28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ! ΑΠΗΛΘΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΚΑΙ Ο ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ  ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (2014)

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἐπετείου τῶν εἰς Κύριον ἐκδημήσεων καὶ μεταφορᾶς των εἰς τὰ ἀγκάλας τοῦ δικαιοκρίτου Χριστοῦ, τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτου καὶ τοῦ ἀγωνιστοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου  ἀναδημοσιεύομε καὶ πάλι μέρος τῶν ὅσων ἐγράψαμε σχετικῶς εἰς τὴν Φωτεινὴ Γραμμή,  π.χ. :

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ (ΚΑΝΤΙΩΤΗ) Πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης

ΕΠΤΩΧΕΥΣΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 28.8.2010

ΠΑΤΗΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 25.8.2011

ΑΓ.ΚΩΝ-ΝΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟ 1964

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΓΕOΝΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤOΥ (+28.8.2010)  ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (+28.8.2014)

Ο ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΠΡΕΨΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΜΑ-27.8.18

χῶρος καὶ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπτύξωμε λεπτομερέστερα καὶ ἰδιαιτέρως τὶς διάφορες πτυχὲς τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἀκάματου θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, διότι θὰ ἔπρεπε νὰ συγγραφοῦν τόμοι ὁλόκληροι, ἀλλὰ ἐμεῖς ὄχι μόνον δὲν διαθέτουμε αὐτὸν τὸν χρόνον ἀλλὰ καὶ  οὔτε τὶς ἱκανότητες, τὸ δὲ ἀναγνωστικὸν κοινὸν δὲν διαθέτει τὴν δέουσα ἐπιμονὴ και ὑπομονὴ πρὸς τοῦτο.

Καὶ  οἱ γράφοντες αὐτὲς τὶς πενιχρὲς γραμμὲς τὸν ἐκάκιζαν  γιατὶ ἐγκατέλειψε τὴν Ἀττικὴν ὅπου διαβιοῦν τὸ περίπου 55% τῶν Ἑλλήνων καὶ μετέβει εἰς τὴν ἄγονη περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὴν Φλώρινα, τὴν Πτολεμαΐδα καὶ μικρὲς πόλεις ὅπου ὠργίαζε ἡ σλαβικὴ ποδηγεσία. Εἰς τὴν Ἀττικὴν εἶχε ἐγκαθιδρυθῆ εἰς τὶς καρδιὲς ὅλων τῶν εὐλαβῶν, ταπεινῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν  ὡς Πατριάρχης, Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Ἐθνάρχης καὶ οἱ περισσότεροι τῶν εὐλαβῶν ἦσαν διατεθειμένοι νὰ θυσιασθοῦν γιὰ  «τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία».

Τώρα διαπιστώνουμε ὅτι ἦταν ἐνέργεια τῆς Θείας Προνοίας, διαφορετικὰ θὰ εἴχαμε τεράστια προβλήματα, θὰ ἀφηνίαζαν οἱ πολιτικοί μας μὲ τὶς ἀκραῖες ἀπάτριδες συμπεριφορές τους.   Εὐχαρίστως θὰ ἐδέχοντο ὄχι μόνον τὶς συρρικνώσεις τῶν κοινωνικῶν κατακτήσεων ἀλλὰ καὶ τῆς πατρίδος καὶ θὰ ἦταν ὁ χάρτης σὰν αὐτὸν ποὺ δημοσιεύουμε κατωτέρω.  

Μὴ γεένοιτο!.   

Τότε, ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἐπιμένοντες νὰ συνεχίσουμε νὰ ἀγωνιζόμεθα ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ὑπὲρ διατηρήσεως μέχρι καὶ τελευταίας σπιθαμῆς τῆς Ἑλληνικῆς γῆς θὰ χαρακτηριζόμεθα ἐντονότατα ὡς ἐθνικιστικές, σκοταδιστὲς καὶ τὰ παρόμοια σατανικὰ φληναφήματα αὐτῶν τῶν  εἰδεχθέσταστων φασιστικῶν καταλοίπων, οἱ δὲ πολιτικάντιδές μας θὰ μεγαλουργοῦσαν μὲ τὸ δόγμα των: «ἀνήκομε εἰς τὴν Δύσιν».

Ὅπως ἐγράψαμε στὸ περιοδικό μας Φωτεινὴ Γραμμή, θὰ ἔπρεπε ἤδη οἱ Περιφερειάρχες, αἱρετοὶ καὶ ὑπὸ τῆς πολιτείας διοριζόμενοι, τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν καὶ ὅλοι οἱ Δήμαρχοι νὰ στήνουν ἀδριάντες τοῦ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ σὲ κάθε ὁδικὸν κόμβον ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν Φλώρινα καὶ νὰ τὸν ἀνακηρύξουν ὡς σωτῆρα τῆς Δυτικῆς καὶ Κεντρικῆς Μακεδονίας.

                                      ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *