Διάφορα

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 82-ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ. Κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Τιμητικὲς διακρίσεις ἀπὸ τὸν Δῆμον Ἁγ.Βασιλείου Ρεθύμνης ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ) ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΑ 17.2.20 ΩΡΑ 19.30

 

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. κ. Εἰρηναῖος μὲ τὰ γραφόμενα καὶ τὰ λεγόμενά του ἔχει ἀποδειχθῆ ἐμπράκτως διαπρύσιος Πρέσβυς καλῆς θελήσεως ὑπέρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Θὰ ἦτο ἄδικον ἐκ μέρους μας, ἄν δὲν τὸν εὐχαριστήσωμε καὶ μέσῳ τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς !!!!!…..

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὴν περίφημον «Σχολὴν τῆς Χάλκης», ἡ ὁποία κατὰ τὸ παρελθὸν ἔχει ἀναδείξει μεγάλα ἀναστήματα ἤθους, χαρακτῆρος, εὐσέβειας, εὐπρέπειας καὶ εὐφυΐας, τὰ τελευταῖα ἔτη ὅμως, δυστυχέστατα, ἀποφοιτοῦν τρισάθλιοι χαρακτῆρες, οἱ ὁποῖοι δυσφημοῦν σφόδρα τὴν πάλαι ποτὲ περίφημον Σχολήν!!!!!…..

Πολλοὶ εὐλαβεῖς, ταπεινοὶ καὶ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος ἔφθασαν εἰς τὸ σημεῖον νὰ προσεύχωνται μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς των, ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ μὴ ἐπιτρέψῃ νὰ λειτουργήσῃ πάλι ὡσὰν Θεολογικὴ καὶ Ἱερατικὴ Σχολή, ἀλλὰ νὰ μετατραπῇ εἰς Ὀρφανοτροφεῖον ἢ Στέγη Ἀγάπης, διὰ λαϊκοὺς καὶ κληρικοὺς θεολόγους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐθησαύρισαν διὰ τὰ γεράματα των, ἀλλὰ ἔπασχον καὶ ἐθυσιάζοντο διὰ τοὺς ἀναξιοπαθοῦντας συνανθρώπους μας. Οἱ αἴθουσες τελετῶν καὶ δεξιώσεων νὰ μετατραποῦν εἰς μουσεῖα διὰ νὰ μὴ μᾶς τὴν πάρουν οὐσιαστικῶς καὶ αὐτὴν οἱ υἱοὶ τῆς Ἄγαρ.

Παραθέτομε κατωτέρω δύο θερμότατα, ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἔγγραφα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *