ΕΚΤΑΚΤΟ ΛΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ CDS* (credit default swap) ΜΕΡΟΣ Β

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα, Ελλάδα | 0

Συμβόλαια παραγώγων χρηματοοικονομικῶν προϊόντων)

ΑΝ ΑΛΗΘΕΥΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΓΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝ ΣΤΗ ΚΡΕΜΑΛΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ

(* τὸν τελευταῖο καιρὸ τὰ ΜΜΕ ἔχουν ἀναπτύξει τὸ θέμα ἀναλυτικότατα. Γιὰ νὰ μὴ κουράσουμε τοὺς ἀναγνῶστες μας δὲν τὸ ἀναπτύσομε)

ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΑΣ ΠΑΥΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΩΜΕΘΑ ΜΙΜΗΤΙΚΕΣ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΩΜΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

(Μέρος δεύτερο)

Α. ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.

1. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε νὰ μὴ υἱοθετοῦμε νὰ μᾶς ἀλλοτριώνουν τεχνηέντως οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, γιὰ νὰ ἀποδεχώμεθα διάφορες παγκόσμιες ἡμέρες, ὡς π.χ. τῆς γυναίκας, διότι τὸ πρότυπο τῆς γυναικὸς εἶναι ἡ Θεομήτωρ Παναγία Μαρία, ποὺ ἑορτάζει πολλάκις τοῦ ἔτους, ὡς π.χ. τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου, τὴν Κοίμησί της 15 Αὐγούστου καὶ λοιπὲς ἡμερομηνίες.

2. Αὐτὸ ἐσοφίσθη καὶ ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης νὰ τονίσῃ καὶ στὴν κ. Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, ὅταν τὸν ἐπισκέφθη ὁμοῦ μετὰ τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου. Ἀφοῦ τοὺς ἐρώτησε, ἐὰν πιστεύουν στὸ Θεό, ἐὰν εἶναι ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων κ.λπ., κ.λπ. στραφεὶς πρὸς τὴν κ. Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου δεικνύοντας ἕνα δῶρο τῆς εἶπε: «ἔχω ἕνα καθρέπτη, ὁ ὁποῖος καὶ τὴν πιὸ ἀσχημη γυναῖκα τοῦ κόσμου τὴν ὡραιοποιεῖ καὶ τὴν κάνῃ πανέμορφη. Θέλετε νὰ σᾶς δωρήσω αὐτὸ τὸν καθρέπτη;». Αὐτὴ ἐχάρη ἀφαντάστως καὶ τὸν παρεκάλεσε νὰ τῆς χαρίσῃ αὐτὸ τὸν καθρέπτη. Τῆς ἔδωσε τὸ δῶρο καὶ ὅταν τὸ ἄνοιξε εἶδε μία βυζαντινὴ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τῆς ἐτόνισε: «ἐδῶ πρέπει νὰ καθρεπτίζεται κάθε γυναῖκα, νὰ γίνεται σεμνή, εὐπρεπής, ἠθική, ἐνάρετος, φιλέσπλαγχνη, νὰ πρωτοστατῇ σὲ ἔργα εὐποιΐας καὶ νὰ πάσχῃ νὰ συνδράμῃ τοὺς δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας, ὅπως ἡ Παναγία, μητέρα τοῦ Θεανθρώπου». Ἀντὶ νὰ ἐπαινέσουν οἱ δημοσιογράφοι καὶ λοιποὶ ψευδοδιανοούμενοι τὸν θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστῖνο, ὁ ὁποῖος ἀκολουθῶν τὰ ἴχνη τοῦ Ἱεροῦ Προδρόμου-Βαπτιστοῦ, τοῦ Ἱεροῦ Χρυστοστόμου καὶ ἄλλων τοιούτων ἀναστημάτων τῆς Ἐκκλήσίας μας, καυτηρίαζε τὸν ἀπρεπῇ βίο καὶ συμπεριφορὰ καὶ συνεβούλευε, πῶς πρέπει νὰ συμπεριφέρεται κάθε γυναῖκα καὶ κάθε ἄνθρωπος, διαστρέβλωναν αὐτὰ τὰ ἀναιδέστατα ἀνθρωπάκια, ποὺ κρατοῦν ἕνα μικρόφωνο στὸ χέρι ἢ ἕνα κονδυλοφόρο καὶ τὸν κατασυκοφαντοῦσαν καὶ τὸν παρουσίαζαν ὡς δῆθεν ἀσπαζόμενο τὸ χέρι τῆς Μιμῆς καὶ παρόμοια τέτοια «ξεράσματα», ἐνῷ ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος ἦταν τόσο προσεκτικός, τόσον εὐθύς, εἰλικρινής, ἔντιμος, ταπεινὸς καὶ ἐνάρετος, ποὺ οὔτε στὰ πνευματικά του τέκνα ἐπέτρεπε νὰ τοῦ ἀσπασθοῦν τὸ χέρι του.

Γιὰ τοῦτο ἀκόμη καὶ τὴ τρίτη ἡμέρα μετὰ τὴν κοίμησί του τὸν ἀξίωνε ὁ Θεὸς νὰ σηκώνῃ τὸ χέρι του καὶ νὰ εὐλογῇ τοὺς προστρέξαντες στὴν κηδεία του. Λεπτεμερέστερα περὶ τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου ἴδετε καὶ στὸ τεῦχος τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς 44, καθὼς καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας ἀπὸ 1.9.2010 «ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ».

3. Ἐπιβάλλεται λοιπὸν νὰ ἀντιστεκόμαστε σὲ ὅλα τὰ ξενόφερτα καὶ νὰ ἐπιστρέψωμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ προβάλλωμε τὸν ἀνόθευτο ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμό, τόσο πρὸς τοὺς οἰκείους μας καὶ τοὺς συνέλληνές μας, καθὼς καὶ στὸν κόσμο ἅπαντα, μιμούμενοι ὡς γνήσιοι Ἕλληνες τὸν ἀρχαῖο πρόγονό μας, ἔνδοξο στρατηλάτη Μέγα Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος ἔσπευδε νὰ ἐκπολιτίσῃ τὸν τότε γνωστὸ κόσμο.

Παραβάλατε ἐξώφυλλο «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 47, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ κεφάλαια τοῦ τεύχους 47:  

Συνέχισις ἐκκλήσεων μας , σελ. 33

      29 Μαΐου 1453 ἡ Πόλις ἑάλω…, ἐσχάτως, ὀλίγον κατ’ὀλίγον ἡ Ἑλλὰς ἑάλω, σελ.  46

Ἡ ἐπιστροφή

Ἄς ζητήσουμε τὸ θερμὸ χέρι τοῦ Θεοῦ, Ἀλεξ. Σολζενίτσιν, σελ.           51

      Ἑλληνισμὸς καὶ λαοὶ Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης

Ἀχ. Γ. Λαζάρου  (Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ἀθήνα 2009-2010)

Ἡ ἀπολογία τοῦ συγγραφέως, σελ.              52

Ἐπιδείνωσις δημογραφικοῦ προβλήματος, σελ.           68

Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα, Καθ. Νικ. Ἰ. Κωστάρα, σελ.  73

Ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες-Κοινωνικὴ ἀναλγησία, σελ. 78

Β. ΑΠΟΡΡΙΨΙΣ ΤΟΥ ΠΙΘΗΚΙΣΜΟΥ

Ἐπιβάλλεται νὰ μὴ γινώμεθα μιμητικὲς μαΐμοῦδες υἱοθετώντας ξενόφερτα ἤθη καὶ ἔθιμα, ὡς π.χ.:

α) τὴν ἐξαλλη-ἄσεμνη μόδα (γυναῖκες νὰ εἶναι ἡμίγυμνες καὶ νὰ προκαλοῦν ἢ νὰ φοροῦν παντελόνια).

β) νὰ μὴ μασᾶμε σὰν τὰ μηρυκαστικὰ ζῶα τσίχλες καὶ γινώμεθα ἀνάγωγοι.

γ) νὰ μὴ πίνωμε ἐρεθιστικὰ ἀναψυκτικὰ ὡς π.χ. coca-cola καὶ λοιπὰ ἀνθυγιεινὰ ροφήματα.

δ) εἶναι πολὺ λυπηρὸ πρᾶγμα οἱ Ἕλληνες νὰ ὑπερκαταναλώνουν οὐίσκυ πολλαπλάσιο ἀπ᾿ ὅ,τι οἱ Σκωτσέζοι καὶ λοιποὶ παραγωγοί (καὶ τὸ τελευταῖο «βλαχαδερό», γιὰ νὰ δείξῃ ὅτι εἶναι πολιτισμένο ὄν, παραγγέλνει οὐίσκυ καὶ νὰ περιφρονῇ τὸ οὖζο καὶ λοιπὰ ἑλληνικὰ ποτὰ καὶ νὰ παραμένουν τὰ ἑλληνικὰ ἀποστάγματα ἀδιάθετα καὶ νὰ σταταλῶμε τοῦ κόσμου τὸ συνάλλαγμα, γιὰ νὰ εἰσάγεται κατὰ τόννους τὸ οὐίσκυ καὶ ἄλλα ξένα καὶ ἀμφιβόλου ὑγιεινῆς ποτά).

ε) νὰ μὴ περιφρονοῦμε τὴν ὑγιεινότατη μεσογειακὴ δίαιτα ἀντικαθιστώντας την μὲ ἀνθυγιεινὲς πίτσες καὶ λοιπὰ ἀνθιυγεινὰ φαγητὰ τοῦ fast food.

στ) νὰ μὴ υἱοθετοῦμε καὶ παρασυρόμεθα ἀπὸ ξενόφερτες ἔξαλλες μουσικὲς καὶ χορούς, ἀλλὰ ὅταν εὑρισκόμεθα στὴ θέσι νὰ χαιρόμεθα μετὰ χαιρόντων, πρέπει νὰ εἴμεθα ἐκλεκτικὲς μέλισσες καὶ νὰ εὐφραινόμεθα μὲ ἐπίλεκτα σεμνὰ καὶ διδακτικὰ δημοτικὰ καὶ λαϊκὰ τραγούδια καὶ σεμνοὺς χορούς καὶ νὰ μὴ μᾶς διαφεύγῃ ὅτι οἱ ἔξαλλοι χοροὶ τῆς Σαλώμης ἀνάγκασαν τὸν δυστυχισμένο καὶ σεξουαλικὰ ἑρεθισμένο Ἡρώδη νὰ γίνῃ θηριώδης καὶ νὰ διατάξῃ τὸν ἀποκεφαλισμὸ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τὸν ὁποῖο ἐκτιμοῦσε καὶ ἐσέβετο, παρ᾿ ὅλον ὅτι τοῦ ἐβροντοφωνοῦσε ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος τὸ «οὐκ ἔξεστι σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου»… Ἀντιθέτως πρὸς τὸν Ἡρώδη, ἡ Ἠρωδιὰς ἦταν τόσον μητρομανής, ποὺ ἐπροτίμησε ἀντὶ νὰ λάβῃ ἡ θυγατέρα της τὸ ἥμισυ τοῦ βασιλείου, ποὺ τῆς προσέφερε ὁ μοιχὸς Ἡρώδης καὶ ἀργότερα ὁλόκληρο τὸ βασίλειο καὶ νὰ στεφθῇ βασίλισσα, ἡ μητρομανὴς αὐτὴ μοιχαλὶς συνεβούλευσε τὴν Σαλώμη νὰ ζητήσῃ τὴν κεφαλὴ Ἰωάννου, πρᾶγμα ποὺ καὶ ἐπέτυχε.

ζ) νὰ μὴ γινώμεθα μιμητικὲς μαϊμοῦδες υἱοθετοῦντες τὸ ξενόφερτο ἀπὸ τὶς Σκανδιναβικὲς χῶρες ἔλατο, τὸν στολισμό του καὶ τὴν φωταγώγησι δωματίων, βεραντῶν κ.λπ., ἀντὶ νὰ στολίζωμε τὴ φάτνη τῆς ψυχῆς μας καὶ νὰ ἔχωμε ὀρθόδοξη πνευματικότητα. Τοιουτοτρόπως ἑορτάζομε Χριστούγεννα χωρὶς Χριστὸ καὶ καταντοῦμε Χριστιανοὶ-Ἀχρίστιανοι…

Εἶναι μέγιστον αἶσχος νὰ κόπτωνται ἑκατοντάδες χιλιάδων ἐλάτων καὶ νὰ καταστρέφεται ἡ φύσι καὶ νὰ σπαταλῶνται ἀμύθητα ποσά, καθ᾿ ἥν στιγμὴν ὑπάρχουν χιλιάδες στομάχια, ποὺ ἀκομη καὶ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων παραμένουν ἄδεια.

η) ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΟΡΘΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ἄν εἴχαμε ὀρθόδοξο πνευματικότητα, σύνεσι καὶ φιλεσπλαχνία δὲν θὰ σπαταλούσαμε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα καὶ λοιπὲς ἄλλες ἑορτὲς ἀμύθητα ποσὰ γιὰ περιττὰ ἢ καὶ ἐπικίνδυνα δῶρα γιὰ τὰ παιδιά μας, ἀλλὰ θὰ τὰ παίρναμε, θὰ πηγαίναμε σὲ διάφορα ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ θὰ ἐπισκεπτόμεθα μαζὶ μὲ τὰ παιδιά μας ἐνδεεῖς ἀνθρώπους, θὰ τοὺς ἀναπτύσαμε τὶς ἀνάγκες αὐτῶν καὶ μετὰ θὰ τὰ ἐρωτούσαμε: «θέλετε νὰ σᾶς πάρωμε καὶ ἄλλα παιχνίδια, ροῦχα κ.λπ. ἢ θέλετε νὰ πάρωμε ρουχαλάκια γιὰ αὐτὰ τὰ ὀρφανὰ καὶ πτωχὰ παιδιά, κάλτσες, ἐσώρουχα καὶ ἐξώρουχα διὰ τὶς δυστυχισμένες αὐτὲς γιαγιάδες καὶ παπποῦδες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐργοστάσια, καταστήματα, κτήματα, κτίρια καὶ τὰ ἔδωσαν στὰ παιδιὰ τους καὶ τοὺς γαμπρούς τους καὶ τώρα αὐτοὶ τοὺς πέταξαν στὰ γηροκομεῖα, στοὺς δρόμους, σπαταλίσαντες τὶς οἰκονομέις τῶν γονέων τους καὶ τὠρα δὲν ἔχουν οὔτε κάλτσες, οὔτε πουλόβερ, οὔτε τίποτα ;»  Τότε τὰ παιδάκια θὰ ἐγένοντο φιλεύσπλαχνα καὶ θὰ ἔλεγαν «μὴ μοῦ πάρετε ἐμένα ἄλλα ροῦχα, παπούτσια, παιχνίδια κ.λπ., ἀλλὰ νὰ πάρουμε δῶρα γιὰ τὰ ὀρφανὰ παιδάκια καὶ γιὰ τοὺς πτωχοὺς γιαγιάδες καὶ παπποῦδες».

Παρ᾿ ὅλη τὴν πλύσι ἐγκεφάλου, ποὺ κάνουν τὰ Μ.Μ.Ε. χάριν τοῦ κέρδους καὶ δημιουργοῦν τὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, ἐν τούτοις ἐμπράκτως τὰ παιδιὰ θὰ ἐμάθαιναν νὰ μὴ γίνωνται ἄστοργα, ἀνήμερα, ἀφιλάγαθα, προδότες, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι, ἀλλὰ νὰ ἔχουν στὴ πρᾶξι τὸν ἀλτρουϊσμό, τὴν αὐταπάρνησι, τὴν ὀλιγάρκεια καὶ νὰ μὴ εἶναι τυφλὰ στὴ φιληδονία, τὸν ἐγωϊσμό, τὴν ἰδιοτέλεια, τὴν ματαιοδοξία, τὸν φιλοτομαρισμὸ καὶ θὰ ἐφήρμοζαν στὴ ζωή τους τὸ Παύλειον «χοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» καὶ θὰ ἐγένοντο εὐτυχῆ ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὴ τὴ ζωὴ κατὰ τὴ ρῆσι τοῦ Σωκράτους: «ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ θεῖον ἐστι, τὸ γὰρ θεῖον ἀνενδεὲς ἐστι»…

Καὶ πράγματι, ὅσο πιὸ πολλὲς ἀνάγκες δημιουργεῖ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀποκτᾶ ὅλα τὰ ἀγαθά, τόσο πιὸ πολὺ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ γίνεται λίαν δυστυχής, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν αὐτοκτονιῶν τὸ ἐπιβεβαιώνουν…

θ) Ἔτσι θὰ καταργεῖτο αὐτομάτως καὶ ὁ ξενόφερτος ἐνδεδυμένος Ἅγιος Βασίλης μὲ κόκκινα ροῦχα καὶ ἄσπρα γένια, χονδρὸς γέροντας, ποὺ εἶναι μία παραλλαγὴ τοῦ Santa Claus καὶ μάλιστα στοὺς στίχους τοῦ τραγουδιοῦ (κάλαντα) νὰ χύνουν δηλητήριο καὶ νὰ λένε «…Ἅγιος Βασίλειος ἔρχεται καὶ δὲν μᾶς καταδέχεται» καὶ λοιπὲς δηλητηριώδεις καὶ ἀντιχριστιανικὲς διδασκαλίες.

Πρέπει νὰ σταματήσωμε ἐπιτέλους νὰ ἀναθρέφουμε τὰ παιδιά μας μὲ παραμύθια, ἀλλὰ μὲ ὑγιεῖς χριστιανικὲς διδασκαλίες καὶ μὲ ὀρθόδοξη πνευματικότητα.

ι) ἐπίσης νὰ μὴ ἀνεχώμεθα νὰ παρουσιάζουν οἱ ἔμποροι μέσῳ τῶν ἀναιδέστατων γύναιων καὶ ψευδοδιανοουμένων διαστρεβλωτῶν τῆς ἀληθείας τῆς τέταρτης ἐξουσίας τὸν ἐκ Ρώμης Ἕλληνα Ἅγιο Βαλεντῖνο, ὡς ἅγιο τῶν ἐρωτευμένων κ.λπ. πρόστυχες καὶ αἰσχρὲς διαστρεβλώσεις.

ια) ἀντὶ κατηχητικοῦ γιὰ καλλιέργεια ὀρθοδόξου πνευματικότητας παρασύρονται δυστυχῶς οἱ γονεῖς καὶ στέλνουν τὰ παιδιά τους στὸν προσκοπισμό, σὲ μαθήματα μπαλέτου, ρυθμικῆς, χοροῦ, κολυμβήσεως, ἱππασίας, ποδοσφαίρας, τὰ περιβόητα φεστιβὰλ κ.λπ., κ.λπ. καὶ ἔτσι ἀμβλύνουν τὶς ὀρθόδοξες συνειδήσεις καὶ διὰ τῆς πολτοποιήσεως μὲ τὶς ποικίλες αὐτὲς ἐκδηλώσεις ἐπιτυγχάνουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις νὰ δέχωνται οἱ Ἑλληνόπαιδες τὰ πάντα καὶ τοιουτοτρόπως ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον γίνεται τὸ «Ἑλλὰς ἑάλω».

ιβ) Ἀκόμη καὶ στὶς παγκόσμιες καὶ διεθνεῖς ἡμέρες τοῦ ΟΗΕ ἐπιβάλλεται νὰ εἴμεθα λίαν προσεκτικοὶ καὶ νὰ μὴ δεχώμεθα ἀνεξελέγκτως ὅ,τι μᾶς σερβίρουν τεχνηέντως οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ὡς π.χ.:

 • Τὴν 27 Ἰανουαρίου ὡς διεθνῆ ἡμέρα μνήμης θυμάτων ὁλοκαυτώματος καὶ ἐμεῖς νὰ μὴ ἔχωμεν δώσει ἀκόμη νὰ ἐννοήσουν οἱ ἀνεγκέφαλοι, ἀνίκανοι καὶ ξενόδουλοι πολιτικοί μας, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναγνωρίσωμε τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων ( 19 Μαΐου) καὶ νὰ τὴν προβάλλωμε παντοῦ.
 • Τὴν 20 Μαρτίου ὡς ἡμέρα γαλλικῆς γλώσσας.
 • Τὴν 20 Ἀπριλίου ὡς ἡμέρα κινεζικῆς γλώσσας.
 • Τὴν 23 Ἀπριλίου ὡς ἡμέρα ἀγγλικῆς γλώσσας.
 • Τὴν 6 Ἰουνίου ὡς ἡμέρα ρωσικῆς γλώσσας.
 • Τὴν 13 Ὀκτωβρίου ὡς ἡμέρα ἰσπανικῆς γλώσσας.
 • Τὴν 18 Δεκεμβρίου ὡς ἡμέρα ἀραβικῆς  γλώσσας.

Καὶ ἐνῷ ἡμέρα ἑλληνικῆς γλώσσας στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη δὲν ὑπάρχει, οἱ ἀνεγκέφαλοι Ἕλληνες εὐρωβουλευτὲς ἀντὶ νὰ ἐπιμείνουν διὰ τοῦτο, ἀντιθέτως ἐγελοῦσαν, ὅταν οἱ Βάσκοι εὐρωβουλευτὲς πρότειναν νὰ καθιερωθῇ στὰ σχολεῖα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης νὰ διδάσκεται ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα, ἀντὶ νὰ τοὺς εὐχαριστήσουν καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύσουν μὲ ἐμπεριστατωμένα ὑπομνήματα, γιὰ νὰ θεσμοθετηθῇ ἡ διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.

 • Τὴν 21 Νοεμβρίου ὡς παγκόσμια ἡμέρα τηλεόρασεως (ἀρκετὰ τὰ χαζοκούτια ἔχουν ἐκμαυλίσει καὶ ἀφιονίσει τοὺς Ἕλληνες καὶ ἰδίως τὴν νεολαία).
 • Τὴν 18 Δεκεμβρίου ὡς διεθνῆ ἡμέρα γιὰ τοὺς μετανάστες (ἀρκετὰ ὑποφέρει ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλλων καὶ καταντήσαμε ξένοι στὸ τόπο μας καὶ ὁ Ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτου νὰ μὴ αἰσχύνεται καὶ νὰ τονίζῃ ὅτι δὲν πρέπει νὰ βγαίνωμε ἔξω, ὅταν νυχτώνῃ)! ! !
 • Τὴν 23 Ἰουνίου ὡς ἡμέρα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες. (Ὁ ἐλληνικὸς λαὸς πολλὲς δεκαετίες τυραννεῖται ἀντὶ νὰ ὑπηρετῆται ἀπὸ τοὺς ἀκριβοπληρωμένους «περιεργαζομένους» στὸ δημόσιο καὶ γιὰ τὴ μισθοδοσία αὐτῶν τῶν παρασίτων, κατὰ Πάγκαλο κοπριτῶν, ὑποθήκευσαν οἱ ἀνεγκέφαλοι καὶ ἀχρεῖοι ἐθνοπατέρες ἀκόμη καὶ τὰ τετρασέγγονα γιὰ νὰ μισθοδοτῆται ὁ συρφετὸς τῶν στὸ δημόσιο ὑπηρετούντων καὶ συνταξιοδοτηθέντων αὐτῶν. Ἐπιβάλλεται νὰ θεσμοθετηθῇ Νόμος: «Κάθε δημόσιος ὑπάλληλος ποὺ γιὰ τρίτη φορὰ βαριέται νὰ ἐξυπηρετήσῃ τοὺς πολίτες καὶ αὐθαδιάζει, νὰ ἀπολύεται ἀναποζημιώτως,»).
 • Τὴν 18 Ιουλίου ὡς διεθνῆ ἡμέρα Νέλσον Μαντέλα (τί δουλειὰ ἔχουμε ἐμεῖς μὲ αὐτὸν τὸν ἐπαναστάτη Νέγρο ἐναντίον τοῦ Ἀπαρχάιντ-γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ἰσχύει ὅ,τι λέγει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστέ ἐν ΧριστἸησο» (Γαλ. 3,28), ὑπήρξαμε καὶ εἴμεθα πάντοτε ἐναντίον τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, πλὴν ὅμως εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ προστατεύωμε τὴν πατρίδα μας ἀπὸ ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων καὶ νὰ ἐπιτρέπωμε τὴν διαμονὴ στὴ χώρα μας μόνο ἐντίμων, ἠθικῶν, ἐναρέτων καὶ εὐπρεπῶν ξένων καὶ νὰ ἑλληνοποιοῦμε μόνο ὅσους τῆς ἑλληνικῆς παιδείας μετέχουν σύμφωνα μὲ τὴ σοφὴ ρῆσι τοῦ Ἰσοκράτους… Καὶ ὄχι κάθε καρυδιᾶς καρύδι ἀπὸ τοὺς ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων, ὅπως τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ὁρίζουν καὶ ἄφρονες Ἕλληνες πολιτικοὶ τὰ ὑλοποιοῦν χάριν ἄγρας ψήφων…

Γ. ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΑ

1. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομε ἐκτενῶς ἀναπτύξει καὶ στὸ περιοδικό μας Φωτεινὴ Γραμμή, ὡς π.χ.

τεῦχος 20, στὸ κεφάλαιο «Εὐ ἀγωνίζεσθαι», σελ. 38-72,

τεῦχος 28, στὸ κεφάλαιο «Ἐπέτειος Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων», σελ. 17,

τεῦχος 36, στὸ κεφάλαιο «Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες-μία μεθυστικὴ ἐπέτειος» σελ. 54,

τὴν ἀδυναμία τοῦ λαοῦ νὰ ἀσχολῆται μὲ κάτι τὴν διέγνωσαν οἱ ἰθύνοντες ἀνὰ τὶς χιλιετίες καὶ προσέφεραν ἀφθονώτατα θεάματα καὶ ὀλίγον ἄρτο, γιὰ νὰ ἀσχολῆται ὁ λαός-οἱ μάζες καὶ νὰ μὴ ἀσχολῆται μὲ τὸ γκρέμισμα τῶν ἑκάστοτε ἰθυνόντων, ἰδίως αὐτῶν ποὺ ἔχουν τὸν μανδύα καὶ τὴ χροιὰ τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ σοσιαλισμοῦ.

2. Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ σοσιαλ-ληστὲς ἀπὸ τὴ δεξιὰ καὶ τὴν ἀριστερὰ ἐφαρμόζουν εὐχαρίστως τοὺς σκοποὺς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ εἶναι ὁ ἀποχριστιανισμὸς καὶ ὁ ἀφελληνισμὸς τῶν Ἑλλήνων μέσῳ ἀφθονωτάτων ἐκμαυλιστικῶν θεαμάτων. Πρὸς τοῦτο τὰ χαζοκούτια ἔχουν μεταβληθῆ σὲ βιομηχανίες ἐγκληματικῶν στοιχείων, ξετσιπωσιᾶς καὶ πορνείας καὶ ἐν γένει σαπίλας, ἐπιδοτουμένων πρὸς τοῦτο. Π.χ. ὁ κ. Μητσοτάκης ὡς πρωθυπουργὸς ἐπιδότησε τὸ 1992 μὲ 280 ἑκατομμύρια δρχ. τὸν ΑΝΤΕΝΑ, διότι ἐμάζευε τὰ δυστυχισμένα κοριτσάκια, ποὺ τοὺς εἶχαν ξεσηκώσει τὰ μυαλά, ἔκανε καλλιστεῖα καὶ οἱ πορνόγεροι ἐπήγαιναν καὶ ἔκαναν «μπανιστήρι».

Καὶ τώρα μήπως πρέπει τὸν ΑΝΤΕΝΑ νὰ τὸν ἐπιδοτήσῃ ὁ κ. Παπανδρέου καὶ σια διότι τώρα ὁ ΑΝΤΕΝΑ ἐθέριεψε καὶ «ψυχαγωγεῖ» τοὺς Ἕλληνες μὲ τουρκικὰ σήριαλ ;

Τὸ ἀνθρωπάκι ὁ Σημίτης ἀνέθεσε σὲ ἕνα ξέφρενο γύναιο τὴν ὀλυμπιάδα, ὅπου ἐδαπανήθηκαν ἀμύθητα ποσὰ καὶ ἀκόμη δὲν γνωρίζουμε πόσες δεκάδες ἢ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια εὐρὼ ἐσπαταλήθησαν γιὰ νὰ ντοπάρουν τὴν κοινωνία.

3. Τόσον ἀναίσχυντοι εἶναι οἱ ἰθύνοντες, ποὺ παραμένουν ἀδιόρθωτοι. Ἐνῷ ἡ μεσαία καὶ ἡ κατώτερη τάξι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στενάζει κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβάστακτους φόρους καὶ οἱ «φίλοι» μας μᾶς βάζουν τὸ μαχαίρι στὸ λαιμὸ καὶ τὸ πιστόλι στὸ κρόταφο καὶ μᾶς ἐκβιάζουν νὰ ξεπουλήσουμε ὅσο-ὅσο καὶ πληθώρα ἄλλων ἀπὸ τὸν ἐθνικό μας πλοῦτο, γιὰ νὰ δύνανται νὰ καλύπτωνται τὰ θαλασσοδάνεια (κάθε λεπτὸ ποὺ περνᾶ ὑπερ-χρεώνεται ἡ Ἑλλάδα, δηλαδὴ ὑποθηκεύονται τὰ δισέγγονα, τρισέγγονα καὶ τετρασέγγονα μὲ 409 Εὐρὼ τὸ λεπτό, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει 588.960 Εὐρὼ τὴν ἡμέρα, δηλαδὴ 214.970.400 ἐπὶ πλέον Εὐρὼ τὸν χρόνον)…

Ἐκβιαζόμενοι δὲ νὰ πωλᾶμε ὅσο-ὅσο, θὰ ἐξανεμισθῇ ὅλος ὁ ἐθνικὸς πλοῦτος γιὰ ἐλάχιστα ποσὰ καὶ ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ δύναται ποτὲ νὰ ὀρθοποδήσῃ.

4.Ἐν τούτοις οἱ ἰθύνοντες παρέμειναν ἀδιόρθωτοι καὶ διέθεσαν καὶ ἐφέτος τεράστια ποσὰ γιὰ Eurovision καὶ γιὰ special olympics (σπατάλησαν γιὰ τὰ special olympics δπλάσια καὶ πολλαπλάσια ἀπὸ ἄλλες χῶρες). . .

5. Δὲν εἶναι μόνο ἡ οἰκονομικὴ ὀλιγαρχία, οἱ ἀετονύχηδες καὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ποὺ ἐκμεταλλεύονται καὶ καταληστεύουν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐθνοπατέρες καὶ οἱ πολιτικάντηδες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταπροδώσει τοὺς Ἕλληνες καὶ πασχίζουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀλλὰ καὶ ἡ πνευματική, φεὺ καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, οἱ ὁποῖες ἀδιαφοροῦν, συμπλέουν καὶ συνευωχοῦντο μὲ τοὺς φαύλους, ἐφαρμοζομένου τοῦ: «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμες ἄδομεν» …

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τὴν πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία νὰ ἀφυπνισθοῦν καὶ ἀναλογιζομένες τῶν εὐθυνῶν των νὰ λάβουν θέσι Ἰωάννου Προδρόμου, Ἰωάννου Χρυσοστόμου καὶ λοιπῶν θαρραλέων πατέρων τῆς ἐκκλησίας μας καὶ νὰ κρούσουν τὸ κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας καὶ σὲ ὀρθόδοξη πνευματικότητα ἐπικαλούμενες τὸ Θεῖο ἔλεος, διαφορετικὰ «ζήτω, ποὺ καήκαμε»…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *