καιρό… να μη βλογούνται γάμοι κεριά να μην ανάβουνε, ο Θεός να συγχωρέσει 

Σπυριδάκης Δημήτρης: Ποιος είδε άνοιξη καιρό… (ε)κκλησιές δίχως ανθρώπους κι αμοναχό του τον παπά, τα Άγια να βγάνει 

Στρατάκης Γιώργος: Ποιος είδε άνοιξη καιρό… φαμίλιες χωρισμένες και να δειπνούνε χωριστά, οι γέροι απ’ τα κοπέλια 

 Σαριδάκης Κώστας: Ποιος είδε άνοιξη καιρό… να μην ανοίγουν πόρτες στον ξένο στο περαστικό να βρει να ξεδιψάσει 

Νίκος & Αντώνης Ξυλούρης: Ποιος είδε άνοιξη καιρό..να μην γελούν κοπέλια να μη μαζώνουν κοπελιές, λουλούδια απ’ τα χωράφια 

Μανωλαράκης Ανδρέας: Ποιος είδε άνοιξη καιρό.. το φόβο να πλανάται εγώ ‘μαι απού τα θωρώ Θε μου ξεμίστευγέ μας 

όλοι μαζί παρέα: Ποιος είδε άνοιξη καιρό.. το φόβο να πλανάται εγώ μαι απού τα θωρώ Θε μου ξεμίστευγέ μας 
  
 *δημιουργήθηκε με την αφιλοκερδή συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών και όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από το τραγούδι θα διατεθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία” για την αγορά νοσηλευτικού υλικού στο πλαίσιο της μάχης κατά του κορονοϊού. 

 Μουσική – Ιδέα: Αντώνης Μαρτσάκης Στίχοι: Θεόφιλος Χριστουλάκης

                                                 TAMA TOY ΕΘΝΟΥΣ

                                                  ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ      τηλ. 210-3254321   

One thought on “Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ

 1. Συγχαρητήρια τα είπατε όλα κ Αναγνωστοπουλε
  Το θέμα είναι ότι δεν ιδρώνει το αυτι τους διότι πλέον δεν κυβερνά
  ένα κόμμα υποτίθεται δεξιάς ιδεολογίας με τις ποτέ γνωστές θέσεις περί πίστεως πατρίδος οικογένειας αλλά ένας συνασπισμός όλων των αποκομματων αντιπολίτευσης και
  συμπολίτευσης με τις ίδιες παγκοσμιοποιητικες θέσεις που από μεν τον ανεκδιήγητο ΓΑΠ δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε
  από δε την Ντορεα εδηλωθη προσφατως με πολύ θρασος
  Δεν πιστεύω σε καμία απολύτως αλλαγή η βελτίωση κάποιας κατάστασης εκτός βέβαια από μια
  Θεϊκή επέμβαση
  Αμήν γενοιτο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *