17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

15.11.2019

Ὅπως καὶ ἄλλοτε εἴχαμε γραψει στὸ περιοδικό μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» ἀλλὰ καὶ στὰ ἄρθρα μας στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ στὸ παλαιό μας Facebook Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους (τὸ ὁποῖο μᾶς «γκρέμισαν» οἱ ἰθύνοντες κατὰ ἐντολὴ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων) καὶ στὸ νέο Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή), τὸ ὁποῖο ἔφθασε τὶς 5.000 καὶ ἀντικαταστάθηκε μὲ τὸ: https://www.facebook.com/tamatouethnous/),στὸ Twitter @PANEL_TAMA καὶ στὸ https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/ :

Οἱ περισσότεροι ἀριβίστες, ἀετονύχηδες καὶ ἰδιοτελέστατοι

συσπερώθησαν ἐπὶ τῷ αὐτῷ, ἀνὰ περίπου 10 φίλους καὶ ὁμοϊδεάτες τους καὶ ὁ καθένας μαρτυροῦσε ὑπὲρ τῶν ἄλλων γιὰ δῆθεν κατατρεγμοὺς καί «δημοκρατικά» του φρονήματα. Ὁ ἀπώτερός τους σκοπὸς ἦταν νὰ ἀναρριχηθοῦν «ἕρποντας, γλύφοντας καὶ μὲ τὰ κερατἀκια των».

Εἶναι ἡ κατ’ἐξοχὴν ἀνηθικότης νὰ ἐπαναλαμβάνωνται κάθε χρόνο οἱ θεατρινισμοὶ γιὰ τὸ Πολυτεχνεῖο, ποὺ ἀνανεωνοῦν τὴν μνήμη καὶ τὸ μίσος τῶν ἀντιπάλων παρατάξεων καὶ νὰ διαιωνίζεται ὁ διχασμός. Πρέπει νὰ παύσουν ὅλα αὐτὰ ἀμέσω καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες σὰν μία γροθιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ τῆς άκεραίας πατρίδος καὶ ὑπὲρ τῶν λαϊκῶν κατακτήσεων γιὰ τὰ ὁποῖα ἔχουν χυθῆ ἄπειροι ποταμοὶ αἱμάτων. Ἐπ οὐδενὶ λόγω ἐπιτρέπεται νὰ γινόμεθα ὁδοστρωτῆρες ἀλλὰ νὰ διατηρήσουμε μόνον τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους μὲ σεμνότητα. Πρέπει νὰ ἀγωνιζόμεθα ὅπως ἀγωνίσθηκαν οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν  πρόγονοι, οἱ παποῦδες καὶ οἱ παέρες καὶ οἱ μητέρες μας στὸ Ἔπος τοῦ 1940 1944 (ἄρθρο μας 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019).

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ  ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ  

ΖΗΤΩ ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ   

ΖΗΤΩ Η ΑΚΕΡΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ !

Μέγιστος ἰδεαλιστὴς καὶ οὐσιαστικὰ ἀγωνιστής – ἀντιστασιακὸς ὑπῆρξε ὁ Ἥρωας τῆς ἀντιστάσεως κατὰ τῆς χούντας, ὁ ἁγνὸς καὶ μοναδικὸς ἀληθινὸς ἀγωνιστὴς τῆς Δημοκρατίας, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ.

Ὁ διώκτης τῶν δικτατόρων διὰ τῆς Χριστιανικῆς πέννας του.

Ὁ λόγος του, λάβα ἐναντίον κάθε τυραννίας.

Γεννήθηκε τὸ 1917 στὸ Ἀποδούλου – Ἀμαρίου – Ρεθύμνης. Ὴταν τὸ 4ο παιδὶ ἀπὸ τὰ ἑπτὰ παιδιὰ τοῦ Σταύρου καὶ τῆς Χρυσάνθης Ψαρουδάκη.

Διορίσθηκε δάσκαλος στὸ Φουρφουρὰ Ρεθύμνης. Ἔγινε δικηγόρος μετὰ τὸν πόλεμο καὶ συνέγραψε τὸ Πολιτικὸ καὶ Χριστιανικὸ Μανιφέστο.

Τὸ 1949 ἵδρυσε τὸ Χριστιανικὸ Προοδευτικὸ Κόμμα καὶ τὸ 1952 συνέγραψε τὸ Βιβλίο «Χριστιανικὴ Ἐπανάσταση καὶ Ἀνθρώπινη Κοινωνία». Τὸ 1953 ἵδρυσε τὸ Κίνημα Χριστιανικῆς Δημοκρατίας καὶ ἄρχισε νὰ ἐκδίδῃ τὴν ἐφημερίδα «Χριστιανικὴ Δημοκρατία».

Αὐτὸς ὁ ἥρωας τῆς ἀντιστάσεως κατατρομοκρατεῖτο καθημερινῶς καὶ ἀπειλεῖτο:

Ἄν δὲν ὑπολογίζῃς τὸν ἑαυτό σου τουλάχιστον ὑπολόγισε τὴν γυναίκα σου καὶ τὰ παιδιά σου, τὸ σπίτι σου. Αὐτὸς ὅμως ὁ ἀντιστασιακὸς ἥρωας δὲν ἐκάμφθη. Τότε ἕνα βραδάκι τοῦ δηλητηρίασαν τὰ δύο χαριτωμένα κοριτσάκια του, Εἰρήνη καὶ Χρυσούλα, που ἐφρόντισαν τὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων κατὰ τὴν νεκροψία νὰ κουκουλωθῇ ἡ ἀλήθεια.

Ὁ ἀνιδιοτελέστατος ἀγωνιστὴς Νικόλαος Ψαρουδάκης συνέχισε νὰ ἀγωνίζεται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ἀκεραίας πατρίδος.

Πρὸς τοῦτο εἶναι ὁ μόνος ἀνιδιοτελὴς, ἰδεολόγος πολιτικός, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν ἐφυλακίσθη για τὶς ἰδέες του, διότι ἔγραψε πρωτοσέλιδο ἄρθρο στή «Χριστιανική» μὲ τίτλο «Διαρκὲς τὸ ἀδίκημά σας κύριοι Ἀρεοπαγίτες»., παραμένων ἀκλόνητος καὶ τονίζοντας:  «Ἤ ἐγκλημάτησα ἐναντίον τῆς Πολιτείας καὶ πρέπει νὰ τιμωρηθῶ ἤ ἐσεῖς εἶσθε κακοῦργοι καὶ μὲ διασύρετε, μὲ κατασυκοφαντεῖτε καὶ μοῦ στερεῖτε τὴν ἐλευθερία μου».

Κοιμήθηκε στὶς 23.10.2006, εἰς ἡλικίαν 88 ἐτῶν.

Σχετικῶς ἐγράψαμε στὸ τεῦχος τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 29 σε. 160-162.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ὁ ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν φορέων μας τὸν ἐβράβευσε σὲ πανηγυρικὴ ἐκδήλωσίν μας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖον.

Στὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησιν του, ὀρθότατα τὰ Ἑλληνικὰ Ταχυδρομεῖα κυκλοφόρησαν σειρὰ γραμματοσήμων μὲ τὴν προσωπογραφία του, τὴν ὁποία μεγενθύνουμε πρὸς δημοσίευσιν.

Πρὸς τοῦτο  ζητήσαμε ἀπὸ τὰ  ΕΛ.ΤΑ, τὰ ὁποῖα στὴν ἀρχὴ μᾶς ἔλεγαν ὅτι δὲν ὑπάρχουν γραμματόσημα τοῦ Ψαρουδάκη, νὰ συλέξουν ὅλα τὰ ἀδιάθετα γραμματόσημα μὲ τὸν Ψαρουδάκη καὶ τὰ προαγοράζουμε ἐμεῖς. Πράγμα ποὺ καὶ ἐγενετο.

Ἕνα  δύο   γραμματόσημα εὐχαρίστως νὰ τὰ δωρίζουμε ἐμεῖς στοὺς ἐνδιαφερομένους. Ἄν εἶναι γιὰ περισσότερα νὰ τοὺς τὰ ἀποστέλλουμε,  ἀποστέλοντας μας ἀντίγραφο τοῦ ταχυδρομικοῦ ἤ τραπεζιτικοῦ ἐμβάσματος στὸ ἀκριβὲς ἀντίτιμον τῶν 0,72 Εὐρὼ ἕκαστον σὺν τὰ χγραμματόσημα.

Κατωτέρω σημείωμα φίλου που ζητᾶ γραμματόσημα τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου

Αἰωνία ἡ Μνήμη του !

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΣ

BIOS

Δόξα τῷ Θεῷ οἱ προσευχὲς πολλῶν εὐλαβῶν (ὄχι «βλαμένων» εὐλαβῶν κατὰ τὸν «ἀφορεσμένο Νικόλαο Σωτηρόπουλο») ἔπιασαν.

Οἰ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων εἰσῆλθον εἰς τοὺς χώρους τῆς Ἱ.Μ.Μονῆς Πορετσοῦ, δαιμονίσθηκαν καὶ ἀπομακρύνθησαν φωνάζοντας  ἡ πανσπερμία τῶν γυναικῶν καὶ τῶν παιδιῶν, καθοδηγούμενοι ἀπὸ τους δῆθεν ΜΚΟ — ἐφιάλτες ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ποὺ τοῦς διαβεβαιοῦσαν ὅτι θὰ περνοῦν ζωὴ χαρισάμενη στὰ διάφορα ξενοδοχεῖα τῆς Ἑλλάδος..

«No good here. Moria very good».

https://www.protothema.gr/greece/article/945682/prosfugiko-apogoiteutikan-kai-efugan-oi-prosfuges-apo-ti-moni-poretsou/

ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ! ! ! ! !

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΕΘ

Σήμερα καὶ αὔριο λαμβάνει χώρα στὸ Ξενοδοχεῖο ΤΙΤΑΝΙΑ, Ὁμόνοια

Πρέπει οἱ ἐπισκέπτες νὰ ἐπιμένουν στοὺς ὁδηγοὺς ταξὶ νὰ τοὺς ἀποβιβάζουν στὴν εἴσοδο τοῦ ξενοδοχείου  καὶ νὰ μὴ γίνωνται καὶ αὐτοὶ βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικότεροι τοῦ πάπα γιὰ τὸ  θέατρο τοῦ Πολυτεχνείου.

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΥΧΗ

ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Πρὸς διευκόλυνσιν τῶν φίλων μελετητῶν τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ἀναδημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο, διότι μᾶς τὰ  ζητοῦν  πολλοὶ φίλοι.

Ἀπὸ τὴν  ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 41  (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009)

                             ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 2103254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *