Ελληνικὸ Αλφάβητο Αντωνίου Α. Αντωνάκου Βιβλιοπαρουσίασις Χαιρετίζει μεταξύ των άλλων κορυφαίων επιστημόνων και ο φίλτατος ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. κ.Αντώνιος Κουνάδης πρώην Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών 29.2.2024 ώρα 18.30 Φιλολογικός Σύλλογος ‘Παρνασσός’ (Αίθουσα ‘Παλαμάς’) Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών καὶ Πνευματικῶν Αξιών   Ανάγνωσις του Αυθεντικού Όρκου του Ιπποκράτους υπό των Αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής της Αντίς Αμπέμπα (16.2.24)

 

 

                                                                                       29.2.2024

 

Προβληματιζόμενοι καὶ ἀγωνιῶντες διὰ τὸ μέλλον τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐξαρτᾶται καὶ ἡ ὕπαρξις μας ὡς Ἑλληνικὸ  Ἔθνος, σπεύδομε ἀσθμαίνοντες εἰς κάθε σχετικὴν ἐκδήλωσιν.

Πιστεύομε ὅτι βιβλίο σημαίνει γνώσις καὶ γλῶσσα σημαίνει ἔκφρασις τῆς γνώσεως.

 

Ἐμεῖς ὡς  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ μαζὶ μὲ τοὺς  ὑπόλοιπους φορεῖς τοῦ Κοινωφελοῦς Ὁμίλου μας, δηλαδὴ τὸ

Σωματεῖο ,,Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,,

τὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο ,,Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,,

τὴν Ἱστοσελίδα μας FOTINIGRAMMI

καὶ τὴν γραπτή «φωνή» μας δηλαδὴ τὸ τριμηνιαῖο Περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖο ἀποστέλλομε ἀπὸ τὸ ἔτος 1999 δωρεάν – τιμῆς ἕνεκεν σὲ 60.000 τεύχη ἀνὰ τὴν  Ὑφήλιον, ἀγωνιζόμαστε διὰ τὴν διατήρησιν τῆς σωστῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.

Ἀλλά, δυστυχῶς, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ σημερινὴ Παιδεία κατήντησε τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐπιθυμοῦν μὲν, νὰ μὴ δύνανται ὅμως νὰ μορφωθοῦν, καὶ τοιουτοτρόπως μένουν ἀπογοητευμένοι θεαταί.

Ἐν τούτοις δὲν ὑποχωροῦμε. Ἐπιμένουμε.

 

Συγχαίρομε κάθε σχετικό.

 

Σήμερα πραγματοποιεῖται μία μεγάλη προσπάθεια πρὸς τοῦτο:

 

Παρουσιάζεται τὸ βιβλίο τοῦ κ. Ἀντωνίου Ἀ. Ἀντωνάκου μὲ τίτλο

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Οἱ ἀποσιωπηθεῖσες φιλολογικές πηγὲς γιὰ τὴν ἑλληνικὴ

προέλευση τῶν γραμμάτων τοῦ Ἀλφαβήτου».

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ συγγραφέως, θὰ προλογίσουν ὁ

Καθηγητὴς κ. Σ. Παπαμαρινόπουλος καὶ

ὁ Νομικὸς καὶ Συγγραφεὺς Dr. Δ. Σταθακόπουλος.

 

Χαιρετισμὸν θὰ ἀπευθύνουν:

Ὁ συνεργάτης μας ὁμότ. Καθηγητὴς τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Ἀντώνιος Κουνάδης, πρώην Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ ὁ κ. Ἰ. Μπράμης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Χειρουργικῆς τοῦ ΕΚΠΑ.

 

Ἡ ἐκδήλωσις ὀργανώνεται ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Μελέτης Ἀρχαίας Ἑλλληνικῆς Μυθολογίας (ΕΜΑΕΜ) ἡ ὁποία καὶ θὰ βραβεύσῃ τὸν σπουδαῖον συγγραφέα.

 

 

Ἐπισυνάπτομε τὴν Ἀνακοίνωσιν τῆς Ἑταιρείας διὰ τὴν ἐκδήλωσιν.

 

Ἐπαναλαμβάνομε διὰ τὸ εὐρύτερο κοινό μία εὐχάριστη ἐπίκαιρη πυγολαμπίδα ποὺ ἴσως δὲν εἶναι ἀκόμη γνωστὴ σὲ πολλούς:

 

Τὴν 16η Φεβρουαρίου 2024 εἰς τὴν Ἀντίς Ἀμπέμπα, τὴν Πρωτεύουσα τῆς Αἰθιοπίας, ἔδωσαν  τὸν αὐθεντικὸ Ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη οἱ 240 ἐφετεινοὶ ἀπόφοιτοι τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς, ὅπως ἀκριβῶς τὸν παρέδωσε πρὸ 2.500 ἐτῶν ὁ Ἱπποκράτης στὴ Κώ, δηλαδὴ στὴν Ἀρχαία Ἰωνικὴ διάλεκτο. Ὁ αὐθεντικὸς Ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη ἐκφωνήθηκε στὴν ἀρχαία ἑλληνική, τὴν  Ἰωνική, διάλεκτο ἀπὸ τὸν  Πρόεδρο τοῦ Φορέα Πολιτισμοῦ «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» ἀπὸ τὴν Κώ, κ. Μηνὰ Χατζηαντωνίου, Ἐκπαιδευτικόν-Σκηνοθέτην.

 


 

Οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τῆς Ἀντὶς Ἀμπέμπα συμμετεῖχαν στὴν ἀνάγνωσιν τοῦ αὐθεντικοῦ Ὅρκου τοῦ Ἱπποκράτη, καὶ ἐν συνεχείᾳ παρέλαβαν μαζὶ μὲ τὸ πτυχίο τους καὶ ἀναμνηστικὸ Πάπυρο μὲ τὸν Ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη.

Πραγματικὰ συνταρακτικό!

Κλείνομε μὲ ἔκφασιν πολλῶν συγχαρητηρίων πρὸς ὅλους , οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται διὰ τὴν διατήρησιν καὶ  διὰ τὴν διάδοσιν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τοῦ τιμαλφοῦς αὐτοῦ ἀγαθοῦ τῆς Οἰκουμένης.

Καλὴ δύναμιν σὲ ὅλους!!!

 

                                                          ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 210 3254321

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 29-02-2024

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *