ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΗ ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΗΡΟΥ – ΚΟΥΦΙΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

14.8.2018

ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ

ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

1.Ὅπως ἔχομε ἀνακοινώσει σὲ ἑκατοντάδες Μητροπολίτας, Σεβασμιωτάτους, Πανοσιολογιωτάτους, Θεοφιλεστάτους, Ἡγουμένους – Ἡγουμένας, Ἀρχιερατικοὺς Ἐπιτρόπους, Πρωτοσυγκέλους, Πρωτοπρεσβυτέρους καὶ λοιποὺς καὶ λοιπούς, ἀπὸ 1ης Ἰουλίου 2018 μέχρι καὶ 14 Αὐγούστου 2018 ἐμφανιζόταν ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἀείμνηστος πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστίνος Καντιώτης καὶ μᾶς ἐτόνιζε κατηγορηματικῶς κάθε ἡμέρα: «Μὴ ἀποκάμετε, μὴ ἀποθαρρύνεσθε, νὰ ἐπιμείνετε, μὴ πτοεῖσθε, μὴ σᾶς κυριεύσει ἀβελτηρία καὶ ἀκηδία, ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του, θὰ νικήσετε».

2. Τὴν 14.8.2018 βιώσαμε τὴν ἀναβλάστησιν ἑνὸς κορμοῦ κούφιου καὶ πλήρως ἀπεξηραμένου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο εἰς τὴν ἕδρα τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τοποθετημένος παραπλεύρως τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Γιάτρισσας, δωρεᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ εἰς τὸ Σωματεῖο τὸ ἒτους 2011.

3. Γνωρίζοντες, αὐτὸν τὸν ἀνεπανάληπτον ἰδανικὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ ὅλες τὶς ὄψεις, ἀναμένομε νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ θαῦμα του, διότι τὴν βλάστησιν τοῦ κούφιου καὶ θεόξερου ξύλου, τὴν εἴδαμε   ὅλοι.

4. Δυστυχῶς ὅμως, οἱ ἑκατοντάδες ρασοφόροι πρὸς τοὺς ὁποίους ἐμεῖς ἀπευθυνθήκαμε, ἵδρωναν τὰ αὐτιά τους τόσο πολὺ καὶ δὲν καταδέχθηκε οὔτε ἕνας – ἐφαρμόζοντες τά:  «…ἀγρὸν ἠγόρασα….» – νὰ προσέλθῃ νὰ βεβαιωθῇ περὶ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Φοβήθηκαν μήπως τὰ ἱδρωμένα αὐτιά τους πάθουν ψύξιν καὶ ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον ἐπαναλάμβανε: «….ἐρωτῶ σέ, ἔχε μὲ παρητημένο…»!!!.

5. Τὸ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ αὐτὸ ΓΕΓΟΝΟΣ δημοσιεύθηκε, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Ἁγ. Ὄρους, εἰς τὸ περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 76 σελίδες 59 – 62, ἐξώφυλλον καὶ ὀπισθόφυλλον καὶ, ὡς συνημμένως .

6.  ἐξώφυλλον φωτογραφια

7 οπισθόφυλλο φωτογραφίας

8.Ὁ εὐλαβὴς καὶ ταπεινὸς γεωπόνος κ. Κων/νος Δημητριάδης καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἁγιορεῖτες μᾶς εἶχαν τονίσει κατηγορηματικῶς νὰ θέσωμε τὸ κούφιο αὐτὸ ξύλο εἰς κάποιο πινάκιο (πιάτο) μὲ νερὸ διὰ νὰ δημιουργηθοῦν ρίζες καὶ νὰ διατηρηθῇ ἤ νὰ ἀφήσωμε αὐτὸ τὸ κούφιο ξύλο ἐκτὸς νεροῦ καὶ νὰ ξεραθῇ, πράγμα ποὺ καὶ ἐπράξαμε.

9.Τὸ ἐν λόγῳ βλαστάρι διατηρεῖται ξηρόν.

Ὤ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου Κύριε!

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *