ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ)

(Συνέχεια ἀπὸ τὸ τεῦχος 78)

Καὶ σὺ τέκνον Βροῦτε : Ὅταν κάποιος προδίδει τὴν ἐμπιστοσύνην μας. (Ὁ Καίσαρ, ὅταν ἀνεγνώρισεν τὸν Βροῦτον μεταξὺ τῶν ὑποψήφιων δολοφόνων του)!!!…

Κέρας Ἀμαλθείας : Πλοῦτος – ἀφθονία ὑλικῶν ἀγαθῶν.
(κατὰ τὸν μύθον, ἡ Ἀμάλθεια ἔτρεφε τὸν μικρὸν Δία μὲ κέρατον κατσίκας πλῆρες γάλατος καὶ μελιοῦ)!!!…

Κέρβερος : Σκληρός, ἀνυποχώρητος.
(Ἀπὸ τὸ ὁμώνυμον τέρας εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Ἄδη)!!!…

Κομίζω γλαύκα εἰς Ἀθήνας : Ὅταν λέγονται ἤδη γνωστὰ γεγονότα ὡς νέα).
(Ἀριστοφάνη, Ὄρνιθες, 301, ὅταν κάποιος ἐπαρουσίασε εἰς τὴν Ἀθήνα τὴν γλαύκαν, τὴν κουκουβάγια, ὡς κάτι νέον, ἐνῷ ἦτο πασίγνωστος, ὡσὰν σύμβολον τῶν Ἀθηνῶν, εἰκονιζόμενον παντοῦ)!!!…

Κόπρος τοῦ Αὐγείου : Πλῆθος ἀτασθαλιῶν – καταστάσεων, αἱ ὁποῖαι δυσκόλως διορθώνονται.
(Ἄθλος τοῦ Ἡρακλέους, κατὰ τὸν ὁποῖον ἐκαθάρισε τὴν
κοπριὰ ἀπὸ τοὺς στάβλους τοῦ Αὐγείου)!!!!….

Κύκνειον ἄσμα : Ἡ τελευταία ἐνέργεια – πράξις – ἔργον
κάποιου. (Πλάτωνος Φαίδων 84 Ε, τὸ τελευταῖον ἄσμα τοῦ κύκνου πρὶν τὸν θάνατόν του)!!!!….

Μερὶς τοῦ λέοντος : Τὸ μεγαλύτερον μερίδιον.
(Αἰσώπου μύθοι «Λέων καὶ ἀλώπηξ»).

Mηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακάριζε : Μὴ βιάζεσαι νὰ
μακαρίσῃς κάποιον πρὶν τὸ τέλος του.
(Ἡροδότου Ι 32 7, Σόλων διὰ τοὺς θησαυροὺς τοῦ Κροίσου, ὅταν τοῦ τοὺς ἔδειξε μὲ ὑπερηφάνειαν)!!!…

Ὁ κύβος ἐρρίφθη (jacta alea est) :
Ἡ ὰπόφασις ἔχει ληφθῆ. (Ὁ Καίσαρ ὅταν ἀπεφάσισε νὰ κηρύξῃ ἐμφύλιον πόλεμον)!!!…

Προκρούστειος Κλίνη : Προσαρμογὴ καταστάσεων βάσει συμφέροντος.(Ἀπὸ τὸν μυθικὸν κακοῦργον Προκρούστην ὁ ὁποῖος ἔδενε τὰ θύματά του εἰς κλίνην καὶ ἔπειτα τοὺς ἔκοβεν ἤ ἐξάρθρωνεν τὰ πόδια, προκειμένου νὰ τὰ φέρῃ εἰς μῆκος ἴσον μὲ τὴν κλίνην)!!!!….

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *