ΗΡΘΕ ΤΟ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΤΗΣ 16.2.2020 ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Μοναχὸν Μάξιμον Ἰβηρίτην, πρ. πρωτοεπιστάτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους

κ. Γεώργιον Ρωμανόν, συγγραφέα, ἱστορικὸν ἐρευνητήν.

κ. Ἰωάννην Μάζην, καθηγητὴν Γεωπολιτικῆς ΕΚΠΑ.

κ. Δῆμον Θανάσουλαν, νομικόν.

                                                                                      18.2.2020

Ὅσοι ἔζησαν ἀπὸ κοντὰ ἤ μελέτησαν τὰ γραφόμενα τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς Αὐγουστίνου Καντιώτη, πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης σκέπτονται καὶ ὑπερθεματίζουν:

ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΠΤΩΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΟΔΙΑΒΟΛΟ!

1.Ὅπως προϊδεάσαμε τοὺς φίλους τὴν 14.2.2020, ὅτι θὰ ἀναρτήσουμε τὸ περισπούδαστο ἄρθρο ἀπὸ τὴν ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ τεῦχος 386 (1977) (ΣΧΕΤΙΚΟΝ 1) τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος ἰδανικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου (ΣΧΕΤΙΚΟΝ 2), πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου, συνεπεῖς ὄντες, ἐπανερχόμεθα, υἱοθετοῦντες ἀπολύτως τὸ ἀκραιφνὲς ὀρθόδοξον σύνθημα του ποὺ εἶναι ἀπαύγασμα τῆς διδασκαλίας τῆς Ἁγ. Γραφῆς, τῶν ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων Πατέρων, τῶν Τοπικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων τῆς ἀκαινοτομήτου καὶ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας μας, ποὺ καταλήγει στὸ συμπέρασμα:

Προτιμότερο πτωχοὶ μὲ τὸν Χριστό, παρὰ ἑκατομμυριοῦχοι μὲ τὸν Διάβολο.

2. Καὶ τώρα πάλι μᾶς σώζει μόνον ἕνας Αὐγουστῖνος.

3.Ἤδη πρώην Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης εἰς τὸ Βελλίδειο Συνεδριακὸ Κέντρο στὴν συγκέντρωσιν ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ τὴν 16.2.2020 ἄρχισε νὰ ἐναναλαμβάνῃ (46ον λεπτό) «φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς νενέκους» καί «ἀντὶ λιβανιοῦ ρίξτε στὰ θυμιατά σας μπαροῦτι, διότι μόνον τὶς ἐκρήξεις αὐτῶν φοβοῦνται τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ» {συμπλήρωση συγγραφέως «…καὶ τοῦ λόγγου, τῶν δρυμῶν, τῶν παραλιῶν καὶ τῶν ὀρέων»}}.

4. Σὲ ἄλλο σημεῖο (44ον λεπτό) δὲν λησμόνησε νὰ ἀναφερθῆ καὶ στὸ καυτότατον, καὶ πολύ ἐπίκαιρο μέν, μακροχρόνιον καὶ δυσεπίλυτον δὲ πρόβλημα τῆς μὴ πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀφιερώνοντας ἀρκετὰ λεπτὰ τῆς ὥρας καὶ τονίζοντας :«Γιὰ τὸν Χριστὸν τῶν Ἑλλήνων δὲν ὑπάρχει οἰκόπεδον γιὰ νὰ κατοικήσῃ εἰς τὰς Ἀθήνας!
Ἐνῷ γιὰ τὸν Ἀλλὰχ τῶν μουσουλμάνων εὑρέθη καὶ μάλιστα εἰς ἀπόστασιν βολῆς τόξου ἀπὸ τοῦ Παρθενῶνος… Ἀλλὰ ἐρωτῶμεν:

“καὶ ἐσὺ γῆ Ἰούδα (Ματθ. 2, 6), πόλις τῶν Ἀθηνῶν, γιατί μελετᾶς κενὰ κατὰ τοῦ διδασκάλου Χριστοῦ (Πραξ. 4,25); Σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλιά σου, ἀπὸ τῆς γῆς (Ὠδὴ η΄ Μεγάλης Παρασκευῆς), πρὸς γνῶσιν καὶ διόρθωσιν (τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος), ἵνα μὴ τὸ κακὸν ἀθάνατον γένηται.”».

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀκούσθηκαν παρατεταμένα χειροκροτήματα.

5.Ἐπισυνάπτουμε ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα:

ΗΓΓΙΚΕΝ ΤΟ ΠΟΘΟΜΕΝΟΝ (ΣΧΕΤΙΚΟΝ 3) τὸ ἄρθρον

“ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ”:

Η ΕΠΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΙΒΗΡΙΤΗ
ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ!
ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ! 

6. Ἀναφέρουμε ἐπίσης καὶ ἀντιπροσωπευτικὰ μερικὲς ἀκόμη ἀντικειμενικὲς ἱστοσελίδες (ΣΧΕΤΙΚΟΝ 4)ποὺ πλέκουν τὸν αἶνον στὸν παντάξιο π. Μάξιμο Ἰβηρίτη.

7. Στὴ προκειμένη περίπτωσιν ἐπισυνάπτουμε αὐτούσιο καὶ τὸ ἔγγραφο ὑπ’ἀριθμ. 100/103/16.2.2015 πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ πρώην Ἀντιπροέδρου τῆς ΔΙΣ, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας (ΣΧΕΤΙΚΟΝ 5).

8. Μόνο ἐὰν τελικῶς ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τότε θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων. Ἄν συνειδητοποιήσουμε νὰ ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας, τότε, θὰ λυτρωθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ὅπου μᾶς ὡδήγησαν ἀνάλγητοι ἰθύνοντες καὶ δυστυχισμένοι ἐπίορκοι, θύματα καὶ αὐτοὶ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων (ΣΧΕΤΙΚΟ 6).

9. Ὅλα αὐτὰ ὡδήγησαν τὸν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν στὰ συσσίτια, τοὺς κάδους ἀπορριμάτων, στὶς αὐτοκτονίες καὶ στὸ ἁλμυρὸ ψωμὶ τῆς ξενιτειᾶς.

Ἔχει ὑπολογισθῆ ὅτι γιὰ τοὺς ἕτοιμους Πανεπιστήμονες ποὺ ξενιτεύθηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια, μᾶς ἔχει κοστίσει νὰ τοὺς σπουδάσῃ ἡ Ἑλλάδα μας 34.000.000.000 Εὐρώ (ΣΧΕΤΙΚΟ 7).

10. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Ἑλλάδα μας βουλιάζει ἀπὸ τοὺς ἐποίκους καὶ τοὺς ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων, γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία μας διακαῶς προσεύχεται σὲ κάθε Θεία Λειτουργία νὰ μᾶς λυτρώνῃ ὁ Θεός.

Δηλαδὴ τὸ ἕνα νησὶ μετὰ τὸ ἄλλο θὰ ἀφήνουμε νὰ τὸ μετατρέπουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις σὲ ἀνεξάρτητο χαλιφάτο καὶ νὰ χάσουμε ὄχι μόνον τὸ Καστελόριζο, ἀλλὰ καὶ τὴν Λέσβο μας, τὴν Χίο μας, τὴν Σάμο μας καὶ ὅλα γενικὰ τὰ κατοικημένα ἤ τὰ ἀκατοίκητα νησάκια μας μὲ τὶς ὑφαλοκρηπίδες τους, τὶς ἐναέριες καὶ ἐπίγειες ζῶνες τους, ἐπειδὴ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις θέλουν νὰ μᾶς πάρουν σιγά – σιγὰ καὶ ὅλο τὸ Αἰγαῖο καὶ νὰ ἔρχωνται πανάθλιοι Νταλάρες, ὁ ΓΑΠ καὶ ὁ συρφετὸς τῶν ὁμοϊδεατῶν των καὶ νὰ βροντοφωνοῦν ὅτι τὸ Αἰγαῖο ἀνήκει στὰ ψαράκια του;

Ἔτσι θὰ καταντήσουμε σὰν τὶς Σκανδιναυικὲς χῶρες, ὅπου οἱ φανατικὲς μουσουλμανικὲς κοινότητες διακηρύττουν : «Δὲν μποροῦμε νὰ ζήσουμε μὲ τοὺς ἄπιστους καὶ ἀνήθικους χριστιανοὺς καὶ ἀπαιτοῦμε, ὅπου ἐπικρατοῦν οἱ μουσουλμάνοι νὰ μετατραποῦν σὲ ἀνεξάρτητα χαλιφάτα».

11. Ὁ Ὁμοσπονδιακὸς Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν τῆς Γερμανίας κ. Horst Seehofer ἐπανέρχεται καὶ εἶναι πάντα ἐπίκαιρος.  Ἐκ γερμανικῶν συμφερόντων (ΕΟΚ καὶ τώρα Ε.Ε – ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ ποὺ βροντοφωνοῦσε ὁ «μεγάλος» (;;;) Ἀνδρέας σκοπίμως καὶ ἰδιοτελῶς ΕΟΚ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ) εἶναι ἄριστες ἀπόψεις.

12. Οἱ διάφοροι ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως προδίδονται, λαμβάνοντες θέσεις τῶν ἀπόψεων καὶ ἐντολῶν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

Παραδείγματος χάριν τώρα, ἀναγνωρίζουν, οἱ τρισάθλιοι, τὴν σύμβασιν Τουρκίας Λιβύης.

13. Εὐτυχῶς ἡ ΙΣΠΑΝΙΑ ἐπέτυχε νίκη καταπέλτη. Δικαιώθηκε δικαστικώς η Ισπανία γιὰ τὴν πολιτικὴ μαζικῆς ἀπελάσεως μεταναστῶν, χωρὶς νὰ εἶναι ὑποχρεωμένη εἰς τὴν ἐξατομικευμένη ἐξέτασιν τῶν φακέλων τους.

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) ἀναγνώρισε τὸ δικαίωμα εἰς τὴν Ίσπανία νὰ ἐπαναπροωθῇ μετανάστες, οἱ ὁποῖοι είσβάλλουν στὴν χώρα, κρίνοντας ὅτι οἱ ἀρχὲς δὲν παραβιάζουν τὴν Εύρωπαϊκὴ Σύμβασιν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, ὅταν ἀπελαύνωνται ἀκόμα καὶ χωρὶς δικαστικὴν διαδικασίαν τῆς κάθε περιπτώσεως χωριστά.

(Ἀπόφασις 13.2.2020 ἐπὶ τῶν αἰτήσεων 8675/15 καὶ 8697/15)

(ΠΗΓΗ https://www.ert.gr/eidiseis/diethni/evropi/apofasi-eddanai-se-mazikes-epanaproothiseis-metanaston-otan-aytoi-eiserchontai-paranoma-se-eyropaikes-chores/) (ΣΧΕΤΙΚΟ 8).

Ἀπέρριψε δὲ ὁμοφώνως τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ ΟΗΕ καὶ τῶν ΜΚΟ ποὺ παρενέβησαν εἰς τὴν δίκη. 

Ἡ ἀπόφασις εἶναι πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ μὴ προωθηθοῦν παράνομοι ἀλλοδαποὶ εἰς τὴν ἐνδοχώρα, ἀλλὰ νὰ ἀπομακρύνωνται μαζικὰ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια.

Τὸ θέμα εἶναι πολὺ ἐπίκαιρο, διότι ἐπανασυζητοῦνται οἱ ἀποφάσεις τοῦ Δουβλίνου.

Τοιουτοτρόπως ὑπάρχουν ἐλπίδες σωτηρίας νὰ λυτρωθοῦμε καὶ ἀπὸ τοὺς ἰνστρούκτορες καὶ δούρειους ἵππους τῶν ΜΚΟ ποὺ χρηματοδοτοῦνται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἀπὸ ὅλες τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις.

14.Ἀλλὰ μὲ τὸ Βελλίδειο φαίνεται ὅτι κάτι ἄλλαξε.

Το «πάγωμα» της επίταξης των εκτάσεων στα νησιά του Αιγαίου που σηκώνουν το βάρος του μεταναστευτικού τουλάχιστον έως την Παρασκευή, ο Ὑπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Νότης Μηταράκης (ΕΡΤ εκπομπή «Από τις 6»).

15. Μήπως ὁ κ Υπουργὸς ἄκουσε τὰ λεγόμενα ἀπὸ τοὺς ἄριστους ὁμιλητὲς στὸ Βελλίδειο Συνεδριακὸ Κέντρο, ποὺ ἦταν ὁ ἕνας καλύτερος ἀπὸ τὸν ἄλλο, ὅτι ἀπαιτεῖται φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους καὶ ὅτι χρειάζεται στὰ λιβανιστήρια ἀντὶ λιβάνου μπαρούτι, διότι μόνον ἀπὸ τὶς ἐκρήξεις μπαρουτιοῦ φοβοῦνται τὰ θεριὰ τῶν βουνῶν καὶ τῶν κάμπων καὶ γιὰ αὐτὸ ἔσπευσε καὶ ἀνέβαλε τὰ σχέδια του γιὰ τὰ νησιά μας;

16. Ἄν γενικευθῆ τὸ πελεκούδι καὶ ἀνάψουν πυρκαγιὲς ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνιδιοτελεῖς, ἰδεολόγους δὲν τοὺς σώζουν ἑκατομμύρια Νιαγάρες.

17. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους Ὑπουργούς, τὸν Πρωθυπουργό μας καὶ λοιποὺς νὰ κάνουν μεταβολὴ 180 μοιρῶν καὶ νὰ μὴ ἀποφασίζουν χωρὶς τὸν ξενοδόχο, διότι Φωνὴ Λαοῦ ὀργὴ Θεοῦ.

18. Διότι ὅλοι οἱ νοῦν ἔχοντες, κατὰ Σωκράτη, εἶναι καταγανακτησμένοι μὲ τὶς αὐταρχικὲς ἐνέργειες τῶν ἰθυνόντων.

Οὐδόλως συμφωνοῦμε μὲ τὰ ὅσα εἶπε τὴν 12.3.2006 ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα-Μπενάκη κατὰ τὴν πρώτη ὁρκωμοσία τοῦ τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια, ὅτι πρέπει νὰ συρρικνωθοῦν οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις καὶ τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος χάριν τῆς εἰρήνης.

Ἐμεῖς ὄχι μόνον δὲν συμφωνοῦμε, διότι διὰ ἀμφότερα ἔχουν χυθῆ ποταμοὶ αἱμάτων, καὶ τασσόμεθα ἀναφανδὸν ὄχι μόνον ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως των ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπεκτάσεως ἀμφορέρων. 

19. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ζοῦμε μὲ τὴν ἀβεβαιότητα ὄχι τῆς αὔριον ἀλλὰ καὶ τῆς σήμερον καὶ δὲν γνωρίζομε ὄχι μόνον τὶ τέξεται ἡ ἐπιοῦσα, ἀλλὰ οὔτε ἄν θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ σπίτι μας, ἄν θὰ κοιμηθοῦμε ἤ θὰ βλέπουμε τοὺς ἀκραίους μωαμεθανοὺς καὶ ἡμέτερους χαοτικοὺς νὰ ἔρχωνται νὰ μᾶς φιμώνουν, νὰ κερατώνουν τὶς γυναῖκες μας, μητέρες μας, ἀδελφές μας, θυγατέρες μας κλπ, καὶ νὰ ἱκανοποιοὺν τὶς ἀνωμαλίες των οἱ ἔχοντες περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία.

20. Ἄς μᾶς παραδειγματίσουν ἐπίσης οἱ ἀκραῖοι μωαμεθανοὶ στὶς Σκανδιναυικὲς χῶρες, ὅπου τονίζουν :

«Δὲν διατιθέμεθα νὰ ζοῦμε μαζὶ μὲ τοὺς ἄπιστους – τὰ γουρούνια τοὺς χριστιανούς».

Ἐδῶ τὰ ἴδια καὶ χειρότερα θὰ ἔχωμε, ὅταν οἱ χριστιανόπαιδες θὰ ἀναγκάζωνται νὰ ἔχουν ὁδομαχίες μὲ τοὺς ἀκραίους μωαμεθανούς καὶ θὰ ἀναθεματίζουν τοὺς γονεῖς καὶ παπποῦδες τους, διότι δὲν θέλησαν νὰ διορθώσουν τὸ κακὸ καὶ νὰ θεραπεύσουν τὴν κατάστασιν ἐγκαίρως     

21. Ἄς κάνουμε, λοιπόν, ὅλοι μεταβολὴ 180 μοιρῶν γιὰ νὰ μὴ  ἐφαρμόζεται ὁ ἀκροστιθαῖος στίχος τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρή, λὲς και τὰ ἔγραψε ἐχθὲς γιὰ τὴν σημερινὴ τρισαθλία κατάστασιν: «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα;;;…», οὔτε οἱ προφητικοὶ λόγοι τοῦ μεγάλου μας λογοτέχνη Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη , ἀλλὰ θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη: «Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καἰ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

ΣΧΕΤΙΚΑ

1.«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 386 (1977).

Ο ΠΑΤΗΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ: ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΠΤΩΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ!

2. ΣΧΟΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΟΝ πρώην ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΝ

3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΗΓΓΙΚΕΝ ΤΟ ΠΟΘΟΜΕΝΟΝ», ἄρθρον

“ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ”:

Η ΕΠΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΙΒΗΡΙΤΗ
ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ!

ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ! 
https://topothoumeno.blogspot.com/2020/02/blog-post_90.html#comment-form_2366877628966263627

4. ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΚΟΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Π.ΜΑΞΙΜΟ ΙΒΗΡΙΤΗ.

https://www.livemedia.gr/emeis-den-symfwnisame

Ο αγιορείτης Γέροντας Μάξιμος Ιβηρίτης, ταρακούνησε το Βελλίδειο μιλώντας για την Συμφωνία των Πρεσπών (16-2-2020), προειδοποιώντας ότι …

Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης: Μπαρούτι εις τα θυμιατά – Ενωμένη …

enromiosini.gr › μαξιμοσ-ιβηριτησ-μπαρουτι-στα-θυμιατ

Ο αγιορείτης Γέροντας Μάξιμος Ιβηρίτης, ταρακούνησε το Βελλίδειο μιλώντας για την Συμφωνία των Πρεσπών (16-2-2020), προειδοποιώντας ότι …


Π. Μάξιμος: Μπαρούτι αντί λιβάνι στα θυμιατά – Μόνο ο Θεός …

www.pentapostagma.gr › ekklisia › agio-oros › 6924795_p-maximos…

– Ο Σεβάσμιος Γέροντας Μάξιμος Ιβηρίτης ταρακούνησε το Βελλίδειο.

https://www.kalavrytapress.gr/maximos-iviritis-mparoyti-sta-thymiata-o-theos-kai-ta-opla-tha-sosoyn-tin-ellada-vinteo/


Π.ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ – Σύλλογος Φίλων των Απανταχού …

sfa-cryptochristian.blogspot.com › 2020/02 › blog-post_487

Ο αγιορείτης Γέροντας Μάξιμος Ιβηρίτης, ταρακούνησε το Βελλίδειο μιλώντας για την Συμφωνία των Πρεσπών, προειδοποιώντας ότι θα έρθουν …

http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2020/02/blog-post_500.html


Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης: Μπαρούτι …

www.orthodoxia-ellhnismos.gr › 2020/02 › blog-post_42

Πριν από 16 ώρες – Ὁ ἁγιορείτης Γέροντας Μάξιμος Ἰβηρίτης, ταρακούνησε τὸ Βελλίδειο μιλώντας γιὰ τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν (16-2-2020), προειδοποιώντας 

Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης: Μπαρούτι εις τα θυμιατά …

www.vimaorthodoxias.gr › eipan › geron-maximos-iviritis-mparouti-…

– Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης: Ο αγιορείτης Γέροντας Μάξιμος Ιβηρίτης, ταρακούνησε το Βελλίδειο μιλώντας για την Συμφωνία των Πρεσπών …

5. Ἔγγραφον ὑπ’ἀριθμὸν 100/103/16.2.2015 πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ πρώην Ἀντιπροέδρου τῆς ΔΙΣ, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας.

6. Τὰ ὀφέλη τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

7. Τὰ δεινὰ τῆς παρακμῆς μας.

8. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε τὴν Ἰσπανία γιὰ τὴν πολιτικὴ μαζικῆς ἀπελάσεως μεταναστῶν (13.2.2020).   

https://www.ert.gr/eidiseis/diethni/evropi/apofasi-eddanai-se-mazikes-epanaproothiseis-metanaston-otan-aytoi-eiserchontai-paranoma-se-eyropaikes-chores/

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *