BILD Συνέντευξη γερμανού υπουργού Horst Seehoffer "Το Ισλάμ δεν ανήκει στη Γερμανία", 30.3.18

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018 14:11
OI ΠΑΛΙΜΒΑΡΒΑΡΟΙ NATOΪKOI ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΑΙΜΟΔΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΘΗΚΑΝ ΝΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΣΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΙΣΧΥΡΩΝ ΛΑΩΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ HORST SEEHOFER στην BILD (16.3.2018)
30.3.2018
Ἐξοπλίζουν συστηματικὰ τοὺς ἐξτρεμιστἐς Μωαμεθανούς, τοὺς ὁποίους βαπτίζουν «Συριακὸ Παρατηρητήριο» καὶ προτρέπουν Σηΐτες, Σουνίτες, Ἀλεβίτες, Κούρδουςκαὶ Χριστιανούς (Ἀραβοσύριους, Μαρωνίτες καὶ Ἑλληνορθοδόξους) νὰ ἀλληλοσπαράζωνται γιὰ νὰ ἀποκτήσουν αὐτοὶ οἱ ἄπληστοι τὰ ἐδάφη καὶ τὸνἀφθονώτατο ὀρυκτὸ πλοῦτο αὐτῶν τῶν λαῶν.
ΚΑΤΩΤΕΡΩ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΥΠΟYΡΓΟΥ  HORST SEEHOFER  ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
BILD στοὺς δημοσιογράφους Ralf Schuler καὶ Franz Solms-Laubach
ΘΕΜΑ :
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ HORST SEEHOFER :
«ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Ἐδῶ καὶ δύο ἡμέρες εἶναι ὁμοσπονδιακὸς ὑπουργὸς ὁ κύριος Horst Seehofer (68 ἐτῶν ἀπὸ τὸ Χριστιανοκοινωνικὸ δημοκρατικὸ Κόμμα, CSU ) καὶ δίνει ἕνα ξεκάθαρο σύνθημα.
,,  Bild:
Κύριε Seehofer, εἶστε 68 χρονῶν καὶ ἕνας ὑπέροχος ὑπουργὸς τοῦ διευρυμένου Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, Πολεοδομίας καὶ Πατρίδος {Γερμανικῆς Χώρας} . Πιστεύετε, ὅτι θὰ τὰ καταφέρετε;
Seehofer:
Ἡ ἡλικία μου δὲν τίθεται σὲ συζήτηση. Γνωρίζω ἑκατοντάδες δραστήριους ἀνθρώπους στὴν ἡλικία μου ,οἱ ὁποῖοι διευθύνουν ἐπιχειρήσεις ἢ ἄλλους ποὺ ἐκτελοῦν καθημερινὰ μεγάλα ἔργα. Ἡ ἡλικία δὲν εἶναι ἐμπόδιο καὶ ἡ νεότης δὲν εἶναι κερδος.
Bild:
Τὸ μεγάλο θέμα στὸ χρόνο ὑπηρεσίας σας θὰ εἶναι νὰ ὑπερνικήσετε τὴν λαθρομεταναστευτικὴ κρίση.
Πῶς μπορεῖτε νὰ ξαναποκτήσετε τὴν χαμένη ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ ;
Seehofer:
Θὰ θέσουμε σὲ ἐφαρμογὴ αὐτὰ ποὺ ἐδῶ καὶ τρία χρόνια ἀπαιτοῦμε.
Σ᾽ αὐτὰ ἀνήκουν, ἔλεγχος χωρῶν προελεύσεως τῶν μεταναστῶν, μία ἀνώτατη πηγὴ πληροφόρησης γιὰ γρηγορότερη ἀπέλαση καἰ ἰσχυρὴ καταπολέμηση τῶν αἰτιῶν στὶς χῶρες καταγωγῆς ,ποὺ προκαλοῦν τὴν λαθρομετανάστευση.
Καὶ γιὰ ὅσους χρειάζονται πραγματικὴ προστασία ,εἶναι αὐτονόητο ,ὅτι πρέπει νὰ τοὺς προσφέρουμε προστασία.
Καὶ ὅσοι θέλουν νὰ παραμείνουν στὴ χώρα μας ,θὰ πρέπει μὲ κάθε συντονισμένο μέσον νὰ τοὺς ἐντάξουμε στὴν κοινωνία μας.
Bild:
Γιατὶ πρέπει τώρα ,ἀπότομα νὰ ἐπιτύχετε κάτι ,ποὺ πιὸ μπροστὰ δὲν μπορέσατε νὰ πραγματοποιήσετε ;
Seehofer:
Θὰ πρέπει πρῶτα ἡ κεντρικὴ Ὑπηρεσία τῆς ὁμοσπονδίας νὰ ἀναλάβῃ μὲ μεγαλύτερη εὐθύνη τὴν ὑπόθεση τῶν ἀπελάσεων τῶν λαθρομεταναστῶν.Τὰ ἐπὶ μέρους κρατίδια {τῆς Γερμανίας} θὰ ὲξακολουθοῦν καὶ στὸ μέλλον νὰ εἶναι  ὑπεύθυνα νὰ ἀπελαύνουν τοὺς ἀνεπιθύμητους λαθρομετανάστες.
Ἡ πίεση εἶναι τεράστια .
Ἄν τώρα ὁρισμένες πόλεις σταματήσουν νὰ  δέχονται λαθρομετανάστε , αὐτὸ ἀποδεικνύει ἀκριβῶς αὐτό, ποὺ ἦταν δική μου τοποθέτηση ἐδῶ καὶ χρόνια.
Ἡ δυνατοτητα ἐπανένταξης στὴν κοινωνια μας εἶναι περιορισμένη καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ καταρακωθῆ  ὑπερβολικά.
Bild:
Τὰ κρατίδια τῆς Ὁμοσπονδίας εἶναι ὑπερβολικὰ βεβαρυμένα, οὔτε ὑπάρχει συνεργασία μὲ τὶς χῶρες καταγωγῆς καὶ ἐκμεταλλευονται τὰ κενὰ στὸ σύστημα.
Seehofer:
Τώρα ὅλα αὐτὰ τελειώνουν.
Ἡ ὑποδοχή, ἡ ὑποβολὴ αἰτήσεως καὶ ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν αἴτηση θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸ μέλλον στὰ κέντρα ὑποδοχῆς.
Θέλουμε μέχρι τὶς καλοκαιρινές διακοπὲς νὰ ὑποβάλουμε αὐτὸν τὸν νόμο. Θὰ πρέπῃ μέχρι τὸ φθινόπωρο νὰ πραγματοποιηθη τὸ πρῶτο κέντρο ὑποδοχῆς.
Bild:
Ἡ στατιστικὴ δείχνει, ὅτι ἡ Γερμανία εἶναι διηρημένη. Πῶς μπορεῖτε νὰ ξαναενώσετε τὴν πατρίδα ;
Seehofer:
Αὐτὸς εἶναι ὁ σπουδαιότερος σκοπός μου, γι΄ αὐτὸ εἶμαι ὑπουργὸς πατρίδος.
Ἡ πατρίδα εἶναι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους πολὺ σπουδαῖο πρᾶγμα, τοὺς προσφέρει σιγουριά.
Εἶναι ἀνοησία νὰ ἐξισώνη  κανείς τὴν πατρίδα μὲ τὰ ἔθιμα. Αὐτὰ  συμβαδίζουν  παράλληλα μὲ τὴν σπουδαιότητα τῆς ζωῆς καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων.
Ορισμένες περιοχὲς ματώνουν, οἱ χῶροι συνοστισμοῦ ἔχουν ξεχειλίσει. Πρέπει νὰ δωθοῦν ἐδῶ ἐρεθίσματα , γιὰ νὰ ἰσοροπήση πάλι ἡ κατάσταση.
Bild:
Ὁλοένα καὶ περισσότεροι Μουσουλμάνοι άναζητοῦν στὴ Γερμανία μία καινούρια πατρίδα.
Ἀνήκει τὸ Ἰσλὰμ στὴ Γερμανία ;
Seehofer:
Ὄχι τὶ Ἰσλὰμ δὲν ἀνήκει στὴν Γερμανία.
Ἡ  Γερμανία διαμορφώθηκε σύμφωνα μὲ τὸν Χριστιανισμό.
Σ΄ αὐτὸ ἀνήκουν, ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, οἱ ἐκκλησιαστικὲς ἑορτές, οἱ ἑορτὲς τοῦ Πάσχα, τῆς Πεντηκοστῆς, τῶν Χριστουγέννων.
Αὐτονόητο εἶναι, ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι,ποὺ ζοῦν ἐδῶ, ἀνήκουν στὴ Γερμανία.
Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει, ὅτι ἐμεῖς ἀπὸ μία λανθασμένη κατανόηση θὰ ἐγκαταλείψουμε τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς πατρίδος μας.
Bild:
Χρειάζεται ἕνα ἰσλαμικὸ συνέδριο ;
Seehofer:
Ὁπωσδήποτε εἶναι πολὺ σπουδαῖο ἕνα ἰσλαμικὸ συνέδριο γιὰ μένα.
Θὰ πρέπει νὰ καθίσουμε μὲ τὰ ἰσλαμικὰ συνδικάτα σὲ ἕνα τραπέζι γιὰ νὰ κάνουμε διάλογο καὶ ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ ἀποδομήσουμε.
Τὸ δικό μου μήνυμα εἶναι :
Οἱ Μωαμεθανοὶ πρέπει νὰ ζοῦνε μαζί μας . Ὄχι δίπλα μας καὶ οὔτε πάνω ἀπὸ μᾶς.
Γιὰ νὰ τὸ ἐπίτυχουμε αὐτό, χρειάζεται ἀλληλοκατανόηση . Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ διάλογο.
Bild:
Εἶναι καλὸ  νὰ ἔχει κανεὶς στὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο κάποιον μὲ μεταναστευτικὲς ἰδέες ;
Seehofer:
Ἐγὼ θὰ ἀνταπαντήσω.
Πρέπει νὰ εἶμαι γιατρὸς γιὰ νὰ μπορῶ νὰ γίνω ὑπουργὸς ὑγείας ;
Ἡ πολιτικὴ ἐπιδιώκει νὰ θέσῃ σὲ ἐφαρμογὴ πολιτικὲς ἰδέες γιὰ τὸ καλὸ τῆς κοινωνίας μας.
Γι ᾽αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ συμβουλὴ τῶν εἰδικῶν.
Κάποιος ,ποὺ ἔχει μόνον μεταναστευτικὲς ἰδέες δὲν εἶναι αὐτὸ  ἡ προϋπόθεση, ὥστε νὰ γίνῃ κάποιος καὶ ποιοτικὰ καλὸς πολιτικός.  ,,

Ὁ Γολγοθὰς τῶν Συρίων.

Ὁ πανδαιμονισμὸς τῶν ἄγγλων, γάλλων, γερμανῶν καὶ ἀμερικάνων καὶ ὅλων αὐτῶν τῶν παλιμβαρβάρων ἐμπόρων ὅπλων καὶ ἡ ἀκατάσχετη διαβολικὴ δίψα γιὰ τὰ πετρέλαια, ἀέριο καὶ τὸν πολυτιμότατο ὀρυκτὸ πλοῦτο εἰς Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Συρία καὶ λοπὲς χῶρες Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς ἀλλὰ καὶ Ἀφρικῆς ὁδηγεῖ τοὺς εἰδεχθέστατους εγκληματίες ἰθυνόντων ἰσχυρῶν τῆς γῆς εἰς τὴν ὑποδούλωση ὅλων αὐτῶν τῶν χωρῶν καὶ γενοκτονία τῶν ἐν λόγῳ λαῶν.

Ἄλλοτε ὑποστηρίζουν τυραννικὰ καὶ ἀπαίσια καθεστῶτα βαπτίζοντας τα σὲ δημοκρατίες, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ κατατρέχουν παντοῦ καὶ παντοιοτρόπως τὸ ἴδιο τὸ θρέμμα των, Be Laden καὶ ἄλλα διεφθαρμένα πρόσωπα, σπέρνοντας τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορὰ στὶς χῶρες ποὺ δροῦσαν. Παραδείγματος χάριν στὸ Ἀφγανιστάν γιὰ νὰ ἐκμεταλλεύονται τὸ χασίσι καὶ ἄλλα ἄκρως ἐπικίνδυνα ναρκωτικά, ἄλλοτε νὰ προκαλοῦν καὶ ἐνισχύουν πολέμους μεταξὺ τῶν κρατῶν ὅπως τὸ Ἰρὰκ καὶ τὸ Ἰράν, ὅπου κατὰ τὴν μακραίωνο αὐτὴ περίοδο ἐξουθένωσαν ἄνω τοῦ 1.000.000 ἀνθρώπους, ἄλλοτε δὲ μὲ τὰ πουλημένα δέρματα (κοινῶς τομάρια) κατασκόπους νὰ δημιουργοῦν ἀνήθικες καταστάσεις, ὅτι δῆθεν ὁ Σαντὰμ Χουσεϊν διέθετε τεράστιες ἀποθῆκες χημικῶν ὅπλων καὶ ὅτι ἦταν ὁ  «χασάπης» τῆς Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς. Καὶ μὲ αὐτὰ τὰ τρισάθλια ψεύδη διέλυσαν τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ὡραία χώρα – γῆ τοῦ Παραδείσου τοῦ Εὐφράτη καὶ τοῦ Τίγρεως.

Τὶς ἴδιες προβοκάτσιες ἔκαναν καὶ μὲ τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, χαρακτηρίζοντας τὸν ἡγέτη της ὡς «χασάπη» τῶν Βαλκανίων, μὲ τὴν Λιβύη καὶ λοπὲς χῶρες γιὰ νὰ καθυποτάξουν οἱ εἰδεχθέστατοι αὐτοὶ ἐγκληματίες τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς τὶς πτωχὲς καὶ ἀνίσχυρες χῶρες τῆς ὑφηλίου.

Ἀφοῦ ἑδραιώσουν ἄλλα ἀπάνθρωπα, βάρβαρα καὶ βρώμικα καθεστῶτα, τοὺς ἐπιβάλλουν διὰ τῆς βίας ὅλους αὐτοὺς τοὺς δοτοὺς καὶ τρισάθλιους γενίτσαρους τοῦ πνεύματος, ὅπως εἶναι καὶ ὁ «πολυχαϊδεμένος Σουλτάνος μας», ποὺ θὰ τὸν διατηροῦν ὅσο καιρὸ εἶναι πειθήνιο ἐκτελεστικὸ ὄργανο αὐτῶν τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Θὰ διατηροῦν καὶ τὸν Ἐρντογκὰν καὶ τὰ ἄλλα βρώμικα καὶ τρισάθλια καθεστῶτα τῶν ἄλλων χωρῶν. Ὅταν δὲ σταματήσουν νὰ τοὺς κάνουν ὅλα τὰ χατήρια, τότε θὰ ἀναδείξουν ἄλλα ἀποβράσματα ὡς «δημοκρατικοὺς καὶ σωτῆρες τῶν κρατῶν» καὶ θὰ γκρεμίζουν  τὰ προηγούμενα ἀνδρείκελα ὅπως πετᾶμε τὶς λεμονόκοπες, ὅταν δὲν βγάζουν χυμό .

Ἑπόμενη ἐπέμβασή τους θὰ εἶναι μᾶλλον τὸ Ἰρὰν καὶ ἄλλες ἀνίσχυρες χῶρες.

Ἐνῶ ὁ φίλους τους καὶ ὁμοϊδεάτης τους Ερντογκάν ἔλαβε 3.000.000.000 Εὐρὼ γιὰ νὰ διαχειρίζεται  1.000.000 Σύριους καὶ λοιποὺς λαθρομετανάστες καὶ σὲ μᾶς ποὺ ἔχει διοχετεύσει ἡ κλίκα τοῦ Ερντογκὰν ἀρκετὰ ἑκατομμύρια ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνους, λαμβάνουμε ψιχία ἤ τίποτε.

Ἡ διαχείρισις τοῦ Ἐρντογκὰν συνίσταται νὰ ὀργανώνει δουλέμπορους καὶ μὲ σαπιοκάραβα ἤ ἐπικίνδυνα φουσκωτὰ νὰ μᾶς ξεφορτώνει παντοιοτρόπως ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλόφιλους, τοὺς ἀφιονισμένους μὲ τὸ δόγμα «ἀνήκουμε στὴ δύση».

Καὶ αὐτὰ τὰ φίδια τὰ κολωβά, οἱ δίποδες βασιλικὲς κόμπρες ὄχι μόνον δὲν ἀνακαλοῦν στὴ τάξη τὸν καθημερικῶς ἀποθρασυνόμενο γενίτσαρο τοῦ πνεύματος Ἐρντογκὰν ἀλλὰ ἀπεναντίας μᾶς εἰρωνεύονται ἐπαναλαμβάνοντας καταχρηστικῶς τό   «εἰρήνη ὑμῖν» ἤ τὸ τρισάθλιο  «βρὲς τα μεταξύ σας».

Μᾶς δημιούργησαν δὲ καὶ τὴ προβοκάτσια ὅτι δῆθεν οἱ ἀξιωματικοί μας εἰσῆλθαν εἰς τουρκικὸ ἔδαφος, ἐνῶ ἀπήχθησαν ἀπὸ τὸ  ἑλληνικὸ ἔδαφος, γιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ μᾶς ἐκβιάζουν καθημερινῶς, ἄλλοτε μὲν μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν φυγάδων Τούρκων ἀξιωματικῶν, ἄλλοτε δὲ μὲ τὶς τρισάθλιες τρομοκρατικές τους ὑπερπτήσεις ἄνωθεν τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν καὶ ἄλλοτε μὲ τὶς καταλήψεις τῶν παραλίων νησιῶν κοντὰ στὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τοῦ Αἰγαίου.

Ἀκόμη καὶ μὲ ἐπὶ πλέον προβοκάτσιες στὴ Κύπρο μας..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *