Η ΚΑΤΑΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΩΝ

19.1.2018

1. Ὁ Μακαριώτατος ἐπενέβη δυστυχῶς καὶ διὰ τὴν Μακεδονίαν ἡμῶν «καὶ μὲ τὰ λόγια θέλει νὰ τὸ παίξη καὶ εἰς αὐτὸν τὸν τομέα ὡς μέγιστος πατριώτης.» Ἐν τούτοις πειθήνιον ὄργανον καὶ αὐτὸς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ὄχι μόνον δὲν πρωτοστατεῖ οὐσιαστικά, ἀλλὰ ἀπεναντίας, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς ἑλληνοψύχους Ἀρχιεπισκόπους ἀειμνήστους Χριστόδουλον, Σπυρίδωνα Βλάχον καὶ λοιπούς, οἱ ὁποῖοι ἐτάσσοντο ἀναφανδὸν καὶ προληπτικῶς ἐναντίον τῶν ἀντιχριστιανικῶν, ἀπανθρώπων, ἀντικοινωνικῶν, βδελυκτῶν, ἀντεθνικῶν, νόμων καὶ τρισάθλιων νομοθετημάτων, τάσσεται ὑπὲρ τῶν δυστυχισμένων Σοδομιτῶν καὶ καταλυτικῶν στοιχείων τῆς κοινωνίας.

2. Αὐτοὶ οἱ ἀνάξιοι ἡγέται δὲν ἔχουν ἦθος καὶ χαρακτῆρα, ἡρωϊσμὸν καὶ τόλμην νὰ μιμῶνται Προδρόμους, Χρυσοστόμους, Αὐγουστίνους καὶ λοιποὺς ἡμῶν, ἀλλὰ  « σὰν καλιακοῦδες» ἀναζητοῦν νὰ εὕρουν ἀντιχρίστους, ἀθέους, σοδομίτεας καὶ λοιπὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ὄχι, διὰ νὰ τὰ συνετίσουν καὶ νὰ τὰ προτρέψουν νὰ κάνουν στροφὴν 180 μοιρῶν, ὡς ἔπραττεν καὶ ὁ Θεάνθρωπος τονίζων εἰς αὐτοὺς τά:

α) ἴδε ὑγιὴς γέγονας• μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται (Ἰωάν. 5, 14),

β. «Οὐδεὶς σὲ κατέκρινεν; οὐδὲ ἐγὼ σὲ κατακρίνω˙ πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε μηκέτι ἁμάρτανε». (Ἰωάν. 5, 10 -11).

ἀλλὰ διὰ νὰ τοὺς ἐνθαρρύνουν « μὲ τὰ φιλιὰ τοῦ Ἰούδα» νὰ συνεχίσουν νὰ εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνοι χιονοστοιβάδες καὶ ὁδοστρωτῆρες.

3. «Παρ’ ὅλον ποὺ ὁ Μακαριώτατος» συμπεριφέρεται ἀντίθετα πρὸς τὴν ἱστορίαν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, εὐτυχῶς ὑπάρχουν καὶ σήμερον θαρραλέοι καὶ ἑλληνόψυχοι κληρικοί, ὡς παραδείγματος χάριν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγειαλίας κ. Ἀμβρόσιος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν Πατέρες, οἱ ὁποῖοι διαβλέπουν τὴν παγῖδα τοῦ Σατανᾶ ποὺ νοσταλγεῖ κάποιοι ἰθύνοντες, ἐχθροὶ τῆς πατρίδος, καὶ μὲ στεντορείᾳ τῇ φωνῇ ἀναφωνοῦν ὡς κατωτέρω:

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ,

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΧΑΝΕΤΑΙ!

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ!

ΑΙΓΙΩΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΩΤΕΣ,

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΣΩΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ!

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ

 ΕΝΑ ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΟΧΙ! 

_______Οἱ ἄθεοι καὶ συγχρόνως ἀθεόφοβοι, αὐτοὶ δηλ. ποὺ σήμερα κυβερνᾶνε τὴν Χώραν μας, ἀποτόλμησαν νὰ χαρακτηρίσουν ὡς «Χρυσαυγίτες» ὅσους τολμοῦν νὰ ἀντιταχθοῦν στὴν παράδοσιν τῆς Μακεδονίας μας στὸ κρατίδιον τωῶν Σκοπίων! Οἱ ΑΔΙΑΝΤΡΟΠΟΙ! Οι ΞΕΦΤΥΛΙΣΜΕΝΟΙ! Οἱ ἐν δυνάμει ΠΡΟΔΟΤΕΣ!  Ἔτσι, δυστυχῶς, θέλησαν νὰ ἀποδυναμώσουν ἐμὰς τοὺς παράγοντες τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ὅταν φωνάζουμε γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας!

_______Εὐτυχῶς ὁ ἀριστερὸς κ. Μίκης Θεοδωράκης τοὺς ἔδωσε μιὰ ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση! Πῆρε στὰ χέρια του μιὰ πατσαβούρα καὶ τοὺς τὴν ἔτριψε στὰ μούτρα: 

«Ὅταν φοβᾶσαι νὰ πῇς ὅτι ἀγαπᾶς τὴν πατρίδα σου  καὶ ὅταν- ἀκόμη χειρότερα- τὴν ξεπουλᾶς, αὐτὸ

εἶναι ραγιαδισμός. Ὅταν δὲν φοβᾶσαι νὰ πῇς  ὅτι τὴν ἀγαπᾶς καὶ ἔχεις τὸ θάρρος  νὰ τὸ βροντοφωνάξῃς, αὐτὸ δὲν εἶναι ἐθνικισμός, ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ»!

______Ἐλᾶτε, λοιπόν, κοντά μας, τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 21 Ἰανουαρίου γιὰ νὰ βροντοφωνάξουμε ὅλοι μαζὶ μὲ μιὰ φωνή: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.

Αἴγιον, 15 Ἰανουαρίου 2018

+ ο  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

http://mkka.blogspot.gr/2018/01/blog-post_15.html

4. Συγχαίρομε ἐκ μέσης καρδίας τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καλαβρύτων καὶ Αἰγειαλίας κ. Ἀμβρόσιον καὶ ὅλους τοὺς ἑλληνοψύχους κληρικοὺς, οἱ ὁποῖοι προστρέχουν εἰς τὰ Συλαλλητήρια καὶ ἐφαρμόζουν τὰ τοῦ Θεοῦ :

α. «Ἀλλ’ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται». (Πρὸς Τιμόθεον Β’, 2, 9),

β. «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρωποις». (ΠΡΑΞ.5, 29),

γ. «Μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης.Ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός».( Κορ. Β’,  θ,7),

δ.«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰωάν. 14, 6),

ε. «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32).

5. Καὶ νὰ μὴ ἀκολουθοῶμεν τὰς μεθοδείας τῶν αἰσχρῶν πολιτικῶν, τῶν διεστραμμένων διπλωματῶν καὶ τῶν Φαρισαίων, τῶν Γραμματέων καὶ ὑποκριτῶν Ἰησουιτῶν, ὡς ρητῶς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ τονίζει :

α «ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν». (Ματθ., 23, 14),

β. «…κινδύνοις …., κινδύνοις …., κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26)

γ. «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ• τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5,37).

6. Προτρέπομεν ὅλους τοὺς ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς καὶ ἑλληνοψύχους πατριώτας νὰ ἐναντιωθῶμεν ἐγκαίρως κατὰ τά :

α. «Στὴ βράση κολλάει τὸ σίδερο».

β. «Το προλαμβάνειν προτιμητέον τοῦ θεραπεύειν».

γ. «Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει».

δ. Ὅπως στρώνουμε κοιμώμεθα.

ε. Ὅ,τι σπέρνουμε θὰ θερίσουμε: ἀδιαφορία σπέρνουμε, «περίδρομον» καὶ ἀνεμοθύελλες θὰ θερίσουμε.

7. Ἀς ἀφυπνισθοῦν καὶ ἕτεροι κληρικοί, δήμαρχοι καὶ λοιποὶ καὶ ἀς πραγματοποιηθοῦν καὶ ἀλλαχοῦ δυναμικὰ συλαλλητήρια, ὥστε ὅλοι νοτιώτερα τῆς Λαμίας νὰ συμμετέχουν εἰς τὸ παλλαϊκὸν συλλαλητήριον τοῦ Αἰγίου τὴν 21ην Ἰανουαρίου 2018 καὶ ὥραν 2μ.μ..

8. Βορειότερα τῆς Λαμίας ὅλοι νὰ συμμετέχουν εἰς τὸ παλλαϊκὸν συλλαλητήριον τῆς Θεσσαλονίκης τὴν 21ην Ἰανουαρίου 2018 καὶ ὥραν 2 μ.μ. εἰς Λευκὸν Πύργον.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν τά ὀνόματα τῶν ὁμιλητῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι γνωστοί, θαρραλέοι καί συστηματικοί ἀγωνισταὶ καί ὄχι ἐπιδειξίαι διά νά ἀπαθανατισθῇ τὸ πρόσωπόν των. Ἄμποτε ὅλοι νά ᾽ἀγωνιζώμεθα μέτ᾽ ἄκρας ταπεινώσεως καί ἀνιδιοτελῶς.

– Στέργιος Καλόγηρος Δημοσιογράφος

– Κώστας Καραΐσκος Δημοσιογράφος

– π. Ἀνδρέας Κεφαλογιάννης

– Νίκος Λυγερός, Στρατηγικὸς Σύμβουλος

– Φραγκούλης Φράγκος Στρατηγὸς ἐ.ἀ. Ἐπίτιμος Ἀρχηγὸς ΓΕΣ.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 1992 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

9. Ἀξία μεγάλης προσοχῆς εἶναι ἡ προγραμματισμένη

τὴν Τρίτην 23/1/2018  καὶ ὥραν 21.00 ἐκπομπὴ τῆς τηλοψίας 4Ε, μετὰ τοῦ σεβαστοῦ  Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Α.Π.Θ. κυριίου Ἀποστόλου Ι. Χατζητόλιου καὶ τοῦ διδασκάλου Δημητριίου Νάτσιου, διὰ τὴν Μακεδονίαν ἡμῶν, ἡ ὁποία   θὰ ἀναμεταδοθῇ τὸ Σάββατον 27/1 σκαὶ ὥραν 12.00μ.μ.

10. Εἰς  Ἀθήνας θὰ ἀκολουθήσουν δύο συλλαλητήρια τὶς Κυριακὲς  28.1.2018 καὶ 4.2.2018 τὴν μεσημβρίαν εἰς Σύνταγμα.

11. «Προσοχὴ μὴ μᾶς βάζῃ ὁ διάβολος νὰ πατήσωμε τὴν πεπονόφλουδά του καὶ διασπῶμεν τὶς συναθροίσεις: »

 α. Δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, παλαιοημερολογῖται καὶ νεοημερολογῖται ὅλοι ὁμοθυμαδὸν νὰ προσέλθωμεν εἰς τὰ παλλαϊκὰ αὐτὰ συλλαλητήρια καὶ νὰ μὴ λησμονῶμεν προπαντὸς νὰ προσευχώμεθα μεθ ᾽ ὅλης τῆς δυνάμεως τῆς ψυχῆς ἡμῶν, ἵνα φωτίζῃ ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐπαναλαμβάνοντες ἀδιαλείπτως τὴν συντομωτάτην προσευχήν :

«Παναγία Τριὰς, φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν».

β. Μή δεχώμεθα οὔτε παράλληλα συλλαλητήρια, οὔτε προηγούμενα καὶ ἑπόμενα. Κατὰ πάντα τόπον νὰ δίδεται ἡ μάχη Ὀρθόδοξα δι᾽ ἑνὸς συλλαλητηρίου και διὰ μιᾶς ὀργανώσεως ὅλων των παρατάξεων.

Τοιαῦται συγκεντρώσεις νά λαμβάνουν χώραν καὶ εἰς τὰς  Νέας Πατρίδας – ὅπου φιλοξενοῦνται οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες καὶ νὰ ἔχωμεν ἐπιστρατεύσει καὶ χιλιάδας φιλέλληνας τῶν ἐν λόγῳ χωρῶν.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

Φωτογραφία συλλαλητηρίου πού ἔλαβε χώρα τὴν 22 Μαρτίου 1992  εἰς Βόννη Γερμανίας.

Ὅταν  οἱ Ἑλληνες εἶναι ἡνωμένοι δὲν εἶναι ποτὲ ἡττημένοι καὶ θὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ λαϊκὴ ρῆσις :

«Φωνὴ λαοῦ ὀργὴ Θεοῦ».

Ἡ νίκη οὐ τῶν φλυαρούντων, οὐ τῶν μεμψιμοιρούντων, οὐ τῶν θρηνούντων, ἀλλὰ τῶν μετὰ πάσης συνέσεως συστηματικώτατα ἀγωνιζομένων διὰ τὴν πρόληψιν τοὺ κακοῦ. Οὐδένα μὴ πιστεύωμεν  ὁ ὁποῖος καθίσταται ὄργανον τοῦ διαβόλου.  «Ἀρκετὰ τὴν πατήσαμε μὲ τοὺς θεατρινισμοὺς τοῦ Μακαριωτάτου μας, ὁ ὁποῖος συμπεριφέρεται σὰν Πάπας καὶ πολλάκις γίνεται βασιλικώτερος τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτερος τοῦ Πάπα. »

O tempora o mores!

Β. Ο ΠΟΥΤΙΝ

1.Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς φίλους ἡμῶν, δηλαδὴ  « τίς δίποδες βασιλικὲς κόμπρες» τῶν ἑταίρων καὶ συμμάχων ἡμῶν, ὁ πρώην ἀρχηγὸς τῆς KGB φαίνεται ὅτι μετενόησε καὶ ἄμποτε ὁ Θεὸς νὰ  στηρίζῃ αὐτὸν νὰ πράττῃ εὐεργετικὰς πράξεις ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος,  τοῦ ρωσσικοῦ λαοῦ, καὶ ἅπαντος τοῦ κόσμου,  πρὸς δόξαν Θεοῦ.

2.Ἐδήλωσε κατηγορηματικῶς διὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Sergkei Lαvrof ὅτι ἀνακαλεῖ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ ψευδοκράτους τῶν Σκοπίων.

Μακάρι, δισεκατομμύρια καί τρισεκατομμύρια φορὰς νὰ τὸν μιμηθοῦν καὶ ἄλλοι ἡγέται μήπως κατορθωθῆ,  τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, ἡ εὐχή – ρῆσις : Φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τῶν ἰθυνόντων Ἑλλάδος.

3. Αὐτὸ θὰ ἀποτελῇ ἕν ἐκ τῶν ἀπείρων θαυμάτων πτὰ ὁποῖα προσφέρι ἡμῖν ὁ  Θεάνθρωπος ὑπρὸς τὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος κατήντησαν ἄθεοι, ἀντίχριστοι, σοδομῖται, ἀπάνθρωποι καὶ συμπεριφέρονται ὅπως οἱ ἔκφυλοι τῆς Πομπηΐας καὶ τῶν Σοδόμων.

Γ. ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

1. Αὐτὰ φιλοδοξεῖ καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖον Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἄνω τῆς δεκαετίας τονίζουν κατηγορηματικῶς, ὅτι ἀναλαμβάνουν τὰ πάντα διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους – τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς  Παλιγγενεσίας ἡμῶν.

2. Οἱ τῆς Νέας Δημοκρατίας 16 βουλευταὶ διὰ τῆς ὑπογραφῆς των ὑπεστήριξαν δημοσίως καὶ ἐπισήμως τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ  ΤΑΜΑΤΟΣ.

Ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν κύριος Ἰωάννης Ἀμανατίδης τονίζει πάντοτε ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅταν  θελήσῃ τοῦτο ὁ Μακαριώτατος.

Ὁ δὲ Ὑπουργὸς  Ναυτιλίας κύριος Παναγιώτης Κουρουμπλὴς ἐτόνισε δημοσίως καὶ κατηγορηματικῶς, εἰς χιλιάδας ἀκροατὰς ἡμῶν ἐνώπιον Κλήρου καὶ λαοῦ, διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον τὴν 10.9.2014 καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνει :

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ πραγματοποιηθῆ, ἄν τὸ θελήσῃ ὁ Μακαριώτατος.

3. Φαίνεται λοιπόν, ὅτι ὁ Μακαριώτατος εἶναι ὁ κύριος «σαμποτέρ» τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Κατ᾽ ἐκείνην τὴν στιγμὴν, καθ᾽  ἥν  λέγει τό «ναί» βασανίζει τὴν φαιὰν  οὐσίαν του, κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ   σαμποτάρη καὶ ἀνακαλέσῃ οὗτος τὸ «ναί» , καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ ἐπικρατήσῃ  σιγὴ ἰχθύος, ἐφαρμοζομένων τῶν ἀκολούθων ρήσεων :

Α. «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. 14, 23).

Β. «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Παῦλος, Β΄ Κορινθ. 9, 7).

καί πληθώρα ἄλλων εὐαγγελικῶν ρήσεων καὶ προτροπῶν τὰς ὁποίας ἔχομεν ἀναφέρει, ἑκατοντάδας φορὰς καὶ ὅλοι οἱ ἀγαθοπροαίρετοι δὲν ἐννοοῦν καὶ  πιστεύουν ταῦτα. Μόνον οἱ κακοήθεις δὲν θέλουν νὰ πιστεύουν, ἐφαρμοζομένης τῆς ρήσεως τοῦ Μεγάλου Βασιλείου :

α. «Ἀνέγνως, ἀλλ’ οὐκ ἔγνως – εἰ γὰρ ἔγνως, οὐκ ἄν κατέγνως» (Μεγ.Βασίλειος).

β. «τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτούς» (Ἰωάννης 12, 40). 

«Ἑπομένως δέν ἐπιτρέπεται νὰ ἀναμένωμε ἐκ τῶν ἀκάνθων σταφυλὰς καὶ ἐκ τῶν τριβόλων σῦκα. Ὅσον καὶ νὰ χώνεσαι πιὸ βαθειὰ στὸ ντουμάνι τῶν ἀκανθῶν, θὰ σὲ καταξεσκίσουν, θὰ πάθης αἱμορραγία καὶ θὰ πεθάνης ἀλλὰ δὲν θὰ εὕρης ὄχι μόνον ἕνα σταφύλι, ἀλλὰ οὔτε μία ρώγα νὰ βρέξης τὰ χείλη σου. . .»

4. Πρέπει ὅλοι ἡμεῖς νὰ παύσωμεν νὰ εἴμεθα θεατρῑνοι καὶ νὰ προσποιώμεθα ὅτι δῆθεν δὲν ἀντιλαμβανόμεθα «τὴν κουτοπονηριὰ » καὶ τὴν δολιότητα τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων.

5. Εἴμεθα δὲ περίεργοι μέχρι ποίου σημείου θὰ φθάσῃ ἡ ἀναισχυντία των. Τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ οἱ Ἑλληνόψυχοι βροντοφωνοῦν:

Tί σόι πανηγυρισμοὺς θὰ κάνωμε τὴν 25η Μαρτίου 2021, μὲ μωαμεθανικὰ τεμένη, μὲ κελεμπίες, μανδῆλες καὶ μπούργκα ἤ καὶ αὐτομαστιγώματα τῶν ἐξτρεμιστῶν Μουσουλμάνων ;

Ἡ Ἱστορία θὰ καταγράψῃ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐξωμότας καὶ ἀρνητὰς διὰ τῶν μελανωτέρων γραμμάτων ! ! ! . . .

6. Ποταπὴ συμπεριφορὰ Ἑλλήνων ἰθυνόντων ἀκόμη καὶ ὅταν οἱ «φίλοι» ἡμῶν  Τοῦρκοι ἐντὸς τῶν ἑλληνικῶν ὑδάτων τοῦ FIR τῶν Ἀθηνῶν, εἰς ἀπόστασιν ἀναπνοῆς ὑπεράνω τῶν ἑλληνικῶν οἰκιῶν ἵπτανται καὶ κατατρομοκρατοῦν τοὺς φιλησύχους Ἕλληνας τῶν νήσων ἡμῶν καὶ τῆς παραμεθορίου καὶ εἰσβάλλουν ἀκάθεκτα καὶ ἀπροκάλυπτα τὰ τουρκικὰ πλοῖα ἐντὸς τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων καὶ ἅπαντες, ὅπως ὁ Ἀαρούχ Ἀαρὼν καὶ οἱ λοιποὶ Σιωνισταί, εἰς τοὺς ὁποίους ἐδώσαμεν ἑλληνικὰ ὀνόματα διὰ νὰ μὴ τοὺς κάνουν οἱ Γερμαναράδες σαπούνι, κάθησαν στον σβέρκον τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τον καταδυναστεύουν. » Αὐτοὶ γιὰ νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἀνήκομεν εἰς τὴν  Δύσιν βροντοφωνοῦν :

«Εὐχαριστοῦμεν δημοσίως τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας…».

Ὅλοι αὐτοὶ θὰ ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ νὰ εἶχον ἐξοστρακισθῇ.

Διὰ νὰ μή καταπονῶμεν περαιτέρω τοὺς ἀγαπητοὺς ἐπισκέπτας καὶ ἀναγνώστας ἡμῶν δὲν ὰναφερόμεθα εἰς χιλιάδας ἑτέρας ἐξευτελιστικὰς συμπεριφορὰς τῶν φίλων καὶ συμμάχων ἡμῶν ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκογενείας, τῆς αἰωνίας Ἐλληνικῆς γλώσσης, τοῦ ἀθανάτου ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἀκεραίας καὶ ἀδουλώτου ἑλληνικῆς Πατρίδος.

Πολλὰ ἐξ αὐτῶν δύνασθε νὰ  ἰδῆτε σεἰς τὴν  ΦΩΤΕΙΝΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ καὶ τὰ ἡμέτερα ἄρθρα εἰς τὴν   ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr . Γνωρίζομεν δὲ ἡμῖν ὅτι πρόκειται νὰ ἀναρτήσωμεν τοιαῦτα, ἄν ὁ Θεὸς  ἀξιώσῃ ἡμᾶς νὰ ζήσωμεν περαιτέρω, συμπαριστάμενοι ὑμεῖς διὰ τῆς ἐθελοντικῆς  ἐργασίας καὶ ἐμπράκτου κατανοήσεως ὑμῶν.

Ἄς κλείσουμε μὲ αἰσιοδοξία.

Η  ΓΙΑΓΙΑ ΦΑΝΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΠΡΟΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΛΗΤΡΩΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣ ΣΚΟΠΙΑ :

Παναγίτσα Έδεσσας, Μακεδονία, ξεσηκωθείτε, συγχωριανοί :

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *