Ο Ιωάννης Καποδίστριας φωτεινό παράδειγμα Διατί τόσον καλοδεχόμενος ο Ζελένσκι στην Αθήνα; Και οι πυρκαϊές μετέτρεψαν την Ελλάδα σε πεδία μαχών Σειρά Πυγολαμπίδες Είθε η Ειρήνη να επανέλθει εις την Ευρώπη. Η Υποστήριξις Διαμαχών είναι εις Βάρος της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας

23.8.2023

 

πανειλημμένως τὰ ἔχομε ἀναφέρει καὶ μεῖς:

 (https://www.fotgrammi.gr/εθνικά-θέματα/το-μακροχρόνιο-δημογραφικό-πρόβλημα/)

 

ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Ἐξοχώτατος κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας ἀναγκάσθηκε νὰ ζητήσῃ συγγνώμην ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸν λαόν, διότι ἐξηπατήθη ἀπὸ τὸν εἰδεχθέστατον «πολεμιστή» Ἀζόφ καὶ τὸν ἄφησε νὰ ἐμφανισθῇ καὶ νὰ μιλήσῃ εἰς τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή!!!!!!!!!

Ὡς γνωστόν, οἱ εἰδεχθέστατοι Ἀζόφ, ἐφρόντισαν νὰ ἐξολοθρευθῇ ὁ πολυάριθμος ἑλληνικὸς πληθυσμὸς γύρω ἀπὸ τὴν Μαριούπολιν καὶ ἐν γένει τὴν Ἀζοφικὴν χώρα.

Οἱ φίλοι Οὐκρανοὶ καὶ Ρῶσοι δὲν εἶχαν κανένα συμφέρον νὰ ἐξολοθρευθῇ ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς τόσον εἰς τὴν Οὐκρανίαν ὅσο καὶ εἰς τὴν Ρωσίαν, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ἀλληλοεξολοθρευθοῦν!!!!

 

Πρὸς τι λοιπόν, τόσον καλοδεχόμενος ὁ Ζελένσκι στὴν Ἀθήνα αὐτὲς τὶς ἡμέρες;

 

Καὶ διατὶ τὰ τρόφιμα ποὺ δὲν χρησιμοποιήθηκαν στήν «δεξίωσιν τῆς Δημοκρατίας», διότι ἀκυρώθηκε λόγῳ τῶν πυρκαγιῶν, ἀντὶ νὰ προσφέρωνται στὰ πτωχὰ ἑλληνόπουλα, προσφέρονται στοὺς ἔφηβους μετανάστες – ἐποίκους;

 

Ἄς γίνῃ φωτεινὸ παράδειγμα γιὰ Ἄρχοντες καὶ Λαό  ἅγιος τῆς πολιτικῆς Ἰωάννης

 Καποδίστριας ποὺ ἐξαγόραζε τὰ ὀρφανὰ τοῦ πολέμου μὲ ἰδικά του χρήματα

 ἀπὸ σκλαβοπάζαρα τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ διὰ αὐτὰ ἔκτισε, ἐν συνεχείᾳ, τὸ Ὀρφανοτροφεῖον τῆς Αἰγίνης.

 

Καὶ βροντοφωνοῦσε πρὸς τοὺς ἰατρούς ποὺ τὸν ἐπίεζαν νὰ βελτιώσῃ τὴν διατροφήν του, διότι ἐκινδύνευε ἡ ὑγεία τουEἶναι ἀδύνατον τοῦτο, ἐφὅσον ὑπάρχουν ἀκόμη ὀρφανὰ ἑλληνόπουλα ποὺ δὲν ἔχουν νὰ σιτισθοῦν».

 

Ὅλα τὰ Ἐθνικὰ Κοινοβούλια τῆς Εὐρώπης ἐσέβοντο τὸν Καποδίστρια, ὁ ὁποῖος ἀποτελοῦσε τὸ ἀντίπαλον δέος τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας καὶ μάλιστα προσωπικῶς τοῦ ἀνθέλληνος Μeternich, ὅστις ἐθεωροῦσεν ὅτι ὁ ἀνασκολοπισμὸς ἑκατοντάδων χιλιάδως Ἑλλήνων δὲν ἀποτελοῦσε μεγάλο γεγονὸς γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὴν ἄκρως ἀνθελληνικὴ πολιτικήν του.

 

Οἱ ἰθύνοντες τῆς τότε ἐποχῆς ἐξωργήσθησαν σφόδρα ἐναντίον τοῦ Καποδιστρίου, ὅταν ἐκυκλοφόρησε τὴν ἐγκύκλιον ὅτι Ἕλληνες δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ζητοῦν προστασία ἀπὸ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυναμεις. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ, καὶ μὲ ἀφορμὴν κομματικὲς διαμάχες τῆς τότε ἐποχῆς, ὄπισθεν τῶν ὁποίων ἦσαν οἱ «φίλοι» μας οἱ Ἄγγλοι, τὸν ἐδολοφόνησαν. Ὡς ἅγιον καὶ νεομάρτυρα ἔπρεπε νὰ τὸν ἀναγνωρίσῃ τουλάχιστον ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία πρὸ πολλοῦ.

 

Ἐν τῷ μεταξὺ καίεται ἀπ’ἄκρου εἰς ἄκρον ἡ ταλαίπωρη Πατρίδα μας.

 

Καὶ δὲν δυνάμεθα νὰ εὕρωμε (περιέργως) τὰ αἴτια.

 

Ἀλλοίμονον εἰς τὰ θύματα!

 

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς συγχωρήσῃ καὶ νὰ μᾶς λυπηθῇ!

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *