ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 82-Ο ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΠΡΕΨΑΣ ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΦΗΤΕΥΣΕ ΚΑΙ ΗΓΩΝΙΖΕΤΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ «ΜΑΣΚΑΡΕΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΩΝ «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΩΝ»

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

29.2.2020

τὰ ὁποῖα εἶναι, ὡς γνωστόν, ὅ,τι αἰσχρὸν ἐστὶν καὶ λέγειν.

1.Ἄν ἦτο ὄντως κάποια πραγματικὴ ψυχαγωγία διὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὁ ἴδιος θὰ τὸ ὑπεστήριζε ἐνθέρμως καὶ θὰ παρεκίνη τὸν κόσμο πρὸς τοῦτο!!!!!…..

2.Ἐπίσης προέβλεπε ὅτι μὲ τὰ ἀφθονώτατα θεάματα καὶ ἀκροάματα, οἱ ἔμποροι, διὰ νὰ ἐκμεταλλεύωνται τὴν ἀφέλειαν, τὴν ἐπιπολαιότητα καὶ τὴν βλακώδη συμπεριφορὰν τῶν σπατάλων εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴν κοινωνίαν, ὅπου κατελήξαμε, θὰ προεκάλουν τοὺς ἀδυνάμους καὶ ἀδυνάτους χαρακτῆρες νὰ ἑορτάζουν καὶ τὸν ἅγιον τοῦ ἔρωτος, τὸν Ἅγιον Βαλεντῖνον!!!!!…..

Ὅμως ὁ Ἁγ. Βαλεντίνος δὲν ἦτο πορνοβοσκός, ἀλλὰ πραγματικὸς Ὀρθόδοξος Ἅγιος, καὶ μάλιστα ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε τὸ 276 μ.Χ., δηλ. πρὸ τοῦ σχίσματος τῶν παπικῶν!!!!!…..

3.Παρὰ τὸ ὅτι παρῆλθεν ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Βαλεντίνου, ἐν τούτοις διαχρονικῶς ἐπιβάλλεται νὰ διαφωτίζωνται οἱ ἄνθρωποι, οὕτως ὥστε ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων νὰ ἔχῃ διαφωτισθῆ ὅτι εἶναι πολὺ αἰσχρὲς τέτοιου εἴδους διαδόσεις!!!!!…..

(ἴδ. σχετικῶς εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIXqV8JyOU6xYQU&cid=057FC1838F6D56C6&id=57FC1838F6D56C6%211380&parId=57FC1838F6D56C6%211088&o=OneUp).

4. Πολλοὶ ἄνθρωποι διερωτῶνται, ἔπρεπε νὰ ἐνσκήψῃ ὁ κορωνοϊός διὰ νὰ σταματήσουν τά «μασκαριλίκια» ;;;;;…..

5.Αὐτὸς ὁ ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸς Αὐγουστῖνος, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης διαπιστώνων ὄργια τῶν ὀργίων ἐθλίβετο ἀφαντάστως καὶ ἐτόνιζε προσευχόμενος θερμότατα μετὰ δακρύων!!!!!…..
«Μακάρι, νὰ ἦτο ἐργάσιμος ἡμέρα ἡ Κυριακή, ὁπότε δὲν θὰ διεπράττοντο ὅλα αὐτὰ τὰ τρισάθλια ὄργια, τὰ ὁποῖα λαμβάνουν χώραν τὶς Κυριακές»!!!!!…..

* https://www.fotgrammi.gr/work/ο-αειμνηστοσ-αυγουστινοσ-καντιωτησ-π/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *